Matthew Ward – 15 November 2019 / Suzanne Ward

Matthew Ward
– 15 November 2019 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. Laten we beginnen met een, eveneens voor een aantal andere lezers, interessante kwestie:

“Als er inderdaad een gouden tijdperk komt, hoe is dat dan mogelijk in combinatie met het misbruik van rijkdom en macht wat nog steeds miljoenen in haar greep en slavernij houdt, iets wat zo ingewikkeld lijkt? Wat dienen wij als ontwaakten, zeg – de komende 20 jaar, te doen ten behoeve van elke vorm van vrijheid in ons leven?? “

Lieve mensen, jullie hebben bij elke stap op je pad geholpen om vooruitgang te manifesteren. Het enige wat je hoeft te doen is te blijven ZIJN wie je bent – de personificatie van liefde en licht – en je essentie uit te stralen!

We beseffen dat het voor jullie moeilijk is om de buitengewone stappen te kunnen zien die de mens op Aarde met jullie hulp heeft kunnen maken, omdat brandhaarden overal ter wereld altijd in het middelpunt van de aandacht van de media staan. De combinatie van wat aan het publiek bekend wordt gemaakt – ontreddering, ontberingen en lijden – met wat onbekend is – de mate van misbruik van rijkdom en macht en het beëindigen daarvan – is niet ingewikkeld omdat het doel duidelijk is. Het is zo dat hier een aantal belangrijke overwegingen van belang zijn.

Het verwijderen van de laatste overblijfselen van controle van eenieder die zijn vrije wil ernstig heeft misbruikt om de macht te grijpen en te misbruiken, is één factor. Veel van deze personen nemen gezaghebbende posities in binnen regeringen, het bankwezen, de media- en filmindustrie, internationale bedrijven, koninklijke huizen, de christelijke kerk, de energievoorziening en medische en agrarische gebieden. Als ze allemaal in één klap zouden worden verwijderd, zou dit resulteren in een wijdverspreide desorganisatie en grote verwarring; daarom is een goede timing van belang zodat ervaren mensen met spirituele en morele integriteit klaar kunnen staan om de meest belangrijke posities over te nemen.

Een andere factor zijn de discussies tussen de personen onderling, in de groep die het einde van het eeuwenoude bewind van duisternis op deze planeet tot stand brengen. Hun intelligentie, visionaire ideeën en wijsheid hebben hen gebracht naar hun huidige invloedrijke status, en er zijn uiteenlopende meningen over welke ideeën het beste zijn om snel en met de minste verstoring in jullie wereld verbetering te creëren.

Nog een andere overweging is hoe nog steeds verborgen waarheden het best kunnen worden onthuld om de collectieve psyche niet in shock te brengen. Jullie weten wat de meeste mensen niet eens vermoeden: Alle religieuze dogma’s zijn door mensen gemaakt en werden bedacht om de massa te beheersen; ziekten zijn opzettelijk veroorzaakt om vele miljoenen levens te elimineren; enkele individuen beheersen de wereldeconomie; vroegere en huidige leden van regeringen en beroemdheden op het gebied van sport en amusement behoren tot degenen die betrokken zijn bij duistere activiteiten. Dat is een enorme hoeveelheid informatie voor onbewuste mensen om te kunnen behappen en als waarheid te accepteren.

Wij kunnen geen tijdsbestek geven wanneer alle zielen op Aarde in vrijheid, vrede en liefde zullen leven, maar we kunnen je wel vertellen dat het goddelijke plan van Gaia voor haar planetaire lichaam en haar bewoners precies goed verloopt. De koers zal zich op deze manier blijven voortbewegen en dat terwijl de mensen van het duister worstelen om hun greep op de macht te behouden, door deals te maken met juridische systemen of te proberen aan rechtsvervolging te ontkomen, maar ze kunnen op Aarde niet veel langer hun verantwoording ontwijken en ze kunnen die ook niet vermijden wanneer ze sterven.

In eerdere berichten hebben we jullie aangespoord om licht naar deze duistere mensen te sturen – van alle zielen in onze universele familie zijn zij het die dit het hardst nodig hebben. Het is hun gebrek aan licht dat ervoor heeft gezorgd dat zij op wijdverbreide schaal oorlogen en lijden hebben veroorzaakt. Medeleven met, in plaats van veroordeling van, deze zwakste schakels binnen onze familie bevordert de spirituele- en bewustzijnsgroei die het leven verheft, niet alleen op Aarde, maar in het hele universum.

Dat betekent echter nooit het goedkeuren van wat deze zielen hebben gedaan, en het betekent ook niet dat hun daden uit de geschiedenisarchieven van de Aarde worden gewist. Maar het gaat veel meer om het afzien van een persoonlijk oordeel en om het eren van universele proces. Wanneer deze individuen naar de geestenwereld overgaan, zal de terugblik op hun leven hetzelfde fysieke, mentale en emotionele trauma voortbrengen dat door eenieder wiens leven ze hebben aangeraakt, werd gevoeld. Dat gerechtvaardigde ervaren kan “hel” worden genoemd.

 “Het algemene inzicht dat zich nu aandient is dat er bij de mens inderdaad een grotere vraag is gekomen naar plantaardige producten; de vraag neemt toe. Er is eveneens begrip ontstaan dat we GMO-geproduceerde producten niet kunnen vermijden, omdat we anders de planeet niet kunnen voeden. Dient GMO-voedsel te worden vermeden, als dat al mogelijk is, of brengt het inderdaad geen schade toe aan menselijke en dierlijke organismen?”

Laten we eerst zeggen dat de trend in de richting van een plantaardig dieet te danken is aan een groeiend bewustzijn omtrent de voordelen voor de gezondheid en het algemeen welzijn van de planeet en al haar bewoners.

De genetische modificatie van planten die lang geleden is begonnen door middel van kruising en enten is in latere jaren vervangen door soortgelijke en andere methoden om nieuwe soorten fruit, groenten, andere voedselplanten, katoen en bloemen te produceren, en om de weerstand van de planten tegen insectenplagen te verhogen.

Dat GMO-voedsel schadelijk zou zijn voor de gezondheid, maar toch noodzakelijk om massale verhongering te voorkomen, is afkomstig van het duister om de lage trilling van zorg over dergelijke producten te creëren, en ze zijn er bijzonder goed in geslaagd velen van jullie ervan te overtuigen deze onjuiste informatie te slikken. Bedenk dat er niet een dergelijke ernstige waarschuwing bestaat voor graanzaden die door het duister zijn ontworpen en niet reproduceerbaar zijn.
Genetisch gemodificeerd voedsel zelf is niet schadelijk, maar chemicaliën in het insecticide wel, dus het is belangrijk om dat voedsel en alle andere producten grondig te wassen. Ook zijn chemicaliën en suiker in bewerkte voedingsmiddelen niet goed voor u en moeten ze worden vermeden.
Ongeacht welk voedsel je eet, dankbaarheid tegenover de bron voor het beschikbaar stellen verhoogt de positieve inwerking op lichaam, geest en ziel. Het zegenen van voedsel en erom vragen dat het je hoogste mag dienen, verhoogt eveneens de voedingswaarde.

Nu zullen we in het kort kwesties bespreken die in eerdere berichten zijn behandeld, maar nog steeds zorgen baren vanwege de huidige situaties en speculaties of voorspellingen:

De situatie in het Midden-Oosten zal niet leiden tot een Derde Wereldoorlog of tot grote oorlogen tussen de betrokken landen. Onderhandelingen zullen op termijn alle nationale en internationale conflicten oplossen.

Klimaatverandering zal er niet toe leiden dat het water alle zeekusten tot bergniveau zal overspoelen waardoor miljoenen verdrinken, noch zal dit het uitsterven van alle zeeleven veroorzaken.

De sterke winden die de bosbranden in Californië verder verspreiden, zijn niet te wijten aan klimaatverandering. Ze worden veroorzaakt door weermanipulatie-technologie, net als zware stormen, overstromingen, droogte en recordhoge temperaturen. Binnenkort zal de Illuminati-activiteit in dat opzicht worden gestopt en zullen technologieën die zij hebben achtergehouden en voor kwaadaardige doeleinden hebben ingezet aan het publiek worden vrijgegeven, waarbij deze technologieën voortaan alleen voor nuttige doeleinden zullen worden gebruikt.

Er zijn geen ‘kwaadaardige buitenaardse beschavingen’ in jullie zonnestelsel. Wat wel waar is, is dat sommige mensen die op Aarde verwoesting veroorzaken reptielen zijn, maar weer andere reptielen die te midden van jullie leven zijn met licht vervulde zielen die helpen een einde te maken aan alle activiteit veroorzaakt door duistere reptielen en mensen.

Industriële robotica zal de werkgelegenheid aanzienlijk veranderen, maar vorming op het gebied van bevredigende gebieden en welvaart, zonder 30 tot 40 jaar met korte vakantie-intervallen te hoeven werken, zal jullie huidige situatie wat betreft werk vervangen.

Het mondiale economische systeem op basis van edele metalen zal geleidelijk aan worden ingevoerd om verwarring zoveel mogelijk te voorkomen.

Ons werd eveneens gevraagd hoe vandaag de dag het leven op Aarde in deze staat terecht heeft kunnen komen, en dit dient in de context van de geschiedenis van jullie wereld te worden geplaatst:

Gedurende vele tijdperken hebben de sterken de zwakken overwonnen en hebben een paar individuen de rest van de bevolking gedomineerd, een bevolking die in verschrikkelijke omstandigheden heeft geleefd, zonder enige hoop op verbetering. Rijken kwamen op en zijn ineengestort; revolutionaire, burger-, internationale en wereldoorlogen hebben over het algemeen uiteenlopende individuen aan de macht gebracht en hebben vaak ook nationale grenzen veranderd. Maar gedurende deze millennia bleven hebzucht en machtswellust bestaan en zo leefden de meeste volkeren van de wereld het leven in angst, armoede en wanhoop omdat het duister stevig aan de macht bleef.

Een glimp van verandering diende zich tachtig jaar geleden aan toen, op verzoek van Gaia, verre krachtige beschavingen licht uitstraalden naar haar planetaire lichaam om dit in leven te houden. Naarmate het licht intenser werd en de mensen deze hoge trillingen absorbeerden, veranderde het oorlog voeren en de diepgaande ongelijkheid tussen arm en rijk geleidelijk aan van acceptatie van “dat is nu eenmaal het leven” naar “dit is niet langer aanvaardbaar”. Dat is ook de tijd waarin ongebreidelde corruptie en bedrog binnen overheden, bedrijven en de economische sector aan het licht begonnen te komen.

Vandaag de dag wordt de stem van de protesterende menigten overal ter wereld gehoord. Jullie belangrijkste media leggen de nadruk op de onrust, want dat is wat ze doen, maar noch de mediacontrollers noch de verslaggevers weten wat aan de enorme onrust ten grondslag ligt. Ze beseffen niet dat de sterker wordende roep om verandering te wijten is aan de groei in het collectieve bewustzijn en dat het groeiende besef van de bevolking van voor jezelf opkomen de weg vrijmaakt naar een vreedzame wereld waar iedereen deelt in haar overvloed en leeft in harmonie met de Natuur.

Lieve broeders en zusters, alles gaat zoals het moet gaan. Ontoelaatbare omstandigheden moesten voldoende onrust oproepen om tot actie over te gaan; de mensen dienden hun angst voor regeringen om te zetten in de moed die nodig was om in opstand te komen en veranderingen af te dwingen. En met jullie onschatbare hulp brengt de Aardse beschaving alles tot stand met een snelheid die in het universum ongekend is.

De voortdurende verhoging van trillingsfrequenties die elke ziel en elke actie wereldwijd beïnvloedt, zal overeenstemming uit verdeeldheid doen ontstaan en orde uit chaos. Terwijl de inspanningen aan de top beginnen samen te vallen met toenemende successen op basisniveau, zal zich in het ene na het andere land vrijheid aandienen terwijl LIEFDE en LICHT de harten en geesten blijven doordringen.

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie dienstbaarheid aan de Aarde en ondersteunen je met onvoorwaardelijke liefde.

LIEFDE en VREDE
Suzanne Ward

[Als je deze boodschap doorgestuurd kreeg of deze leest op www.matthewbooks.com en je wilt graag de volgende boodschappen direct krijgen, zend dan een email naar messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Die zullen je e-mail opnemen met je adres op de groep moderator distributielijst.]

 Vertaling: Rob & Marja