Matthew Ward, / 14 December 2019 / Door Suzanne Ward

Matthew Ward,
14 December 2019 / Door Suzanne Ward
Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, is dit Matthew. Terwijl opnieuw een kalenderjaar zijn einde nadert, is de gemeenschappelijke gedachte: Hoe heeft dit jaar zo snel voorbij kunnen gaan?! Weet je, het gevoel van de tijd die steeds sneller verstrijkt, is in werkelijkheid dat de Aarde zich gestaag naar steeds hogere niveaus van energie beweegt en jullie weten dat licht dezelfde energie is als liefde. En aangezien liefde de sleutel is om alle misstappen recht te zetten, verheug je dan met ons dat de kracht van liefde zich over jullie wereld verspreidt!

Een andere reden voor blijdschap is dat het woord ‘liefde’ centraal komt te staan. Mensen spreken veel vaker dan ooit over liefde en liefde wordt vaak genoemd in liedjes, in het geschreven woord, op radio en op tv. Je herinnert je misschien dat we het hebben gehad over het belang van woorden, gesproken en geschreven, en dat liefde, vreugde, vrede, dankbaarheid, vergeving, vriendelijkheid, hoop, mededogen, vrijgevigheid en eerlijkheid enorme hoeveelheden licht toevoegen. Bovendien straalt de intentie van deze woorden in al jullie talen zijn eigen hoge trillingen uit, dus de toenemende frequentie van liefde vertegenwoordigt een dubbele dosis stuwkracht van licht binnen jullie bevolking.

In eerdere December-berichten hebben we gezegd dat het delen met degenen in nood en het troosten van degenen die treuren elk jaar toeneemt in overeenstemming met steeds hoger wordende trillingen. Delen en zorgen is liefde ‘in actie’. Andere vriendelijke daden, zoals glimlachen naar een voorbijganger, een vreemde helpen bij het dragen van pakketten, het openen van een deur voor iemand, het geven van een lift aan een buurman en klantvriendelijke winkelbedienden zijn meer van de ontelbare manieren waarop liefde wordt uitgedrukt, niet alleen tijdens deze feestdagen, maar elke dag het hele jaar door. Hoewel de samenleving zich niet bewust is van het feit dat vriendelijke gebaren, die met licht gevuld zijn, de hoffelijkheid en behulpzaamheid ten opzichte van elkaar, tegelijkertijd met sprongen toenemen.

In één bericht spraken we over jullie traditionele muziek. De met licht gevulde tonen en woorden zoals “halleluja”, “vrede op aarde”, “vreugde voor de wereld” (Joy to the World) en “alles is kristalhelder (=all is bright, uit Silent Night/Stille Nacht)” raken de hoogste emoties van de mensheid, en deze energie verspreidt zich in deze feestmaand over jullie wereld. We hebben jullie eveneens verteld dat de prachtige muziek die in Nirvana continu wordt voortgebracht, door maar liefst een miljoen muzikanten die snaarinstrumenten spelen, het universum helpt in balans te blijven – de geestenwereld van de Aarde is universeel gezien van het allergrootste belang. Ook jullie profiteren van de ‘muziek van de sferen’. De tonen worden overgebracht naar de Aarde om de planeet en al haar ontvankelijke levensvormen te helpen gezondheid van ziel, lichaam en geest in stand te houden.

Laten we het nu hebben over een andere, sinds lange tijd in veel landen seizoensgebonden traditie – bomen versierd met lichtjes of kaarsen, popcornkoorden, twinkelende slingers, strikken en andere soorten prachtige versieringen. De mensen voelen zich beter door de versierde bomen die sfeer toevoegen aan huizen, kerken, winkels, restaurants, langs straten en andere locaties over de hele wereld.

Bomen hebben oneindig veel meer te bieden dan een sierwaarde. Hun belangrijkheid reikt veel verder dan het bieden van een thuis voor talloze vormen van leven in bossen, oerwouden en parken; het produceren van fruit en hout voor gebouwen en meubels; en het toevoegen van schoonheid en charme aan het landschap van de Aarde.

Bomen zijn ontwikkelde zielenwiens energie essentieel is voor jullie en de planeet. Het is bekend dat ze koolstofdioxide uit de atmosfeer absorberen en het meeste ervan als zuurstof teruggeven. Wat minder bekend is, is dat het collectieve bewustzijn van bomen over de hele wereld onderling wordt overgedragen door een botanisch communicatiesysteem dat jullie meest ingewikkelde computers ver overtreft.

Bomen delen hun oude wijsheid door het aan alle andere levensvormen van de Aarde mee te geven, en eenieder die intuïtief gebruikmaakt van die energie raakt in bewust en spiritueel bewustzijn verheven. Dat dieren deze energie hebben geabsorbeerd, is duidelijk te zien aan de vriendschappen van sommige roofdiersoorten met dieren die voorheen prooien waren en ook de dankbaarheid die dieren tonen aan mensen die hen redden uit nare omstandigheden is hiervan een teken. Sommigen van jullie telepathische boodschap-overbrengers ontvangen overtuigende berichten van bomen, en uiteindelijk zal iedereen op Aarde bomen eren zoals Gaia dat doet, als een van Gods grootste zegeningen voor haar planetaire lichaam en al haar bewoners.

“Weten we, toen de Bron eonen geleden ontwaakte, wat de stimulans was om wakker te worden? Had de Bron liefde nodig? Heeft de Bron zielen geschapen om de wereld met de cirkel van liefde te omringen? Ik ben tot het besef gekomen dat de Bron en de God van ons universum alle vormen van creatie nodig hebben. Het uitbreiden van gedachten door nieuwe vormen van gedachten en handelingen zorgen ervoor dat de Kosmos en Universa er nog heel lang zullen zijn. Het is geen eenrichtings-relatie zoals ik in mijn jeugd en het grootste deel van mijn volwassen leven heb gedacht”.

Slechts weinig mensen in jullie wereld denken daar diep over na en we danken de dierbare ziel die haar vragen en intuïtief weten met ons heeft gedeeld. We wisten niet wat de inspiratie was voor de Bron – Schepper / Schepping – om Zichzelf uit te drukken in wat vaak de Oerknal wordt genoemd, en we weten evenmin wat er heeft bestaan vóór deze eerste uitdrukking van Zijn Totaliteit.

Namens alle zielen op dit station heb ik God om antwoorden hierop gevraagd en hij heeft met de Schepper gesproken. Denk alsjeblieft niet dat God het antwoord niet wist – Hij wilde ons het antwoord geven dat de Schepper ons wilde geven. Het antwoord op beide vragen, zei God, kan worden geïnterpreteerd als IK BEN dient met elkaar te worden gedeeld.

Nu zullen we jullie vertellen wat we voorafgaand aan die opheldering al wisten. De essentie van IK BEN, Schepper, Bron, Eenheid van Alles is liefde, uitgedrukt in licht, en alles wat door alle tijd / tijdloosheid is gecreëerd, is van deze energie. De Schepperbron had dus geen liefde nodig – haar wezen IS liefde, de machtigste kracht in de kosmos.

Het uitte liefde door zielen te creëren – de aartsengelen – en Het begiftigde hen met vrije wil en het onlosmakelijk verbonden vermogen tot manifestatie. Dat wil zeggen, de Schepper liet de aartsengelen Zijn energie gebruiken om hun verbeelding tot werkelijkheid te maken – derhalve co-creatie – en vanaf dat moment tot nu is deze co-creatie doorgegaan.

IK BEN dient met elkaar te worden gedeeld geeft aan dat de Schepper niet alleen Zijn liefdesenergie deelt, maar ook Zijn kennis – alles wat bestaat is energie en energie omvat bewustzijn.Dus op zielsniveau kennen wij allen op dit station en elke andere persoon de antwoorden op de vragen van deze lezer. Het is het bewuste gewaarzijn van kennis op zielsniveau waarnaar we allemaal op zoek zijn, en iedereen in dit universum krijgt onbeperkte mogelijkheden om dat te bereiken.

Ja, inderdaad, elke creatie van de Schepperbron is “nodig” – bovendien is elk een eeuwig en onafscheidelijk deel ervan en zal dat voor altijd blijven. De relatie van de Bron met elk van Zijn creaties verzekert de voortdurende expansie en samentrekking van dit universum. We weten niet wat er elders gebeurt, maar omdat alle zielen in de andere universa eeuwig verbonden delen van de Schepper-Bron zijn, lijkt het waarschijnlijk dat elk bijdraagt ​​aan het Totale Geheel, net zoals elke ziel in dit universum dat doet.

We weten ook niet wat er gebeurt wanneer zielen zo geëvolueerd zijn dat ze zich hun Begin herinneren en om die reden terugkeren naar de Schepper. We denken echter op die manier aan deze mogelijkheid dat als zielen terugkeren, ze gebruik kunnen maken van het geschenk van vrije wil door te kiezen voor een nieuwe reis ergens in de kosmos.

Nu, laten we weer “met beide benen terug op Aarde” komen. Geliefde zusters en broeders, wij wensen jullie fijne, warme feestdagen vol vreugde met familie en vrienden. Laat, terwijl jullie deze maand vieren – inderdaad, levenslang! – je hart gevuld zijn met dankbaarheid voor de onmisbare bijdragen van liefde, muziek en bomen aan jullie welzijn en dat van jullie wereld.

Ga het nieuwe jaar in met zelfvertrouwen en optimisme, en weet dat alle lichtwezens in dit universum jullie ondersteunen met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde.

_________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

vertaling Marja en Rob