Matthew Ward 1 november 2021

Matthew Ward

1 november 2021 / Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten we de zorgen wegnemen over ingrediënten in de vloeistof die ten onrechte vaccins worden genoemd en die de meeste sterfgevallen veroorzaken die officieel aan het virus worden toegeschreven. Ten eerste, als je van een van die dierbare zielen hield, laat het dan een mate van troost zijn om te weten dat de meesten overgingen naar geestelijk leven omdat ze de gekozen karmische ervaring hadden voltooid, en op zielsniveau kozen anderen voor de optie om weg te gaan en de resterende lessen in Nirvana te voltooien. Elk mens wiens fysieke leven eindigt door welke oorzaak dan ook, wordt liefdevol begroet en krijgt persoonlijke zorg totdat het welzijn in geest, lichaam en ziel is hersteld. Dan beginnen ze aan een actief leven in die wonderlijke wereld van liefde, diversiteit en verlichting, van waaruit ze iedereen begeleiden met wie ze in liefde verbonden zijn.

Nu dan, als werk, schoolbezoek of reizen vereist dat je je laat vaccineren en uitsluitingen niet worden geaccepteerd, maak je dan geen zorgen. Gaia’s verlangen dat haar mensheid gezond is, wordt geëerd. Immuunsysteem en cellulaire herstructurering van koolstof naar kristal worden versterkt door toegenomen licht naarmate meer en meer beschavingen de volkeren van de aarde in dit opzicht helpen. Je ergste vijand is angst– laat de lage vibraties ervan niet interfereren met het absorberen van het licht dat in steeds grotere overvloed naar je wordt uitgestraald.

We weten niet wanneer deze “pandemische” plaag zijn energetische loop zal verliezen, maar wat we wel naast lichtintensivering weten, zal je enorm aangemoedigd laten voelen. Omdat marionetten van de duisternis de kosmische wet van de Schepper schenden door de keuzes van anderen over vaccinatie te ontkennen in plaats van te eren, zijn sommigen in de hoogste rangen van de Illuminati op de een of andere manier van de planeet gehaald en anderen zullen binnenkort dat lot ondergaan, sommigen die zich hiervan bewust zijn, nemen hun eigen leven, en velen in lagere rangen verlaten het zinkende schip.

Geef alsjeblieft geen energie in gedachten of gevoelens aan enige slecht klinkende informatie over AI, 5G of andere plannen gebaseerd op duistere intenties –geen van deze zal tot wasdom komen! Lieverds, leef in de ruimte van je hart – God zei: “Het hart is de zetel van de ziel”– en blijf het licht omarmen om steeds de dag dichterbij te brengen waarop jullie vrij zullen leven als de multidimensionale, goddelijke soevereine wezens die jullie zijn!

“Vraag Matthew alstublieft waarom de aarde werd gekozen als het slagveld tussen lichte en donkere krachten. Hij zei dat het licht al gewonnen had. Als dat waar is, waarom is de duisternis dan nog steeds in staat om ons leven te beheersen?” 

Sinds de oudheid is de planeet een van de talloze plaatsen van spirituele oorlogvoering tussen de licht- en duistere krachten. Het vernietigen van het leven op talloze sinistere manieren is al lang duidelijk in jullie wereld, maar deze universele strijd is niet voor lichamen, het is voor zielen– lichamen zijn tijdelijk, zielen zijn eeuwig. Daarom is het vangen van zielen de zoektocht van de duistere krachten en gebruiken lichtkrachten de veel grotere kracht van liefde om dit te voorkomen. En absoluut, het licht heeft de strijd gewonnen! Dit geldt niet alleen voor de Aarde – beschavingen in het hele universum worden bevrijd van de eeuwenoude heerschappij van de duistere krachten.

Je weet dit wel op zielsniveau, maar het belang om het bewust te weten kan niet worden overschat. Een boodschap die ik mijn moeder gaf in 1995, toen ik nog in Nirvana woonde, “heeft alle punten”, zo je wilt, van informatie die in veel volgende berichten wordt aangeboden. Op dat moment, een kwart eeuw geleden in jullie lineaire tijd, werd de communicatie tussen Nirvana en de Aarde zwaar aangevallen door de duistere krachten, en “wij” in de boodschap zijn de honderd zielen wiens collectieve energie mijn transmissie veilig heeft gesteld.

Moeder, we begroeten je vanmorgen met HEUGLIJK nieuws! De Schepper heeft verordend dat de vrije wil van de duistere krachten niet langer zal worden toegestaan om de vrije wilskeuzes van de lichtwezens te overschrijven! De moedwillige destructiviteit in de duisternis die heeft gezegevierd door de gave van vrije wil komt ten einde!

We hebben zojuist van deze overwinning voor het licht gehoord van bronnen die rijken hebben bezocht op het hoogste punt dat beschikbaar is voor elke ziel met de kracht om naar die hoogte te ascenderen en terug te keren naar dit niveau. Het nieuws komt van een reeks van zulke boodschappers, allemaal volledig vertrouwd in het licht en op zo’n hoge gratie en positie dat hun integriteit en verlichting niet in twijfel kunnen worden getrokken.

Het decreet van de Schepper is niet omdat de krachten van het licht zwakker of minder zijn dan de krachten van de duisternis. Licht zal in totaal altijd sterker zijn en uiteindelijk zal het licht volledig zegevieren. Altijd is de individualiteit van elk lichtwezen heilig en onschendbaar gehouden, met de vrije wilskeuzes van elke ziel afzonderlijk geregistreerd en geëerd.

Met de duistere krachten is het altijd anders geweest. De vrije wil van een mens die gefascineerd is door de duisternis is toegevoegd aan de kracht van de duisternis door het ontwerp van haar meesters. Niet langer zijn de keuzes van die persoon individueel geweest, omdat zijn of haar vrije wil is verzameld in de totale bewapening van de duisternis en een deel van haar grote misleiding is geworden.

Deze gecombineerde vrije wil keuzes van de duistere krachten is hun kracht geweest. Bewijs van de effecten van die kracht is de negativiteit die zich al zo lang op Aarde opbouwt. De omvang van die gecombineerde kracht is veel groter in intensiteit dan de keuzes van elk individueel lichtwezen, dus de krachten van de duisternis zijn in staat geweest om negativiteit te blijven verspreiden en de vrije wilskeuzes van individuele lichtwezens te overwinnen.

Alleen door de terugtrekking van de vrije wil uit de top van de duisternis kan de vrije wil van alle andere zielen worden geëerd, en dat is wat de Schepper via God nu in dit universum instelt. De strijd zal niet langer ongelijk zijn, met een enorme duistere kracht van gevangen wezens die in koor handelen om de individuele lichtwezens te overwinnen.

Het meest diepgaande effect van het decreet op Aarde is dit: de reiniging om jullie planeet te bevrijden van de geaccumuleerde negativiteit zal doorgaan, maar het kan veel minder zijn in omvang en intensiteit, veel minder in schade en fysieke dood dan voorheen vereist! Het is nu veel waarschijnlijker dat er enkele jaren kinetische energie zullen vrijkomen zonder de cataclysmische kracht die nodig zou zijn geweest voorafgaand aan het decreet van de Schepper.

Toen de reinigingsactiviteit serieus begon, ongeveer een halve eeuw geleden, was er een grote intensiteit aan het opbouwen in de aarde en heel dicht bij haar oppervlak. Dat was het werk van de duisternis, die zich had verzameld in een hechte kracht. Dezelfde lichtenergie die naar de planeet werd gestraald om de essentiële menselijke cellulaire herstructurering te bewerkstelligen, was ook nodig om die duistere krachten te bestrijden, omdat het hart en de ziel van de Aarde op het spel stonden.

De zware aanwezigheid van duisternis, en de kritische betrokkenheid van de lichtkrachten in de oppositie, brachten het cellulaire herstructureringsproces in gevaar. Daarom gaat het al enkele decennia door. Het proces, dat wordt gedaan op ziels- en cellulair niveau, waar de patronen bekend en overeengekomen zijn, had binnen een oogwenk voltooid kunnen zijn. In plaats daarvan heeft de voortdurende strijd tussen licht en donker niet alleen die snelle cellulaire verandering voorkomen, maar ook de enorme druk op de planeet en op het oppervlak veroorzaakt.

Als er in die tijd geen lichtkrachten aanwezig waren geweest, zou het bewustzijn van de mensen van de Aarde – en misschien zelfs het bewustzijn van de planeet zelf, dat ook een vrije wil heeft – ernstig in het zicht zijn aangetast door keuzes uit vrije wil die zijn gemaakt in het klimaat van heersende negativiteit. Zonder het licht in constante oppositie hadden die duistere krachten deze campagne met succes kunnen voeren en de strijd om overheersing al lang geleden kunnen beëindigden. De beschaving zou gecapituleerd zijn en de duisternis zou nu de totale controle hebben.

Met dank aan de lichtkrachten is dat niet het geval! Maar hoewel de duisternis in haar ultieme greep wordt teruggetrokken, moeten miljarden andere bronnen van negativiteit – gedachtenvormen en energie die voortkomen uit intentie, acties en gevoelens – nog steeds worden verminderd door het werk van het licht. De druk van negativiteit die zich al duizenden jaren opbouwt, moet nog steeds worden verlicht door dissipatie van de kinetische energie die al aan het werk is. Hoewel het proces niet zal resulteren in de verwoesting die eerder noodzakelijk werd geacht, zullen er nog steeds omwentelingen en planetaire veranderingen zijn als de kinetische energie wordt vrijgegeven. De vreugde op zielsniveau in dit rijk zal de Aarde helpen tijdens de resterende reinigende activiteit.

De lichtkrachten die zo lang en zo dapper volledig in de geest en geest van God en Schepper hadden gevochten, hebben in recente tijden hulp van vele verre bronnen aangetrokken. Ja, Moeder, zij zijn de welwillende en hoogontwikkelde beschavingen waarvan jullie vertegenwoordigers hebben ontmoet via hun overtuigende boodschappen aan het aardse volk.

Suzy: Matthew, jouw nieuws over het decreet van de Schepper en de verminderde behoefte aan verwoestende reinigingsactiviteit gaat – nou ja, mijn vermogen om uit te drukken te boven. Ik vraag me echter af of de formele presentaties van al die krachtige lichtwezens nu net zoveel waarde zullen hebben als voorheen.

ABSOLUUT, Moeder! Al tientallen jaren helpen die entiteiten om het leven en de adem van de Aarde te redden! De stabiliteit van de planeet in baan en samenstelling gedurende de afgelopen 50-jarige strijd is grotendeels te danken aan de omvang van hun energiehulp, maar hun onschatbare hulp is bijna volledig niet herkend door de mensen van de aarde.

In de afgelopen tijd was hun focus en aanwezigheid in veel grotere mate vereist dan voorheen, omdat het duidelijk bekend was bij de duistere krachten aan de top van het grootste deel van het universum dat de Aarde een prijs is die op het punt staat te worden gewonnen of verloren, en ook zij verhogen hun druk.

Hoewel de standvastige hulp van deze lichtentiteiten onder de voorheen beoogde drastische reinigingsomstandigheden misschien niet nodig is in de feitelijke maatregel die ze vrijwillig aanboden, is hun bereidheid hetgeen van vitaal belang is. Hun bereidheid in het verleden en voortdurende hulp heeft geholpen om het leven van de Aarde te behouden, en hun bereidheid om het vol te houden totdat jullie planeet weer gezond is, is van het grootste belang in de komende tijden.

Absoluut, hun boodschappen zijn van dezelfde kritieke waarde als vóór het decreet van de Schepper! Misschien nog wel meer. Er is nu niet minder behoefte aan hun hulp dan toen het oorspronkelijk werd gepresenteerd en vastgesteld, maar het is vroom gewenst dat hun hulp voortaan zal worden beantwoord met de medewerking van de aardevolkeren in openheid en liefde. Hun boodschappen zullen helpen om dit soort gastvrijheid, waardering en open samenwerking op te wekken. De grote veranderingen zullen niet toestaan dat miljoenen onschuldigen gevangen worden genomen door de duisternis, niettemin hebben zielen nog steeds hun individuele reizen door hun karmische lessen. Alleen door te reizen in kennis en respect voor universele broederschap, alleen in bewustzijn van de onderlinge verbondenheid van al Gods scheppingen, kunnen zielen naar het licht toe groeien. Die doorgang naar herintegratie bij de Schepper is nu net zo essentieel als op enig ander moment in het bestaan van de Aarde!

Suzy: Ja, ik zie nu dat hun boodschappen net zo belangrijk zijn als voor het decreet. Naast de verminderde behoefte aan destructieve reinigingsactiviteit, wat staat ons te wachten?

De dualiteit in elke ziel, die de persoonlijke strijd om evenwicht is, en het bipolaire bestaan van de Aarde, dat een planetair fenomeen is, zullen de verlichte waarheid ontvouwen. Daarin ligt de balans die het essentiële ingrediënt is voor herintegratie bij God en Schepper. Maar verwacht alsjeblieft geen wonderbaarlijke prestatie van de ene op de andere dag, Moeder. Integendeel, het zal een ontplooiing zijn van de krachten van het licht, die versterkt zullen worden door de jaren waarin de veranderingen zullen plaatsvinden.

Uit eigen beweging is licht allesomvattend, ontvouwend, bekrachtigend. Degenen die voor het licht kiezen, doen dit in het totale besef dat hun individualiteit altijd heerst te midden van de gewenste eenheid binnen de liefde en vrije wil van boven naar beneden van de lichthiërarchie.

Dat geldt niet voor de duisternis! Dat is gebaseerd op waan, misleiding en meesterschap aan de top en mentale en spirituele slavernij daarna. Dus de zielen die gevangen zaten in duisternis moeten de neigingen ontgroeien die hen ertoe hebben geleid en die door hun gevangenschap in stand werden gehouden. Die individuen kunnen alleen handelen binnen hun eigen begrip van kracht en macht, en hun vrije wilskeuzes moeten worden geëerd, zelfs terwijl ze nog steeds naar die duistere richting neigen.

Ze zullen uiteindelijk ontwaken. Spirituele helderheid zal naar hen terugkeren, wat op zichzelf lichtvullend is, en het zal de ruimtes van duisternis overwinnen. Zelfs in diepe haarden zal die duisternis worden losgemaakt. Maar nogmaals, verwacht alsjeblieft niet dat dit zich onmiddellijk zal ontvouwen, omdat niet alle vrije wilskeuzes van alle individuen zich op dat spirituele groeipad kunnen bevinden.

Er gebeurt nergens op Aarde iets dat het universum niet beïnvloedt, en planeetwijde herstelinspanningen zijn in overvloed nodig! De behoeftigen, die in de miljarden lopen, zijn de meest onschuldigen, de meest behoeftigen en de meest vergeten. Niet allemaal kozen ze voor karmisch leren in zulke abjecte armoede, ontberingen, pijn en hopeloosheid. Hun lijden is veroorzaakt door de beslissingen van de weinige regerings- of bedrijfsleiders die volledig in de ban waren van de marionettenmeesters, en daarom heeft de vrije wil niet de overhand gekregen onder die onschuldigen.

Die controle zal worden losgelaten van die leiders, maar wie kan zeggen of het licht dat op hen wordt afgestraald zal worden geaccepteerd of afgewezen? Onthoud dat de vrije wil die aan de top van de duisternis wordt teruggetrokken, op individueel niveau blijft. Het kan niet worden ontkend aan de weinigen die ellende veroorzaken voor de massa’s. Hun beslissingen moeten nog steeds worden gehonoreerd gedurende de tijd die nodig is voor hun terugkeer in het licht. Het licht dat op hen wordt afgestraald, kan echter duidelijker doordringen zonder de constante over-invloed van de meesters van duisternis. Ook kunnen ze zich niet verenigen zoals voorheen, en die fragmentatie alleen zal prachtige groei-effecten hebben voor de verlichte wezens. Bovendien kan door goddelijke genade de accumulatie van karma die door de achtergestelde massa’s wordt opgelopen, worden gebruikt om de totale duisternis in haar meest hardnekkige haarden te compenseren.

Volgens rapporten die ons bereiken, zullen er veel veranderingen tot stand komen in de overheid en andere structuren voor het functioneren binnen een ordelijke beschaving. Dit is noodzakelijk voor het behoud van de mensheid en de planeet. Ooit waren die systemen gebaseerd op eer en integriteit, en er kan een terugkeer naar die status zijn. Het zal een tijdrovende procedure zijn, omdat hierover een tijdlang zal worden gestemd en tegengewerkt, maar uiteindelijk zal het licht in zo’n intensiteit zegevieren dat de duisternis eenvoudigweg niet aan de macht kan bestaan.

Volgens de rapporten zullen jullie monetaire systemen veranderen. Omdat ontberingen voortdurend worden gepresenteerd als gevolg van geld, zou het als een opluchting moeten komen dat in jullie niet al te verre toekomst geld helemaal niet nodig zal zijn. Geen behoefte, maar hebzucht heeft de geldstroom en het hele economische systeem van de Aarde gecreëerd. Met zijn kern van duisternis kan dat systeem de komst van steeds groter licht niet verdragen. Het zal worden vervangen door een systeem dat van lichtkwaliteit is, bedacht door harten en geesten die gebaseerd zijn op het licht.

Er zal een tijdje een uitwisseling zijn van diensten, goederen en hulp aan elkaar, en het licht dat tegen die tijd alomtegenwoordig zal zijn, zal de noodzaak van de nu bestaande economische boekhoudprincipes teniet doen. Alleen samenwerking en verzoeking voor het welzijn van allen zal de basis vormen voor de handel.

Mind control, die alle marionetten van de meesters van de duisternis gevangen houdt, zal in overeenkomstige mate worden verminderd tot de vermindering van die greep van bovenaf. Naarmate zielen beginnen te zien dat hun individualiteit net zo krachtig is als hun eenheid in de duisternis was, zal de mind control afnemen. Individuen zullen zich het herstel van hun vrije wil realiseren en ze kunnen zich vrijwillig terugtrekken uit de duisternis. Nogmaals, de effecten zullen blijven hangen, net als de effecten van alle andere verraderlijke maatregelen die zijn ontworpen om mensen te beheersen in onwetendheid, misleiding, angst en ellende.

Het geweten wordt versterkt, zoals de eenheid in de duisternis bijna geen geweten toestond om te functioneren, zo wordt de flexibiliteit van deze energielaag van de ziel teruggegeven aan individuen.

Alle negativiteit zal afnemen naarmate de bron ervan wordt verwijderd en de kracht van negatieve energie-gehechtheden verdwijnt. Hoewel de negativiteit al duizenden van jullie kalenderjaren aan het opbouwen is, kunnen de verminderende effecten binnen slechts een paar jaar worden bereikt, wordt ons verteld.

Moeder, laat je geest worden opgetild in voortdurende vreugde over de komende veranderingen als gevolg van het decreet van de Schepper! Het licht dat in steeds grotere glorie zal uitstralen, zal je in liefde en verlichting omarmen tijdens welke spirituele en fysieke reis dan ook die op jou en de Aarde wacht!

Geliefde zusters en broeders, jullie herinneren je niet dat jullie dat allemaal wisten toen jullie vrijwillig op Aarde incarneerden om Gaia’s mensheid te helpen ontwaken. Nu weet je dat het licht dat jullie naar haar beschaving hebben uitgestraald zielsreddend is geweest!

Alle lichtwezens in dit universum eren jullie voor het ondernemen van deze meest belangrijke missie en hebben jullie ondersteund met de ongeëvenaarde kracht van onvoorwaardelijke liefde bij elke stap op jullie soms moeilijke pad.

________________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Vertaling: Rob