Matthew over: Wereld reset(opnieuw ingesteld); NESARA’s voorzieningen, geschiedenis; Illuminatie; “Panama Papers;…………. /via Suzy Ward op 20 april 2016

Matthew over:

Wereld reset(opnieuw ingesteld); NESARA’s voorzieningen, geschiedenis; Illuminatie; “Panama Papers; de tiende; gecentraliseerde regering, weigeren om te veranderen; “platte” Aarde; Nieuwe Aarde

via Suzy Ward op 20 april 2016
vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters. Bron: http://mattthewmessages.blogspot.nl/

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. We beginnen met ons op de zaak te richten dat de meesten van jullie uitgesproken zorgen hebben bij de wereld her-setting. Wat is de bedoeling, wie zit er achter, en hoe zal dit jullie bankrekeningen beïnvloeden en je beleggingen? Daar we de kortgeleden geld-term niet meer gebruikt hebben: “globale reset”, enige jaren geleden begonnen we te praten over wat de verandering is van jullie huidige geldstelsel, die geen fundering van wat dan ook heeft, naar een systeem dat gebaseerd is op kostbare metalen. Het overgangsproces zal zo gladjes mogelijk worden gedaan om verstoring te minimaliseren in financiële diensten, en iemand wiens geld eerlijk is verdiend en dat geïnvesteerd heeft, hoeft zich geen zorgen te maken.

Wie de regels maakt voor het bankieren van de wereld en wie de leeninstituten en rente maatstaven beheerst, beheerst de economie. Na mensen in Beieren die zich superieur voelden boven de massa’s en die zichzelf “de Illuminatie” noemden  en vervolgens hun invloed uitbreidden in alle richtingen, die geheime sociëteit heeft hun regels wereldwijd toegepast. Ze deden dat met gemak, omdat lang voordat dat ze op het toneel kwamen, dat al was neergezet door enkele rijke en machtige families wiens hebzucht, vernuft en meedogenloosheid hen economische controle gaf.

Wereld reset (=opnieuw ingesteld) is een betekenisvolle stap naar het beëindigen van eeuwen lange controle. Alhoewel die term niet gebruikt wordt, is de bedoeling om de wereld economie te stabiliseren door alle valuta op de goud standaard te zetten – is dit een van de diverse voorzieningen in NESARA, de afkorting van Nationale Economische Zekerheid en Reformatie Act die geschreven werd door enkele meester planners van Aarde’s gouden Periode, in samenwerking met ontwikkelde bewoners van de Aarde. Zelfs vandaag zijn relatief weinig mensen zich bewust van deze wettiging van de Verenigde Staten die getekend werd in 2000 door president Bill Clinton, want zij die er van wisten werden gebonden door een “gag order”(muilkorf bevel) die hij en andere leden van de Illuminatie van de regering instelden.

Na die Wet werd dit naar buiten gepubliceerd via verspreiding van informatie die doorgegeven werd door bronnen van buiten de planeet aan hun ontvangers, de regering stelde een des-informatie Website in – de Nationale Economische Stabilisatie (later veranderd naar Security of veiligheid) en de Recovery Act – een niet juiste informatie over NESARA werd rond gestuurd om de mensen te misleiden die er over hadden gehoord. Nooit is het een investeringsprogramma geweest, noch hield het een levering van “welzijnspakketten” in die miljoenen dollars in bankaccounts neerlegden of die wettelijke schulden weghaalden.

De authentieke NESARA werd wereldwijd aangekondigd en ging 12 september 2001 werken. Om dit wereld veranderende gebeuren tegen te houden, bevolen president George W. Bush en zijn Illuminatie collega’s het schandelijke verraad aan hun land dat gewoonlijk bekend werd als “9/11”. Dat liet hen ook doorgaan met hun voor-geplande invasie van Irak onder het banier van de “oorlog tegen terreur”.

Het zou natuurlijk zijn om je af te vragen waarom een programma dat monumentale beramingen begon met de wetgeving in de Verenigde Staten. Ten eerste moesten NESARA’s voorzieningen worden ingelijst in jullie wetten; anders zou het een zaak van zielen zijn uit andere beschavingen die hun ideeën op het volk van de Aarde legden. En universele wetten verbieden dat soort van tussenkomst zelfs als het voor het beste belang van de mensen is.

Ten tweede, het was noodzakelijk dat de diepe veranderingen die de Act bevat werden toegepast, eerst in de Verenigde Staten omdat het ’t meest begeven was van Illuminatie en de meest krachtige natie was in jullie wereld. Alhoewel de latere status nu het spotlight deelt met dat regeringsacties nog zwaar beïnvloed worden door wat er gebeurt in veel andere landen. En het was nodig om te handelen door NESARA’s voorziening die de corporate staat van de Verenigde Staten veranderde welke heimelijk door de Illuminatie werd opgezet als een republiek, zoals werd bedoeld bij de kolonisten die in de oorlog streden voor onafhankelijkheid.

De Wet’s voornaamste economische tendens is iets dat niet kon worden uitgevoerd in een wetgeving: ‘t legaal verkrijgen van grote rijkdommen die illegaal en immoreel werden verzameld door de Illuminatie en het gebruiken van die fondsen om verarming te elimineren, wat, over het algemeen door hun schepping komt. Laten we een voorbeeld aanhalen dat jullie je kunnen herinneren uit vorige boodschappen. De aardbeving die Haïti verwoestte werd veroorzaakt door de technologie van weerscontrole van de Illuminatie; nadat de beving wegtrok, gingen de vroegere presidenten Bush en Clinton daar naar toe om in hun eigen zakken de gelden om te leiden welke gedoneerd werden voor hulp en herbouwing. Wat betreft de mensen van Haïti, deze zes jaren later wonen ze nog steeds in ongezonde condities die onder de standaard zitten, zoals voor de aardbeving hen trof en veel woningen zijn geïmproviseerde krotten midden tussen de ruïnes van verwoeste gemeenschappen.

De gewetenloze ongelijkheid tussen degenen die hebben en die niet-hebben in jullie wereld veroorzaakten een onbalans in Aarde’s energieveld die moet worden verholpen en andere NESARA voorzieningen zijn ook ontworpen om dat te doen. Ze schrappen schulden door IMF leningen; beëindigen woeker rentes; gooien de privé bezitters van de Federale Reserve Systeem (belastingen) om, wier tentakels de wereld omspannen, met hun verzameling agentschap, de IRS; en beëindigen de valuta handel die de Illuminatie in staat heeft gesteld om fortuinen te oogsten, en daar is het waar het wereld herstel in past.

Kortgeleden schreef een lezer: Ik herinner me vorig jaar, of het jaar daarvoor… hij (Matthew) zei dat we de wereld geld uitwisseling niet zouden krijgen voor 2017.”  En dat is een aanzienlijke mis-interpretatie van wat we wel zeiden:

“Dat gezegd hebbend, vertellen we jullie blij dat de decade(tien jaren) van vertraging in jullie gemeenschapsontwikkeling eindigt in jullie jaar 2017, een meest verzoenende tijdsframe met een hemel raam dat lijkt op dat in december 2012 de Zonnewende die de Aarde in de vierde dichtheid liet gaan. (werd uitgesproken op 23 september 2014)”

Nadat die boodschap naar buiten ging, hadden talloze lezers vragen over die stelling, en we willen er een opnoemen: Bedoel je nu dat er geen belangrijke ontwikkelingen kunnen gebeuren tot aan het eind van 2017?  Lieve Broeders en Zusters, belangrijke ontwikkelingen zijn er aan het gebeuren sedert de Aarde zich begaf naar haar ascentie koers ongeveer 80 of zoiets jaren geleden! Maar, het is waarschijnlijk dat de eerste ontwikkeling onmiskenbaar duidelijk voor jullie zal zijn, en dat zal de wereld hersetting zijn. Dit complexe proces heeft de samenwerking nodig van een groot aantal nationale leiders, en met de steeds omhooggaande vibraties, is hun overeenkomst om verder te gaan, wat dit jaar kan komen. Als het niet zo spoedig is, wees dan alsjeblieft niet teleurgesteld – een eerlijke, zekere fundering voor jullie wereld economie staat aan de dichtbije horizon.

De “Panama Papers” zullen leiden naar een volgende betekenisvolle economische hervorming. De internationale wet firma wiens namen werden gehackt en vrijgegeven hebben aan de media hebben altijd gehandeld in de wetten die de vestiging van de shell compagnieën reguleren; firma’s die ook dit soort compagnieën voor hun cliënten opzetten worden ook gereguleerd. Na in deze dienst te hebben voorzien, zijn de firma’s er niet langer bij betrokken. Terwijl er lang bekend was dat veel rijke mensen de shell gezelschappen gebruiken om hun geld te verstoppen en om belastingen erover te vermijden, was er geen bewijs om hun criminele activiteit te bewijzen. De Panamese firma files met namen van de gezelschappen van cliënten brachten een begin aan de voortdurende onderzoeken in de mazen van illegale stappen die door de eigenaars genomen werden om hun sporen te bedekken, ontdekkingen die zullen resulteren in het afnemen van de wetten die de formatie van “schelpen” (shells) toestaan.

“Dit jaar kreeg ik veel boodschappen van verschillende mensen over de tienden. Ik wil graag weten wat Matthew daarover heeft te zeggen.”

Gegeven dat 10% van iemands inkomen aan de kerk een Vaticaans edict was die pausen en andere hoog in de kerkelijke hiërarchie zaten toestonden om in weelde te leven en parochie priesters die comfortabel leven terwijl armoede het lot was van velen in de Katholieke congregatie. Andere godsdiensten adopteerden de tienden om grote kerken te bouwen om “God te eren”. Kerk is geen gebouw, het is ieders persoonlijke relatie met God; het delen vanuit het hart is godsvrucht, de tienden werden bedacht door de mens met hebzucht als zijn penwortel.

Toen de mensen zich realiseerden dat het Christendom werd georganiseerd door de hoofden van kerk en staat om de massa’s te beheersen en zichzelf te verrijken en andere godsdiensten werden ook gecorrumpeerd door de infiltratie van het duistere denken, alle dogma’s zullen langs de kant van de weg vallen en de zuiverheid van spiritualiteit zal in stand blijven.

“Ik hoorde juist over de beweging voor een nieuwe wereldregering. Matthew verzekerde ons dat dit nooit zou gaan gebeuren!!!!”

In veel boodschappen hebben wij jullie verzekerd dat de Illuminatie nooit hun doel van wereld overheersing zouden verkrijgen. Zonder te weten wat deze lezer hoorde, is alles wat wij kunnen zeggen tegen jullie allen, associeer alsjeblieft nooit een gecentraliseerde regeringslichaam met de Ene Wereld Regering of de Nieuwe Wereld Orde, twee ontwerpen voor het plan van wereld overheersing door de Illuminatie die het elimineren inhouden van de meeste van de bevolking – de “nutteloze eters”, zoals beschreven door Henri Kissinger. We her-verzekeren jullie, dat dit plan gedoemd is te mislukken omdat hun wereldnetwerk op de naden stuk ging en de fragmenten ontknopen zich.

Vrijheid brandt in de harten van de mensheid, maar zelden hebben de mensen van de Aarde vrij geleefd. Eeuwenlang hebben sterke mensen hun grondbezittingen en macht laten toenemen door wrede overwinning. Troepen werden tot strijd gedwongen; onnoembare aantallen werden gedood, gevangen of in slavernij verkocht; en allen behalve de vertrouwelijke weinigen leefden met middelen op een nauwelijks bestaansniveau.

Nadat de regerende stelsels werden geëtiketteerd, maakten de Illuminatie een bespotting van een democratie door kandidaten uit hun midden neer te zetten, richten verkiezingen aan; en kochten leden van de regeringen om, persten ze af en bedreigden of doodden ze leden van regeringen. Ze verklaarden welk land moest worden bevochten om ons veilig te houden voor dat soort regering of voor die ideologie, en ze begonnen burger- en internationale oorlogen.

Net als hun voorgangers dreven/tierden ze op oorlog. Door wapens te produceren en ze te verkopen, ammunitie en andere oorlogstuig, aan beide zijden, profiteerden ze geleidelijk aan. Door nu nieuwe nationale grenzen te zetten of gewoon een land over te nemen en de bevolking ervan te onderwerpen, bleven zij hun rijk uitbreiden. Door regeringen te infiltreren, militaire krachten, spionage agentschappen, rechtse en economische stelsels, godsdiensten, opvoeding, media, handel multinationale corporaties, het medische veld, de filmindustrie en entertainment te infiltreren, beheersten ze uiteindelijk alles waar het leven in jullie wereld invloed op heeft. Door meedogenloos angst, bitterheid, onrechtvaardigheid en armoede te creëren, condities die energie produceren die hen brandstof geven, hebben zij jullie wereld in hun greep gehouden.

Dat lange verdrietige hoofdstuk van jullie geschiedenis komt naar zijn einde. Het is Gaia’s wens dat alle volkeren van de Aarde vrij leven, in vrede zijn, samenwerken over grenzen heen, over zeeën heen en dat allen gelijkelijk delen in de natuurlijke overvloed van de planeet. Door haar wensen vast te houden, zijn de beste aspecten van jullie regerende filosofieën en visionaire ideeën samen te gaan in een wereld stelsel die door individuen met morele en spirituele integriteit en wier wijs leiderschap vrede zal handhaven en welzijn. Geliefde Familie, de wereld die je helpt te scheppen in de lineaire tijd en die bestaat in het continuüm – Aarde’s Gouden Periode die in al haar glorie bloesemt – is groots bloeiend in die gunstige regering.

“Als het Licht op de planeet feitelijk voortdurend zich intensiveert, waarom is er dan nog zoveel geweld? Waarom zijn vredesgesprekken niet succesvol bij het beëindigen van oorlogen?

Het is beklagenswaardig zo dat progressie in dat respect heel langzaam gaat. Over het algemeen komt dit door de weigering van mensen om te veranderen aan wat zij gewend zijn – een geloof, politiek, traditie, procedure, gewoonte of iets anders dat bekend is. Laten we een voorbeeld geven waarover je nog niet hebt nagedacht als afschrikwekkend middel, om het bewustzijnsniveau en spiritueel besef van jullie gemeenschap omhoog te brengen.

Sommige kandidaten die het ambt willen in de Verenigde Staten die aanhankelijkheid beloven aan de Constitutie, een document dat werd samengesteld toen het bezitten van slaven het recht was van blanke mensen en dat alleen mannen gezien werden als in staat te zijn om intelligent te kiezen. Goed van te voren waarop de Wet van Rechten burgerschap gaf aan vroegere slaven en vrouwen toestond om te stemmen, was er een goed georganiseerde Militie, die nodig was voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van mensen om Wapenen te houden en te dragen, dat niet zal worden verbroken. Dit tweede amendement dat ongeveer 225 jaren geleden werd geschreven, dat voorzien werd voor de bereidheid van het jonge land in het geval de Britten probeerden om hun controle te herwinnen en wapenen musketten waren. Maar veel burgers citeerden dit amendement als hun recht om wapens te hebben die ontworpen waren voor de strijdvelden van vandaag, en sommigen geloven dat ze die moeten gebruiken als…” … ze zullen de krijgswet(ook de staat van beleg) uitroepen zodat ze ons onze wapens kunnen afpakken.”

Energie die door die gedachten en gevoelens wordt gegenereerd brengt niet alleen stuwkracht aan de toestroom van wapens, die laat een tegenwicht zien omdat het een conflict maakt met de energie die gestuurd wordt om geweld te beëindigen om een wereld in vrede te verkrijgen.

En helemaal niet is dat de enige weerstandsfactor, maar zijn afschrikwekking voor een ontwakende gemeenschap die moet worden erkend. Wat enorm hartverwarmend is, terwijl de trillingsniveaus omhoog blijven gaan, zullen toenemend mensen verlicht worden en vurig progressieve veranderingen verwelkomen.

“Wil je alsjeblieft zo vriendelijk zijn om Matthew te vragen over de platte aarde en het firmament zoals genoemd in de antieke schriften en ook in de Bijbel?

Wij zeggen dat mensen die lang geleden hun hemelse observaties opschreven dat deden zonder de kennis van een zonnestelsel met een platte planeet midden in de sferen die de universele wetten van de natuurkunde tartten. Het geloof dat de Aarde plat is geeft geen geloof aan jullie wetenschappelijk kennis en dat is het zelfde met het geloof dat God een paar duizend jaren geleden de Aarde in zes dagen schiep.

Ons is ook gevraagd naar de “Nieuwe Aarde” die beschreven werd als een oorspronkelijke planeet waar lichtwezens worden getransporteerd terwijl de duisteren blijven op de “eerste” Aarde om door te gaan met strijden en om het milieu te verwoesten. Eonen geleden in de lineaire tijd koos de ziel Gaia om als planeet te incarneren, die ergens langs de lijn de Aarde werd genoemd, en zij heeft geen bedoeling om haar lichaam te verlaten of om er twee te bezetten. Jullie technologie die onderdrukt en misbruikt werd door de Illuminatie, en de ontwikkelde technologie die jullie universele familie zal brengen als ze veilig bij jullie kunnen komen, zal de Aarde tot haar oorspronkelijke Eden zelf herstellen. Het is haar bestemming om opnieuw een gezond, schoon, vredevol thuisland voor al haar bewoners te worden.

Lichtwezens door dit universum heen eren jullie standvastige dienst die jullie steeds dichter bij die prachtige era brengt en we zijn bij jullie in liefdevolle geest langs jullie hele reis.

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Website The Matthew Books

E-mail: suzy@matthewbooks.com

(OPMERKING  van Suzy: Technische problemen blokkeerden mijn Website en e-mail adres op 14 april – de site werd gemaakt op de 18deen mijn e-mailadres werd geher-acitveerd vandaag. Mijn inbox was al verdwenen en nu zijn er bijna 1400 nieuwe e-mails om doorheen te zoeken, maar zo gauw als ik kan, antwoord ik degenen die antwoorden moeten hebben. Aan iedereen die waardering heeft uitgesproken voor de boodschappen, dank jullie!

Als jullie willen toegevoegd worden aan de verdelingslijst, zet dat op  messagesfrommatthew@yahoogroup.com   Zet op To: de nieuwe email en  in het onderwerp of Subject  messagesfrommatthew-subscribe. Klik dan op zenden.)