Matthew Onderscheiding over informatie; geweld van jonge mensen; Donald Trump; concepten,………. via Suzy Ward / 20 maart 2016

Matthew
Onderscheiding over informatie; geweld van jonge mensen; Donald Trump; concepten, werkelijkheid; boosheid; “walk-ins”; hele lichamen; gezondheid, stress vermindering; huisdieren
via Suzy Ward / 20 maart 2016          
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl
           
Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Heel veel gebeurt er energetisch in jullie wereld terwijl steeds groeiende vibratie snelheden snel het kaf van het koren scheiden, zogezegd.

Typisch, de door Illuminatie beheerste hoofdstroom media verspreiden dit kaf via selectief en vervormd bereik van “het nieuws”. Alhoewel hun vroegere vermogen om alleen te publiceren wat zij willen dat jullie mogen weten is aanzienlijk verzwakt door de snelheid van de sociale media en via het Internet verspreide video’s en artikelen, wees scherp onderscheidend over informatie uit alle bronnen, inclusief het Internet.
Om ware informatie via die uitweg te krijgen, gebruiken Illuminatie gunstelingen de gemeenschap om valse informatie te geven om vrees en verwarring voorin en centraal op jullie wereld toneel te houden. Vertrouw op je intuïtie voor wat de waarheid is en wat niet en dat laat jullie “achter” het scherm vallen van het spel dat zich ontvouwt op het toneel. Wetend dat het eindigt met Aarde’s Gouden Periode in volle bloei en dat laat jullie karakters waarnemen in hun karmische rol en niet  gevangen laten worden door het vaak-rumoerige drama dat wordt uitgespeeld.

Vaak hebben we nog een aspect van verhoogde vibraties opgenoemd, de intensiteit van karakteristieken en gedrag, en het zich opstapelende geweld heeft een aantal e-mails opgeroepen zoals deze van een lezer uit Australië, die haar zorg uitdrukte over het opduiken van vijandige bendes in haar land:

“Kun je Matthew vragen waarom er zoveel geweld is bij de jonge mensen.”  
Veel jonge mensen op de wereld voelen zich boos, ontmoedigd, zelfs hopeloos over hun toekomst. De redenen daarover kunnen over armoede gaan, gebrek aan opleiding en werk-vaardigheden, werkloosheid, gebroken gezinnen, een lage status waarin de gemeenschap hen heeft gestort, regeringen die hun behoeftes ontkennen, de status van de gehele wereld, of een mengsel van die omstandigheden. De jonge mensen wier levens aldus negatief werden beïnvloed handelen vanuit hun geïntensiveerde gevoelens door gewelddadige handelingen te bedrijven. Hoe wensten wij dat al die zielen die zo dierbaar voor ons zijn, konden weten dat gunstige veranderingen aan het komen zijn.

Mijn moeder is overstroomd door e-mails over Donald Trump van lezers in de Verenigde Staten en uit andere landen. Alhoewel we aanvragen weigeren te bespreken over zijn kwalificaties voor landspresident  – dat is voor de burgers om in te schatten – en wij weten niet of hij zal worden gekozen – de stemmers zullen beslissen wie hun volgende president is – we willen wel enkele andere vragen en commentaren beantwoorden.
“Is Trump de anti-christ?”  
Nee. Antichrist, zoals het Armageddon, is alleen een concept, een idee. Desondanks voor mensen die denken dat die concepten werkelijk zijn, is er een anti-christ, en komt er een Armageddon. Hoever die van het feitelijke idee af is, kan zijn, het is de werkelijkheid van die mensen die geloven dat het waar is. Geloof/denken creëert de werkelijkheid.
“Ik ben heel bekommerd dat Donald Trump de vlammen van fanatisme en racisme in Amerika brandstof heeft gegeven. Wat is de verlichte kijk op dit alles?”
Het is een droevige waarheid dat fanatisme en racisme in de Verenigde Staten levend en wel zijn, met de ene generatie die de volgende generatie intolerantie voor verschillen  leert – huidskleur, seksuele make-up, voorouders, godsdienst, filosofieën, ideologieën. Sommige “intolerante” mensen reageren op mister Trumps opmerkingen als bewijs dat ze recht hebben om te honen en agressief naar “andere” mensen te zijn. De “verlichte kijk” van zielen op dit station is dat alle leden van onze Aarde familie uit Scheppers zuivere licht-liefde essentie bestaan, en we houden van allen onvoorwaardelijk gelijk omdat we vurig wensen dat elke ziel in jullie wereld liefdevol, vriendelijk, en respectvol is. Op een dag, lieve mensen, zal iedereen dat zijn!
“Denk je dat Donald Trump verantwoordelijk is voor zijn ondersteuners die bij ‘rallies’ (verzamelingen/bijeenkomsten) agressief gedrag vertonen.?”
Elk persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. Niemands opmerkingen kan een individu motiveren om op een manier te handelen die tegen het individu’s waarden, principes en zelf-respect ingaat.
“Het geweld bij Donald Trump’s grote bijeenkomsten is geen beeld van het democratische stelsel van jullie land. Wat gebeurt hier?”
Veel burgers zijn kwaad over condities waarvan zij de schuld geven aan de regering en ze willen de veranderingen die Mr. Trump belooft. De energie van boosheid houdt heldere gedachte en gezond oordeel in, dus vragen zijn supporters zich niet af hoe hij zal doen wat hij zegt dat hij zal doen – ze willen hun boosheid een publiek toneel geven en hij geeft hen dat. Het grote aantal van zijn stoere supporters bij die bijeenkomsten/verzamelingen moedigt degenen aan die zijn agressief soortige retoriek als hun recht zien om zich op die manier te gedragen tegen individuen die hun niet-overeenkomsten met hem uitdrukken.  Onze antwoorden aan die twee ontvankelijke vragen zijn hier ook van toepassing.
Burgers van alle landen die voelen dat hun regeringen hen negeren, willen gehoord worden, en een collectieve stem die lang werd ontkend leidt soms tot een burgerij in gewelddadige opstand. Daar vibraties doorgaan omhoog te gaan en her-soorteren naar geweld om rechtvaardigheid en eerlijkheid te verkrijgen, zal dit toenemend eindigen. Voor landen die nu warm lopen, zal stabiliteit en rust komen met eerlijke leiders die luisteren en hen achten; daklozen en verarmden zullen rustig worden en uiteindelijk zullen er huizen zijn en zal er financieel voldoende zijn voor iedereen op jullie wereld. Jullie die weten dat je lichtwerker bent en de miljoenen die ook het licht dienen zonder dat begrip, zullen hen in Aarde’s era van vrede, ‘liefde en overvloed voor iedereen’ binnenleiden.
“Hoe zal ascentie de Walk-in zielen beïnvloeden? Zullen hun ‘geleende’ lichamen veranderen of zullen ze terugkeren naar hun eigen lichamen? Sommigen werd verteld dat hun lichamen ‘in stasis’ zijn (tot stilstand gekomen) in hun ‘thuis’ wereld en sommigen aan boord van het Sterrenschip waar ze in liepen en naar terug keren.”
Dit heeft wat meer uitleg nodig voor lezers die niet bekend zijn met de term“walk-in”. Een ziel in een spirit wereld gaat een overeenkomst aan met een ziel die zijn lichaam wil verlaten dat uitgeput is door te zijn omgegaan met stoffelijke en/of emotionele condities. Het voordeel is het leeftijd voordeel versus het beginnen als een pas geborene en om veel jaren door te brengen met het opgroeien naar volwassenheid, maar een leven op te pikken waar een andere ziel dit losliet, dat is geen picknick en een “walk-in” is zelden; nog meer zelden is een ziel die zo’n overeenkomst maakt met een kind doordat het voordeel van de leeftijd verloren is. Maar, in deze unieke universele era zijn een aantal ontwikkelde zielen “walked-in” (ingegaan) om jullie wereld-transformatie bij te staan; gewoonlijk kunnen hun vibratie niveaus de lichamen helen en het denken tot rust brengen zodat deze individuen in staat zijn om de missies die ze ondernamen, uit te voeren.
Indien de missie voltooid is, zal de ziel zelf beslissen om vervolgens wat te doen: Doorgaan met het leven op Aarde tot de stoffelijke dood, en om dan het Nirvana binnen te gaan voor een volledig spirit leven; vakantie in die schitterende spirit wereld terwijl het volgende leven wordt gepland; of direct terug keren naar zijn oorspronkelijke thuisland of naar een sterrenschip, als dat is waar ze voordien geleefd hebben voordat ze het Aarde lichaam binnen gingen. We voegen eraan toe dat alle zielen het ingeboren vermogen hebben om te dématerialiseren en dan een lichaam te materialiseren of om een nieuwe te manifesteren, maar alleen ontwikkelde zielen weten dat ze dit vermogen hebben en gebruiken dit.
“Matthew schijnt zich nooit te richten op wat er zal gebeuren als de ascentie doorgaat met de gezondheidscondities van lichtwerkers en zelfs onze huisdieren. Is het een zaak van jezelf zien met een gezond lichaam?”
We danken deze lezers die ons er aan liet denken dat het tijd is om dit opnieuw te bekijken en eraan toe te voegen wat we eerder zeiden over gezondheid, maar eerst zeggen we dat visualisatie inderdaad een krachtig instrument is voor gezondheid, maar dat iedereen zichzelf ziet als “weer helemaal heel” is niet genoeg om dat te laten gebeuren.
We voegen er snel bij dat nooit een volmaakt lichaam nodig is voor persoonlijke ascentie; maar, dat een reactie op een gecompromitteerde gezondheid het ascentie proces wel beïnvloedt. Laten we zeggen dat een persoon met een chronische ziekte deze ervaring had om medeleven te leren en geduld, en die ziekte koos om medeleven en geduld te leren, waarvan deze persoon gebrek had bij mensen die ziek waren of beperkt mobiel waren of beperkt mentaal scherpzinnig. Als de les die gekozen is, geleerd is, is er ontwikkeling die bewust is en spiritueel besef – het doel van elke ziel in elk leven. Tegengesteld, als de persoon wordt opgegeten door zelf-medelijden, voortdurend klaagt en eist om aandacht, moet de les worden herhaald in een volgend leven. Als herinnering aan wat jullie “reïncarnatie” noemen is het geen terugkeer van een persoon die eerder leefde maar eerder een “nieuwe” ziel wier personage ontworpen is voor het stoffelijke leven en die gekozen is door de opgestapelde ziel. [Dit wordt uitgelegd op 3 februari 2014 bij de boodschap ] Dank je moeder om dat er bij te zetten.

Nu dan, lichamen worden “heel” – alle ziekten genezen; missende ledematen groeien weer aan; gezonde nieuwe tanden, beenderen, gewrichten en organen vervangen kunstmatige substituten of mechanische ondersteuning – dat zal gebeuren als een proces. Niet een onmiddellijk feit. Samen met iemands schrede om licht te absorberen die de op koolstof gebaseerde cellulaire structuur transformeert in kristallijn en geloven/denken dat die stoffelijke transformatie een werkelijkheid is, dat brengt zielen contract keuzes.
Het is waarschijnlijk dat oudere personen die een van de hiervoor genoemde condities hebben deze samen koos met het overgaan naar het spirit leven voor een stralende gezondheid en totaal natuurlijke lichamen die gewoon zijn in jullie wereld. Ziel contract voorzieningen brengen hetzelfde aan jonge mensen; ze kunnen ziekte en overgang gekozen hebben op jonge leeftijd om die te beleven en later te worden geheald. Zoals gezegd in vroegere boodschappen, in voor de geboorte overeenkomsten die gelegenheid geven voor spirituele groei aan alle zielen die het leven delen, en individuele contracten worden overeenkomstig ontworpen.
De gezondheid van lichtwerkers hangt af van de graad waarop de cellulaire structuur voldoende kristallijn is geworden om het immuun stelsel te beschermen voor giffen in de lucht, in de grond en in het water en chemisch vol geladen voedsel en medicatie die lichamen ontvankelijk maken voor mentale, emotionele en stoffelijke wanordelijkheden. Maar de echte oorzaak van alle ziekte is stress. Stress gooit de lichaamssystemen uit balans en valt de meest kwetsbare delen aan, en het verwijderen van stress kan de gezondheid helpen verbeteren en de spirits opheffen.
Specifiek belangrijk is het zelf-herstel die eenzaamheid biedt. Een wereld in vrede begint met het verkrijgen van iemands vrede van binnen en de hoge vibraties van liefde, vergeving, medeleven en respect voor anderen begint met hetzelfde voor het Zelf. Het eren van het Zelf wordt ook erkend en het dankbaar zijn voor de goedheid in je leven en om geen energie te geven aan woede, wrok, jaloersheid, kleingeestigheid van waardering over “wat als’en”. Recreatie – her-schepping! – is belangrijk. Misschien lezen, of luisteren naar je favoriete muziek, schrijf, puzzel of doe kruiswoord puzzels, naaldwerk, kleien of een andere vorm van kunstzinnige uitdrukking; en voor meer actief zijn, doe aan buitendeur recreatie, misschien joggen, fietsen, lange wandelingen maken, schaatsen, skiën of zwemmen.
Als je ontmoetingen niet kunt vermijden waarvan je die beleeft en waardoor je die onprettig vindt, ga er dan rustig, vol vertrouwen in en wees open voor het zien van perspectieven van anderen. Dat betekent niet om voorbij jouw eigen ideeën of principes te gaan, maar eerder een houding vertegenwoordigen die een redelijke discussie kan oproepen in plaats van een star tegenwicht. Zet prioriteiten neer zodat je aan het eind van de dag een vervullend gevoel hebt van bereiking. Als je dag veranderd in een “neerslachtige dag” bedenk dan hoe je dingen anders kunt doen om een volgende keer meer voldoening gevende resultaten te krijgen, en ga naar bed met je denken in vrede.
Het is belangrijk om voldoende slaap te krijgen, eet voedend voedsel, drink veel water, doe oefeningen voor lichaam en geest en breng tijd door met de Natuur. Als je kunt, loop in een park of bos of langs een berg pad, loop barrevoets op een zanderig strand of op gras, stop je handen in de grond als je bloemen plant en groentes. Als je een huisdier kunt hebben, adopteer er dan een of meer uit een asiel – de dankbaarheid van dieren die met verzorgende personen leven brengen hoge vibraties naar het huis.
Mediteer, haal diep adem, doe aan yoga, aromatherapie en massage dat zijn ook uitstekende middelen om stress te verminderen. Doe vrijwillig mee aan gemeenschapsactiviteiten zoals bij een hospice, dieren asielen, school programma’s en help de daklozen. Dit haalt jou leven omhoog als je het leven van anderen omhoog haalt. Glimlachen en lachen verheft niet alleen je eigen hart  maar ook de harten van mensen die bij je zijn. Bezoek vrienden, ga naar kunst galerijen, naar musea, films of sport evenementen.
Kortom, neem de tijd om aan wat dan ook, een zin van waarde volheid deel te nemen, dat is ontspannend, vreugdevol en een verademing van de dagelijkse verantwoordelijkheden. Jullie hebben een gezegd: Dans, alsof niemand naar je kijkt.” Ja! Onze suggesties zijn niet veel anders dan die van jullie gezondheidsverzorgers, maar laat het nuttige herinneringen zijn om je zelf lief te hebben. En denk eraan dat Gods afgezanten altijd bij je zijn. Vraag om hulp en die zal liefdevol worden gegeven – het is misschien niet waar je om hebt gevraagd maar het zal wel zijn wat je nodig hebt.
Jullie huisdieren zijn multidimensionale zielen, net als mensen zijn. De meesten van de mensheid weten dit ook niet van zichzelf, en nog minder dan over dieren’. Dieren weten dit wel, en zij weten dat er niet zoiets als dood is. Ze herinneren hun bezoekjes in het Nirvana in de slaapstaat en hoe jong, gezond en actief ze daar zijn. Als jullie huisdieren je konden vertellen wat ze willen, dan zou het zijn om daar te zijn en er eerder te blijven dan om pijn en verzwakking te verdragen. Als de kwaliteit van leven jullie huisdieren hebben verminderd tot die staat, weet dan alsjeblieft dat ze dankbaar zijn als jullie het pijnlijke besluit maken om hun lijden genadig te beëindigen. Als jullie tijd komt van overgang, zal de liefdesbond tussen jullie en je huisdieren jullie weer verenigen.
We eren jullie, onze geliefde broeders en zusters en met onvoorwaardelijke liefde vergezellen we jullie bij je gehele Aarde reis.
_________________________
LOVE and PEACE     LIEFDE  en VREDE
Suzanne Ward
[If you are reading this message on my site or it was forwarded to you and you’d like to receive future messages directly, please join the Yahoo group. In a new email type messagesfrommatthew@yahoogroup.com in the To… line and messagesfrommatthew-subscribe in the Subject line, then just click Send. That registers your email address on the distribution list. This isn’t an interactive group; the administrator will send you only the monthly messages.]