Matthew /19 mei 2016 /door Suzy Ward

Matthew

19 mei 2016 door Suzy Ward

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.

Bron: http://mattthewmessages.blogspot.nl/

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Laten wij jullie denken tot rust brengen over zaken van wat ongeruste momenten. Eerst, is er door de klimaat verandering een onderwerp van wereld discussie, gepraat over zeeën die eilanden bedekken en kust gebieden overspoelen tot aan berg gebieden toe en mensen die met miljoenen worden verdronken. Dat zal niet gebeuren – Aarde zal niet de levens van haar geliefde bewoners in gevaar brengen bij haar terugkeer naar een matig klimaat in de wereld. Terwijl het poolijs en de gletsjers doorgaan te smelten, zullen de water niveaus langzaam doorgaan te rijzen en in kleine mate overal, en bewoners van mogelijk beïnvloede gebieden – zee niveau eilanden, delen van continentale kustlijnen, de oevers van onze grootste rivieren en laag liggende landen – voldoende tijd hebben om elke noodzakelijke preventieve actie of maatregel te nemen of gaan her-verhuizen.

Dan is er de profetie dat een plotselinge pool-verschuiving de planeet gaat verwoesten. Het zou verwoestend zijn als die verandering abrupt zou gebeuren, maar dat is niet zo. Tachtig en meer jaren geleden was de as van de Aarde zo uit het evenwicht dat ze in gevaar was om de ruimte in te vliegen en voor een bepaalde vernietiging. Krachtige beschavingen straalden massaal licht om de orbit/omloop van de Aarde te stabiliseren en haar in staat te stellen om te beginnen met haar ascentie koers, en dat was het begin van de pool’s geleidelijke verschuiving.

Andere lezers zijn bezorgd over het traject van de Aarde in een ramkoers met een planeet waarvan sommigen denken dat het Nibiru is en weer anderen denken dat het een pas ontdekte planeet is die aanzienlijk groter is dan de Aarde. Enige informatie die wordt rondgezonden over deze speculatieve situatie is alleen om angst te scheppen, maar gebrek aan kennis is de wortel van het meeste ervan. Jullie astrofysici weten niet dat al meer dan tachtig jaren de Aarde naar achtereenvolgende hogere energielagen is gegaan, aldus zijn ze in verwarring en gealarmeerd door het zien van nieuwe hemelse lichamen. Wij her-verzekeren jullie, lieve familie, dat de Aarde zal doorgaan om veilig te reizen en gelijkmatig en helemaal naar haar bestemming in de vijfde dichtheid!

E-mails over de presidentiele verkiezing van de Verenigde Staten zijn al meer dan een jaar binnen gekomen en nu dat twee individuen zijn benoemd als de voor-aangenomen kandidaten, wordt mijn moeders in-box gevuld met vragen over wie er zal winnen.

Gebaseerd op de steeds toenemende vibraties die de mensen ondersteunen met morele en spirituele integriteit en om degenen aan de kaak stellen die gebrek hebben aan die kwaliteit, zien we dat geen van de kandidaten president zal worden., Senator Bernie Sanders zal dat wel. Als de trillings- stuwkracht doorgaat, zal de waarschijnlijkheid van zijn winnen verder gaan naar de zekerheid in Aarde’s energieveld van potentie en in november zullen de kiezers een wijze, eerlijke president kiezen.

We zijn altijd blij om jullie vragen en commentaar te ontvangen en specifiek in deze fase van Aarde’s transformatieproces, verwelkomen wij diegenen die ons de gelegenheid geven om leiding te geven aan nieuwe ziel-zoekers.

“Ontwaken kan een heel eenzaam en vaak verwarrende onderneming zijn. Kan Matthew een raad geven aan Lichtwerkers die schijnbaar onder een psychische aanval zijn gekomen met de bedoeling om hen in verwarring te brengen en ze minder effectief in hun werk te maken?”

Ontwaken is intens anders dan alles dat jullie je kunnen herinneren, en als geen van jullie familie of vrienden iets heeft genoemd, wat hierop lijkt, dan is aarzeling om er over te spreken wat jullie beleven heel natuurlijk; en de realisatie dat jullie een deel van God zijn kan overweldigend schijnen te zijn, alsof het heiligschennis is om er zelfs zo over te denken.  De combinatie van het je eenzaam voelen en het je verbijsterd voelen over je hogere staat van besef en het accepteren van je god-zelf kan inderdaad zeer onder spanning zitten en daar over denken als een psychische aanval. Toen de vibratie niveaus veel lager waren omdat het duister nog de planeet omhulde, maakten de heldere aura’s van de lichtwerkers hen nog doelen voor duistere aanvallen. Nu het licht op de planeet te intens hiervoor is, maar via de universele wet van aantrekking bereiken gedachten over te worden aangevallen energie stromers zoals sensaties en brengen die terug naar jullie.

Vervang dit soort gedachten met het weten dat jullie nooit alleen zijn! Niet alleen zijn jullie beschermengel en je spirit gidsen constant aan jullie zijde, maar veel zielen hebben een ontwakingservaring zoiets als die van jullie en anderen gaan vol vertrouwen langs dit pad van zelf-ontdekking. Vaak herbergen spirituele en metafysische boekhandels groepen van individuen met hetzelfde denken of posten berichten van sociale bijeenkomsten, van seminars en workshops. Algemene boekhandels hebben in dat soort ook boeken en als je je onzeker voelt welke je zult kiezen, vraag dan van binnen om naar diegene geleid te worden die het meest verlichtend voor je zullen zijn. Zoek het internet af naar sites die brieven sturen door verwante spirits en boodschappen van wezens zoals Patricia Cota-Robles, en je kunt altijd om goddelijke hulp vragen om je zelfvertrouwen te voelen en opgewonden te zijn over het ontwaken. Spoedig zul je het gemakkelijker krijgen in een blije relatie met je god-zelf en er zullen zich straatjes openen naar gebieden waar je het licht effectief kunt dienen en met diepe bevrediging.

“Kun je Matthew vragen hoe we onze levensopdracht kunnen ontdekken terwijl we hier op aarde zitten?”

De beste manier om te ontdekken wat je kiest als je levensdoel, is ook eenvoudig: Let op de boodschappen uit het zielenniveau naar jouw bewustzijn – intuïtie, instinct, inspiratie, aspiratie en geweten. Als je die leidlijnen volgt die specifiek verbonden zijn met de keuzes in jullie zielencontract, zul je een sterk gevoel hebben van zachtjes langs het pad van het leven te gaan als de tegenstelling om te worstelen met besluiten en misschien om anderen te vragen wat zij denken dat de meest logische richting voor jou/jullie is.

“Is het waar dat duistere wezens van de Aarde worden verwijderd en naar een alternatieve holografische aarde worden meegenomen? Als dat zo is zou dat geweldig zijn daar het de duisternis op deze planeet vermindert en de tijdstafel naar volledige onthulling versnelt. En wat wordt er bedoeld dat wij leven in een holografisch universum of matrix, dat dit een 3D droom is en dat hogere dimensies werkelijk zijn of is het allemaal een projectie van ons bewustzijn?

Duistere wezens verlaten de Aarde op dezelfde manier als lichtwezens doen, de dood van het stoffelijke lichaam; En, zoals lichtwezens, gaan ze het deel van het Nirvana binnen, Aarde’s spirit wereld, waar de energie overeenkomt met de energie die zij genereerden in hun Aarde leven.

Er zijn goede verklaringen van het holografische Universum in boeken en in artikelen van het Internet in zoverre jullie kosmologen dat ontdekt hebben. Zij hebben mathematisch geconcludeerd dat het Universum begon met de “Big Bang”, maar zij moeten nog begrijpen dat wetenschap en spirit – of energie en kosmisch bewustzijn – een en het zelfde zijn: de liefde licht essentie van de Schepper, de meest sterke kracht in de kosmos en Bron van alles in het bestaan.

Hogere dimensies zijn werkelijk, en het is niet helemaal juist te zeggen dat 3D gewoon een projectie is van iemands bewustzijn. Wat een persoon ook gelooft, hoe ver dat ook af kan zijn van het feitelijke, het is die persoon zijn werkelijkheid, en meest waarschijnlijk zou je een serieus argument krijgen van iemand die je probeerde te overtuigen dat wat hij of zij denkt “gewoon een projectie van je bewustzijn” is.Maar wat werkelijk schijnt te zijn in jullie 3D wereld “is een droom” of beter gezegd een illusie en wij kunnen dit niet duidelijker uitleggen dan dat gedaan werd in een boodschap enkele jaren geleden. Moeder, vind die boodschap en kopieer dat deel. We denken dat het specifiek nuttig is voor ontwakende zielen en misschien ook voor lange-tijd lichtwerkers.

“Wat bedoelt Matthew als hij zegt: ‘We wonen in een illusie?’ Heeft ieder mens zijn of haar eigen werkelijkheid of delen we allen een werkelijkheid?”

Als definitie is een illusie bedrieglijk, soms waargenomen als werkelijk maar zonder basis in de werkelijkheid. De illusie van de derde dichtheid is dat er dit ene leven op Aarde is, dan sterf je en daarna, volgens velen, is er een nevelachtige plek dat of een gezegende of een helle vuur en zwavel “leven na dit leven” is waar je voor altijd verblijft. De werkelijkheid is dat dit maar een van de honderden of vele duizenden ervaringen van een ziel zijn die leeft in veel verschillende vormen en op plaatsen tegelijkertijd is in het universum.

 De illusie is dat jij je lichaam bent, jouw persoonlijkheid, jouw karakteristieken, jouw gevoelens, jouw bereikingen en tussen twee haakjes dat je een ziel hebt waarvan God alleen weet waar je naar toe gaat als je sterft. De werkelijkheid is dat jij je ziel bent, een deel van God, onafscheidelijk van Hem en alle andere zielen in dit Universum; jullie hebben de stoffelijke ervaring die je zelf koos om andere levens in evenwicht te brengen; en je bent een eeuwig wezen.

De illusie is, overeenkomstig iemands godsdienstige weten/kader, dat het Opper Wezen van dit Universum correct geportretteerd is alleen door jouw godsdienst en Zijn wetten geïnterpreteerd door jouw godsdienst die absoluut zijn. De werkelijkheid is dat het Opperste Wezen van dit universum ondergeschikt is aan de Schepper, het Opper Wezen van de kosmos; God is een vermenging van alle zielen, alle levensvormen, door dit Universum en Hij kent elke gedachte en voelt ieder gevoel van elk leven; Hij kan niet tussenbeide komen met de wet van de vrije wil van de Schepper als zielen van hun voor-de-geboorte overeenkomsten afwijken, dus het is niet: Zijn “wil zal geschieden”, alhoewel we normaal zeggen “Hij” , God of de Bron door jouw naamskeuze, is het epitome van androgyn zijn, volmaakt in evenwicht zijnde mannelijke en vrouwelijk energieën; en Hij verdeelde de godsdiensten niet – een paar van zijn misleide god-zelf delen deden dat wel.

De illusie dat het slechte de tegenstelling is van godsvrucht is de afwezigheid van licht, de afwezigheid van liefde en spirituele helderheid. De illusie is dat de Aarde een kleine, vaste planeet is wier bewoners het enige te bewijzen intelligente leven in het universum zijn. De werkelijkheid is dat de Aarde een ziel is met een planetair lichaam die een thuis is voor wezens er in, erop en er boven en dat haar oppervlakte bewoners voor het meeste deel veel minder spiritueel ontwikkeld zijn, minder intellectueel en minder technologisch zijn dan veel andere beschavingen.

Ja, elke ziel heeft zijn of haar eigen illusie zoals dit betrekking heeft op het zelf, elk facet van de levenstijd, planeet Aarde en de Bron van het Al, maar uiteindelijk zullen allen dezelfde Universele werkelijkheid delen. [23 mei 2005]

Dank je, Moeder. De uitbarsting van bombardementen heeft talloze vragen opgeroepen, en eerst zeggen we, het worden van een zelfmoord bommengooier is nooit deel van een zielen contract. Omdat van elk persoon zijn contract maar een deel van een voor-de-geboorte overeenkomst is dat met anderen gemaakt is die het leven willen delen, dat moet inhouden niet alleen een mens die iemand doodt om de ervaring om te worden gedood in evenwicht te brengen en een persoon die wil worden gedood om een ander leven in evenwicht te brengen, maar die moet alle andere deelnemers gelegenheid bieden om te ervaren wat ze willen als zielen ontwikkeling.

Het is zo dat sommige overeenkomsten zielen inhouden die als groep willen overgaan. In een dergelijk geval is het in dienst voor alle anderen, die moeten beleven welke emotionele en financiële problemen kunnen volgen op het overgangsgebeuren van die groep. Afhankelijk van het aantal zielen die erbij zijn betrokken – het aantal kan variëren van vergelijkenderwijs weinig tot vele duizenden – het gebeuren kan een wijze van transport zijn dat vergaat, troepen die strijden, familieleden die in een oorlogsgebied wonen, een natuurlijke ramp of een snelle verspreiding van een virus ziekte.

Sommige jonge mensen die zelfmoord bommengooiers worden, zijn vanaf hun kindertijd geïndoctrineerd om te geloven dat zij hun godsdienst moeten verdedigen door mensen van andere godsdiensten te doden, en zij handelen door die krachtige vorm van mind controle. Hun leven terugzien in het Nirvana is heel problematisch emotioneel omdat ze de volle breedte van lijden voelen die hun laatste daad veroorzaakte aan anderen. Omdat zij handelden in overeenstemming met een krachtige programmering, lopen ze geen wrede karmische lessen op, en hun volgende leven zal worden toegewijd om de meest behoeftige mensen te helpen in een derde dichtheidsbeschaving die begonnen is om spiritueel en bewust te ontwaken.

Zelfmoord bommengooiers die volwassen zijn als ze besluiten om terroristen te worden handelen door een radicaal verstoorde zin van bekrachtiging die beroofd is van het zorgen voor de consequenties voor anderen. Als toevoeging aan een buitengewoon pijnlijke levens terugblik, lijden ze precies aan alle mensen wier levens werden beïnvloed door hun zelf-vernietiging, ze zullen een of meer moeilijke levens hebben in een lage dichtheid beschaving waar de karmische molen volop draait. Die zelf-opdracht wordt niet bepaald door alleen deze individuen hun laatste handeling; het is dat de energie van hun wens is om zoveel mogelijk mensen als mogelijk te doden en door de daad zelf die zo duister is dat het boven alle andere aspecten van hun levens uitgaat.

Een Belgische lezer die vlak bij de Brussels luchthaven woont schreef:

“Ik moet toegeven dat het steeds moeilijker wordt om positief te blijven en om vertrouwen te houden in de toekomst van de mensheid. Ik weet niet wat nog meer ik andere mensen moet vertellen als dingen zoals dit [zelfmoord bommengooiers] worden besproken. Het wordt ook steeds moeilijker om overtuigd te blijven dat na dit leven nog een ander bestaan ons wacht. Ik vraag me af of andere lezers van jouw boodschappen dezelfde twijfels ondergaan. Als ze zich niet meer verbonden voelen met iemand buiten de lichaamswereld.”

Verlies van vertrouwen in de toekomst van de mensheid is een onbegrijpelijke reactie op geweld als mensen die jullie kennen direct ermee werden beïnvloed, en terwijl je misschien niet denkt over het “afscheiden” van de wereld als een vorm van goddelijke genade, het is je hart en denken eren her-ademing geven van de shock en wanhoop en verdriet. In dergelijke tijden is het moeilijk te denken over een leven na dit leven en om troost te verkrijgen uit wat misschien alleen een mistig idee kan schijnen, dat er een glorieuze spirit wereld is van liefde en vrede. Maar het je vasthouden aan die werkelijkheid is wat de spirit zal opheffen en vertrouwen zal herstellen in de vaststelling en het vermogen om deze wereld een veel betere plaats te maken dan die op dit moment is. Geliefde broeders en zusters, twijfel er alsjeblieft niet aan dat deze transformatie in Aardes beschaving aan het gebeuren is!

Zoals te spreken met mensen over tragische gebeurtenissen, laat je echte gevoelens stromen. Huilen is zo veel gezonder dan stoïcijns je gevoelens onderdrukken, dus laat je tranen in overvloed komen. Vraag om goddelijke hulp om te healen; zie de schoonheid in de Natuur; denk aan het wonder van de geboorte, de onschuld van kleine kinderen en de devotie/toewijding van je huisdier; weet dat er veel, veel meer goed is dan slecht in jullie wereld en het licht versterkt voortdurend het goede, verzwakt het slechte. Jullie uitdrukking: “De Tijd heelt alle dingen” is alleen gedeeltelijk waar – dat is hoe jullie tijd gebruiken die healing brengt, een terugkeer naar welzijn en positivisme, of niet.

Nu spreek ik net als Matthew om te zeggen dat stress zijn weg maakt in onze laatste boodschap. Het toekennen van de verwoesting van Haïti door een orkaan in plaats van een aardbeving was een zeldzaam voorbeeld van mijn moeders gedachte – en een vergissing in jullie herinnering, Moeder – die mijn doorgeving doorkruiste. Zij is verslagen dat de week van stress over haar computers technische problemen, die haar site en e-mail adres blokkeerden, en dat stond haar momentele weggaan toe uit het duidelijk horen van mijn woorden.

Ze zeggen jullie vaarwel voor dit moment alleen omdat we voor altijd met jullie zijn in onvoorwaardelijke liefde.

___________________

LOVE and PEACE             LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

www.matthewbooks.com

[Yahoo’s new instruction to be added to the distribution list—sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com—is working for most subscribers, but not for all.  If your email bounces, send your email address and request to be added to the list to the group moderator at indexangel4suzy@yahoo.com.

When Matthew was talking about helpful books for awakening souls, he didn’t mention the five Matthew books, so I will. You can read about them on www.matthewbooks.com and order them in Bookshop or your favorite bookstore.]

Bron: messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com—