Boodschap van Matthew via Suzy Ward, 3 oktober 2022

Boodschap van Matthew via Suzy Ward, 3 oktober 2022

Zelfs Matthew spreekt nu over een krachtige gebeurtenis in het bewustzijn die binnenkort plaatsvindt:

“We zijn dolblij jullie te kunnen vertellen dat wat er binnenkort aankomt een storting is van liefde-licht energie van een omvang die zijn weerga niet kent in dit universum!”

Ik ben er klaar voor!

3 oktober 2022

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. De laatste akte voordat het doek valt van het drama tussen de lichte krachten en de duistere krachten op Aarde wordt steeds actiever.

Dit omvat het ontwortelen van de laatste bolwerken van de Illuminati, internationale allianties om het leven wereldwijd te verbeteren, toenemende aantallen duistere geesten en harten die van de planeet worden gehaald, ontmaskering van hun dubbelgangers en andere waarheden die aan het licht komen.

En de volkeren dragen bij aan de ondergang van een duivels wereldwijd netwerk waarvan ze niet weten dat het bestaat. Door te eisen dat hun regeringen de behoeften van de burgers dienen, helpt de groeiende macht van volksbewegingen de inspanningen van de internationale groep om landen te ontdoen van alle individuen die dat sinistere netwerk dienen.

De Illuminati hebben nog steeds in hun hoek, de wereldeconomie, de mainstream media, de censuur van de sociale media en een paar nationale leiders, maar de systemen die essentieel zijn voor hun behoud van de controle vallen snel uit elkaar. Toch moet je niet verwachten dat ze er zachtjes uitgaan. Duizenden jaren lang zijn marionetten van de duistere krachten erin geslaagd de massa’s te onderdrukken en te misleiden, en degenen die nog steeds onder jullie zijn, hebben de waan van de dag om door te gaan met het regeren van de wereld. Hoewel het een oefening in verwerpelijke nutteloosheid zal zijn, zullen zij dat doen zolang zij chaos, angst en verwarring kunnen veroorzaken. Daarom is het praktisch om wat geld en een paar weken voedsel voor uw gezin en gezelschapsdieren bij de hand te hebben, evenals andere benodigdheden die van pas komen in standaard noodgevallen.

Opnieuw laten de Illuminati de onheilspellende waarschuwing rondgaan dat de as van de planeet elke dag plotseling zal kantelen en al het leven zal uitroeien. Nee, dat zal niet gebeuren!  Sinds verre beschavingen 80 jaar geleden de aarde met grote hoeveelheden licht overgoten, is de aardas geleidelijk weer in de juiste stand gekomen. De duisteren rekenen op valse informatie zoals de “kantelende as” om de lage angsttrillingen op te wekken die zij nodig hebben om te overleven.

Als je hebt gehoord dat er binnenkort een ongewoon krachtige zonnevlam of iets anders van wereldwijde omvang op komst is, wees je er dan van bewust dat de duisteren dit zullen presenteren als iets dat vol angst zit. Wij zijn dolblij jullie te kunnen vertellen dat wat er binnenkort komt een uitstorting is van liefde-licht energie van een omvang die zijn weerga niet kent in dit universum!

De onmiskenbare effecten van deze co-creatie van God, Gaia, Sol en lichtkrachten op de planeet en daarbuiten zullen verschillen in overeenstemming met de bereidheid van individuen om het intensieve licht te omarmen en met persoonlijke overtuigingen. Wij zeggen dus dat het het gekerstende licht is, maar niet de “tweede komst van Christus”, en absoluut niet de aankondiging van de “eindtijd” van doemdenkers.

Terwijl jullie uitkijken naar deze glorieuze goddelijke gebeurtenis, weten jullie dat jullie uitstekend zijn voorbereid op de komende storm die wordt veroorzaakt door de laatste zuchtjes van de Illuminati. Jullie levenslange ervaring met het helpen van beschavingen in dezelfde omstandigheden is de reden waarom jullie wilden zijn waar jullie zijn en waarom jullie zijn uitgekozen. Dit is waar jullie geduldig op hebben gewacht tijdens dit meest opwindende tijdperk in de geschiedenis van de Aarde! Jullie vertrouwen dat de bevrijding van jullie wereld van de duisternis nabij is, zal anderen helpen zich kalm en optimistisch te voelen in plaats van angstig en pessimistisch – dit is jullie rol als mentor in de komende weken.

Wanneer veel mensen langdurige ontberingen meemaken, weten we dat het niet gemakkelijk is om hen te zien als gebruikmakend van deze unieke kans om alle karmische lessen in één leven te voltooien in plaats van meerdere. Zij hebben er geen idee van dat zij ervoor gekozen hebben het evenwicht te bereiken dat zij nodig hebben om van de derde naar de vierde dichtheid te gaan in de status van zielevolutie. Maar wanneer zij overgaan naar het Nirvana, zullen zij die succesvol zijn een groot feest hebben, zij die ontdekken dat zij nog een weg te gaan hebben, zullen hun vooruitgang eren en blij zijn dat zij weer in een geestenwereld zijn, en zielen die niet-gekozen zware levens hebben doorstaan, zullen zich verheugen wanneer zij ontdekken dat zij sprongen voorwaarts hebben gemaakt in hun evolutie.

Terug op Aarde stralen de hoge trillingen van uw mededogen, zorgzaamheid en empathie hoop uit naar mensen die in vreselijke omstandigheden leven. Hoop is licht vervuld en ook dit helpt hen gemakkelijker hun lasten van dakloosheid of verarming aan te kunnen.

Geliefde zusters en broeders, denkt u alstublieft niet dat wij over het hoofd zien dat ook jullie zware uitdagingen, tegenslagen en verdriet ervaren! Het verschil is dat jullie weten wat de meeste anderen niet weten: Elke ziel heeft altijd de hulp van Gods afgezanten – engelen, geestengidsen en geliefde mensen in de geestenwereld. Hoewel zij zich niet kunnen bemoeien met de bepalingen van het zielencontract, mogen zij geruststellende tekenen van hun nabijheid geven, helpen bij het verlichten van niet-gekozen trauma’s en een duwtje in de rug geven om mensen op het juiste spoor te houden bij hun contractkeuzes. Jullie weten de universele wet van aantrekking in jullie voordeel te gebruiken, terwijl de meeste anderen hem onbewust in hun nadeel gebruiken, en jullie weten dat talloze leden van grote, machtige beschavingen de Aarde en haar bewoners op talloze manieren bijstaan.

Laat ons nu een andere zaak van tijdige betekenis behandelen. “Matthew en andere boodschappers van het licht spreken over het belang van vergeving. Hoe kan iemand mensen vergeven die onuitsprekelijke wreedheden begaan zoals satanisten doen? Als het reptielachtigen zijn die zich voordoen als mensen, geldt vergeving dan nog steeds?”  Laten we eerst zeggen dat vergeving, net als liefde, begint bij jezelf. Alleen als men van zichzelf houdt en zichzelf vergeeft van vermeende of werkelijke wandaden, kan men die gevoelens uitbreiden naar anderen. En liefde, die vergeving omvat, wordt niet begrepen.

Liefde is veel, veel meer dan de emotie die men ervan verwacht! Het is dezelfde energie als licht, de krachtigste kracht in de kosmos, en de oorsprong van alles wat bestaat. Het is de samenstelling van de ziel, het goddelijke zelf van elk leven in dit universum. Het vermogen om liefde te voelen en te ontvangen is grenzeloos en dat geldt ook voor de manieren waarop het kan worden uitgedrukt. Moeder, voeg alstublieft de datum van onze boodschap in die enkele van de “alledaagse” manieren bevat waarop iedereen de energie van liefde over de planeet kan laten stromen en zo de grootsheid van liefde naar andere werelden kan uitstralen. Dat zal een nuttige herinnering zijn voor langjarige lezers en waardevolle informatie voor ontwakende ziel-zoekers. [13 december 2018 bericht is gearchiveerd in Alle Berichten sectie van www.matthewbooks.com].

Dank u. Nu dan, vergeving is het aangeboren vermogen van de ziel om de daden van een persoon te scheiden van het zielzelf of godzelf of I AM zelf, en de ziel niet te veroordelen. Het is geen onmiddellijke reactie zoals emoties dat zijn – bijvoorbeeld de extase van een moeder die haar pasgeborene vasthoudt, de opluchting van een wandelaar die uit een bos komt na drie angstige dagen verdwaald te zijn geweest, of dankbaarheid voor het aanbod van hulp om een zware taak te volbrengen. Vergeving, waarvan de componenten mededogen en begrip zijn, komt eerder geleidelijk tot stand, en betekent nooit het tolereren of goedkeuren van iemands kwetsend gedrag, laat staan gewetenloze daden!

Mensen die gruwelijke misdaden plegen, komen ter wereld als de pure liefde-lichtessentie van de Schepper, de bron van energie die zielen gebruiken om lichamen te manifesteren als mensen, reptielachtigen of andere soorten in dit universum. Om voor ieder unieke redenen beginnen sommige individuen toe te geven aan de verleiding van macht en handelen naar die verleiding door gemeenheid, onbetrouwbaarheid en liegen.

Naarmate dat gedrag uitgebreider en wreder wordt, neemt het licht in die individuen steeds verder af, totdat de hart-ruimte een donkere leegte is waarin geen geweten of andere leiding van de ziel naar het bewustzijn is. Met alleen het vonkje licht dat de levenskracht van het lichaam is, worden zij gevangenen van de duistere krachten en fungeren zij als hun marionetten. Dat is wat er gebeurde met de zwakste zielen in de universele familie, de satanisten. Zij werden in staat om vrolijk daden te begaan die voor anderen van alle soorten in alle beschavingen onuitsprekelijk, ondenkbaar zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat iemand oprecht liefdevol of zelfs neutraal tegenover deze individuen kan staan, maar het is mogelijk hen te haten. Haat is niet het tegenovergestelde van liefde, het is de afwezigheid van liefde, een diep geïnternaliseerd gevoel dat voortkomt uit het ego, en zijn lage trillingen vormen een barrière tussen de ziel en het bewustzijn. Dat leidt tot ziekte en bij de fysieke dood worden individuen die haten automatisch door de fysica van dit universum naar een zeer laag niveau van meerlagig Nirvana getrokken, waar alles in overeenstemming is met de trillingen van die individuen. Zij leven in die sombere omstandigheden totdat zij bereid zijn de liefdevolle lichtenergie te aanvaarden die alle sporen van haat kan vervangen, en sommigen weigeren dat eeuwenlang in jullie tijdsbegrip. Zo destructief is haat!

Vergeving komt net als liefde voort uit de goddelijkheid van de ziel, het goddelijke zelf. Zij straalt de hoge trillingen uit die het hart en de geest van de vergever verheffen, die een overvloed aan licht de wereld instuurt en groeit in zielevolutie. Bij de overgang van het fysieke leven betreden personen die vergeven een van de bovenste lagen van het Nirvana, waar zij actief en harmonieus leven in de verbazingwekkende diversiteit van die wonderbaarlijke geestenwereld, totdat zij klaar zijn om te incarneren in een geavanceerde wereld die in overeenstemming is met hun geëvolueerde status en keuze. Zo krachtig is vergeving!

Ja, vergeving geldt voor reptielachtigen, met wie je energetisch verbonden bent op zielsniveau, net als met alle andere levens in alle andere soorten in dit universum. En laten we de misvatting rechtzetten dat reptielachtigen een goddeloze soort zijn. Veel meer zielen die incarneren als reptielachtigen zijn goedaardig dan kwaadaardig, en individuen van elke overtuiging waren of zijn nog steeds in jullie midden. Sommigen begaan daden van puur kwaad en anderen leven in het licht. Veel leden van de altijd waakzame buitenaardse speciale krachten, die tot de meest effectieve lichtwerkers op de planeet behoren omdat zij al hun aangeboren capaciteiten kunnen gebruiken, zijn reptielachtigen. [De boodschap van 2 maart 2022 bevat een uitleg van de krachten, hun capaciteiten en invloedrijke posities].

Nu zullen we de talrijke vragen en opmerkingen over koningin Elizabeth II behandelen. Het is waar dat zij enige tijd geleden is overleden, en volgens leden van de speciale krachten was het uitstellen van de aankondiging deels te wijten aan functionarissen in de City of London, het Europese financiële centrum van de Illuminati met wereldwijde tentakels, die geld wilden blijven stromen in de kas van ’s werelds langst regerende en internationaal gerespecteerde monarch.

Het Europese koningshuis is een van de ongelijksoortige groepen die opereren onder de “paraplu” van de Illuminati, en alles wat dat geheime genootschap doet is een strategisch onderdeel van een groter geheel. Dus de beslissing om eindelijk de dood van koningin Elizabeth aan te kondigen is waarschijnlijk belangrijk voor hen, maar we weten de betekenis ervan niet.  Misschien is het gewoon een afleiding van hun wanhopige toestand, omdat zo weinig van hun agenda lukt.

De koningin was een reptiel evenals haar gemaal, prins Phillip. Uiteindelijk leverde het eeuwenoude voornemen om de reptielachtige bloedlijn zuiver te houden via huwelijken binnen de koninklijke families verzwakte trekken op. Om dat tegen te gaan werden de meeste echtgenoten van prins Charles’ generatie en hun nakomelingen gekozen uit menselijke bloedlijnen. Het privé-leven van de koningin verschilde aanzienlijk van de koninklijke monarch in het openbaar, en hoewel ze voorstander was van elitaire heerschappij over de massa, was ze niet voor het doden van de overgrote meerderheid van de bevolking als middel om wereldheerschappij te bereiken.

We weten niet hoe lang de mensen in het Verenigd Koninkrijk hun ceremoniële monarchie zullen willen voortzetten – ze moeten nog ontdekken dat al geruime tijd dubbelgangers als familieleden fungeren – maar we kunnen jullie vertellen dat er geen monarchieën zijn in de Gouden Eeuw van de Aarde.

Beste familie, nu dit eeuwenoude wereldspel ten einde loopt, blijft uw standvastigheid in de waarheid van het licht van onschatbare waarde om de aardse beschaving te helpen de Gouden Eeuw van de planeet te manifesteren.  Alle lichtwezens in dit universum eren jullie en steunen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

______________________

LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Stuur vragen en opmerkingen naar suzy@matthewbooks.com

Alle berichten van december 2003 tot nu toe zijn gearchiveerd op www.matthewbooks.com.  Stuur de link door naar ontvankelijke familie en vrienden.

Als je een van de boeken wilt bestellen, ga dan naar de Bookshop op die site.

Vertaling: wakkeremensen.org