Speciale Wereld Zegeningen Boodschap Uit De Rijken Van Licht – Goddelijke Verlossing.

Speciale Wereld Zegeningen Boodschap Uit De Rijken Van Licht

Goddelijke Verlossing.

Gechanneld door: Mashubi Shekiniah – 7 Juni 2022

Dierbare Geliefden,

Op dit moment op de heilige planeet Aarde, manifesteren de kosmische energiekrachten die tegen de expansie van licht zijn, zich directer en zichtbaarder op de planeet.

De reden voor deze manifestatie is dat allen die belichaamd goddelijk licht op de heilige Aarde dragen, vooruit worden gebracht op hun pad, en meer licht krijgen om te verankeren, te manifesteren en te delen.

Dit proces helpt enorm bij de transformatie van de heilige planeet Aarde.

Deze verandering is belangrijk, omdat de aarde vele eeuwen lang een plaats is geweest waar zielen dualiteit en de afscheiding van de Eenheid kwamen ervaren om individualiteit te verkennen.

Deze tegengestelde energiekrachten creëren de illusie en de verwachting van onheil. Zij voeden ook de emoties die verbonden zijn met de staat van dualiteit, zoals angst, ontkenning, woede en negativiteit.

Veel kwetsbare zielen worden op dit moment door deze energieën getroffen, Dierbare Geliefden. Sommige gevoelige zielen kunnen de kracht van deze energieën voelen, en zelfs degenen die deze niet direct ervaren, zien de resultaten in de gebeurtenissen van toenemend geweld die zich met grotere frequentie manifesteren.

Geliefden, deze staat van dingen is niet statisch maar dynamisch en jullie kunnen een verschil maken in al jullie gedachten, woorden, daden en activiteiten.

Zelfs de energieën van dualiteit, duisternis, en afgescheiden bewustzijn zijn deel van het Ene. Deze maken deel uit van de keuze die alle zielen krijgen wanneer zij het vlak van dualiteit betreden.

Na verloop van tijd leren zielen meer over hun aard en de ware aard van vrijheid, maar het is voor geen enkele ziel mogelijk om sneller te gaan op hun evolutionaire reis.  Ieder heeft zijn eigen goddelijke timing en leerproces, waarvan geen enkele duidelijk kan zijn voor jou of voor anderen.

In het licht van deze versnellende gebeurtenissen en energieën, geliefden, hebben jullie altijd een keuze. Omdat de energieën van licht deel uitmaken van de goddelijke Eenheid, hebben deze de kracht en het vermogen om energieën van afscheiding en dualiteit te transformeren en te transmuteren.

Deze kracht van licht is wat op dit moment nodig is, dierbare Geliefden.

Veel mensen zijn eraan gewend geraakt om zich hulpeloos te voelen in het aangezicht van negativiteit, maar er is veel meer goddelijke liefde, goddelijk licht en goddelijke waarheid aanwezig, zowel in jullie, als ook om jullie heen, en in de heilige Aarde die op een veel hogere dimensionale frequentie trilt dan ooit tevoren.

Er zijn vele manieren waarop jullie je kunnen afstemmen op het goddelijke licht van de Ene. We hebben het er al eerder over gehad, en jullie kunnen ook merken dat een heel eenvoudige oefening van afstemming nuttig en ondersteunend kan zijn.

Alles wat de goddelijke liefde in je hart aanroept, het goddelijke licht van God, de heilige Schepper, de Goddelijke Moeder, de Goddelijke Ene die Alles is, zal een reactie van het goddelijke teweegbrengen die je zal helpen om door de huidige omstandigheid te navigeren.

Op dit moment dierbare Geliefden, wanneer jullie ervoor kiezen om je af te stemmen op licht, op liefde, en op alle goedheid van je hart en ziel die in je leeft, maken jullie een krachtig belichaamd statement in de wereld.

Jullie voelen dit misschien niet omdat de tegengestelde energieën een zwaarte creëren, maar jullie zullen van binnenuit gesteund en gevoed worden.

Jullie zullen exponentieel bijdragen aan het licht van de wereld en de aanwezigheid van de kracht van goddelijke verlossing die zelfs nu actief is en alles transformeert en transmuteert wat de volledige expansie van het goddelijke licht op de Aarde verhindert. Met alle liefde, zegeningen en dankbaarheid, Amen.

Kanaal: Mashubi Shekiniah

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org