“Veroordeel jezelf niet en heb niet het gevoel dat je gefaald hebt wanneer je boosheid en frustratie voelt over wat je in de wereld ziet”

“Veroordeel jezelf niet en heb niet het gevoel dat je gefaald hebt wanneer je boosheid en frustratie voelt over wat je in de wereld ziet”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele 10 APRIL – 2022

Welkom bij onze boodschap dierbare lezers. Weet altijd dat het ons voorrecht en onze vreugde is om deze boodschappen aan jullie te brengen, die er dapper voor kozen om te dienen en een belangrijke rol te spelen in de ascensiereis van de aarde, een keuze die niet voor de zwakkeren onder ons is.

Als spiritueel bewuste individuen werd het jullie toegestaan te incarneren omdat jullie voldoende ontwikkeld waren om te helpen een gehypnotiseerde wereld boven haar lang gevestigde illusoire geloofssysteem uit te tillen. Omdat jullie je ervan bewust zijn dat er geen tijd of ruimte is en slechts ÉÉN Bewustzijn, wisten jullie dat jullie bereikte bewustzijn van eenheid kon dienen om diegenen die spiritueel klaar waren automatisch naar een meer geëvolueerde staat van bewustzijn te trekken en op te tillen, ongeacht waar ze in de wereld leefden.

Laat jullie niet overweldigen door de pijn en het lijden waarover jullie horen en zien via de media, wat heel gemakkelijk is om te doen. Echter, door dit te doen voeg je deze lage resonerende energie toe aan het collectief en geef je kracht en inhoud aan de illusie. Wij weten dat het vaak moeilijk en vermoeiend is om neutraal te blijven en het Licht van de waarheid vast te houden in de aanwezigheid van alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt, maar jullie zijn uit velen gekozen om hier op dit moment te zijn omdat jullie sterk en ontwikkeld genoeg werden geacht om het te doen.

Jullie die een waarheidsbewustzijn hebben bereikt dienen als Licht in deze onrustige tijden, want één met God is een meerderheid. Eén hoog geëvolueerd bewustzijn kan anderen oplossen en optillen uit hun valse scheppingen van afscheiding, dualiteit en twee machten waar er afstemming is. Wanneer je in de verleiding komt om je over te geven aan woede, afkeer, wraak, wanhoop enz. die allemaal gemakkelijk gevoeld kunnen worden in deze tijd, stop dan en vraag jezelf af: “Wat geloof ik dat me zo doet voelen? Is het waar?” Dit zal je gedachten ombuigen naar de waarheid en je in staat stellen op te ruimen en af te stappen van het toevoegen van macht aan verschijningen.

Liefde is eenheid. Zij die zich bewust zijn geworden van eenheid en weten dat de ware identiteit van elk leven in en van die ENE is, verheffen en dienen op grond van hun begrip dat liefde de verbindende energie is die bestaat tussen alle uitdrukkingen van dat ENE Goddelijke Bewustzijn dat zich als velen manifesteert.

Op aarde werd en wordt liefde op honderden manieren geïnterpreteerd, afhankelijk van de staat van bewustzijn van hen die de interpretatie doen. Onthoud altijd dat jullie, omdat jullie uitdrukkingen van God zijn, scheppers zijn en dat jullie bewustzijn de substantie is van waaruit jullie scheppen.

Liefde wordt nog steeds gepredikt vanuit vele bronnen, maar bestaat meestal uit driedimensionale concepten over liefde die in de meeste gevallen aantrekkingskracht tot een ander of emoties betekenen. Liefde kan en omvat vaak gevoelens en emoties, maar liefde in haar zuiverste en onvoorwaardelijke vorm is de energetische verbinding tussen de oneindige expressies van EEN Goddelijk Bewustzijn.

God onderhoudt en handhaaft ZICHzelf oneindig, niet Joe, Maria, of de hond. ZICHzelf, EEN Goddelijk Bewustzijn en EEN Goddelijke Geest geïndividualiseerd als Joe, Maria, en de hond. Het heeft geen zin om te bidden dat God deze of gene beschermt, maar niet die andere die als slecht wordt beschouwd, of om God te smeken om mij alstublieft dit of dat te geven. God is, is altijd geweest, en zal oneindig doorgaan te zijn en Zichzelf te uiten in volheid en zonder beperking omdat God alles IS wat is, alleen Zichzelf kennende in en als oneindige vorm en verscheidenheid.

Iedereen moet op een bepaald punt aanvaarden dat zijn ware identiteit Goddelijk Bewustzijn is met een geïndividualiseerde Goddelijke Geest en dat hij daarom alle kwaliteiten van dit Goddelijk Bewustzijn belichaamt in plaats van dat hij een zwak en kwetsbaar menselijk wezen is dat gecontroleerd en geregeerd wordt door krachten van buitenaf die gevormd worden door overtuigingen in dualiteit, afscheiding en twee machten.

Wanneer je jezelf voelt wegglijden in oude gewoonten van zelfoordeel en kritiek, pauzeer dan en roep in gedachten: “IK BEN de volheid van alles wat IK BEN” of welke woorden dan ook die met je resoneren en je helder maken en in een hogere staat van bewustzijn brengen. Veroordeel jezelf niet en heb niet het gevoel dat je gefaald hebt wanneer je boosheid en frustratie voelt over wat je in de wereld ziet, maar gebruik deze emoties om jezelf eraan te herinneren dat God alleen is, en dat alles wat gevormd is uit overtuigingen van dualiteit, afscheiding en twee machten illusoir is, ondanks de schijnbare realiteit ervan.

Velen vragen zich af over de aanwezigheid van zoveel schijnbaar lager resonerende mensen op aarde in deze krachtige tijd. Sommige van de minder geëvolueerden die het energetisch potentieel voor acties van geweld en afscheiding in zich droegen, mochten incarneren tijdens de ascensie tijd van de aarde, niet alleen voor hun eigen evolutieproces, maar ook omdat hun staat van bewustzijn kon leiden tot de activering en onthulling van dichte agenda’s die gezien en herkend moesten worden om te kunnen worden geëlimineerd.

De Aarde is aan het ascenderen, ook al ziet dat er op het eerste gezicht misschien niet zo uit. Zware oude energieën gevormd door ego gebaseerde “macht over” overtuigingen die al eonen actief zijn, komen aan de oppervlakte om duidelijk gezien te worden voor wat ze vertegenwoordigen en worden voor het eerst verworpen door de meerderheid. Het is aan het gebeuren.

Het is paastijd voor christenen, een tijd waarin het verhaal van de dood, verrijzenis en ascensie van de meester Jezus wordt verteld en gevierd. Maar net als bij het kerstverhaal is de dood, opstanding en ascensie van Jezus niet slechts het verhaal van één man, maar van iedereen.

Paaservaringen zijn niet slechts eenmalige gebeurtenissen, maar maken deel uit van de evolutionaire reis van elke ziel door levens heen om hen te laten overgaan van een comfortabele staat van bewustzijn die zij allang ontgroeid zijn en waarvan zij weigeren verder te gaan.

Een belangrijke Paaservaring die je misschien hebt gehad, zult hebben of nu meemaakt, is wanneer alles wat je voorheen geloofde en tot een bepaald punt goed heeft gediend, geleidelijk of plotseling in elkaar stort en wegvalt. De lang gekoesterde overtuiging van de persoon brokkelt af en laat hem in paniek, verward en in een staat van geestelijke verwarring achter, zelfs twijfelend of God bestaat. Soms lichamelijk, maar vaker emotioneel, mentaal en spiritueel is er een periode van diep innerlijk lijden omdat lang gekoesterde overtuigingen over relaties, liefde, spiritualiteit, religie, God enz. in twijfel worden getrokken. (de lijdensweg en eenzaamheid in de tuin)

De kruisiging van iemands oude staat van bewustzijn wordt gevolgd door een periode van leegte – het graf – een tijd van gedwongen rusten in het niets omdat het voorheen vastgehouden driedimensionale fundament van de persoon weg is. Hij/zij voelt zich berooid en leeg van bijna alle gevoel, ook al gaat de ervaring altijd gepaard met enorm Licht en Liefde uit de hogere dimensies.

Na een korte periode van tijd, afhankelijk van iemands weerstand en strijd om het oude terug te brengen, geeft de ziel zich uiteindelijk over en komt tevoorschijn uit hun graf van het niets, doordrongen van een dieper en hoger bewustzijn, in staat om zichzelf en anderen te zien en te begrijpen door meer geëvolueerde ogen. Hij/zij is geascendeerd naar de nieuwe en meer geëvolueerde staat van bewustzijn waar zij klaar voor waren, maar zich tegen verzetten. De oude persoon is gestorven, maar een nieuwe persoon is geboren.

Op een bepaald moment, zoals bepaald door het Hoger Zelf, zal ieder mens een diepe paaservaring hebben of kan dat zelfs nu hebben, omdat de aardse energieën intens zijn geworden en er nu een grote hoeveelheid hoge resonerende frequenties binnenstromen die opruimen, verschuiven en degenen die er klaar voor zijn uit een comfortabele droom dwingen die achterhaald is geworden. Pasen is geen mislukking, maar een afstuderen.

EEN alomtegenwoordig, almachtig en alwetend Bewustzijn als JIJ.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org