“Goddelijk Bewustzijn Is De Enige Substantie Die Er Is”

“Goddelijk Bewustzijn Is De Enige Substantie Die Er Is”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 27 Maart 2022

 Welkom dierbare lezers.

In deze tijden van stress en chaos is het onze intentie om bemoediging te brengen door jullie eraan te herinneren dat jullie het werk gedaan hebben en spiritueel voorbereid en gekwalificeerd zijn om voorbij het huidige geweld en negativiteit te kijken. Omdat jullie tot de spiritueel ontwaakten behoren, begrijpen jullie dat de hoge resonantie-energieën die op dit moment naar de aarde stromen iedereen beïnvloeden, waardoor ze zich vaak gedragen op manieren die angst en verwarring weerspiegelen.

Steeds meer individuen en groepen ontwaken en omarmen een nieuw gevoel van eenheid. Voor het eerst proberen steeds meer individuen diegenen te helpen die het zowel ver weg als dichtbij moeilijk hebben, hetzij financieel, hetzij op een ” hulpvaardige ” manier. Zelfs activiteiten die uitsluitend voortkomen uit een menselijk gevoel van sympathie of empathie wijzen op een ontvankelijkheid voor de diepere waarheid van spirituele eenheid. Dit voedt op zijn beurt het collectieve bewustzijn met meer liefde en een hoger besef van individuele rechten en waarde – nog niet het volledige bewustzijn van spirituele Eenheid, maar een kiertje in de deur.

Degenen die ervoor kiezen om het lijden en de noden van anderen te blijven negeren, alleen maar omdat ze anders zijn dan zijzelf, ontdekken dat de eens algemeen aanvaarde overtuigingen, gebaseerd op afgescheidenheid, achterhaald zijn in de geesten van velen en dat er steeds minder steun is voor hun zienswijzen. Het aan de gang zijnde ascensieproces dat zowel wereldwijd als persoonlijk plaatsvindt, zorgt ervoor dat veel voorheen aanvaarde overtuigingen verdwijnen omdat de energie die ze oorspronkelijk heeft gecreëerd en in stand heeft gehouden, niet langer bestaat.

 Jullie zijn klaar voor Lichtwerk in zijn hoogste vorm, dat is het Licht ZIJN. Licht zijn betekent dat een deel van jullie bewustzijn altijd open staat voor en zich bewust is van EENheid met God/Bron/De Goddelijke Realiteit, ongeacht wat jullie aan het doen zijn in de uiterlijke wereld.

 De meesten van jullie leiden drukke levens die vele vormen van activiteit met zich meebrengen, zowel alleen als met anderen. Vanwege jullie evolutionaire status kwamen jullie naar de aarde om vanuit een hoger niveau van bewustzijn te leven dan de algemene niet-ontwaakte meerderheid. Het Licht ZIJN kan lijken op niets doen omdat jullie levenslang geleerd is om te doen, doen, doen. Leven vanuit een bewustzijn van EENheid te allen tijde is een hoger gevoel van doen dat je een Lichthouder, verspreider, drager, leraar en hoog spirituele Lichtwerker maakt.

Elk individueel bewustzijn is verbonden met elk ander bewustzijn omdat er maar EEN Bewustzijn is. Omdat er maar één is, worden geïndividualiseerde bewustzijnsstaten aangetrokken tot gelijksoortige bewustzijnsstaten die afstemming zoeken – “Vogels van een veer…”

Wanneer een staat van bewuste Eenheid met de Bron, God, Goddelijke Realiteit wordt bereikt, stroomt het automatisch en stemt het zich af op die staten van bewustzijn die in staat zijn zich erop af te stemmen. Je eenheid met God vormt automatisch je eenheid met de spirituele realiteit van elk levend ding en met elke eigenschap van God – één leven, één bewustzijn, één substantie, één wet, één geest, en één oorzaak en gevolg.

Wanneer je het licht van de waarheid in je bewustzijn vasthoudt, werkt het om degenen die in staat zijn het in hun bewustzijn te ontvangen, op te beuren, te onderwijzen, te inspireren en te genezen. Zij die nog geen bewustzijnsniveau bereikt hebben dat in staat is zich af te stemmen op deze hogere frequenties, maar die er actief naar zoeken en er klaar voor zijn, kunnen en worden er vaak in opgetild, eenvoudigweg door de aanwezigheid van de geëvolueerde bewustzijnsstaat van een ander, die in werkelijkheid hun bewustzijn is. Dit is hoe de meester Jezus zijn genezingswerk deed, zij die hulp zochten brachten zichzelf naar hem toe en werden opgetild in zijn staat van bewustzijn waar ziekte niet bestond.

“Doen” in de zin van acties om dingen beter te maken zal voor de meerderheid nog wel even doorgaan, maar jullie kwamen bereid om van een hoger niveau te dienen, op manieren die het driedimensionale geloofssysteem uit zijn voortdurende behoefte om te herstellen, te genezen, te corrigeren, te straffen en verandering af te dwingen en naar gemakkelijker en liefdevoller manieren van leven konden tillen. Jullie incarneerden om te helpen dichte en worstelende staten van bewustzijn te openen voor een bewustzijn van de aarde als zijnde een spiritueel universum, bevolkt met zonen van God.

ZIJN is eigenlijk doen in de hoogste spirituele zin. Maak het niet iets moeilijks waar je je zorgen over moet maken om het correct te doen of met starre regels. Bepaal je intentie en doe dan je best. Als je oefent en jezelf er vaak aan herinnert wie je bent, zal het vertrouwd worden, of je het nu doet terwijl je je dag thuis en op je werk doorbrengt of zittend in een meditatie van een of dertig minuten zonder agenda.

Er zijn nog steeds mensen die geloven dat meditatie en innerlijke tijd een tijd is om te vragen, te visualiseren, te smeken en zelfs te eisen wat ze willen of denken nodig te hebben. Deze activiteiten vertegenwoordigen driedimensionaal denken gebaseerd op afgescheidenheid en zijn geen hogere staat van ZIJN. Zodra een agenda wordt verbonden aan meditatie of ZIJN, wordt het bidden in plaats van azen en zal het overtuigingen van “ik heb niet” creëren en verder in stand houden.

Rusten in het bewustzijn van Goddelijke volledigheid die al volledig aanwezig is in jezelf in plaats van te proberen iets naar je toe te trekken, stelt je reeds aanwezige Licht in staat te stromen waar het nodig is en ontvangen kan worden. Je zult waarschijnlijk nooit weten wanneer of waar dit Licht wordt ontvangen, maar dat is niet jouw zorg. Jouw werk is eenvoudigweg het Licht te zijn dat het automatisch beschikbaar maakt voor iedereen die openstaat om het te ontvangen, overal ter wereld en zelfs aan de andere kant.

Het is een nieuwe tijd en het moet begrepen worden dat veel algemeen aanvaarde manieren van leven nooit meer terug zullen gaan naar hoe ze voorheen waren. Elke materiële manifestatie is een door de geest gevormde interpretatie van een spirituele realiteit, omdat Goddelijk Bewustzijn de enige substantie is die er is. De dichtheid van de derde dimensionale energie op aarde staat niet toe dat de realiteiten van de geest zich manifesteren als hun spirituele vorm, dus worden ze geïnterpreteerd en vertaald in energetisch dichtere vormen die op aarde gezien en gebruikt kunnen worden. Voorbeeld – Vervoersmiddelen (auto, vliegtuig, trein, etc.) zijn materiële interpretaties van Goddelijke alomtegenwoordigheid. Omdat het collectieve bewustzijn aan het veranderen is, zullen ook veel materiële vormen veranderen.

De Aarde is een prachtige en mooie planeet, een plaats waar velen voor gekozen hebben om te groeien, te evolueren, te leren en te genieten, maar zij is niet ervaren in haar zuiverste schoonheid vanwege de derde dimensionale energie, de dichtste en laagst resonerende energie van vele dimensies. Voel geen verdriet of angst in de overtuiging dat het opstijgen van de aarde naar een hogere dimensionale frequentie het verlies zal betekenen van datgene waarvan jullie op aarde zijn gaan houden – de natuur, huisdieren, creativiteit en liefdevolle interacties met anderen – want een spirituele realiteit is blijvend en de uitdrukkingen ervan die jullie hebben gekend en waarvan jullie zijn gaan houden zullen in een hogere en betere vorm doorgaan.

Alles verloopt volgens het Goddelijke plan, dat het uiteindelijke ontwaken is van iedere ziel tot haar ware identiteit als EEN. Gods plan kan nooit op een zijspoor worden gezet of worden gestopt door het ego-gebaseerde illusoire denken van hen die geen besef van waarheid hebben, omdat het de werkelijkheid en de enige kracht is.

Wij zijn de Arcturische Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org