De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door Marilyn Raffaele – 4 Juli 2021

Dierbare lezers, wij komen tot jullie in liefde en waardering voor jullie voortdurende inspanningen om meer licht te brengen in een wereld die er zo’n gebrek aan lijkt te hebben. Jullie doen goed werk, ondanks de moeilijkheden die velen van jullie in hun eigen leven hebben ondervonden. Het is gemakkelijk een gevoel van wanhoop te krijgen als je naar een wereld kijkt die uit elkaar lijkt te vallen door zijn eigen gewicht en dichtheid.

Onthoud altijd dat jullie ervoor gekozen hebben om op aarde te zijn in deze intense tijden van verandering, anders zouden jullie hier niet zijn. Jullie wisten voordat jullie kwamen wat er zou gaan gebeuren en werden sterk genoeg geacht om het Licht desondanks vast te houden. Jullie hadden ervoor kunnen kiezen om de evolutie van de aarde comfortabel vanaf de andere kant te observeren.

Jullie waren geëvolueerd en wisten dat jullie hoger resonerend bewustzijn zou dienen om Licht toe te voegen aan het collectieve bewustzijn van de aarde, een collectief dat gevuld is met dwalingen door het overheersende geloof van de mensheid in twee machten en afscheiding van God, mensen en alle andere levensvormen. Alleen door de toenemende aanwezigheid van eenheid en de ware aard van het leven zal het collectieve bewustzijn op aarde boven zijn huidige dichtheid worden uitgetild, hetgeen het werk is waarvoor jullie kwamen om te doen.

Wacht niet langer op een gebeurtenis of kijk niet naar geëvolueerde wezens, speciale ceremonies, gebeden, mantra’s of wat dan ook buiten jezelf om dit werk te doen. Wij zeggen niet dat jullie niet kunnen deelnemen aan ceremonies of gebeden, maar wij zeggen dat zij op zichzelf geen andere kracht hebben dan wat jullie hun geven en dat zij bedoeld zijn als hulpmiddelen die naar binnen leiden. Ja, sommige woorden en ceremonies dragen energie in zich, begiftigd door jaren van geloof, maar de werkelijkheid is dat God alleen de kracht is die nooit aan een speciaal woord of handeling is gegeven.

Het collectieve bewustzijn is het wereldbewustzijn van de aarde, dat eeuwenlang alleen maar is gevoed met valse concepten, gebaseerd op afscheiding. Het collectief evolueert zoals de mensheid evolueert. Naarmate meer en meer mensen ontwaken en dit collectieve bewustzijn beginnen te voeden met de waarheid, lost het automatisch op en vervangt het het valse. Omdat het een collectief is, voegt elk nieuw inzicht, bewustzijn en integratie van waarheid er meer Licht aan toe, waardoor deze waarheden voor iedereen beschikbaar worden.

Wanneer Licht dominant wordt in het collectief, zal het een omslagpunt bereiken waarop de balans tussen waar en onwaar, Licht en duister, zal verschuiven.

De menselijke geest put uit het collectief voor informatie en daarom is het vruchteloos om naar de menselijke geest te kijken voor diepere antwoorden, hogere oplossingen en creatieve ideeën, want deze dingen bestaan niet in de menselijke geest. Diepere waarheden en creatieve ideeën kunnen alleen van binnenuit benaderd worden, waar ze altijd al bestaan hebben, ongeconditioneerd door valse concepten en geloofsovertuigingen, slechts wachtend op erkenning.

De wereld is aan het ontwaken. Elke dag beginnen meer mensen vragen te stellen, antwoorden te zoeken, en te zoeken naar betere en hogere manieren van leven. In het begin zoeken zij vanuit de enige plaats die zij momenteel kennen, namelijk het menselijke verstand, maar omdat er steeds meer waarheid aan het collectieve bewustzijn wordt toegevoegd, zullen deze individuen er toegang toe krijgen en zullen velen aan hun reis van ontwaken beginnen.

De chaos en strijd die jullie op dit moment in de wereld zien, vertegenwoordigt de ontbinding van oude energieën die al vele eeuwen levend en wel gevestigd zijn in het menselijk bewustzijn. Degenen die deze dichte en valse energieën nog steeds bewust omhelzen voelen zich aangemoedigd om te handelen terwijl zij de aanwezigheid van energieën ervaren die nu aan de oppervlakte komen om op te ruimen.

Velen ervaren een gevoel van paniek als zij de chaos in de wereld gadeslaan. Omdat er alleen maar de Ene is, zullen velen het voelen, zelfs als ze niet vatbaar zijn voor emoties als paniek. Als of wanneer je angst, bezorgdheid of paniek ervaart die uit het niets lijkt te komen, onthoud dan dat het nooit van jou is tenzij je het claimt als zijnde van jou. De enige realiteit die permanent de jouwe is, is de volheid van het Goddelijk Bron Bewustzijn. Verzet je niet als je dit soort negatieve emoties ervaart, maar rust liever in de realisatie van je ware wezen, wetende dat God Zichzelf nooit als hen gevormd heeft.

Heb geduld, geliefden, want de energie verandert snel, ook al lijkt het niet zo, en jullie zullen spoedig resultaten zien. Niet in hun volheid, maar door de ineenstorting van vele oude structuren en overtuigingen, omdat steeds meer mensen genoeg krijgen van de status quo. Dit zal natuurlijk een conflict creëren tussen degenen die voordeel hebben bij de status quo en degenen die de noodzaak van verandering zien. Het Licht zal altijd winnen omdat het de enige realiteit is, waardoor al het andere slechts een conceptueel beeld is in de driedimensionale geest.

De menselijke staat van bewustzijn is geconditioneerd om te “doen” omdat zijn gevoel van afgescheidenheid van het goede het ertoe drijft om voortdurend te repareren, te genezen, te corrigeren, uit te vinden, te dienen enz. Dit heeft zich ook vertaald naar spiritueel leven door de behoefte van velen aan ceremonies, gezangen, riten en rituelen enz. Jullie die deze boodschappen lezen zijn voorbij deze staat van bewustzijn geëvolueerd en zijn klaar om te stoppen met spiritueel doen en te zijn. Gewoon ZIJN. Het geloof dat spiritualiteit dit of dat doet, is afgescheidenheid. Jullie werk is om eenvoudigweg het Licht te zijn in elk moment, terwijl je naar je werk gaat, terwijl je de afwas doet, terwijl je je gewone leven leidt.

De hogere frequenties van een geëvolueerd bewustzijn vormen het energieveld van een persoon dat automatisch naar buiten uitstraalt waar hij ook gaat. Velen voelen het en worden aangetrokken, terwijl anderen worden afgestoten. Hoe anderen op jullie energie reageren is niet jullie probleem, waar het om gaat is dat jullie het Licht vasthouden door het Licht te zijn. Dit is hoe jullie helpen om de energie op te heffen van een wereld die al zo lang vastzit in de dichtheid en pijn van het geloof dat hij afgescheiden is van God en alle anderen.

De 4e juli is de Amerikaanse feestdag waarop gevierd wordt dat het volk van de VS zijn onafhankelijkheid verklaart van de onderdrukking van een ander land. Maak dit idee persoonlijk tot het jouwe, niet als vrijheid van een land, maar eerder als vrijheid van de valse overtuigingen die jou zo lang in slavernij hebben gehouden.

Dit is wat de evolutionaire verschuiving persoonlijk en wereldwijd biedt aan degenen die het zullen accepteren – vrijheid van de onderdrukking van anderen die macht over jou hebben. Vrijheid van het geloof dat jullie slechts een menselijk lichaam zijn dat onderworpen is aan alles wat ooit bedacht is door geesten die onwetend zijn over de waarheid. Twijfel er nooit aan dat jullie Goddelijke Wezens zijn die ervoor kozen om in de lagere resonerende energieën van een driedimensionale planeet te leven om spiritueel te groeien en anderen te helpen hetzelfde te doen.

Toelaten is het vermogen om afstand te nemen en de steeds veranderende show te observeren terwijl je je volledig bewust bent van de realiteit. Toelaten betekent vertrouwen dat je Hogere Zelf weet wat je nodig hebt, zelfs als of wanneer je levenservaringen niet aan menselijke maatstaven lijken te voldoen. Toelaten betekent vertrouwen dat het evolutieproces zich zowel persoonlijk als wereldwijd ontvouwt zonder dat je het persoonlijk hoeft op te lossen, te helen of te veranderen. Spirituele evolutie is onvermijdelijk en kan niet gestopt worden omdat het de realiteit is. Hoe snel het plaatsvindt is aan de mensen op aarde.

De driedimensionale wereld is aan het bevallen en zoals met alle geboorten kan het pijnlijk en rommelig zijn, maar het is jullie taak als ontwaakte zielen om te weten dat deze geboorte in feite al in het begin plaatsvond en dat wat de geboorte van een nieuwe wereld lijkt te zijn, gewoon een herinnering is. De Aarde, de mensen op haar, en alle andere planeten, zijn nooit minder geweest dan de pure uitdrukking van het Goddelijk Bewustzijn. Alles moet uiteindelijk liefde, vrede en harmonie manifesteren, want in werkelijkheid zijn deze dingen er al en zijn ze er altijd geweest.

De wereld en al het leven erin is al volmaakt en heel, omdat uitdrukkingen van Goddelijk Bewustzijn permanent op hun plaats worden gehouden door de Goddelijke wet. God die Zichzelf uitdrukt als…kan nooit anders zijn, ongeacht hoeveel illusoire percepties er worden gevormd in slapende menselijke denkgeesten. Mensen die vergeten zijn wie ze zijn, beginnen het zich te herinneren. Alles wat minder dan liefdevol is, wordt steeds meer als zodanig herkend en iedereen ziet hetzelfde omdat er maar EEN is.

Niemand is ooit afgescheiden geweest of kan afgescheiden zijn van zijn ware Goddelijke natuur, die creatief is. Niemand heeft ooit gebrek gehad en niemand is ooit gestorven. In de derde dimensionale energie zien en ervaren mensen dualiteit en afscheiding omdat zij, als scheppers, in de loop der tijd onwetend een wereld hebben geschapen en blijven scheppen die gebaseerd is op dwaling. Wanneer vele driedimensionale illusoire structuren beginnen in te storten zal er pijn en lijden zijn voor diegenen die hun hele leven op illusie gebaseerd hebben.

Jullie hebben het werk gedaan en zijn bereid om voorbij de illusies van het zintuig te leven. Weet dat wij en alle geëvolueerde wezens aan de andere kant bij jullie zijn en jullie te allen tijde aanmoedigen. Je wist dat het niet gemakkelijk zou zijn toen je je aanbood, maar jij en jouw begeleiders wisten dat je in staat was te doen wat je kwam doen. Alles verloopt volgens plan.

De hoogste vorm van spiritualiteit is eenvoudigweg weten, erin te berusten en het Licht te zijn, dat het bewustzijn van Eenheid is.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

 

 

Kanaal: Marylin Raffaele

 

Vertaling: Martien /wakkeremensen.org