De Arcturiaanse Groep “Weet dat in Waarheid Je Alleen Je Zelf Dient, want er Zijn Geen ‘Anderen’.”/ 24 Januari 20165 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Weet dat in Waarheid Je Alleen Je Zelf Dient, want er Zijn Geen ‘Anderen’.”

24 Januari 20165 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, wij komen in Liefde en met groeten aan jullie allemaal die zo hard werken om de nieuwe energieën te assimileren die nu in jullie en jullie dierbare planeet, Gaia, gutsen. Zoals jullie je goed bewust zijn, zijn dit tijden van verandering en twijfelachtigheid. Alles dat jullie eens als waarheid en onveranderlijk hielden schijnt om jullie heen op te lossen met vervangingen die niet veel van een verbetering schijnen te zijn.
Terwijl de oude concepten en overtuigingen oplossen, zullen/moeten nieuwe en betere tevoorschijn komen, maar begrijp dat deze die de veranderingen begeleiden vaak zelf worstelen om het grotere plaatje te zien en te begrijpen. Stuur Licht naar de leiders van alle regeringen, en wanneer je gaat stemmen laat je dan gidsen door je intuïtie en niet door de media hype of het waargenomen persoonlijke voordeel. Stem voor de kandidaat die het beste gekwalificeerd is om een nieuw en hoger gevoel van bestuur voort te brengen dat alle mensen dient, en niet de kandidaat die weigert om ideeën te erkennen of eraan voorbij te gaan welke reflectief zijn van wat er snel oud en overbodig aan het worden is.
Sommigen worden opgeroepen om eenvoudig stil te zijn en het Licht voor de wereld vast te houden, terwijl anderen opgeroepen worden om het praktische en actieve werk te doen. Beide zijn noodzakelijk, beide dienen als Lichtwerkers, en geen van beide is meer spiritueel dan de ander. De vuilnisman die het vuilnis met Liefde en vriendelijkheid wegdraagt is een Lichtwerker.
Iedere zogenaamde gewone actie van het dagelijkse leven, wanneer gedaan met Liefde, is Lichtwerk. Weet dat in waarheid je alleen je Zelf dient, want er zijn geen ‘anderen’. Laat wat voor concepten dan ook los die je nog steeds vast mag houden betreffende de overtuiging dat alleen diegenen die onderwijzen, genezen of channelen Lichtwerkers zijn. Onvoorwaardelijke Liefde moet op alle niveaus geleefd worden — dit is waarvoor jullie naar de Aarde kwamen om te leren.
Onderzoek en laat wat voor overblijvende concepten dan ook los die je nog steeds vast mag houden over Liefde. Dit wordt gemakkelijk gedaan door je te herinneren dat Onvoorwaardelijke Liefde eenvoudig de activiteit is dat vanuit een bewustzijn van ÉÉN stroomt en dan jouw geloofsysteem met deze maatstaf onderzoekt. Het is niet noodzakelijk het allemaal, het hoe of de waaroms te weten, het is alleen noodzakelijk om gewone alledaagse momenten vanuit een plaats van eenheid/eensgezindheid en verbinding te leven, en weldra zal dit jouw verworven staat van bewustzijn zijn.
Daar zijn diegenen die de essentie van Onvoorwaardelijke Liefde zijn en nochtans geen intellectuele kennis lijken te hebben of zelfs schijnbare interesse in de spirituele waarheid. Deze zielen verkregen hun staat van bewustzijn in voorafgaande levensspannen en leven nu eenvoudig hun levens vanuit die plaats. Wanneer waarheid jouw staat van bewustzijn wordt, wordt het wie je bent en is er niet langer wat voor noodzaak dan ook om er zelfs maar over na te denken. Dit is evolutie.
Leer om geen beperkingen of kwalificaties op Liefde te plaatsen en laat alle overtuigingen los betreffende jou of een ander diens waardigheid om geliefd te zijn. De hond aaien die niet veel aandacht krijgt, de deur openhouden voor iemand die het nodig heeft, of een oprecht compliment geven aan een kind of volwassene met een laag zelfvertrouwen, zijn acties van Onvoorwaardelijke Liefde.
Voorwaardelijke liefde is waar de wereld het meest vertrouwd mee is. “Deze persoon is niet waardig van Liefde.” of “Als je op een bepaalde manier handelt, je kleedt, je eruit ziet of je  gedraagt, dan zal ik van je houden.” Velen in de zoektocht om geliefd te zijn, geven hun persoonlijke macht over in uitwisseling voor zogenaamde “liefde”. Voorwaardelijke liefde overheerst nog steeds in relaties van alle soorten inclusief vele huwelijken.
Er komt een punt in ieders zielreis waar het individu het hogere gevoel van Liefde — Onvoorwaardelijke Liefde — moet omhelzen en beginnen uit te oefenen, of de spirituele reis kan niet verder gaan omdat Onvoorwaardelijke Liefde een realisatie van Eenheid/Eensgezindheid reflecteert, de fundering van alle waarheid en doel van de reis.
Jullie allemaal hebben de ervaring gehad van je chagrijnig en depressief te voelen, en dan een optillen te voelen wanneer iemand die je zelfs niet goed mag kennen, je op de hand klopte, een paar vriendelijke woorden sprak, of eenvoudigweg glimlachte. Dit is Onvoorwaardelijke Liefde en stroomt altijd zonder zorg of interesse, als tot of de ontvanger wel of niet “waardig” was of zelfs geïnteresseerd.
Onvoorwaardelijke Liefde wordt na het verwerven van een bewustzijn van Eenheid/Eensgezindheid automatisch en gaat vaak onopgemerkt, totdat het individu begint te beseffen dat de “zouden moetens” en “moetens verdwenen zijn uit diens denken en het dagelijkse leven een nieuw gevoel van vreugde schijnt te bezitten.  
De gehele spirituele reis is er één van je te herinneren wie en wat je bent, en iedere waarheid die geïntegreerd is en geleefd wordt, wordt je staat van bewustzijn totdat er niet langer meer de behoefte is om te oefenen, lezen, studeren, zoeken, want je bent het eenvoudig, HET leeft jou.
Goddelijk Bewustzijn is nooit en kan nooit op wat voor manier dan ook begrensd zijn, omdat HET alles is dat er is. Velen houden nog steeds de overtuiging vast dat alledaagse menselijke ervaringen niet spiritueel zijn. Alles “alledaags” is net zo spiritueel als de dingen die de maatschappij geacht heeft “spiritueel” te zijn. Het individuele bewustzijn interpreteert externe verschijningsvormen, aldus je evolueert en begint te begrijpen dat niets buiten de ENE is of daar kan bestaan, je zult beginnen de wereld te zien en ervaringen te hebben die dat reflecteren.
Er komt een tijd wanneer al het zoeken moet eindigen. Velen van jullie zijn daar al, maar jullie vertrouwen dit niet en gaan door te zoeken buiten jullie zelf in de overtuiging dat jullie “daar nog niet” zijn. Het is tijd om de waarheid te leven. Jullie weten al wat jullie moeten weten en meer intellectuele kennis zal dat niet veranderen. Als je begint om de waarheid feitelijk te leven, wordt er altijd meer gegeven en komt wanneer je dat het minst verwacht. Je mag het gras aan het maaien zijn of de afwas doen wanneer plotseling een waarheid, inzicht, creatief idee, of iets dat gerelateerd is aan je werk, interesse of behoefte geopenbaard wordt.
Dit is hoe je leert om van binnenuit onderwezen te worden zonder tussenpersoon om zijn/haar concepten over de kwestie eraan toe te voegen. Het is tijd om voorbij te gaan aan het altijd zoeken naar antwoorden aan de buitenzijde van jullie zelf. Jullie zijn gereed en in staat om wat voor informatie en antwoorden dan ook van binnenuit te krijgen die je nodig hebt. Het enige dat velen van jullie terughoudt van dit te doen is de overtuiging dat jullie niet waardig, spiritueel of ontwikkeld genoeg zijn. Denk serieus en oprecht na over wat je nog steeds vasthoudt betreffende wie en wat je bent.
De antwoorden op alle dingen die jou betreffen liggen binnenin. Label je innerlijke werk niet “alleen voor spirituele antwoorden”. Een bewustzijn dat zelfvolledigheid weet ZELFVOLLEDIGHEID te zijn, zal dit op manieren beginnen te manifesteren die de volledigheid voor hem/haar representeren — de chirurg zal geen ideeën krijgen voor het repareren van een auto tenzij het iets is dat hij aan het zoeken is. Een artiest mag zichzelf begeleid gewaarworden om op nieuwe en creatieve manieren te schilderen. Een kapper mag beelden beginnen te krijgen van de perfecte haarstijl voor iedere cliënt. De wetenschapper zal inzichten krijgen die hij zich nooit voorgesteld zou kunnen hebben wanneer hij eenvoudig werkt met wetenschappelijke feiten die al bekend zijn. Het is Eindeloos.
Ideeën mogen visueel en krachtig komen, maar komen vaker eenvoudig als een “weten” over het één of andere facet van je leven, of iets waarvoor je meer inzicht gezocht hebt. Individuen moeten leren om meer stil te zijn als zij deze rustige kleine stem willen horen, wat het waarom is dat zo velen ontkennen dat er zelfs een “rustige, kleine stem” is. Wie dan ook die door diens dag heengaat vastgeklonken aan telefoons en andere elektronische apparatuur, zal nooit de rustige kleine stem horen.
Wie dan ook die serieus is over diens spirituele groei moet leren om stil te zijn. Maak er een gewoonte van om iedere dag een rustige tijd te hebben waar je ongestoord kunt zijn en tijd door kunt brengen met eenvoudig na te denken over waarheid, en het dan te laten rusten voor ongeveer 10 of 15 minuten. Dit hoeft niet lang te duren, precies lang genoeg voor jou om je te centreren, en een bewuste verbinding te maken met je Zelf. Het is gedurende deze tijd dat jij je intenties en keuzes meedeelt, en dan altijd tijd toestaat om eenvoudigweg te luisteren.
Het gebed is jij die met God spreekt en is vaak azen en niet in gebed zijn. Meditatie is een rustige en gecentreerde ontvankelijkheid. Geloof nooit dat je gefaald hebt als je niets hoort, of dat je niet dezelfde ervaringen hebt zoals iemand anders gehad mag hebben, want de actie van rustig te zitten en te luisteren geeft aan je Hogere Zelf aan dat je gereed bent voor meer, voor zoeken en ontvankelijkheid — je hebt het proces opgestart.
Maak tijd gedurende de dag en zelf ’s nachts wanneer je wakker wordt om eenvoudig stil te zijn gedurende een paar seconden — je ogen sluitend, je focussend op je Goddelijkheid binnenin, en gewoonweg te luisteren.
Jullie zijn allemaal goed Onderweg of jullie zouden niet resoneren met deze boodschappen. Weet dat, vertrouw dat, leef dat, geloof dat, en ben dat.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep