De Arcturiaanse Groep – “Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen.

De Arcturiaanse Groep

“Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen. Het is heel belangrijk dat allen die ontwaakt zijn, ophouden met twijfelen en vertrouwen.”

 Gechanneld door Marilyn Raffaele, 20 juni 2021

Dierbare lezers, welkom bij onze boodschap die bedoeld is om jullie te helpen op jullie reis naar een dieper begrip van wie jullie werkelijk zijn.

In de loop van de vele levens hebben jullie allemaal intense ervaringen gehad van zowel goed als kwaad en de energie die daardoor is ontstaan is in het celgeheugen van leven op leven meegedragen. Totdat ze zijn gewist, blijven deze zakken van oude energie functioneren als of wanneer ze worden geactiveerd door een of andere externe persoon of ervaring.

Het escalerende geweld dat jullie zien is het resultaat van steeds meer hoog resonerende energie die naar de aarde stroomt en die op haar beurt inwerkt om slapende dichte energieën, opgeslagen in de fysieke, emotionele en mentale lichamen van allen, tot individueel bewustzijn te brengen. Sommige onverlichte weinigen kiezen ervoor om deze oude energieën uit te voeren in plaats van ze toe te staan op te lossen.

Een groot deel van het opruimen vindt plaats terwijl jullie slapen of gewoon automatisch als jullie Licht zich uitbreidt, maar cellulaire herinneringen aan intense en traumatische ervaringen moeten naar het bewustzijn komen om erkend en vervolgens opgeruimd te worden. Bijvoorbeeld degenen die een buitensporige angst hebben voor iets als hoogtes, honden, water, enz. hebben op een bepaald moment in het verleden of heden een negatieve ervaring gehad of zelfs de dood door deze dingen geleden. De cellen herinneren zich dat en in coördinatie met de geest proberen ze de persoon te beschermen om het niet opnieuw te doen.

Dit betekent niet dat iemand met hoogtevrees naar een hoge klif moet gaan en er overheen moet kijken, het betekent dat iemand met een zeker niveau van spiritueel bewustzijn deze oude angsten kan opruimen, ten eerste door op te houden zich met de angst te identificeren en te beweren dat de angst persoonlijk is en ten tweede door te begrijpen dat angst niet bestaat in de realiteit van hun wezen. Angst is oude programmering die op zijn plaats is gezet ter bescherming, maar oude programmering kan worden opgelost omdat het geen wet heeft om het te ondersteunen of in stand te houden.

We zeggen niet dat diepgewortelde angsten gemakkelijk loslaten, vooral voor degenen die nog niet wakker zijn voor de diepere waarheden. Angsten die door levens heen zijn meegedragen worden vaak iemands identiteit, maar op een bepaald punt in ieders evolutionaire reis moeten alle overgebleven diepgewortelde angsten worden erkend en opgeruimd. Voor sommigen kan dit de hulp van een professional vereisen, maar het belangrijkste is te weten en volledig te aanvaarden dat angst nooit de persoon was of kan worden. Angst is altijd onpersoonlijk.

Er zijn er die voldoening vinden in het vasthouden aan hun specifieke angst omdat het hen aandacht geeft en een excuus kan zijn om bepaalde dingen wel of niet te doen, maar als jullie deze boodschappen lezen zijn jullie klaar om die staat van bewustzijn te ontstijgen of zijn jullie daar al voorbij. Streef ernaar volkomen eerlijk tegen jezelf te zijn, want als je blijft vasthouden aan een bepaalde angst of negatieve eigenschap (zelfs leeftijd) omdat het je op de een of andere manier speciaal maakt, blokkeer je verdere spirituele vooruitgang. Het vertegenwoordigt afscheiding.

Onthoud dat als je je identificeert met negatieve zaken die bij je opkomen, je je alleen maar op één lijn stelt met die specifieke energie en het dan inderdaad tot de jouwe maakt. Sta vast in de wetenschap dat alle onenigheid de manifestatie is van het geloof in twee machten en afscheiding en verheug je in de wetenschap dat je spiritueel voorbereid bent om door de verschijningen heen te gaan. Vergeet nooit of twijfel eraan dat de enige kwaliteiten die persoonlijk zijn voor jou, die van het Goddelijk Bewustzijn zijn.

Er zijn velen in de wereld op dit moment wier zielsdoel het was om op aarde te zijn als een katalysator die verwarring en wanorde zou veroorzaken, en die op hun beurt degenen die graag een comfortabel leven willen blijven leiden dat gebaseerd is op dualiteit en afscheiding, zou dwingen om daadwerkelijk na te denken over en onderzoek te doen naar de status quo.

Vertrouwen. Vertrouwen. Vertrouwen. Het is heel belangrijk dat allen die ontwaakt zijn, ophouden met twijfelen en vertrouwen.

Jouw Hogere Zelf ben jij, niet een of andere verre entiteit die rondzweeft en af en toe bij je naar binnen kijkt. Het Hogere Zelf is dat fragment van je Ziel dat nooit de bewuste eenheid heeft vergeten. Het kent je van binnen en van buiten omdat het JIJ bent. Vertrouw erop dat het altijd bezig is om je ervaringen te brengen die je evolutionaire proces het beste dienen. Praat met je Hogere Zelf.

Lang geleden kozen zielen ervoor om afgescheidenheid te ervaren en kwamen vast te zitten in de resulterende dichte energieën die een collectief bewustzijn creëerden dat gebaseerd was op twee machten en afscheiding, wat de derde dimensionale illusie vormt. Jullie kozen ervoor om op dit moment op aarde te zijn om te helpen met de verschuiving van het collectief uit deze gevestigde dichtheid en naar het Licht. Jullie waren spiritueel wakker voordat jullie kwamen en wisten dat jullie in staat zouden zijn om anderen uit de illusie te helpen. Jullie wisten ook dat deze tijden jullie een perfecte gelegenheid zouden bieden om alle resterende opgeslagen oude energie op te ruimen.

Twijfel er nooit aan dat je ware essentie (niet een menselijk concept van jou) alomtegenwoordig, almachtig, alwetend Goddelijk Bewustzijn is. Je bent niet één met HET, je bent HET.

Sommigen geloven dat, omdat God alwetend is, God alles weet over hun problemen en dus bidden ze tot dit concept van God. Als het Goddelijk Bewustzijn problemen, ziekte, gebrek of beperking van welke aard dan ook in zich droeg, zouden deze dingen permanent zijn, op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet en niemand zou ooit in staat zijn ze te genezen of te corrigeren. Het Goddelijk Bewustzijn is zich oneindig bewust van alleen Zichzelf, omdat ZIJ alles is wat bestaat.

Als God almachtig en alomtegenwoordig is, waar zou dan enige andere macht vandaan moeten komen? Is het dan niet verstandiger om als doel het bereiken van een eenheidsbewustzijn te stellen in plaats van oplossingen te blijven zoeken vanuit de illusie?

Velen zijn aan het ontwaken – sommigen met kleine stapjes die alleen maar vragen oproepen en anderen met reusachtige sprongen van bewustzijn. Veel zal zich beginnen te ontvouwen naarmate meer en meer mensen ontwaken uit het verlangen om vast te houden aan overtuigingen die snel achterhaald zijn. Dit is de grote verschuiving die al eonen lang voorspeld is. Jullie zitten erin omdat jullie ervoor gekozen hebben erin te zitten.

De huidige tijd biedt een grote kans om voor eens en voor altijd vrij te worden van oude energieën die jullie nog steeds vasthouden aan een persoon, plaats, concept of ding. Verheugt u, geliefden, zelfs nu jullie getuige zijn van een wereld die lijkt in te storten onder het gewicht van zijn eigen dichtheid. Deze dingen moeten aan de oppervlakte komen om door de meerderheid gezien te worden, anders zouden ze gewoon uit het zicht blijven waar ze zouden kunnen broeien en exploderen in kwesties van pijn en lijden.

We hebben het over geluk, die staat van zijn die iedereen zoekt en waarvan de meesten geloven dat die bestaat in de uiterlijke wereld van waaruit hij op de een of andere manier moet worden bereikt. Het vinden van de perfecte partner, het vergaren van rijkdom, het krijgen van de perfecte baan, fysiek mooi of knap zijn, zijn slechts enkele van de vele driedimensionale concepten met betrekking tot wat geluk zal brengen.

Weet dat blijvend geluk nooit kan worden gevonden door iets uiterlijks te bereiken, omdat het echte geluk al volledig in jou aanwezig is en wacht om ontdekt te worden. Geluk is het resultaat van het bereiken van een bewustzijn van eenheid met de Bron, wat automatisch eenheid inhoudt met alles wat de Bron is – heelheid, volledigheid, harmonie, overvloed enz.

Er zullen altijd paren van tegenstellingen zijn in de uiterlijke wereld, eenvoudigweg omdat driedimensionale creaties gevormd worden uit de energie van dualiteit en afscheiding.

Bron/God is compleet en heel, is altijd geweest en zal altijd zijn en dat is alles wat de menselijke geest in staat is te bevatten. Het is alleen door het bereiken van een staat van bewustzijn in overeenstemming met het Goddelijk Bewustzijn dat een persoon eindelijk in staat is om waar geluk te ervaren en op te houden met het voortdurend zoeken. Veel dingen kunnen en zullen tijdelijk geluk brengen, maar uiteindelijk vervaagt hun glamour omdat zij concepten zijn van een diepere spirituele werkelijkheid.

Tot de spirituele realisatie blijft het Ware Zelf van elk individu verlangen naar erkenning, wat door de menselijke geest wordt geïnterpreteerd als het zoeken naar geluk dat iedereen ervaart. Jullie zijn er spiritueel klaar voor om te stoppen je geluk te zoeken in de buitenwereld, geliefden. Geniet van jullie leven, vrienden, activiteiten en alles wat met jullie resoneert. Lach, maak plezier, dans, lees goede boeken, drink een glas wijn met vrienden, en geniet van je leven, maar verwacht niet dat deze dingen je de volheid van geluk of het gevoel van volledigheid brengen dat alleen van binnen te vinden is.

Laat alles los waarvan je nog steeds denkt dat het nodig is voor je geluk. Je zult misschien merken dat sommige van deze dingen verschijnen nadat je een bewustzijn van eenheid met Goddelijke volledigheid hebt bereikt. Als dat gebeurt zullen die dingen waarvan je oorspronkelijk dacht dat je ze moest hebben van een hogere resonantie, kwaliteit en vorm zijn omdat ze gevormd zullen zijn uit bewustzijn en niet uit illusie.

Laat alle twijfel los en vertrouw erop dat je Hogere Zelf weet wat je nodig hebt, wanneer, en hoe het je te geven.

Met veel liefde, respect en waardering,

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org