De Arcturiaanse Groep – “Stop Met Worstelen Om Te Worden Wat Je Al Bent”

 

De Arcturiaanse Groep –
“Stop Met Worstelen Om Te Worden Wat Je Al Bent”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 26 Februari 2023

Welkom, dierbare lezers.

De intense hoogfrequente energie die naar de Aarde blijft stromen, raakt iedereen omdat zij veel van de gevestigde wereldconcepten die oorspronkelijk uit valse overtuigingen zijn ontstaan en die lang als juist en onveranderlijk zijn beschouwd, verstoort, verandert en zelfs elimineert. Jullie zullen veel van deze ideeën, regels, wetten, religieuze overtuigingen en tradities zien oplossen in het niets dat ze werkelijk zijn, waardoor hogere vormen van deze zelfde dingen zich zullen kunnen manifesteren.

Levenslang heeft de mensheid onbewust geleefd in en de wereld aanvaard die zij ziet door een lens van vals geloof, dualiteit en afscheiding; comfortabel in de overtuiging dat wat zij zien de werkelijkheid is. Het is uiterst beangstigend voor hen die hun gevoel van veiligheid, kracht, religieuze overtuigingen, hoop en dromen, en tradities hebben opgebouwd vanuit deze illusoire wereld, wanneer de donkere bril die zij gedragen hebben, afgaat.

Er komen informatie en intense energieën die degenen die voor hun veiligheid en geluk afhankelijk blijven van verouderde basisovertuigingen, zullen verstoren en tegenwerken. Wanneer informatie niet strookt met iemands geloofssysteem, leidt hun angst voor verandering of voor ongelijk vaak tot conflicten en boze discussies onder vrienden, familie, groepen, collega’s, enz. Als je je in een van deze situaties bevindt, sta ze dan gewoon liefdevol toe, tenzij je oprecht en eerlijk om je inbreng wordt gevraagd.

De wereld wordt al te lang geregeerd door illusies. Het is tijd. Het goddelijk bewustzijn heeft niet de wereld geschapen waarvan de meesten geloven dat het de echte wereld is. Hoe zou een alomtegenwoordige, alwetende, almachtige Werkelijkheid iets kunnen scheppen dat losstaat van Zichzelf? Waar zou het van gemaakt kunnen zijn als HET alles is wat bestaat? Geloof ik werkelijk in één alomtegenwoordige God?

Menselijke wezens die in werkelijkheid creatieve Goddelijke Wezens zijn, zijn gehypnotiseerd door en leven dus levens die afscheiding en twee machten weerspiegelen. In de loop der eeuwen is het wereldbewustzijn er een geworden waarin generatie na generatie blijft geloven in het idee dat pijn, lijden, gebrek, oorlog, ziekte, beperking, dood en afscheiding tussen God, mensen en alle levensvormen Gods schepping is, en dit ook promoot.

Het licht van elke geëvolueerde bewustzijnsstaat die momenteel op Aarde is, dient automatisch om lager resonerende energie op te lossen. Omdat je bewustzijn je overal vergezelt, beïnvloedt je Licht automatisch en zonder bewuste gedachte of inspanning je werk, spel, bijeenkomsten van familie en vrienden, alsook alles waarop je je aandacht richt – wereld, op de wereld, nieuws, enz.

Donkere, laag resonerende energie kan niet binnendringen in, zich afstemmen op, of invloed hebben op hoog resonerende lichtenergie, en daarom hoef je je geen zorgen te maken over of bang te zijn voor de demonen en het kwaad die sommige individuen en groepen je vertellen te vrezen en je ertegen te beschermen.

Ja, er zijn negatieve entiteiten bezig met pogingen om verwoesting en negativiteit te veroorzaken in de geesten van degenen die daarvoor ontvankelijk zijn, en zij kunnen zich daarop afstemmen omdat zij zichzelf hebben geblokkeerd voor hun eigen energiebron en energie van anderen moeten creëren en onttrekken. Je hoeft dit soort dingen niet te vrezen, want ook al voel je soms en in bepaalde omstandigheden de aanwezigheid van donkere energie, weet dat laag resonerende donkere energie zich niet kan afstemmen op Lichte energie. In feite lost Licht, dat de werkelijkheid is, de duisternis eenvoudigweg op of doet ze terugkaatsen naar de afzender, omdat ze niets anders heeft om haar in stand te houden of te onderhouden dan geloof en angst.

Het misbruik van psychische energie werd lang geleden populair toen sommigen zich realiseerden dat deze vermogens hun een gemakkelijke manier boden om controle, financieel gewin en macht over anderen te krijgen. De angst die het bij anderen teweegbracht vanwege de algemene onwetendheid en het bijgeloof van die tijd (Middeleeuwen) leidde tot het geloof dat paranormale gaven, genezende vermogens, enz. kwaadaardig waren en van de duivel, en leidde uiteindelijk tot heksenverbrandingen en het kwellen van iedereen met talenten die niet door de meerderheid werden begrepen.

In de Middeleeuwen werd het geloof en de angst voor de duivel geïntegreerd in de kerkelijke leer, waardoor veel van de zuivere christelijke leer werd vervuild toen gewetenloze en egoïstische “leiders” merkten dat zij met deze ideeën de massa gemakkelijk konden controleren. Wees nooit bang voor iets buiten jezelf. Wees slim en wijs als iemand die op Aarde leeft, maar vergeet nooit wie je werkelijk bent. Zelfs de dood is slechts een concept, het proces van overgaan van de ene vorm en plaats naar de andere.

Veel serieuze waarheidsstudenten blijven worstelen en doen veel moeite om te worden wat zij denken te moeten worden om spiritueel te zijn. Ze studeren, nemen lessen, doen rituelen, krijgen genezingswerk, hebben lezingen, terwijl ze blijven geloven dat ze nog niet bereikt hebben omdat ze zich niet spiritueel “voelen” en hun concepten van spiritualiteit zich niet gemanifesteerd hebben.

Weet dat worstelingen en inspanningen iemand niet in een hogere staat van bewustzijn brengen. Het is de individuele bereidheid zoals bepaald door het Hogere Zelf dat dit doet. Zoals je weet, is de eerste stap de intellectuele kennis van de waarheid, die kan komen uit een boek, van een andere persoon, of eenvoudigweg van binnenuit. De intellectuele kennis van de waarheid is een geestesactiviteit, het bewustzijn van iets dat voorheen niet bekend was.

De volgende stap is aanvaarding, gevolgd door een verlangen om de waarheid te omarmen en te integreren door studie, oefening en meditatie. Velen worden zich bewust van de waarheid en zijn er klaar voor, maar kiezen ervoor haar te negeren in het besef dat zij hun huidige comfortabele en gevestigde geloofssysteem zou verstoren. Maar degenen die geestelijk klaar, bereid en in staat zijn, kunnen op dit punt niet stoppen met nadenken over de waarheid en worden steeds meer gedreven door een behoefte om dieper te zoeken.

Dit is meestal het begin van een metafysische fase waarin de waarheidsstudent verschillende methoden en technieken zoekt om spiritualiteit te bereiken. Ze kunnen zich aansluiten bij metafysische groepen, beginnen te mediteren als ze dat nog niet deden, lezingen bijwonen, paranormale lezingen krijgen, en zich bezighouden met spirituele praktijken en rituelen die hen dichter bij God moeten brengen. Dit deel van de reis kan vele jaren duren en in die tijd beginnen sommigen de hoop te verliezen dat zij ooit zullen bereiken wat zij als spiritualiteit beschouwden.

Laat alle strijd en inspanning los om te bereiken wat in werkelijkheid slechts een concept is. Misschien zul je je nooit “spiritueel voelen”. Alle praktijken en inspanningen die je in andere levens en in dit leven hebt gedaan, brachten je tot waar je eindelijk kon loslaten, achterover leunen, en weten: “Dat wat ik heb gezocht, ben ik al”. Het is je Hogere Zelf, de JIJ die nooit het volledige bewustzijn heeft verlaten, en niet hoeveel certificaten van spirituele prestaties je hebt verzameld, die bepaalt wanneer je klaar bent om over te schakelen naar een meer volledig geascendeerde staat van bewustzijn.

Persoonlijke ascensie kan zich manifesteren als een energetische gebeurtenis of je kunt je gewoon beginnen te realiseren dat je leven anders is geworden – er is meer harmonie, overvloed, vrede zonder inspanning, en echte liefde in je leven.

Stop met worstelen om te worden wat je al bent. Leef elk moment vanuit je hoogste niveau van bewustzijn in het vertrouwen dat je Hogere Zelf weet wanneer je spiritueel klaar bent voor je volgende stap. Spirituele evolutie is eenvoudigweg het proces van herinneren wie je bent.

Staak je strijd en rust in wat er is.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: wakkeremensen.org

   

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien