De Arcturiaanse Groep: Liefde is de Activiteit van Eenheid en Is de Basis van Alles dat Bestaat / 24 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep:
Liefde is de Activiteit van Eenheid en Is de Basis van Alles dat Bestaat

24 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle

Wij komen in Liefde om allen bij hun evolutionaire reis van herinneren te helpen.
De wereld lijkt gevuld te zijn met krachtige beelden van zowel goed als kwaad in deze tijd — de dualiteit op diens beste en hoogste tot uitdrukking gebracht. Dit is omdat altijd verhogende energieën van Licht aanzienlijk de stabiliteit van alles gevormd van oude overtuigingen/geloven en concepten aan het beïnvloeden is. Verheug jullie dierbaren, want jullie zijn het die het zware optillen doen dat het wereldbewustzijn aan het veranderen is — het externe is altijd een reflectie van het innerlijke.
Langzaam maar zeker, komt een bewustzijn van Eenheid tevoorschijn. Steeds meer mensen worden intuïtief begeleid om de mensen, dieren, planten en het milieu van Gaia zelf te helpen op wat voor manieren dan ook die nodig schijnen te zijn. Een begrip van velen in Eén, wordt geleidelijk geboren wat op het onbewuste niveau begint en dan in/naar het bewuste besef verhuist.
Hogere dimensionale energieën dienen ertoe om de harten van allen te openen die gereed zijn, hen dieper verschuivend in/naar het besef dat ieder persoon, ongeacht de kleur van hun huid of de taal die zij spreken, alsook alle levensvormen, zijn in en van de Ene substantie en streven naar dezelfde dingen, in overeenstemming met hun niveau van begrip. Deze dingen zijn vrede, harmonie, overvloed, vreugde — alle zijn facetten van Onvoorwaardelijke Liefde, de Goddelijke essentie van alles dat bestaat, altijd aanwezig en altijd roepend.
Vaak is het alleen een ervaring van de één of andere voorkomende ramp die dit besef brengt naar diegenen die zich nog steeds stevig vasthouden aan een gevoel van afgescheidenheid, en kiezen om in witte torens van eigengerechtigheid en macht te leven, en die zichzelf zien als afgescheiden en beter dan iedereen om hen heen. Wanneer verandering voor deze mensen komt, verblijd je niet in hun zogenaamde “uit de gratie vallen” maar in het besef dat zij ook leren en evolueren, maar het op de “harde manier” doen.  
De boodschap van vandaag gaat over Liefde, een onderwerp waarover gesproken is en welke bediscussieerd werd op alle niveaus in de gehele wereld. Een diep en waarachtig begrip van de Goddelijke aard van Liefde is onontbeerlijk voor de spirituele evolutie. Liefde is de activiteit van eenheid en is de basis van alles dat bestaat. Het is de lijm dat alle dingen bij elkaar houdt en wordt geïnterpreteerd en ervaren in overeenstemming met de staat van bewustzijn van het individu.
Bijvoorbeeld: Liefde, de verbindende energie tussen alle dingen binnenin het Ene Alomaanwezige Bewustzijn, wanneer geïnterpreteerd door onontwikkelde staten van het bewustzijn, zullen buitenwaarts als oorlog, verkrachting, misbruik en alle ervaringen van de dualiteit in afgescheidenheid manifesteren. De Ene is nooit veranderd, noch kon het ooit minder zijn dan wat het is. Het is de staat van het individuele bewustzijn alsook het overeenstemmende bewustzijn dat interpreteert en manifesteert hoe jij de wereld ziet en ervaart.
Een hoger gevoel van Liefde is bezig te ontwaken binnenin de harten van de mensheid. Liefde, de verbindende energie tussen alle levende dingen begint diepgaand meer ervaren en erkend te worden dan in de geloofssystemen van het verleden.
De meesten van jullie hebben levens waarin over het algemeen aan Liefde gedacht werd als iets tussen een moeder en kind, of misschien tussen vrienden of geliefden en vaak niet vrijblijvend. Liefde was meer van een ruilhandel en bijna nooit onvoorwaardelijk. Vaak was er weinig of geen liefde in huwelijken welke gewoonweg contracten waren welke voor twee landen of families gemak en veiligheid verzekerden. Voor diegenen van armere betekenis, representeerde het vaak een extra paar handen om het werk te doen.
Vrouwen werden vaker dan niet beschouwd onderhandelingchips of eenvoudige eigendommen te zijn, een middel voor een doel. Liefde kwam zelfs in het menselijke gevoel zelden het plaatje binnen. Wanneer romantische Liefde wel gebeurde, werd het regelmatig ontmoedigd of zelfs verboden als de vereniging niet voldeed aan de concepten en overtuigingen van diegenen aan de macht, zij het eenvoudige families of vorstelijkheden.
Er is zeer weinig begrip geweest van de echte aard van Liefde behalve voor de toevallige mysticus. Concepten gebaseerd op dualiteit en afgescheidenheid hebben het bewustzijn van de mensheid levensspanne na levensspanne geregeerd, Liefde alsook al het andere conditionerend en interpreterend op zeer beperkte manieren.
Liefde begint her/erkend te worden als veel meer dan eenvoudigweg een emotionele gehechtheid. Door de tijd heen probeerden diegenen van een hogere staat van bewustzijn om Onvoorwaardelijke Liefde via hun woorden en acties te openbaren, maar voor het merendeel waren de mensen niet in staat om dat niveau van bewustzijn te omhelzen. Jullie innerlijke werk is bezig een nieuw wereldbewustzijn het leven te schenken en de mensheid bereikt snel een bekwaamheid om over Liefde te leren en het te leven als de Universele en Onvoorwaardelijke Waarheid van Zijn, dat het werkelijk is.
Jullie zijn geëvolueerd en zijn nu gereed om de diepere waarheid van Onvoorwaardelijke Liefde als zijnde alles dat er is te accepteren en te integreren. Dit moet een bereikte staat van bewustzijn worden als je bedoeld bent om in/naar de hogere dimensionale energieën te verhuizen die in deze tijd tevoorschijn komen en beschikbaar zijn, hetgeen besef en uitoefening aan jullie zijde betekent. Jullie hoeven niet volledig deze staat van bewustzijn bereikt te hebben om voorwaarts te gaan, maar moeten wel de oprechte intentie hebben om dat te doen. De hogere dimensies zijn dimensies van Liefde en kunnen niet betreden worden terwijl jij je nog steeds vasthoudt aan een bewustzijn van afgescheidenheid met al diens bijbehorende oordelen en bekritisering.
De noodzakelijkheid voor Onvoorwaardelijke Liefde handelt zo nu en dan als een bemoeilijking voor het spiritueel gereed zijnde individu die niet in staat is om het idee te omhelzen van wat Onvoorwaardelijke Liefde werkelijk is. Het is mogelijk om Onvoorwaardelijke Liefde te hebben voor zelfs diegenen die in dichtere niveaus van besef leven wanneer het eenmaal begrepen is dat Onvoorwaardelijke Liefde geen acceptatie is van hun acties noch een verlaging in/naar hun niveau van bewustzijn.
Het is geen aantrekking tot of acceptatie van alles en iedereen ongeacht van hoeveel tumult zij ook mogen veroorzaken en noch is het een emotioneel verlangen om bij de persoon of plaats of ding te zijn hoewel dat er een onderdeel van kan zijn. Onvoorwaardelijke Liefde is erkentenis — de her/erkenning van altijd aanwezige Goddelijkheid binnenin alle dingen, zelfs wanneer het object er geen zier om geeft.
Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat ieder persoon of iedere situatie waar jij je bewust van wordt, met nieuwe ogen gezien moet worden, wat op diens beurt het verstand traint om op nieuwe en hogere manieren te interpreteren. Begin een diamant in het hart van ieder persoon waar jij je bewust van wordt te visualiseren terwijl je door je dag heengaat. Maak van deze diamant een symbool dat de persoon diens aangeboren Goddelijkheid representeert, zelfs als je niet houdt van of respect hebt voor datgene wat zij representeren. Het nieuwe, de wereld, de dingen waar je over hoort of die je op TV ziet zijn allen kansen/mogelijkheden om te oefenen de wereld door erkentenis te zegenen.
Er moet op het één of andere punt een besef van eenheid in het wereldbewustzijn komen als het wil evolueren voorbij de dualiteit en afgescheidenheid, en jullie zijn de Lichtwerkers die ervoor zorgen dat het gebeurt.
Probeer oordeel los te laten, en de bekritisering van verschijningsvormen van angst, zorgen en ongerustheid dienen om hen een kracht te geven die zij niet hebben en wat voor illusionaire energie die zij wel hebben te bevestigen. Dit kan moeilijk zijn voor diegenen van jullie die het gewoon zijn om actief de negatieve kwesties van de wereld te bevechten in jullie zoektocht naar verandering.
Aan jullie wordt nu gevraagd om de volgende stap te nemen wat een loslaten is van weerstand, en een verhuizen in/naar Onvoorwaardelijke Liefde. Jullie verstand zal dit na een poosje accepteren hoewel het eerst ertegen in opstand zal komen, want het werd op andere manieren getraind.
Dit betekent nooit dat je geen petitie kunt ondertekenen, of de één of andere actie kunt ondernemen waartoe je gegidst wordt om te ondernemen. Het betekent wel dat je eerste actie er nu één wordt van Onvoorwaardelijke Liefde, hetgeen jou wel of niet naar een volgende actie mag leiden.
Bereik deze staat van bewustzijn en de volgende stap van je reis en je bent gereed.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/