De Arcturiaanse Groep – Laat Alle Concepten Die Je Nog Hebt Met Betrekking Tot Het Ascensieproces Los.

De Arcturiaanse Groep – Laat Alle Concepten Die Je Nog Hebt Met Betrekking Tot Het Ascensieproces Los.

Kanaal: Marilyn Raffaele – 11 Februari 2024

Beste lezers, welkom bij onze boodschap.

Alles verloopt volgens plan, hoewel de schijn vaak anders aangeeft. Langdurige concepten van goed en kwaad, goed en slecht, samen met door de mens gemaakte correctheidsregels met betrekking tot elk aspect van het leven, worden in de harten en geesten van steeds meer individuen in twijfel getrokken.

Jullie bevinden je nu in een tijd die al duizenden jaren voorspeld, gebeden en gewenst is. Jullie kozen ervoor en mochten in deze krachtige tijd op aarde zijn om deel te nemen aan het ascensieproces van de aarde, maar omdat de driedimensionale energie van de aarde zo compact is, waren de meesten van jullie zich niet bewust van jullie intentie en begonnen jullie je af te stemmen op het driedimensionale geloofssysteem van de aarde.

Het ascensieproces is gaande, maar zelfs sommigen die zich ervan bewust zijn, blijven er concepten op nahouden over hoe het eruit zou moeten zien en zich zou moeten manifesteren: ‘Wezens van andere planeten zullen komen, ons redden en alles veranderen. Wereldgebeurtenissen bewijzen dat het ascensieproces nog niet begonnen…” enz. Laat alle concepten die je nog hebt met betrekking tot het ascensieproces los. De menselijke geest die hoofdzakelijk vanuit een derde dimensionaal niveau interpreteert, is niet in staat het ascensieproces volledig te begrijpen of te begrijpen hoe de hoge resonerende energieën die ermee gepaard gaan alles en iedereen beïnvloeden.

Ideeën en manieren van leven die eerdere bewustzijnstoestanden weerspiegelen zullen in veel geesten minder relevant worden en beginnen te verdwijnen en zullen automatisch Lichtenergie toevoegen aan het collectieve bewustzijn van de aarde. Veel van degenen die nieuwe ideeën en verandering niet willen of kunnen accepteren, halen uit naar iedereen en alles waarvan zij denken dat het verantwoordelijk is voor het ruïneren van de wereld (zoals zij die kennen). Het is belangrijk om te begrijpen dat een goede menselijkheid niet reëler is dan een slechte menselijkheid, omdat beide materiële concepten van de spirituele realiteit zijn.

Degenen die spiritueel voorbereid zijn, maar standvastig weigeren iets anders te accepteren dan wat zij zijn gaan geloven dat de realiteit is, moeten vaak leren wat ze bereid zijn te leren op de harde manier door middel van fysieke, emotionele of mentale wake-up calls. Veel algemeen aanvaarde overtuigingen zullen dit jaar in twijfel worden getrokken, omdat steeds meer mensen spirituele bekrachtiging omarmen en voor zichzelf beginnen na te denken. Het ascensieproces is een realiteit, ongeacht of het bekend is, geloofd wordt of weerstand geboden wordt.

De derde dimensie is de laagste trede van een zeer hoge dimensionale ladder, ook al beschouwen de meesten het menselijk bewustzijn als het toonbeeld van intelligentie en wijsheid. Mensen raakten steeds meer vast in dichtheid toen ze in de loop van de tijd en door onwetendheid over hun ware aard, geloofden, leefden en doorgingen met het creëren van hun buitenwereld vanuit bewustzijnstoestanden die vervuild waren met overtuigingen van dualiteit, scheiding en twee machten.

Al het leven is het enige echte leven, dat van God/Goddelijk Bewustzijn/Bron en het spel van doen alsof iets anders dan dat is voorbij. Het heeft te lang geduurd en steeds meer zielen zijn het beu om dit spel te spelen. Pijn, lijden, gebrek, beperking etc. etc. zijn nooit realiteit geweest en lijken dat alleen maar te zijn omdat ze gedurende honderden levens de ervaringen van de meerderheid zijn geweest, waarbij persoonlijke programmering en een collectief bewustzijn zijn ontstaan dat zich niet bewust is van iets anders dan wat gezien kan worden, gehoord, geproefd, aangeraakt en geroken.

Twijfel er nooit aan dat je een Goddelijk Wezen bent, dat de volheid van Goddelijk Bewustzijn belichaamt, ongeacht de schijn of situatie die anders zou aangeven. Houd op met proberen alles uit te zoeken door middel van beperkte driedimensionale kennis, omdat eindige menselijke geesten niet in staat zijn om zich aan te passen aan het oneindige en het te begrijpen. Goddelijk Bewustzijn is, is altijd geweest en zal zich oneindig blijven uitdrukken en openbaren, maar degenen die ervoor kiezen om met constant lawaai en uiterlijke afleidingen te leven, kunnen de stille, zachte stem die altijd van binnenuit stroomt niet horen en geloven daarom dat deze niet bestaat.

Jij en alleen jij kunt kiezen voor spirituele evolutie omdat je een vrije wil hebt. Een persoon kan driedimensionale spellen spelen en daarbij vele levens verspillen. Ze kunnen ervoor kiezen een tijdje als geest te leven, of zelfs weigeren te incarneren om de nodige aardse lessen te ervaren. De hoog resonerende energieën die op dit specifieke moment naar de aarde stromen, zijn echter van dien aard dat degenen die er geen misbruik van maken, in de oude energie terecht zullen komen.

Scheppersbewustzijn is het bewustzijn van ieder mens, omdat er maar Eén Bewustzijn is. Door onwetendheid en in de loop van de tijd hebben de meesten hun geïndividualiseerde goddelijke bewustzijn laten vullen met overtuigingen van scheiding, dualiteit en twee krachten die het mogelijk maken dat materiële vormen van deze overtuigingen zich naar buiten toe manifesteren, waardoor de persoon gaat geloven dat hij het slachtoffer is van krachten van buitenaf. De wereld heeft de bereidheid bereikt om voorbij de gebondenheid te gaan die deze overtuigingen creëren, maar het vertrouwde achterlaten, zelfs als of wanneer het pijnlijk is, is moeilijk omdat deze oude energieën bekend zijn en de meesten bang zijn voor het onbekende.

Probeer niet al te betrokken te raken bij het nieuws en de beelden van oorlog en lijden. Wees je ervan bewust, maar onthoud dat de spirituele realiteit ten grondslag ligt aan elke schijn. Het bewustzijn van de oude wereld stort in en zijn doodsstrijd manifesteert zich in situaties die vaak destructief en pijnlijk zijn. Vergeet nooit dat iedere persoon incarneert met een contract dat zij en hun Gidsen vóór de geboorte hebben opgesteld met betrekking tot ervaringen die noodzakelijk worden geacht voor verder leren en spirituele groei.

Doe waartoe je geleid wordt wanneer zich grote of kleine situaties voordoen, terwijl je altijd de goddelijkheid van alle betrokkenen erkent. Een glimlach, een vriendelijk woord hadden steun nodig, een luisterend oor, het aaien van een eenzame hond en altijd het erkennen van het goddelijke licht dat uit de ogen van ieder mens schijnt, ongeacht hun bewustzijnsstaat. Dit is licht werk en daarvoor ben je gekomen. Zelfs de eenvoudigste activiteiten die met spiritueel bewustzijn worden gedaan, voegen Lichtenergie toe aan het collectief van de aarde en kunnen feitelijk een ander optillen of genezen als ze daarvoor ontvankelijk zijn.

Waar je ook energie aan geeft, het voedt en zet het voort. Elke oorlog tegen drugs, kanker of ziekte, oorlog tegen dit of dat vestigt eenvoudigweg de aandacht op en voegt energie toe aan de kwestie, waardoor het levend en wel in het collectief kan blijven. Jouw werk als spiritueel ontwaakt persoon is om vanuit je hoogste niveau van waarheid te leven en terwijl je dit doet, zal er meer gegeven worden. Dit betekent niet dat je je kop in het zand steekt terwijl je roept: ‘God is alles’, maar eerder dat je de schijn opnieuw interpreteert: in de wereld zijn, maar er niet van.

Het is een intense en moeilijke tijd voor velen omdat langgekoesterde en ogenschijnlijk onschuldige concepten en overtuigingen beginnen af te brokkelen, maar het oude moet wegvallen zodat hogere en meer reële vormen van dezelfde dingen (wetten, overtuigingen, gezondheidszorg, leger, overheid) kunnen manifesteren. De wereld bevindt zich midden in de bevalling en de weeën zullen nog een tijdje aanhouden.

Niet iedereen is geestelijk klaar om te begrijpen wat er met hen en de wereld gebeurt. Bied eerlijke praktische begeleiding als daarom wordt gevraagd, maar probeer niet je kennis aan iemand anders te informeren, te veranderen of op te dringen in de overtuiging dat je hem of haar ‘redt’. Ieder mens heeft Gidsen en een Hoger Zelf en bevindt zich in een of andere vorm op zijn evolutionaire pad. Erken in het geheim en in stilte de goddelijke aard van ieder mens en ga verder met je eigen zaken. Degenen die klaar zijn voor de waarheid zullen op het juiste moment tot je aangetrokken worden en het is meestal iemand van wie je het minst verwacht dat hij geïnteresseerd is in de waarheid.

Rust in de realiteit, wees in plaats van te doen, en vertrouw erop dat alles volgens plan verloopt.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org