De Arcturiaanse Groep – “Kerstmis is niet het verhaal van één mens, maar is het verhaal van ieder mens”

De Arcturiaanse Groep

“Kerstmis is niet het verhaal van één mens, maar is het verhaal van ieder mens”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 12 December 2021

Beste lezers, welkom bij onze boodschap.

 Weet dat velen in de hogere dimensies waarnemen en begeleiden in deze tijden van verandering en verwarring. Weet dat jullie nooit alleen zijn en dat jullie enorm bewonderd worden voor jullie moed en kracht in jullie keuze om deel uit te maken van het ascensieproces van de aarde om een meer verlicht collectief bewustzijn voort te brengen.

Alles op elk niveau van het gewone leven is aan het veranderen omdat het collectieve bewustzijn aan het veranderen is. Dit beïnvloedt zowel degenen die wakker zijn als degenen die dat niet zijn met betrekking tot de vertrouwde vakantierituelen en vieringen. Omdat bewustzijn de substantie van vorm is, kun je een gevoel van innerlijke verwarring en gebrek aan opwinding ervaren met betrekking tot de Kerst of Hanuka tradities, geloofsovertuigingen en concepten waar je voorheen van hield en waar je je van harte bij betrokken voelde.

Desondanks proberen velen de vertrouwde feestrituelen stevig op hun plaats te houden in de overtuiging dat daardoor alles weer “normaal” zal aanvoelen. Angst drijft weerstand tegen verandering aan. De detailhandel is bang voor financieel verlies en blijft daarom het kopen van cadeaus promoten als iets dat gelijk staat aan liefde. De media draaien luide kerstmuziek en op de televisie worden emotionele kerstfilms heruitgezonden.

Als deze dingen niet langer met je resoneren of je niet in een vakantiestemming brengen, begrijp dan dat je niet plotseling een “Kniesoor” bent geworden, maar dat het eerder zo is dat je energetische handtekening niet langer in overeenstemming is met veel dingen die resoneren met oude energie. Naarmate je spiritueel evolueert, zullen veel van de tradities waarmee je bent opgegroeid of die je viert met familie, vrienden of een speciale groep gedurende het jaar, niet alleen met Kerstmis, automatisch minder belangrijk of vervullend beginnen te voelen.

Dit kan problemen veroorzaken in gezinnen of onder vrienden die blijven vasthouden aan het belang van het voortzetten van de feestdagen tradities precies zoals ze altijd hebben gedaan. Zoals met alle dingen in het leven, verzet je niet en maak geen grote scène als het gaat om familiefeesten, het uitwisselen van cadeaus of tradities, maar neem er liefdevol aan deel zoals je verkiest, terwijl je jouw hoogste waarheid vasthoudt en deze gelegenheden gebruikt om te oefenen in het kennen van de waarheid over de mensen om je heen.

Geef activiteiten die je niet meer volledig omarmt geen macht. Geloof nooit dat jouw deelname aan een familietraditie die belangrijk is voor anderen je bereikte staat van bewustzijn zal beïnvloeden of je zal scheiden van wie en wat je bent. Je hebt echter altijd de vrije wil om te kiezen. Laat je nooit intimideren om iets te doen, maar als je een keuze maakt die voor anderen verwarrend kan zijn, doe dat dan met liefde en respect voor hun overtuigingen.

Laat het proces zich ontvouwen dierbaren, zowel innerlijk als uiterlijk en accepteer dat de dingen nooit meer precies zo zullen zijn als ze ooit waren, omdat de energie van het collectieve bewustzijn is veranderd en dat komt door jullie, wat jullie doel is om op dit moment op aarde te zijn. Iedereen die ontwaakt tot waarheid of deze in bewustzijn vasthoudt, voegt automatisch Licht toe aan het collectief.

Er staat veel te gebeuren en er heeft al veel plaatsgevonden waarvan jullie je nog niet bewust zijn, waardoor jullie geloven dat er niets gebeurt. Doe jullie werk, ga door met jullie bezigheden, ga door met de gewone activiteiten die het leven biedt, terwijl jullie de realiteit erkennen van wie jullie en degenen om jullie heen zijn. Houd te midden van elke persoonlijke en globale crisis stevig vast aan het feit dat jij en ieder mens op aarde een uitdrukking zijn van de Goddelijke Bron/God en als zodanig alles belichamen wat HET is.

Het proces van spirituele evolutie zoals gedaan wordt door middel van derde dimensionale energie is er een waarin de ervaringen van vele levens dienen om uiteindelijk iemands staat van bewustzijn te openen en te duwen tot waar hij in staat is om menselijke gedachten en ervaringen te vertalen in zijn hogere waarheid totdat op een bepaald punt de waarheden die hij beoefend, overpeinst en leeft een bereikte staat van bewustzijn worden en beginnen te manifesteren op alle niveaus als de persoon.

Voorbeelden van het vertalen van verschijningen – “Ik voel pijn, maar ik weet dat God niets van pijn weet en zichzelf nooit als pijn heeft gevormd. Ik ben blut maar ik weet dat de realiteit van mijn wezen zelfvoorzienend en zelfonderhoudend Goddelijk Bewustzijn is dat oneindig concurrerend en heel is. Ik heb geen vrienden, partner, minnaar, enz. maar ik realiseer me dat aangezien God EEN is, ik nooit gescheiden kan zijn van het gezelschap van de ENE die Zich uitdrukt als de velen. Ik heb geen thuis, maar ik weet dat ik nooit gescheiden kan zijn van mijn volmaakte thuis, dat het Goddelijk Bewustzijn is.”

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe je het uiterlijke tafereel kunt vertalen naar de waarheid terwijl je door je dagelijkse leven gaat. Het vergt oefening, want ook al bestaat tijd in werkelijkheid niet, in de derde dimensie werkt alles in de tijd.

Elke spirituele zoeker komt op een kruispunt waar hij moet beslissen of hij de waarheid die hij kent wil leven, of dat hij wat hij geleerd heeft wil blijven beperken tot gesprekken met metafysische studenten in steeds meer klassen, of aan de eettafel. Het is veel gemakkelijker om mee te gaan in het collectieve denken over zowat alle onderwerpen en toch komen de meesten op een bepaald moment tot de ontdekking dat hun spiritueel bewustzijn hen niet langer toelaat om volledig te ontspannen en te genieten van het deelnemen aan het collectieve denken met anderen.

Voor de meesten van jullie is de periode waarin je kon beslissen om al dan niet de waarheid te leven voorbij, want of je het leuk vindt of niet, de evoluerende energie van de aarde brengt iedereen op een punt waar ze niet langer resoneren met veel waar ze voorheen perfect mee afgestemd waren – bepaald voedsel, amusement, boeken, groepen, vrienden, banen, overtuigingen enz. Op een bepaald punt begint iedere evoluerende ziel eenvoudigweg de hogere frequenties te leven omdat zij deze in hun energieveld hebben geïntegreerd, wat het doel is van het evolutionaire proces.

Wat dit ascensieproces ongewoon maakt en waardoor het zo interessant is voor die van andere planeten, is dat jullie het ascensieproces doorlopen in jullie materiële lichamen in plaats van eerst te moeten sterven.

Jullie ware en eeuwige lichaam is er een van Licht. Dit werkelijke lichaam is altijd volledig aanwezig, ook al onderhouden jullie er een materieel concept van. Naarmate het bewustzijn zich ontwikkelt en jullie in staat zijn dit vollediger te beseffen, zal het Lichtlichaam zich steeds meer beginnen te manifesteren als en door het materiële lichaamsbesef heen. Net zoals jullie overvloed, volledigheid, volmaaktheid, intelligentie enz. zijn, zijn jullie het volmaakte Goddelijke Ideeënlichaam, een lichaam dat geen gebreken, misvorming, ziekte of pijn kent. Dit werkelijke lichaam is door God geïndividualiseerd en je kunt het nooit verliezen, omdat jij het bent, een uitdrukking van God. Het is wat het materiële concept van het lichaam verlaat op het moment van de dood.

We hebben het ware verhaal van Kerstmis al vaak verteld, maar we zullen het nog een keer doen voor degenen die zich niet bewust zijn van de diepere betekenis van Kerstmis en voor degenen die een geheugensteuntje nodig hebben. Kerstmis is niet het verhaal van één mens, maar is het verhaal van ieder mens, zoals dat door het menselijk denken wordt geïnterpreteerd als Kerstmis.

De geboorte van de Christus (Lichtbewustzijn) is het verhaal van het spirituele ontwaken van iedere ziel, dat zich meestal manifesteert in tijden van nood of verlies van materieel goed (stabiel), omdat de geboorte van het individuele Christusbewustzijn niet kan plaatsvinden in een bewustzijn dat reeds gevuld is met ego en valse overtuigingen (geen plaats in de herberg). De geboorte van het Christusbewustzijn wordt gemakkelijk herkend door diegenen met een hoger spiritueel bewustzijn, die op dit punt binnenstappen om de kwetsbare nieuwe ontwaakte staat van bewustzijn bij te staan met geschenken van steun, kracht, begrip en kennis (de drie koningen).

Degenen met een lagere resonantie (Herodes) zijn altijd bang en voelen zich bedreigd in de aanwezigheid van Christus Licht en proberen het te doden of te elimineren op welke manier dan ook (wet, propaganda, maatschappelijke druk) en dus moet de pas geboren en nog niet volledig ontwikkelde staat van bewustzijn voor een periode van tijd geheim en verborgen worden gehouden zodat het veilig is terwijl het groeit tot een sterke en hoog ontwikkelde staat van bewustzijn – de Christus.

Zij die de waarheid trachten te elimineren kunnen alleen maar eeuwig falen, want de Waarheid is een Realiteit die verborgen, genegeerd en ontkend kan worden, maar nooit veranderd, verwijderd of op enige wijze beïnvloed kan worden.

Ik zend jullie liefde, licht en erkenning gedurende deze feestelijke tijd.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org