De Arcturiaanse Groep: “Jullie zijn geen mensen, jullie zijn geïndividualiseerd Goddelijk spiritueel bewustzijn”

De Arcturiaanse Groep

“Jullie zijn geen mensen, jullie zijn geïndividualiseerd Goddelijk spiritueel bewustzijn”

Gechanneld door: Marilyn Rafaelle – 22 Mei 2022

Beste lezers, omdat zovelen zijn begonnen te twijfelen en zelfs de hoop te verliezen als ze naar de wereld van vandaag kijken, is deze boodschap bedoeld om meer begrip en aanmoediging te brengen met betrekking tot het ascensieproces van de aarde. Veel hiervan heeft te maken met het feit dat zovelen blijven vasthouden aan driedimensionale concepten van hoe het ascensieproces eruit zou moeten zien en dan, wanneer het dat niet doet, beginnen ze te twijfelen en vragen te stellen.

Toen jullie jaren geleden voor het eerst leerden over de ascensie van de aarde, verwachtten sommigen van jullie dat het zich op een bepaalde manier zou ontvouwen omdat er in die tijd veel kanalen en boeken waren die er voorspellingen en informatie over gaven en jullie verwachtten dat het zich zou ontvouwen zoals de voorspellingen zeiden dat het zou gebeuren. Voorspellingen kunnen en zijn vaak niet betrouwbaar, eenvoudigweg omdat zij de energie weergeven die op dat “nu” moment aanwezig is en ook omdat voorspellingen stromen door de staat van bewustzijn van het kanaal, die al dan niet van een hoog niveau kan zijn.

Sommigen blijven wachten op de komst van welwillende ET’s die volgens hen zullen landen, de planeet zullen reinigen en diegenen zullen verwijderen die de wereld in gebrek en beperking houden door middel van manipulaties, leugens en creaties gebaseerd op dualiteit, afscheiding en twee machten. Anderen verwachten zelfs nu een massale ervaring om alles te veranderen zonder dat zij iets anders hoeven te doen dan toe te kijken hoe het gebeurt. Een ” Event ” van hoog resonerende energie zal op een bepaald moment plaatsvinden, maar kan alleen plaatsvinden wanneer de energie van de aarde door de aanwezigheid van een ontwaakte meerderheid is gestegen tot niveaus die het mogelijk maken het te manifesteren.

Het ascensieproces is in volle gang, maar omdat het zich niet ontvouwt zoals velen verwachtten, stellen zij zich vragen en beginnen zij te twijfelen aan het ascensieproces. Niets lijkt te veranderen of beter te worden en de omstandigheden over de hele wereld lijken alleen maar slechter te worden.

Dierbaren, dit is jullie tijd om je te herinneren dat je niet moet oordelen op basis van verschijningen, want jullie die spiritueel zijn geëvolueerd kwamen naar de aarde volledig bewust van en voorbereid op deze huidige tijden. Het is van het grootste belang dat jullie blijven vertrouwen dat wat jullie in de buitenwereld zien noodzakelijk is voor de ontvouwing van het Goddelijke plan. Zij die observeren en oordelen door driedimensionale filters zijn niet in staat dit te begrijpen.

Het is belangrijk te begrijpen dat de mensen van de aarde, zowel in het verleden als in het heden, een driedimensionaal collectief bewustzijn gecreëerd hebben en blijven creëren dat voor eonen iedereen en alles in de wereld beïnvloed heeft. Terwijl steeds meer individuen ontwaken en verschuiven naar een hogere staat van bewustzijn, creëren zij een nieuw en hoger collectief bewustzijn, één dat zich zal manifesteren als een meer geëvolueerde wereld. Dit is hoe het ascensieproces werkt. 

Er zijn meer hoog geëvolueerde wezens dan je je kunt voorstellen op andere planeten en in de hogere dimensies die klaar staan om te helpen met het ascensieproces van de aarde. Omdat het bewustzijn van de meerderheid het collectief vormt, moeten de mensen van de aarde zelf degenen zijn die de ascensie van de aarde bewerkstelligen door hun ontwaken in een hogere staat van bewustzijn. Dit is waarom jullie, die geëvolueerd zijn, nodig waren en zijn om op dit moment op aarde te zijn.

Elk levend wezen is gevormd uit, is een uitdrukking van, en belichaamt alle kwaliteiten van het alomtegenwoordige Goddelijke Bewustzijn. Daarom creëert een persoon automatisch alles wat hij als waarheid in zijn bewustzijn heeft (dat in werkelijkheid het ene geïndividualiseerde Godsbewustzijn is), omdat bewustzijn, zoals geïnterpreteerd door de geest, de substantie van vorm is. In werkelijkheid zijn er geen slachtoffers, alleen een onbewustheid van de waarheid. Het is alsof iemand een miljoen dollar op een rekening heeft staan waar hij niets van weet en dus blijft hij elke dag leven in gebrek en beperking. 

Vele spiritueel geëvolueerde individuen (jullie) wilden deel uitmaken van deze huidige tijden omdat jullie begrepen dat de aanwezigheid van geëvolueerde staten van bewustzijn op aarde zou dienen om het collectief te verheffen dat niet in staat was boven zijn eigen dichtheid uit te stijgen. De spiritueel geëvolueerden lijken gewone levens te leiden zoals iedereen, maar op schijnbaar eenvoudige en praktische manieren brengen zij Licht in alle beslissingen, begeleiding, kwesties op het werk en thuisleven, met familie en vrienden, en in alle situaties die zich kunnen voordoen. Dit is echt Lichtwerk.

De verhoogde aanwezigheid van hogere resonerende bewustzijnsstaten, nu op aarde, is en zal de onthulling van vele lang verborgen en gevestigde duistere agenda’s blijven bewerkstelligen. Deze energieën moeten aan de oppervlakte komen om herkend te worden voor wat ze vertegenwoordigen en niet langer door de meerderheid aanvaard te worden. Wanneer ze niet langer door geloof worden ondersteund, zullen de energieën die ze hebben gevormd en in stand hebben gehouden, niet langer bestaan.

De aanwezigheid van steeds meer licht in het collectieve bewustzijn werkt om lang verborgen zelf dienende activiteiten en geheimen bloot te leggen. Velen van hen op wie het Licht schijnt, vinden dit niet leuk en reageren op manieren die in overeenstemming zijn met hun staat van bewustzijn. Dit kan geweld zijn, maar vaker gebeurt dit door activiteiten die gebaseerd zijn op oude energie die binnenkort niet meer als voorheen zal werken omdat de aanwezigheid van steeds meer lichtenergie dient om ze op te lossen. 

Het is heel belangrijk om je te herinneren wie jij en alle anderen werkelijk zijn, ondanks alles wat er in de uiterlijke wereld gebeurt. Zelfs degenen die problemen veroorzaken voor anderen zijn uitdrukkingen van Goddelijk Bewustzijn. Twijfel er nooit aan dat de aarde een spiritueel universum is, bevolkt met zonen en dochters van God, want God alleen is dat en elke schijn van het tegendeel is een illusoire geestesformatie die voortkomt uit persoonlijke en collectieve bewustzijnsstaten die geconditioneerd zijn met overtuigingen van dualiteit, scheiding en twee machten.

Jullie zijn gekomen om Licht te brengen naar een planeet die niet in staat is zichzelf te verheffen uit de dichte energieën die te lang hebben voortgeduurd. Jullie waren je er vóór jullie komst van bewust dat jullie leven waarschijnlijk enige persoonlijke moeilijkheden met zich mee zou brengen, omdat jullie overgebleven oude energieën voor jezelf en voor de wereld zouden opruimen. 

Houd in gedachten dat elke persoon waarvan je je bewust wordt, zowel ver weg als dichtbij, iedereen die je persoonlijk kent of waar je je slechts in geringe mate bewust van bent, een deel van je bewustzijn wordt – net als wat je over hen gelooft. 

De vrije wil geeft degenen die ervoor kiezen gewelddadig te zijn en misdaden te begaan geen toestemming om te doen wat zij willen. Zij die uitsluitend leven vanuit een driedimensionale staat van bewustzijn begrijpen, stemmen zich af op, en leren alleen van datgene wat hun niveau van bewustzijn weerspiegelt. Idealiter zouden driedimensionale consequenties moeten worden toegediend door hen die de aangeboren goddelijkheid erkennen van degene die consequenties moet ervaren die op hun beurt de energie van liefde naar zich toe zullen brengen. Dit is een waarheid in elke situatie waar consequenties voor daden nodig zijn – thuis, op het werk, met familie en vrienden. 

God alleen is wat automatisch alles wat niet in overeenstemming is met Liefde en Licht illusoir maakt. Zowel degenen die spiritueel wakker zijn als degenen die dat niet zijn, ervaren de aanwezigheid op aarde van zowel hoog resonerende als zware dichte energieën. Echter, ondanks de schijn vormen zich nieuwe en betere ideeën voor elk aspect van het dagelijks leven in de geesten van steeds meer individuen en deze zullen zich spoedig beginnen te manifesteren. 

Een groeiende meerderheid erkent snel dat zij geleefd hebben onder wetten en leiders die oude overtuigingen en oplossingen weerspiegelen, gebaseerd op macht, vooroordelen, haat, geweld en afscheiding, en begint nu te beseffen dat al het leven op de een of andere manier met elkaar verbonden is. De meesten zijn zich er nog niet bewust van waarom zij op deze nieuwe manieren denken en voelen, maar hun ontwakend gevoel van verbondenheid wijst op de geboorte van een nieuw en hoger collectief. 

Jullie moeten ophouden jezelf te blijven zien als menselijke wezens die zich moeten bezighouden met en zich moeten afstemmen op de problemen en oplossingen van de wereld. Jullie zijn geïncarneerd om naar buiten te treden en afgescheiden te zijn, omdat jullie wisten dat jullie een lijdende wereld niet kunnen helpen door je aan te sluiten bij datgene wat de problemen creëert. 

Jullie zijn geen mens, jullie zijn geïndividualiseerd Goddelijk spiritueel bewustzijn dat ervoor koos om de lage resonerende energieën van een derde dimensionale planeet binnen te gaan en tijdelijk een pak van stoffelijkheid te dragen om Licht toe te voegen aan het collectief van de aarde en zo verandering teweeg te brengen.

Jullie zijn niet per ongeluk op aarde. Ken jezelf als Goddelijk Bewustzijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Rafaelle

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org