De Arcturiaanse Groep: Ieder Mens Is De God Die Zijn Leven En Situaties Schept Vanuit De Inhoud Van Zijn Bewustzijn.

 

De Arcturiaanse Groep: Ieder Mens Is De God Die Zijn Leven En Situaties Schept Vanuit De Inhoud Van Zijn Bewustzijn.

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 29 Januari 2023

Welkom dierbare lezers.

In deze tijden van verwarring, geweld en chaos, twijfel er nooit aan dat jullie gekend, geliefd en geëerd zijn omdat jullie ervoor gekozen hebben de aarde bij te staan op haar reis om opnieuw uitdrukking te geven aan de Goddelijke perfectie die haar werkelijkheid is.

Jullie hoefden niet te incarneren zoals velen doen om te leren en voorbij het geloofssysteem van de derde dimensie te groeien, maar jullie kozen er samen met vele anderen voor om te incarneren zodat de aanwezigheid van vele geëvolueerde bewustzijnsstaten op aarde Licht zou toevoegen aan het collectieve bewustzijn van de aarde en het naar een hoger niveau zou tillen.

Alles is energie geliefden. Alles – mensen, woorden, handelingen, “dingen” – heeft een trillingsfrequentie en hoe dichter het bij de werkelijkheid/waarheid staat, hoe lichter, sneller en helderder de frequenties zijn. Hoe verder iets van de waarheid verwijderd is, hoe trager, dichter en zwaarder de trilling, wat de reden is waarom de driedimensionale aarde zich manifesteert als materie en waarom je zwaarte voelt in bepaalde situaties, plaatsen of zelfs rond bepaalde mensen.

In werkelijkheid is jullie lichaam zuiver, volmaakt en heel – een Lichtlichaam, een individualisering van God. Net zoals je gewoonlijk denkt aan een waterlichaam, denk je aan jezelf als een lichaam van God. In de dichtheid van derde-dimensionale energie wordt het echte Lichtlichaam geïnterpreteerd als fysiek, dicht, materieel, en onderhevig aan allerlei problemen. Je werkelijke lichaam is altijd met je meegegaan en zal dat ook blijven doen, waar je ook heengaat. Het kan niet sterven, want het is jouw individualisering van Goddelijk Bewustzijn. Het is alleen het materiële concept van lichaam dat oplost nadat het Lichtlichaam vertrekt.

Alles, wat als goed en wat als slecht wordt beschouwd, is een concept van een spirituele werkelijkheid of Goddelijk Idee, omdat Goddelijk Bewustzijn alles is wat bestaat. De staat van bewustzijn van de derde dimensie is zich er niet van bewust en kan dus niet begrijpen dat de aarde een geestelijke wereld is, bevolkt met zonen/dochters van God, omdat hun staat van bewustzijn tot nu toe alleen in staat is zich af te stemmen op dichtere energie.

Er zijn er die leven vanuit een driedimensionaal niveau, maar die het vermogen hebben behouden om te communiceren met energieën die voor de meesten onzichtbaar zijn. De meesten van hen hebben in hun vorige levens met paranormale energie gewerkt en werken vaak als paragnosten in dit leven. Onthoud altijd dat paranormaal begaafdheid niet hetzelfde is als spiritueel en dat informatie niet hoger kan komen dan de bewustzijnstoestand van degene die de informatie geeft. Dit is een belangrijk punt om te onthouden in deze tijden van vele voorspellingen. Vertrouw altijd op je intuïtie.

Omdat er slechts EEN Goddelijk Bewustzijn is dat Zichzelf uitdrukt als oneindige vorm en verscheidenheid, is energie altijd op zoek naar een verbinding met Zichzelf. In de menselijke wereld manifesteert dit zich als “gelijken trekken gelijken aan” of “vogels van een veer, zwermen samen”. Wees je bewust van wat je in je bewustzijn als waarheid aanhoudt, want het bewustzijn trekt en verbindt zich automatisch met de energie waarmee het is afgestemd. Voorbeeld: Een bewustzijn van geweld, gebrek en overtuigingen gebaseerd op afscheiding zal automatisch ideeën over en acties van geweld aantrekken. Hypochonders zullen altijd een of ander gezondheidsprobleem aantrekken.

Er bestaat niet zoiets als een God die straft of plezier beleeft aan het lijden van zichzelf als individueel wezen. In feite bestaan deze dingen niet eens in het Goddelijk Bewustzijn. De driedimensionale staat van bewustzijn droomt concepten van God die gebaseerd zijn op beperkte en valse informatie en gaat dan over tot het aanbidden en prediken van deze concepten aan anderen.

Ieder mens is de God die zijn leven en situaties schept vanuit de inhoud van zijn bewustzijn. Dit betekent echter niet dat elke negatieve ervaring een mislukking is van spirituele groei, maar eerder een soort van afstuderen. Veel negatieve ervaringen vertegenwoordigen eigenlijk een voltooiing en geven uitdrukking aan een opruiming van oude energie die onbewust in het bewustzijn wordt vastgehouden.

Het menselijk verlangen om het “goede” te bereiken en het “slechte” kwijt te raken is eigenlijk het materiële concept van een spirituele werkelijkheid. De ziel herinnert zich wie zij werkelijk is en verlangt ernaar volledig, gekend en erkend te zijn. De driedimensionale staat van bewustzijn voelt dit verlangen als een verlangen naar menselijk “goed” – mensen, plaatsen, ervaringen enz. waarvan wordt aangenomen dat ze geluk en succes kunnen brengen. Het dualiteitsaspect van driedimensionale concepten betekent echter automatisch dat menselijk goed en menselijk slecht snel naar het tegenovergestelde kunnen verschuiven, en dat gebeurt ook vaak.

Vasthouden aan goede ervaringen uit het verleden of voortdurend proberen die op de een of andere manier te herscheppen voor jezelf en anderen is niet anders dan pogingen om slechte herinneringen te begraven, te vergeten, te negeren, te ontkennen of van je af te schudden. Als een van deze herinneringen bij je opkomt (en dat zal zo blijven tot je ze opruimt) kijk er dan naar en zie ze voor wat ze vertegenwoordigen of vertegenwoordigden in een eerdere staat van bewustzijn. Geef ze niet langer macht ten goede of ten kwade en bedank ze voor de lessen, inzichten en evolutionaire groei die je hebt opgedaan en laat ze los in het niets dat ze werkelijk zijn.

Leer door alle materiële verschijningen heen te kijken naar de diepere werkelijkheid die eraan ten grondslag ligt. Als je iemand ziet stelen, beoordeel die persoon dan niet als slecht, maar begrijp dat, omdat die persoon in werkelijkheid een Goddelijk Wezen is, hij of zij onbewust een verlangen naar heelheid en volledigheid met zich meedraagt dat zij in hun beperkte staat van bewustzijn interpreteren als een recht op alles wat zij nodig hebben of willen.

Dit betekent niet dat degenen die leven vanuit een niet-geëvolueerde staat van bewustzijn zomaar mogen doen wat ze willen. Spirituele evolutie houdt lessen in op alle niveaus van bewustzijn, wat voor sommigen kan betekenen dat hun benodigde les gevangenistijd is.

Oefen te allen tijde eenheid – een woordeloze flits van bewustzijn als je een kamer binnengaat, naar je kantoor gaat, de afwas doet enz. Telkens wanneer je je telefoon opneemt, herinner je je dat God de persoon aan de andere kant van de lijn is, of wanneer je rijdt, weet dan dat God elke andere bestuurder op de weg is. Door een klein deel van je bewustzijn altijd gecentreerd te houden in de waarheid wordt het al snel je bewustzijnstoestand, je leven en je werkelijkheid.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: wakkeremensen.org