De Arcturiaanse Groep “Het Wereldbewustzijn Begint Zich Open te Stellen voor Liefde” /29 Mei 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Het Wereldbewustzijn Begint Zich Open te Stellen voor Liefde”

29 Mei 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, wederom spreken wij over Liefde, want Liefde is de lijm dat alle dingen samenhoudt. Omdat de resonantie van de wereld immer meer verlicht aan het worden is, zien en horen jullie boodschappen en artikelen over Liefde van vele verschillende bronnen op alle niveaus van het begrip. Het wereldbewustzijn begint zich open te stellen voor Liefde.
Je mag er geen aandacht meer aan schenken vanuit de overtuiging dat je alles al gehoord hebt dat er te horen valt en alles al weet dat er te weten is over Liefde, en op vele manieren heb je het juist. De  menselijke meningen en concepten bevredigen het individu niet langer meer die in staat is om van binnenuit onderwezen te worden. Iedere verborgen, diepere waarheid over Liefde zal ontvouwen als het individuele bewustzijn voorbereid is om het te ontvangen.
Liefde in diens zuiverste niveau is eenvoudig de onderlinge verbondenheid van Eenheid. Het besef begint eenvoudig als intellectuele kennis, maar wanneer het geleefd en uitgeoefend wordt, wordt het een verworven staat van bewustzijn. Jij wordt iedere besefte waarheid, omdat je niet een fysieke lichaam bent, je bent bewustzijn, een bewustzijn dat voor zichzelf een fysiek lichaam gevormd heeft om op de Aarde te gebruiken.
Onderzoek de gebeurtenissen van iedere dag, her/erken de gebeurtenissen die jou achterlaten met je ongemakkelijk te voelen op de één of andere  manier en vraag dan aan jezelf: “Wat geloofde ik op dat moment dat bij mij veroorzaakte om de acties te ondernemen, de woorden de spreken of de emoties te voelen?” Je zult ontdekken dat je vergeten was vanuit je hoogste niveau van besef/bewustzijn te leven.
Oude gewoontes verdwijnen moeizaam, en er hoeft nooit schuldgevoel te zijn voor in/naar een oud geloofsysteem te glijden. Binnen iedere negatieve wisselwerking, is Liefde het component dat eruit gelaten is. Liefde — het besef dat elk en iedereen inclusief zelf, binnenin het Geheel bestaat, ongeacht van de verschijningsvormen die dat teniet zouden schijnen te doen.
Er zijn voorvallen wanneer uitgesproken woorden of acties streng moeten zijn. Ieder individu begrijpt in overeenstemming naar hun verworven niveau van bewustzijn en dus wat uitgesproken is moet gezegd zijn op een manier welke de ander kan begrijpen. Als iemand die ontwaakt is, wanneer je krachtig moet spreken of een onplezierige maar noodzakelijke actie moet ondernemen, zal je het nu doen vanuit een bewustzijn dat de Vonk van het Goddelijke Licht binnenin de ander erkent. Als er ontvankelijkheid is, mag deze erkenning hun energie verheffen en een verschuiving van de één of andere soort op gang brengen.
De Arcturiaanse groep wenst te spreken over angst, omdat angst de subtiele onderliggende energie is van alle menselijke moeilijkheden. Vele angsten liggen verborgen en niet herkend, tot op het juiste moment iets op een bewust niveau uit zal lijnen met de angst energie en manifesteert. De angst waar wij over spreken is niet de angst zoals gezien in horror en gewelddadige media producties maar is een stille, rustige aarzeling dat de keuzes en activiteiten van iedere dag beïnvloedt.
Angst manifesteert op alle niveaus; fysiek, mentaal, emotioneel en zelfs spiritueel. In werkelijkheid is er slechts één energie en het streeft er altijd naar om met zichzelf uit te lijnen – dezelfde vibratie, eenheid — (hetzelfde trekt hetzelfde aan). Angst is eenvoudig de uitlijning (getriggerd door de één of andere gebeurtenis, woord of ervaring van het dagelijkse leven) van een energie met diens tegenhanger — deze negatieve overtuigingen en ervaringen,  enzovoorts … resoneren nog steeds in het cellulaire of bewuste geheugen.
Daar zijn diegenen voor wie de één of andere vroegere ervaring een angst zo intens gecreëerd heeft, dat het altijd aanwezig is. Deze zijn de fobieën die vele levens moeilijk maken. Omdat het spirituele Licht immer meer intens stroomt in deze tijd, komt angst in al diens vormen naar de oppervlakte om her/erkend en losgelaten te worden.
Het is normaal om een aarzeling met nieuwe ervaringen te hebben. De aarzeling waar wij over spreken is wanneer de één of andere alledaagse activiteit altijd vergezeld wordt door een terughouden, een gespannenheid of weerstand zonder een bewuste reden. Als studenten van de waarheid, zie deze ervaringen als boodschappen die wijzen naar de noodzaak voor een dieper onderzoek van iemand diens geloofsysteem. Angst is vaak vermomd als gezond verstand, dat het praktisch is, het advies van een expert, of informatie gebaseerd op persoonlijke ervaring of de ervaring van iemand anders.
De normale aarzeling is het uitkijken voordat je een straat oversteekt of kiest het één of andere gebied te betreden dat niet veilig aanvoelt. Dit soort van aarzeling is de begeleiding van je Gidsen en Zelf waar naar geluisterd zou moeten worden. Waar wij over spreken zijn de eenvoudige alledaagse acties die vaak vergezeld gaan door bezorgdheid, duistere verbeeldingen, twijfel, bezorgdheid, ongerustheid, onbuigzaamheid, en irrationele emoties die geen bewuste oorzaak hebben.  
In de menselijke scène worden vele van deze gevoelens geaccepteerd als normale menselijke emoties, maar er komt een punt in de spirituele reis, wanneer je gereed bent om dieper te gaan en voorbij te bewegen aan het onwerkelijke. Angst in al diens vormen, heeft geen wet om het te ondersteunen en is nooit een deel van het Goddelijke Bewustzijn geweest. Angst wordt op diens plaats gehouden door onjuiste overtuigingen die een gevoel van afscheiding representeren.
De driedimensionale scène biedt medicatie, afleiding, therapie en allerlei soorten van oplossingen aan voor angst. Deze dingen kunnen behulpzaam zijn voor diegenen op dat niveau van besef/bewustzijn, maar jullie zijn nu gereed om dieper te gaan, jullie Goddelijkheid te erkennen en de bijl aan de wortel neer te leggen van iedere overblijvende angst om de vrije en krachtige wezens te worden die jullie al zijn.
Wanneer emoties reflectief zijn van angst gemanifesteerd tijdens het verloop van je dag, neem de tijd dan, of later, om hen te onderzoeken. “Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel? Is het waar?” Dat is de meest belangrijke vraag die een spirituele student aan zichzelf kan vragen … “In het licht van de waarheid weet ik nu en accepteer ik; Is deze overtuiging die ik toesta om mijn beslissingen, acties en keuzes te beïnvloeden geldig?”
Voel nooit enig schuldgevoel aangaande je angsten, maar begin hen te zien als gereedschappen van besef, want zij duiden de huidige overtuigingen en het cellulaire geheugen aan dat gereed is om onderzocht te worden. Onverklaarbare angsten representeren gewoonlijk cellulair geheugen — sommige angstaanjagende of pijnlijke ervaringen vanuit een tijd toen de mensheid diens besef/bewustzijn zeer onverlicht was. Neem tijd om van jezelf te houden, spreek tegen je cellen en stuur hen Licht en vertel hen dat het oké is om alle oude energie los te laten omdat het afgelopen is en nooit weer zal gebeuren.
Diepgaande ervaringen worden een deel van je energiegebied, verblijvend in het cellulaire geheugen totdat het opgeruimd wordt. Veel opruiming is nu aan het plaatsvinden in de slaap, maar sommige dingen moet opgeruimd worden op een bewust niveau, en moeten zelfs zo nu en dan opnieuw ervaren worden. Opruimingen vinden gewoonlijk gedurende een periode aan tijd plaats, energetische lagen komen naar de oppervlakte als een individu spiritueel gereed is. Dit is waarom kwesties, waarvan geloofd wordt dat zij lang geleden opgeruimd en opgelost werden, nu voor velen van jullie opnieuw naar de oppervlakte komen.
Vraag aan je Hogere Zelf en de Wezens van het Licht om jou te helpen, om via jou te werken. Alles proberen zelf te doen is een oud concept dat afscheiding reflecteert — je Hogere Zelf is jij en niet een afgescheiden “iets”.
De energie van de dualiteit en afscheiding onderwijst angst vanaf de kindertijd en verder. Baby’s worden geboren in een wereldbewustzijn van angst. Een geloof in de dualiteit manifesteert altijd als paren van tegengestelden. Het derde dimensionale bewustzijn zal altijd dingen hebben om te vrezen, want het is de aard van de dualiteit en afscheiding. Echter, op een bepaald punt in ieders evolutie, beweegt het voorbij de lang vastgehouden angsten en overtuigingen en begint vanuit een nieuwe staat van bewustzijn te leven, eentje waar er niets is om te vrezen, want het weet dat er alleen ÉÉN is.
Velen houden zich nog steeds stevig vast aan hun favoriete concepten van angst, eenvoudig vanuit gewoonte en de wereld diens promotie van hen. Wij zeggen niet dat je een bewustzijn moet pretenderen dat nog niet volledig verworven is, want dat zou zeer menselijk zijn. Onze boodschap is dat het tijd is om de waarheid te kennen achter wat voor overblijvende angsten dan ook, hen te zien voor wat zij zijn — concepten en overtuigingen, terwijl tezelfdertijd geen schuld te voelen over het nemen van wat voor menselijke voetstappen dan waartoe je begeleid mag worden om te nemen, noodzakelijk is voor je huidige staat van bewustzijn.
Eenmaal beseft, wordt de eindeloze overvloed van een Zelf in stand gehouden en Zelf gehandhaafde Goddelijkheid van jou zonder inspanning, gemanifesteerd als ideeën, creativiteit, oplossingen en een overvloed van wat dan ook dat er nodig is, omdat deze dingen al binnenin jou zijn.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/