De Arcturiaanse Groep “Het is Tijd om Wat voor Tradities, Rituelen en Acties dan ook Los te Laten” 7 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Het is Tijd om Wat voor Tradities, Rituelen en Acties dan ook Los te Laten”

7 Februari 2016 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren wij groeten jullie in Liefde, met informatie en bemoediging betreffende jullie spirituele reis. Voor de meesten van jullie, vordert alles in overeenstemming met het plan, zelfs wanneer het toeschijnt dat er niets gebeurt. Het proces van reinigen van alles dat oud en afgelopen is en ondertussen het nieuwe integrerend, omvat tijd en energie voor de menselijke vorm en dit manifesteert zich vaak als een gebrek aan energie, vermoeidheid en malaise. Eer het proces door jezelf toe te staan meer te rusten.
Het moment waarop een individu ervoor kiest om zich te ontwikkelen, ongeacht hoeveel jaren of levensspannen geleden het ook geweest mag zijn, de “trein verlaat het station”. Velen van jullie, kozen specifiek om hier te zijn in deze tijd van krachtige ascentie-energie om wat voor overblijvende driedimensionale lessen dan ook te voltooien en “af te studeren”.  
Dit is waarom sommigen van jullie zoveel pijnlijke en moeilijke ervaringen gehad hebben gedurende jullie leven. Weet dat het moment waarop je zegt, “Toon mij de weg,” en serieus begint de waarheid te zoeken, jullie toestemming geeft voor wat voor overblijvende ervaringen dan ook die noodzakelijk mogen zijn voor jullie volledige ontwaking.
Bezoek opnieuw de meest pijnlijke ervaringen met je nu meer ontwikkelde besef en vraag, “Wat heb ik hiervan geleerd?” Je mag jezelf evengoed gewaar worden diegenen te zegenen en te bedanken die jou je meest moeilijke tijden bezorgden, want deze ervaringen dienen ertoe om een onderzoek af te dwingen van iemand diens geloofsysteem, gevolgd door een bekwaamheid en bereidheid om wat voor concepten en overtuigingen dan ook te beginnen los te laten die betrokken waren bij de situatie.
Het is tijd om wat voor tradities, rituelen en acties dan ook los te laten waarvan je nog steeds mag geloven dat zij noodzakelijk zijn voor je spirituele groei. Deze overtuiging doordrenkt dingen of acties in het externe met een macht die zij van nature niet hebben, aangezien alle macht binnenin is. In de reis van de beginners, zijn de gereedschappen belangrijk en dienen als een brug naar een dieper besef. Wanneer een individu eenmaal het bewustzijn verwerft van alle macht zijnde binnenin, heeft hij/zij niet langer meer de gereedschappen nodig, zij hebben hun doel gediend.
Wij zeggen niet dat jullie niet van deze dingen kunnen genieten. Het kan verheffend en opwindend zijn om de één of andere dienst of ceremonie bij te wonen; Licht wordt door kaarsen gesymboliseerd, werk met kristallen voor hun energie en met oliën voor hun genezende eigenschappen. Chant, drum, dans, enzovoorts, enzovoorts zoveel als je wenst, maar doe het met het begrip dat deze dingen jou niet completer en meer heel kunnen maken dan dat je al bent.
Wij zien vele oprechte studenten van de waarheid die nog steeds worstelen om “volmaakt” te zijn, in overeenstemming met het één of andere maatschappelijke concept van spiritualiteit en geloven dan van zichzelf een mislukking te zijn wanneer zij niet in staat zijn om aan de criteria te voldoen. Concepten van spiritualiteit representeren voor het merendeel een wereld welke niet begrijpt dat alles spiritueel is, niet slechts bepaalde dingen die geacht worden spiritueel te zijn door sommige “experts”.
Er is geen doel of voordeel aangaande het worstelen om aan sommige menselijke standaards van volmaaktheid tegemoet te komen, en jullie zullen dit volledig begrijpen als jullie in/naar het besef verhuizen dat jullie van nature al volmaakt en heel zijn en dat altijd geweest zijn. Het bewustzijn van de mensheid in diens algemeenheid weet dit niet en manifesteert dus perfect veelvoudige universele afbeeldingen van dualiteit en afscheiding.
Het is alleen door van jezelf te houden — wratten en alles, dat je ertoe kunt komen om Onvoorwaardelijk van anderen te Houden. Een algemene misvatting is dat Liefde altijd vergezeld wordt door een “liefdevolle” emotie of het is geen Liefde. Dan zie je dat iemand iets afschuwelijks doet, en denk je, “Ik kan geen Liefde voor deze persoon voelen. Ik moet een spirituele mislukking zijn.”
Het is oké te erkennen wanneer iemand zich als een hufter gedraagt, zelfs wanneer je ontdekt dat jezelf die hufter bent. De bekwaamheid om te observeren verdwijnt niet als jij je spiritueel ontwikkelt, maar moet niet vergezeld gaan met schuldgevoel, want een oprechte observatie en dan onderzoek is een krachtig gereedschap voor groei.
Het leven van Onvoorwaardelijke Liefde betekent niet dat je ieder persoon in je huis uit moet nodigen, probeer en wordt hun vriend, of stem voor hen, maar het betekent welzeker de Vonk van Licht binnenin ieder levend ding, inclusief jezelf, te erkennen, ongeacht hoe slapende zij ook mogen toeschijnen te zijn.
Nee dierbaren, Onvoorwaardelijke Liefde gaat niet altijd vergezeld met een liefdevolle emotie (hoewel dat er vaak een deel van is) maar het is eenvoudig het natuurlijke stromen van een bewustzijn dat de kern van al het leven begrijpt goddelijk te zijn, ongeacht van diens verschijningsvormen aangaande het tegendeel. Het is een staat van bewustzijn dat alle negatieve acties herkent om een overeenstemmend bewustzijn van afscheiding te representeren — van God en alle anderen.
Het ontwikkelde bewustzijn begrijpt ook dat er sommigen zijn die het nodig zijn om tijd door te brengen weg van de maatschappij of gedisciplineerd te worden in overeenstemming met hun niveau van besef, als die persoon bedoeld is om spiritueel te groeien. Onvoorwaardelijke Liefde betekent nooit een deurmat te zijn, noch werkt het jou tegen van de één of andere situatie te verlaten die fysiek, emotioneel of mentaal schadelijk mag zijn. Onvoorwaardelijke Liefde is het proces van het her/erkennen van de werkelijkheid, ondanks van wat voor verschijningsvormen dan ook, terwijl wat voor passende acties dan ook ondernomen worden waartoe je gegidst wordt om te ondernemen.
Er zijn geen mislukkingen, alleen leerervaringen. Als alles de gehele tijd volmaakt was, hoe zouden jullie dan leren? Jullie kozen specifiek de energie van de derde dimensie als jullie pad van evolutie, vanwege de uitdagingen en leermogelijkheden binnenin de dualiteit en afscheiding en wanneer een ziel afstudeert van de “Aarde school”, zal hij/zij een krachtige gids voor anderen zijn.
Er komt een punt waar de zeer moeilijke persoonlijke lessen ophouden, aangezien je hen niet langer nodig hebt om te evolueren — het leven wordt gemakkelijker. Velen van jullie zijn gearriveerd of arriveren snel in deze plaats op jullie reis en genieten ervan begeleid te worden van binnenuit in plaats van verwoed in het externe te zoeken en te studeren.  
Vele serieuze spirituele studenten gaan door om een gevoel van mislukking te ervaren wanneer zij struikelen over of terugkeren naar de één of andere oude gewoonte. Van jezelf houden omvat geen-tegenwerking en overeenstemming. Wanneer het ook is dat je bij jezelf gewaarwordt iets liefdeloos te zeggen of te doen, zeg gewoon tegen jezelf, “Oh, dat was interessant … ja, ik zou dat beter hebben kunnen afhandelen.” Je maakt verbeteringen als er welke dan ook nodig zijn, maar pak jezelf dan op en ga verder – les geleerd.
Alles heeft alleen maar wat voor macht dan ook waar jij het mee vult. Geen menselijk woord of menselijke actie kan de Goddelijke Werkelijkheid wijzigen of veranderen. Neem tijd om wat voor overtuigingen, kwesties, trends, concepten, tradities, wetten enz. dan ook te onderzoeken waar jij nog steeds je macht aan geeft.
Leren van jezelf te houden wordt frequent geblokkeerd wanneer een student ermee begint zichzelf te vergelijken met de helden en heiligen van de maatschappij. Niemand kan ooit de innerlijke wereld van wie anders dan ook weten — hun worstelingen of wie zij werkelijk zijn. Wat je van hen weet is vaak eenvoudig iemand diens partijdige mening, dat wat voor huidige concepten van grootsheid dan ook modieus mag zijn representeert.
Beroemd zijn is vaak een deel van een gekozen voor-geboorte plan voor het doel van enige noodzakelijke levenslessen te leren, en heeft niets te maken met dat zij beter dan een ander zijn. In werkelijkheid, geen enkel persoon kan meer “heilig”, beter, meer gezegend, of begenadigd, enz. zijn dan iemand anders, want allen zijn in en van de ENE.
De ENE manifesteert Zichzelf in eindeloze vormen en variëteiten, niettemin wordt gedurende levensspannen en door ervaringen iedereen zeer goed in bepaalde dingen. Er zijn echt geen wonderkinderen, het is eenvoudig dat deze jonge talenten levensspannen gehad hebben van het te doen. Jullie allemaal hebben bepaalde bekwaamheden die voor jullie gemakkelijk zijn en die anderen moeilijk mogen vinden — jullie hebben deze dingen eerder gedaan.
Iedereen die uitermate goed is met wat zij doen, heeft levensspannen doorgebracht met te geraken waar zij nu zijn. Het begint eenvoudig met een ambacht, een dans, een spel, een lied, of interesse in iets wetenschappelijks. Dan in opvolgende levensspannen streven zij meer informatie en technieken na, zoeken uit, ontdekken en oefenen uit zoals het beste beschikbaar is voor de tijd. Iedere levenspannen bouwt op op het voorafgaande. Vandaar dat een wonderkind of kind-genie geboren wordt. Je brengt je verworven staat van bewustzijn met je mee.
Leer te accepteren en in ere te houden wie je hier en nu bent — de niet zo bewuste jij net zoveel als de bewuste jij. Er wordt alleen van je verwacht om vanuit je hoogste besef te leven en wanneer je dat doet, wordt er meer gegeven. Als je leert om je intuïtie te vertrouwen, zal je ontdekken dat je onmiddellijk bewust bent van wanneer iets op een meer liefdevolle manier gezegd of gedaan zou kunnen worden.
Liefde is het antwoord op iedere kwestie waar de mensheid in deze tijd op de Aarde mee geconfronteerd wordt. Ieder zogenaamd onoverkomelijk probleem, groot of klein zou met Liefde opgelost kunnen worden, wat het waarom is dat je opgemerkt mag hebben dat het onderwerp van Liefde in toenemende mate voort lijkt te gutsten vanuit de spirituele leraren die alle paden en modaliteiten representeren.  
Verontreiniging, oorlog en gebrek of beperkingen van iedere soort kunnen niet manifesteren vanuit een energie van Liefde (Eenheid/Eensgezindheid). Hoe meer mensen deze waarheid omhelzen, hoe meer Licht het oude paradigma in/naar het nieuwe kan en zal verschuiven.
In en met veel Liefde voor onze dappere zusters en broeders die Gaia en Haar mensen helpen in deze intense tijd–
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com