De Arcturiaanse Groep – “Ervaringen Van Gebrek En Beperking Zijn Beangstigend. Verzet Je Er Niet Tegen,……………

De Arcturiaanse Groep – 17 Juli 2022

“Ervaringen Van Gebrek En Beperking Zijn Beangstigend. Verzet Je Er Niet Tegen, Maar Laat Ze Door En Uit Stromen In Het Besef Dat Ze Alleen De Kracht Hebben Die Jij Ze Geeft.” 

Welkom dierbare lezers. 

We merken dat velen van jullie ontmoedigd en moe zijn van het wachten op tekenen van verandering en nieuwe aarde-energie. De veranderingen waarop jullie hopen en wachten kunnen niet snel plaatsvinden omdat de ascensie van de aarde een proces is. Vanwege de duizenden jaren waarin het overheersende bewustzijn van de aarde dat van afscheiding en twee machten was, blijft het collectief zich naar buiten toe uiten als vormen van geweld, macht over, ziekte, gebrek, en honderden andere manieren die afscheiding van God en andere levensvormen vertegenwoordigen, zelfs nu het geleidelijk aan meer verlicht raakt.

Afscheidingsovertuigingen blijven ingebakken in het collectief en beïnvloeden iedereen die in de derde dimensionale energie van de aarde geboren wordt. Zelfs de zeer geëvolueerden die op aarde zijn om te helpen met het ascensieproces van de aarde, ervaren de effecten van het leven in een wereld waar de dominante energie die van dualiteit, afscheiding en twee machten is. 

De aanwezigheid van steeds meer Licht legt vele dichte energieën van afscheiding bloot en wanneer ze aan de oppervlakte komen, voelen degenen die ermee in overeenstemming zijn vaak een gevoel van toestemming en bekrachtiging om ernaar te handelen. Vandaar de toename van geweld in de wereld.

Als gevolg van de hoge resonerende energieën die nu naar de aarde stromen en het gedragen worden in ontwaakte staten van bewustzijn, lossen de schaduwenergieën op. Maar omdat de aarde een planeet van tijd en ruimte is en ook omdat materiële lichamen niet bestand zijn tegen intense situaties van hoog resonerende energie, moet haar opgang uit de derde dimensionale energieën een proces zijn. 

Onthoud dat jullie je midden in een Goddelijk Plan bevinden en Goddelijke Plannen kunnen niet worden omgebogen of gestopt door menselijk denken omdat de ideeën van de Goddelijke Geest voor altijd op hun plaats worden gehouden door de Goddelijke Wet. Als ziekte, gebrek, beperking, enz. werkelijk bestonden in het Goddelijk Bewustzijn als realiteiten, zouden ze nooit genezen of veranderd kunnen worden omdat de Goddelijke Wet ze permanent zou ondersteunen en handhaven.

Het is een tijd van lijden voor velen en jullie, dierbare lichtwerkers, helpen het te verzachten door het Licht van jullie bewustzijn. Jullie hoeven niets te “doen” omdat het Licht dat jullie in bewustzijn houden automatisch diegenen optilt en doet ontwaken die klaar en in staat zijn om zich erop af te stemmen. Als mensen zijn jullie eraan gewend geraakt om alle problemen op te lossen door middel van denken en uiterlijke activiteiten die vaak noodzakelijk zijn. Jullie zijn echter geëvolueerd naar niveaus waarin jullie eerste stap is naar binnen te gaan in de realisatie dat bewustzijn de werkelijke en enige kracht is, niet het menselijk denken.

De wereld ziet verschijningen en beoordeelt ze door filters van goed en kwaad, oud en jong, man en vrouw, gebrek en overvloed, ziekte en gezondheid – overtuigingen van dualiteit die goed verankerd blijven in het driedimensionale geloofssysteem. Spirituele meesters hebben door de eeuwen heen geprobeerd dit uit te leggen als zijnde illusie, maar de meesten dachten dat dit betekende dat alles op aarde illusie was en dat daarom omstandigheden van pijn en lijden er niet echt toe deden en genegeerd konden worden. Wat deze meesters probeerden te vertellen was dat de aarde, haar mensen, en alle levensvormen heel echt zijn, spiritueel echt, maar dat de manier waarop ze gezien worden en de overtuigingen die erover bestaan een staat van hypnose of illusie vormen.

Als manifestaties van creatief Goddelijk Bewustzijn zijn jullie ook scheppers. Net zoals het Bronbewustzijn Zichzelf blijft uitdrukken, drukken individuen evenzo hun bewustzijn uit dat het ENE bewustzijn is, geïndividualiseerd, maar geconditioneerd met valse overtuigingen. Dit is geen oordeel, het is gewoon een feit. In werkelijkheid zijn er geen slachtoffers, alleen zij die nog niet weten dat zij hun situaties creëren vanuit de inhoud van hun bewustzijn, omdat er geen onuitgedrukt bewustzijn is.

God heeft, is en zal zich altijd blijven uitdrukken als oneindige vorm en verscheidenheid. Deze vormen zijn spiritueel, maar in lager resonerende energie verschijnen ze als materie. Voorbeeld: Fysieke ogen zijn alleen in staat om een boom materieel te zien als hout dat bruikbaar is voor menselijke consumptie, maar in werkelijkheid is de uitdrukking van een boom in Goddelijke Geest een prachtige vorm van hoog resonerend licht dat verbonden is met elke andere boom en allen van gelijke resonantie. Ja, je kunt met bomen praten want al het leven is het ENE en enige Leven. 

De essentie van elke vorm is een Goddelijk idee. Iets kan niet uit niets gemaakt worden. Kijk naar de grassprieten, zie je enig gebrek? De harmonie en intelligentie van het Goddelijk Bewustzijn manifesteert zich als rozen die altijd uit rozenstruiken komen en sinaasappels die altijd uit sinaasappelbomen komen. Wat zorgt ervoor dat een zaadje open gaat als het in het juiste element wordt geplaatst? Welk element kies ik om in te leven?

Harmonie, volledigheid, overvloed, intelligentie, liefde enz. zijn werkelijkheden omdat het kwaliteiten zijn van de enige Werkelijkheid, een alomtegenwoordig, almachtig, alwetend Bewustzijn dat Zich oneindig uitdrukt. De meesten begrijpen dit nog niet omdat zij nog steeds creëren vanuit bewustzijnsstaten die verstrikt zijn in dualiteit, afscheiding en het geloof in twee machten.

Velen hebben het financieel moeilijk op dit moment, terwijl anderen geen goede huisvesting en voedsel hebben. Overvloed is een kwaliteit van Goddelijk Bewustzijn en bestaat daarom permanent als een Goddelijke Wet. Onthoud dit bij elke verschijning van gebrek of beperking. Voorbeeld: Realiseer je dat in werkelijkheid niemand gescheiden is of kan zijn van zijn perfecte thuis, dat Goddelijk Bewustzijn, altijd is geweest, en altijd zal zijn. Iedereen is een geïndividualiseerde uitdrukking van God, daarom kunnen gebrek en beperking alleen maar een manifestatie zijn van de afscheidingsovertuigingen die het collectieve en persoonlijke bewustzijn domineren. 

Jullie, de ontwaakten, zijn op aarde om de hogere waarheid over alles in de wereld te erkennen en door dit te doen een nieuw en hoger collectief bewustzijn te helpen creëren. Als jullie persoonlijk geconfronteerd worden met een vorm van gebrek of beperking, doe dan een stap terug en denk na over de waarheid die jullie kennen over overvloed. Neem de waarheid, niet het probleem, mee in meditatie om tot een dieper bewustzijn te komen van je overtuigingen over overvloed en realiseer je dat je God geïndividualiseerd bent en dus compleet bent, jezelf onderhoudt en in stand houdt. God weet niets van gebrek en beperking. Als gebrek een deel was van het Goddelijk Bewustzijn zou het een permanente realiteit zijn.

Individuen creëren situaties van gebrek door hun bewustzijn van gebrek en beperking. Geld is energie en als zodanig kan en zal het stromen waar en wanneer nodig en vaak het minst verwacht. Aanbod is oneindige spirituele compleetheid geïnterpreteerd in driedimensionale energie als materieel en beperkt. Om een bewustzijn van overvloed te bereiken moet je ophouden te kijken naar personen, baan, erfenis, man/vrouw, of wat dan ook buiten jezelf voor het geld en beginnen te kijken waar het werkelijk bestaat – binnenin. Ja, het goede voor jou zal waarschijnlijk komen via een of meer van deze uiterlijke bronnen, maar het komt nooit van hen omdat mensen geen overvloed hebben om te geven. Overvloed is een Goddelijke kwaliteit.

Erkennen dat jij oneindig overvloedig bent omdat je één bent met de Bron betekent niet dat je achterover leunt en niets doet terwijl je tegen anderen roept dat God alles is. Het betekent eerder dat als of wanneer ervaringen van gebrek en beperking zich voordoen, je eerst de waarheid over overvloed erkent en dan je intuïtie (en niet een of andere goedbedoelende vriend, familie, deskundige of de regering) je stappen laat leiden die misschien gewoon en driedimensionaal lijken te zijn.

Totdat een waarheid een bereikte staat van bewustzijn wordt, kan zij zich niet volledig naar buiten manifesteren. Het is geen spiritueel falen om gebruik te maken van beschikbare hulp indien nodig, want hulp wordt aangeboden op alle niveaus van bewustzijn. Onthoud alleen dat het een opstapje is en geen permanente verblijfplaats. Wees alert op mentale valkuilen als: “Ik heb het niet. Arme ik. Ik faal altijd. Niets werkt ooit voor mij. Het zal niet werken. etc. etc.” die alleen maar dienen om je in die energie vast te houden. Onthoud dat bewustzijn de substantie van vorm is. 

Tot op een bepaald punt in je spirituele reis zal de menselijke geest, die geconditioneerd is met driedimensionale overtuigingen, consequent waarschuwen waarom datgene waar toe je geleid wordt, alleen maar zal of kan mislukken. De menselijke geest probeert te beschermen en te helpen, maar put zijn informatie uit het collectief en uit ervaringen uit het verleden. Er komt een tijd in ieders evolutie dat ze af en toe hun menselijke denken moeten vertellen dat ze in de hoek moeten gaan zitten terwijl ze doen wat ze moeten doen. 

Ervaringen van gebrek en beperking zijn beangstigend. Verzet je er niet tegen, maar laat ze door en uit stromen in het besef dat ze alleen de kracht hebben die jij ze geeft. 

Overweeg serieus de mogelijkheden die zich aandienen, zelfs als ze niet zijn wat je je ervan had voorgesteld of waarop je hoopte. Situaties die zomaar lijken te verschijnen in je ervaring zijn vaak doorgangen die leiden naar iets nieuws en beters. Vertrouw altijd op je intuïtie. Blijven vasthouden aan achterhaalde driedimensionale concepten over wat dan ook, gewoon omdat ze vertrouwd zijn of overeenkomen met de overtuigingen van familie en vrienden, houdt je alleen maar vast in die energie. 

Maak van je eerste actie, te allen tijde en in elke situatie, die van het erkennen van de spirituele realiteit die aan elke verschijning ten grondslag ligt.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: wakkeremensen.org