De Arcturiaanse Groep – “Elk individu en niet slechts een speciaal iemand of enkelen, is volledig en belichaamt met alle kwaliteiten van God en niet de helft of slechts enkelen.”

De Arcturiaanse Groep

“Elk individu en niet slechts een speciaal iemand of enkelen, is volledig en belichaamt met alle kwaliteiten van God en niet de helft of slechts enkelen.”    

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 16 Januari 2022

Gegroet dierbare lezers.

In deze huidige tijden van chaos en schijnbare negativiteit is het belangrijk te onthouden dat ondanks de schijn alles volgens het Goddelijke Plan verloopt. Je kijkt misschien naar de wereld en zegt tegen jezelf dat er niets verandert, maar begrijp dat voordat iets zich materieel kan manifesteren, het idee en de energie ervan eerst in het onzichtbare aanwezig moeten zijn.

Veranderingen die je nu nog niet aan de buitenkant kunt zien, krijgen vorm op andere niveaus omdat zovelen nu ontwaken tot de diepere waarheid over zichzelf en als gevolg daarvan licht toevoegen aan het collectieve bewustzijn. De uiterlijke wereld zal, kan niet vermijden, op den duur deze energieën van hoger bewustzijn te manifesteren omdat hun essentie aanwezig zal zijn in het onzichtbare waardoor ze vervolgens in materiële vorm kunnen verschijnen.

Het is nu tijd voor vertrouwen, tijd om de evolutie van de wereld niet langer te beoordelen volgens de driedimensionale normen die gebaseerd zijn op oude energie die de wereld nog steeds lijkt te regeren. Naarmate de substantie, energie en essentie van veel verouderde overtuigingen afnemen door het spirituele ontwaken van steeds meer individuen, zal de energie die oorspronkelijk gevormd en ondersteund heeft wat velen nog steeds beschouwen als de juiste en enige manier om dingen te doen, niet langer bestaan.

De aarde is een spiritueel universum, bevolkt met Zonen van God. Zij die dit niet weten, creëren en leven vanuit een zeer beperkt driedimensionaal geloofssysteem en ervaren hun goed en hun kwaad op het fysieke/materiële niveau, zich er niet van bewust dat zij manifestaties van God zijn en één met al het leven. Dit is de menselijke conditie, de illusie van afgescheidenheid die jullie kwamen helpen oplossen door deze energieën binnen te gaan en zelf te ervaren. 

Zoals we vele malen hebben gezegd, er is geen onuitgedrukt bewustzijn. Goddelijk Bewustzijn drukt Zichzelf altijd uit in oneindige vorm en verscheidenheid. Individueel bewustzijn (dat het ÉÉN Bewustzijn is, geïndividualiseerd) is daarom ook altijd in expressie. Elk klein beetje valse energie dat je in je bewustzijn vasthoudt zal tot uitdrukking komen, maar vaak op eenvoudige onmerkbare manieren. Als je ze herkent, gebruik deze ervaringen dan als kansen om je overtuigingssysteem te onderzoeken en dat wat vals is te verwijderen, hoe schijnbaar onbelangrijk het ook mag lijken.

Wanneer je in een fysiek lichaam leeft, omringd door energieën van dualiteit en afscheiding, kan een mens niet anders dan er iets van absorberen. Jullie kozen ervoor om op dit moment op aarde te zijn, niet alleen om Licht toe te voegen aan het ascensieproces van de wereld, maar ook om resterende opgehoopte oude energie uit je eigen celgeheugen op te ruimen. Opruimingen gaan vaak gepaard met de fysieke, emotionele of mentale herbeleving van wat oude energie terwijl die doorstroomt, dus denk niet dat je op de een of andere manier spiritueel gefaald hebt of achteruit gaat als het gebeurt. Zie deze ervaringen als graduaties.

Velen van jullie gaan door met het zuiveren van geloften, beloften en eden uit het verleden, waarvan jullie sommige in opeenvolgende levens hernieuwd hebben omdat de overtuigingen in kwestie nog steeds sterk als waarheid in jullie bewustzijn vastgehouden werden. Neem de tijd om rustig te zitten en je intentie uit te spreken om specifiek alle oude eden, geloften en beloften op te ruimen die, wanneer ze met oprechtheid en intense overtuiging worden afgelegd, het celgeheugen doordringen en vaak tijd vergen om volledig op te ruimen.

De meesten van jullie hebben levens gehad waarin je oprecht een gelofte van armoede hebt afgelegd (kom je altijd tekort?). Je hebt ook bereidwillig een gelofte van gehoorzaamheid afgelegd (kom je altijd de leider achterna, bang om zelf keuzes te maken?). Tenslotte was er de gelofte van kuisheid. (Beoordeel je seksualiteit nog steeds als iets van een lager niveau en niet spiritueel?) Hoewel deelnemers deze geloften accepteerden en aflegden met oprechtheid en een verlangen om dichter bij God te zijn, vertegenwoordigden deze zelfde geloften vaak een bron van macht en controle voor kerken en degenen die de leiding hadden.

Seksualiteit is een heilig facet van ieders wezen. De onwetendheid van het derde-dimensionale denken, vooral binnen de georganiseerde religies, heeft seksualiteit gedegradeerd tot iets slechts, zondigs, en een verleiding die door vrouwen wordt teweeggebracht. Voor een groot deel van de wereld is seksualiteit nog steeds niet meer dan een bron van plezier en een geldmaker, en ook iets om te negeren, te verbergen en nooit over te praten. In deze tijden van ontwaken begint men seksualiteit op een nieuwe en hogere manier te zien, maar het wordt nog steeds gepresenteerd via de media, film, boeken, enz. op een manier die vooral het oude driedimensionale denken weerspiegelt.

Heilige seksualiteit werd onderwezen in de oude mysteriescholen en hoog resonerende tempels als een pad dat leidt naar een dieper besef van iemands aangeboren Goddelijkheid. Zoals met alle dingen die in materiële vorm aanwezig zijn, vloeit de menselijke seksualiteit voort uit een veel diepere werkelijkheid zonder welke de materiële vorm niet zou bestaan. Goddelijk Bewustzijn is noch mannelijk, noch vrouwelijk, maar is eerder de totaliteit van beide als EEN. 

In de dualiteitsenergie van de derde dimensie is een individu ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. Fysiek, emotioneel en mentaal manifesteert de mannelijke energie zich als de actieve, zijner, doener, terwijl de vrouwelijke energie zich manifesteert als de ontvankelijke, liefhebbende, en intuïtieve. Wanneer zij fysiek samenkomen, wordt er een kind, een nieuw mens gecreëerd.

Elk individu en niet slechts een speciaal iemand of enkelen, is volledig en belichaamt met alle kwaliteiten van God en niet de helft of slechts enkelen – ALLE. Op aarde worden de meesten opgevoed om alleen de kwaliteiten van hun fysieke geslacht te benadrukken en die van het andere geslacht te vermijden, maar dit is aan het veranderen. Mannen stellen zich open voor kwaliteiten die voorheen als vrouwelijk werden beschouwd en vrouwen zijn meer bereid om de mannelijke energieën te ervaren. Dit is een teken van spirituele evolutie, en niet dat mannen en vrouwen zwak worden.

Op een bepaald punt in ieders spirituele reis moeten zij hun volledig aanwezige mannelijke aspect erkennen en dan bewust op één lijn brengen met hun volledig aanwezige vrouwelijke aspect, waardoor een nieuwe en hogere staat van bewustzijn geboren kan worden. Dit volmaakte, gehele, Goddelijke Zelf is altijd al volledig aanwezig geweest in ieder mens, maar is altijd onbekend geweest en niet herkend door de meerderheid.

In spirituele termen, wanneer een persoon zijn/haar mannelijke en vrouwelijke aspecten omarmt, aanvaardt en samenvoegt, waardoor het zijn/haar staat van bewustzijn kan worden, wordt dit het Mystieke Huwelijk genoemd. Niet-ontwaakte geesten interpreteren het Mystieke Huwelijk eenvoudigweg als seks, hoewel de meesten vermoeden dat er iets diepers aan ten grondslag ligt.

Dit is niet om de menselijke seksualiteit te degraderen tot “minder dan”, want zij vertegenwoordigt het materiële gevoel van heilige liefde en eenheid, een fysieke uitdrukking van de mystieke werkelijkheid van geïndividualiseerde volledigheid. Menselijke seksualiteit is een plezierige en aangename ervaring en is evenzeer heilig wanneer zij met liefde en respect wordt aangegaan. Maar omdat de werkelijkheid die aan seks ten grondslag ligt het Mystieke Huwelijk is, bestaan er wel degelijk heilige richtlijnen. Seks mag nooit worden opgedrongen, angstig gemaakt, gebruikt als middel om een doel te bereiken, egoïstisch, gewelddadig, zonder liefde of respect worden aangegaan, of als een “plicht” worden beschouwd.

Een bewustzijn dat weet dat het heel en compleet is omdat het zowel mannelijke als vrouwelijke kwaliteiten heeft in plaats van slechts één, leeft vanuit een gevoel van compleetheid omdat hij/zij begrijpt dat zijn/haar mannelijke aspect (actie, initiatief, kracht, besluitvaardigheid) zal handelen om zijn/haar vrouwelijke aspect (liefde, tederheid, intuïtie en gevoeligheid) te ondersteunen en in evenwicht te brengen, terwijl zijn/haar vrouwelijke aspect hun mannelijke acties zal liefhebben en intuïtief zal bijstaan.

Individuen die spiritueel klaar zijn om hun mannelijke of vrouwelijke aspect te omarmen, maar zich ertegen verzetten, zullen vaak situaties ervaren die hen ertoe dwingen. Bijvoorbeeld een vrouw die voortdurend naar een man kijkt om beslissingen voor haar te nemen, kan door echtscheiding, dood of een andere omstandigheid gedwongen worden om deze dingen voor zichzelf te doen. Een “macho” man kan zich plotseling in een situatie bevinden waarin hij de verzorger is van een kind of ouder.

Velen komen nu in een hoger bewustzijn van seksualiteit en haar diepere betekenis als zijnde het Mystieke Huwelijk en door dit diepere bewustzijn beginnen zij te aanvaarden dat zij compleet zijn en niets buiten zichzelf/ZELF nodig hebben.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep   

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org