De Arcturiaanse Groep Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde /15 November 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
Die Verbindende Energie Binnen de ENE is Liefde
15 November 2015 / Marilyn Rafaelle
Dierbare vrienden, wij nemen nu velen waar gevuld met Licht en hoop ondanks de uiterlijke verschijningsvormen. De “toekomst” is hier en alles gaat te werk in overeenstemming met het plan. Sta het proces toe, wat betekent een loslaten van de overblijvende weerstand en concepten betreffende wat er “zou moeten” gebeuren of wanneer en hoe het “moet” gebeuren. Ga eenvoudig door het Licht vast te houden dierbaren, want jullie zijn een nieuwe wereld aan het creëren.
Allen die gereed zijn, beginnen ermee om hogere dimensionale inzichten en ervaringen te hebben. Overbodige concepten en overtuigingen doorheen levenspannen meegedragen, ondergaan een radicale evaluatie door velen en worden her/erkend als het representeren van ontgroeide staten van bewustzijn. Sommige dingen zullen permanent uitgeroeid worden, terwijl andere dingen eenvoudig in hogere vormen zullen beginnen te manifesteren.
Gedurende levensspannen werd aan de mensheid beperkende overtuigingen onderwezen door onontwikkelde leraren gebaseerd op onwetendheid en controle. Aan jullie werd geleerd dat mensen bezoedeld en onwaardig zijn en alleen waardig kunnen worden door bepaalde rites, rituelen, uitoefeningen en wetten uit te oefenen. De meeste van deze geloofsystemen worden nog steeds gepromoot door “spirituele leiders” die ingesloten zijn in het derde dimensionale geloofsysteem van dualiteit en afscheiding. Vanwege dit, zijn hun leringen niet in staat om anderen ook maar iets hoger op te tillen dan hun eigen beperkte staat van bewustzijn.  
Onontwikkelde staten van bewustzijn zijn regels en voorschriften nodig, aangezien zij nog niet in staat zijn om hun intuïtie te horen of altijd de goede keuzes te maken. De tien geboden werden in een tijd gegeven toen de meerderheid regels nodig had. Jullie hebben je ontwikkeld voorbij de behoefte voor gestructureerde regels, want hun essentie is jullie staat van bewustzijn geworden. Jullie zijn doorheen en voorbij de stadiums verhuisd van iemand of iets nodig te zijn om jullie te vertellen wat te geloven, en zijn nu in staat om van binnenuit gegidst te worden.
De meesten van jullie hebben levensspannen gehad in nonnen- en mannenkloosters en houden nog steeds een resonantie vast van gehoorzaamheid aan de regels en oprecht gemaakte geloften van armoede, onschuldigheid, en  gehoorzaamheid in het cellulaire geheugen reflecterend. Totdat dat opgeruimd is, kan dit het heden vaak beïnvloeden en doet dat ook, wat vaak de seksuele overtuigingen en overvloed beïnvloedt en een Liefde voor regels reflecteert, omdat regels resoneren met een vroeger comfortabel gevoel van “op schema” te zijn of “het juist te doen”.  
Deze oude patronen komen nu naar het bewuste besef voor velen, zodat zij her/erkend en opgeruimd mogen worden, en iemand diens innerlijke stem kan de begeleidende regel worden. Vrees nooit het loslaten van alles dat een voorbije staat van bewustzijn representeert, want het maakt eenvoudig ruimte voor hogere en betere vormen om te manifesteren.
Wij van de Arcturiaanse groep hebben vele keren gesproken over Liefde, en nochtans blijft er een grote hoeveelheid aan verwarring bestaan over Liefde. Velen gaan door om zich stevig vast te houden aan nauwe concepten van Liefde die onophoudelijk door de media, (films, boeken, magazines, televisie) experts, en zelfs religieuze leiders gepromoot worden, in de overtuiging dat complete vervulling en geluk gevonden kunnen worden door de “juiste” te vinden.
Over Liefde wordt zeer algemeen gedacht als zijnde een emotie. Emotie is vaak een facet van Liefde, maar is het definiërende criterium.
De evolutie is de mensheid aan het ontwaken op een dieper, en zuiverder begrip van Liefde, diegenen die voorbereid zijn verschuivend in/naar een staat van bewustzijn dat alle schijnbare afgescheiden levensvormen kent en begrijpt, om in feite in en van de ENE te zijn. Alles dat bestaat, moet binnenin de ENE bestaan, want het is alles dat er is. Die verbindende energie binnen de ENE is Liefde.
Liefde wordt geïnterpreteerd overeenkomstig aan de staat van het bewustzijn van het individu en dus zijn er honderden aan concepten van Liefde. Diegenen die stevig ondergedompeld blijven in het derde dimensionale zullen doorgaan aan Liefde te denken als een seksuele aantrekkingskracht, maar te zijner tijd en door ervaring, (vaak levensspannen) begint ieder individu te verhuizen voorbij de persoonlijke nauwe concepten en begint te ontwaken jegens een dieper gevoel van Liefde. Eerst zal dit diepere gevoel eenvoudig meer uitgebreide derde dimensionale concepten zijn, aangezien het nog niet gereed is om de diepere, rijke niveaus binnenin te ontginnen.
Het bewustzijn van de evoluerende ziel zal uitbreiden voorbij de romantiek en zal beginnen de Liefde van kameraadschap, familie en vrienden te ervaren. Hij/zij mag zelfs iets beginnen te voelen dat zeer nieuw voor hem/haar is — een “verbinding” met vreemden. Op dit punt worden velen de “weldoeners”, die zich vaak bij groepen aansluiten om de “minder fortuinlijken” te helpen.
Deze groepen doen prachtig werk en moeten niet worden gedenigreerd, maar zijn een stap onderweg naar het realiseren van Liefde in diens zuiverste betekenis. Het representeert nog steeds het niveau van concepten — “wij die hen helpen” — afscheiding en dualiteit.
Het is belangrijk dat niemand ooit voelt dat zij niet actief deel aan de groepen kunnen nemen die op deze manier dienst verlenen, want hun leden leven vanuit hun hoogste gevoel van Liefde, hetgeen alles is dat wie dan ook vereist is om te doen. Als je begeleid wordt om deel uit te maken van de één of andere specifieke dienst verlenende groep, ga je gang en doe het, zelfs als je niet resoneert met specifieke overtuigingen van de groep (deze zijn vaak kerk groepen). De toevoeging van één of meer deelnemers van een geëvolueerde staat van bewustzijn kan alleen dienen om de energie van de gehele groep op te tillen.
Liefde wordt alleen geleefd en tot uitdrukking gebracht jegens de verkregen staat van bewustzijn van het individu, wat het waarom is dat het zinloos is om  te proberen iemand te veranderen tenzij je weet dat zij verkiezen te leven onder hun verkregen staat van bewustzijn. Individuen worden alleen verwacht te leven vanuit hun hoogste niveau van begrip en als zij dit doen, breidt het besef uit en wordt meer gegeven — op welk punt zij dan moeten beginnen te leven vanuit het nieuwe niveau. Dit is evolutie.
Daar zijn diegenen die inzichten ontvangen en zich bewust worden van de hogere betekenis van de dingen, maar dan kiezen om het eenvoudig op te slaan als interessante informatie of eettafel conversatie, ondertussen doorgaand precies te leven zoals zij dat altijd gedaan hebben, wat is als te vragen om een “wakker worden belletje”. Er is een gezegde dat waar is aangaande het spirituele niveau alsook aangaande het alledaagse wat is; “Gebruik het of verlies het”.
De mensheid gaat door met het moeras van negatieve en overbodige overtuigingen die velen nog steeds in knechtschap houden. Als jullie de beelden observeren van een wereld in worsteling en geweld, en als jullie bewust worden van hoezeer jullie deze dingen niet leuk vinden of begrijpen, beoefen hen met Liefde tegemoet te komen. Dit betekent niet dat je hen leuk moet vinden of hen moet accepteren als zijnde oké terwijl blind verkondigd wordt; “God is alles”, maar in plaats daarvan betekent, te herinneren dat de werkelijkheid achter alle dingen perfect is en altijd zo moet zijn omdat Alles Dat er Is, Goddelijk bewustzijn is. Verschijningsvormen reflecteren altijd de illusionaire overtuigingen van onontwaakte staten van bewustzijn.
Velen laten zichzelf vaak buiten de equatie door onjuist te geloven dat iedere actie en gedachte die zij hebben perfect en waardig moet zijn in overeenstemming met de één of andere standaard. Je kunt nooit volledig van een ander houden als jij jezelf erbuiten laat, want ook jij bent een deel van het geheel. Jij bent, bent altijd geweest, en kan niet vermijden minder te zijn dan oneindig beminnelijk te zijn omdat je van LIEFDE gemaakt bent.
Van jezelf te geloven onwaardig van Liefde te zijn representeert een staat van bewustzijn waar de meesten van jullie aan voorbij geëvolueerd zijn. Het is oké om vergissingen te maken, spiritueel plat op je gezicht te vallen, of te falen om te voldoen aan iemand anders diens concept van het succes. Laat alle weerstand los, vervang het met gelach en acceptatie. Mislukking is eenvoudig een woord dat het derde dimensionale geloofsysteem representeert en heeft niets te maken met wie en wat je bent, maar alles te maken met waarvoor je op Aarde bent om te leren.
Leer te houden van alles in jullie levens, wat betekent te leven zonder weerstand, schuldgevoel, angst, of stijve regels over hoe de dingen zouden moeten zijn. Geen “zouden moetens” meer. Ben eenvoudig in iedere ervaring, neem gedachten en emoties waar zonder weerstand ongeacht wat er door mag komen drijven, omdat gedachten en overtuigingen alleen van jou persoonlijk worden wanneer je hen als van jou opeist.  
Oefen te reageren op iedere emotie of gedachte van angst, kwaadheid, weerstand, schaamte, oordeel, opwinding, of wat ook maar met één woord — “interessant”, jezelf vragend: “Wat geloof ik dat ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel, is het waar? Geen schok, geen weerstand, het niet geven van het één of andere woord of gedachtekracht voor het goede of slechts, gewoon één reactie — “Interessant”. Als je leert dit te doen, herschool je jouw gedachteprocessen en neutraliseer je de kracht die je onwetend aan dingen gegeven hebt.
Houd van iedere waargenomen onjuistheid en fout in jezelf en anderen, want zij zijn markeringen die je laten zien wat je nog steeds in het bewustzijn vasthoudt. Wanneer oordeel eenmaal niet langer meer deel uitmaakt van jullie conditionering, zullen jullie het gemakkelijk en vanzelfsprekend vinden om van zelf en anderen te houden. Jullie zullen beginnen om ware vrijheid te ervaren — de vrijheid om te lachen en de bijzonderheden en belachelijke situaties te omhelzen die komen met het leven in een fysiek lichaam. Je leert om niets te oordelen als zijnde goed of slecht, maar als simpele facetten van de evolutionaire reis.
Als je dit werk doet, zullen jullie ontdekken dat de gedachten, overtuigingen, meningen, woorden, oordelen, enzovoorts van anderen eenvoudig wat voor kracht dan ook die zij over jullie gehad hebben verliezen. Je begint vanuit die stille rustige plaats binnenin te leven waar het de nonsens van het onverlichte nooit bereikt.
Liefde heeft geen regels, Liefde is gewoon. Liefde is eenvoudig ieder moment te leven vanuit een bewustzijn van Eenheid.
Alles is perfect. De evolutie is het proces van dat te herinneren.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep
***
Op dit punt wordt ik begeleid om iets toe te voegen, dat de Arcturiaanse Groep wilt zeggen over het geweld in Parijs.
“Dit geweld representeert een inspanning door de energie van diegenen die ernaar streven aan de macht te blijven terwijl zij door het Licht verwijderd worden. De energie van dezen die deze handelingen deden wordt gemanipuleerd en gepromoot door diegenen die ernaar streven om een kracht van macht te blijven en dus door te gaan zoals zij voorheen deden. Stuur Onvoorwaardelijke Liefde naar alle betrokkenen”.
Adamus:
“Stuur Licht naar alle betrokken — de mensen alsook de daders, want de daders zijn gehypnotiseerd door de energie van diegenen die ernaar streven om een kracht van macht te blijven”.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/