De Arcturiaanse Groep “De Heilige Graal is Binnenin” / 17 April 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“De Heilige Graal is Binnenin”
17 April 2016 / Marilyn Rafaelle
  
Wij spreken over de vele concepten die de mensheid in het algemeen nog steeds vasthoudt over God. Overtuigingen en bijgelovige ideeën betreffende de aard van een onzichtbare macht nam vorm aan toen de mensheid nog steeds zeer onwetend en niet in staat was om de echte waarheid te begrijpen.
Het algemene bewustzijn in die tijd bestond uit hoofdzakelijk angst en overlevingsdrang, en dus creëerden deze dierbare niet-ontwaakten dingen, ideeën of mensen voor zichzelf waarvan zij geloofden dat zij de macht zouden hebben om hen te redden en hun vijanden te verslaan — goden die hun staat van bewustzijn reflecteerden. Deze goden waren wraakzuchtig en gewelddadig — vroege vormen van God gemaakt naar het evenbeeld en de gelijkenis van de mens.

Concepten van God bleven een deel uitmaken van het geloofssysteem van de mens vanaf het allereerste begin toen zielen naar de Aarde kwamen en vergaten wie zij waren — spirituele wezens dansend en experimenterend met de materie, dan van zichzelf gelovend de materie te zijn, en aldus een sluier creërend van vergeetachtigheid.

Iedere ziel zoekt naar iemand of iets dat diens hunkering naar heelheid bevredigt, omdat de ware essentie van de mens nooit vergeten is wie hij werkelijk is, dat hij heel en compleet gecreëerd was vanuit de substantie van het Goddelijke. Het zoeken ging levensspanne na levensspanne door, iedere ervaring bracht de ziel dichterbij naar waar hij moest kijken.
Het is het verhaal van de heilige graal — na jaren van zoeken en zoeken kwamen zij thuis om het hangende in een boom te vinden. De Heilige Graal is binnenin, maar het is gewoonlijk alleen na levensspannen van buitenwaarts zoeken dat de uitgeputte zoeker het opgeeft en eindelijk ontdekt dat het de gehele tijd binnenin hem geweest is.
Het zoeken heeft vele vormen aangenomen gedurende vele levensspannen. Afgoderij is één vorm, het geloof dat er een macht/kracht is in het één of andere object, ding, plaats of persoon en het dan te verafgoden. Velen op de Aarde zijn zich er niet bewust van dat zij afgodendienaars zijn via hun verafgoding van roem, macht of geld.
Sommigen zien God nog steeds als een patriarchale oude man in de hemel wraaknemend op een ieder die weigert om zijn strikte regels op te volgen. Dit is de God van het oude testament die nog steeds voor velen heerst die zichzelf “Christen” noemen, ondanks het feit dat Jezus verkondigde dat hij een “Nieuw Testament” bracht. Dit is de God waar de voorkeur aan gegeven wordt van diegenen die van een excuus houden om anderen te bekritiseren en oordelen of handelingen van wreedheid te begaan, terwijl zij ferm hun actie verdedigen met onjuist geïnterpreteerde bijbelse verkondigingen. Velen in deze groep verkondigen dat alleen Jezus Goddelijk is, en verafgoden hem. Dit is ook afgoderij.
Sommigen geloven dat God zeer liefdevol kan zijn als zijn regels niet gebroken worden. Dit is nog steeds een God gemaakt naar het evenbeeld en de gelijkenis van de mens. Diegenen die zich zeer “New Age” voelen, zouden zelfs toe kunnen staan dat deze aardige God een vrouw zou kunnen zijn. Jullie allemaal in andere levens hebben deze variëteiten geleefd van verafgoding.
Dan zijn daar degenen die in de frustratie van het zoeken en nooit vinden, eenvoudigweg besluiten dat er geen God is.
Er komt een tijd waarop de spirituele ingewijde alle goden achter zich moet laten die naar het evenbeeld van de mens gemaakt is en beginnen te begrijpen en te omhelzen de Goddelijke werkelijkheid van alle dingen als manifestaties van het Ene Alomtegenwoordige, Alwetende en Almachtige Bewustzijn dat God is. Oprechte mensen over de gehele wereld heen tot op de dag van vandaag, streven ernaar om de God van hun eigen maaksel te vinden en te verafgoden door rites, rituelen, overtuigingen, regels en een arrogant gevoel van correctheid over hun persoonlijke geloofssysteem.
Honderden reizen gedurende honderden levensspannen bereiden ieder individu voor om op het één of anderen punt bewust te ontwaken. Na levensspannen van vruchteloos zoeken buiten zichzelf, geeft de voorbereide ziel het gewoon op, vaak eenvoudigweg besluitend dat er geen God is. Dit is het krachtige keerpunt, het einde van het zoeken buiten zichzelf, wat ertoe dient om het bewustzijn te deblokkeren en te openen aangaande waar alles is — binnenin.
God kan nooit begrepen of gekend worden met het menselijke verstand. Daar zijn diegenen die geloven dat zij dit doen, maar God is te groot om omvat of begrepen te worden door een beperkt menselijk verstand, wat het waarom is dat zo vele concepten van God op de eerste plaats gecreëerd werden.
Jullie allemaal die deze boodschappen lezen zijn gereed om voorbij wat voor overblijvend overbodig “luchtkasteel” God-concepten dan ook te gaan, die jullie nog steeds vast mogen houden. Wat voor overblijvende concepten dan ook kunnen handelen om de volledige realisatie van jezelf als een expressie van het Ene Goddelijke Bewustzijn te blokkeren, wat is waar je naar gezocht hebt gedurende vele levensspannen.
Je bent niet een klein beetje van God, je bent het geheel van HET, want ÉÉN kan niet verdeeld worden. Jullie hebben de noodzakelijke ervaringen en kennis verzameld om dit te begrijpen, het is waar jullie naar gezocht hebben. Jullie zijn gereed om alle verzamelde twijfel en valse overtuigingen over jullie zelf en God op te ruimen en eraan voorbij te gaan.
De mens wordt nog steeds onderwezen dat hij zondig en imperfect is en dat hij de één of andere set van regels en rituelen moet volgen om gereinigd te worden of hij zal gestraft worden. Het Goddelijke Bewustzijn belichaamt niet de door de mens gemaakte concepten. HET her/erkend niet wat de mensheid mag kiezen om te dromen, want HET kent alleen dat wat echt is. God is oneindig zijnde wat HET IS, en alles dat HET IS wordt voor altijd op diens plaats gehouden door de Goddelijke Wet.
Ascentie gaat over het afstuderen in/naar een bewust besef van Eenheid/Eensgezindheid. Het gaat over te weten dat wat ook maar de waarheid over God is, het de waarheid over jou is. Het leeft vanuit een plaats van weten dat het Ene Goddelijke Bewustzijn Zichzelf als ieder persoon, dier, elke boom en steen manifesteert, ongeacht de illusionaire verschijningsvormen.
Waarheid is alles dat er is. Wat jullie als het externe, het goede of slechte zien, is de verstandelijke interpretatie van het één of andere spirituele idee. Alles is spiritueel, maar wordt waargenomen in overeenstemming met ieder diens verworven staat van bewustzijn. Daar zijn diegenen die de bomen als levend Licht zien, en dat Licht van de ene boom naar de volgende boom stroomt, terwijl anderen eenvoudigweg de boom als het hout zien om geoogst te worden. Dit is een spiritueel Universum, mensen met zonen van God, hoewel het voor het menselijke oog niet op die manier schijnt te zijn.
Jullie werk nu, is om de waarheid die jullie kennen in ieder moment te leven. Herinner jezelf eraan, dat alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt en ruikt een concept van een spirituele werkelijkheid is. Geniet van de schoonheid van een roos, ondertussen herinnerend dat wat je ziet, ruikt en waardeert een concept is van de altijd aanwezige Goddelijke perfectie en schoonheid — De Bron die Zichzelf in eindeloze variëteitsvormen voort gutst.
Krachtige energieën van Licht gutsen naar de planeet in deze tijd en zijn beschikbaar voor allen die ontvankelijk zijn. Jullie zijn gereed om te beginnen met de volgende en diepere fases van de reis. Het is een plezierige reis geweest van klassen, discussies en rituelen, maar het is nu tijd om hoger te gaan.
Een onwil om voorbij te gaan aan de één of andere verouderde staat van bewustzijn, resulteert gewoonlijk in een “wake up call” (wakker worden belletje) ervaring, niet plezierig, maar effectief.
Het leven van de waarheid kan eerst moeilijk zijn, en resulteert er vaak in dat iemand kiest om door te gaan een student te zijn. Het lijkt gemakkelijker wanneer iemand jou vertelt hoe “heilig” te zijn. Op het één of andere punt moet de verschuiving gemaakt worden van student naar meester, of dit nu in dit leven of een ander leven is, nochtans zijn krachtige energieën op hun plaats in deze tijd om het gemakkelijker dan ooit tevoren te maken.
Als meesters, hebben velen van jullie al ontdekt dat mensen aangetrokken worden naar jullie energie en willen weten wat het is dat je weet. Sommigen zullen alleen gereed zijn voor spiritueel babyvoedsel, terwijl anderen gereed zullen zijn voor het “vlees met de aardappelen” waarheid. Gebruik altijd het onderscheidingsvermogen en wordt begeleid door je intuïtie als tot wat wat is. Sommigen kunnen slechts een piepklein waarheidszaadje hanteren — iets zo eenvoudigs als te zeggen, “Ik denk dat in een vroeger leven …”. Een piepklein waarheidszaadje werd geplant, welke wel of niet wortel mag schieten, maar dat moet nooit jouw zorg zijn.
Jouw zorg is alleen dat je leeft vanuit je hoogst verworven staat van bewustzijn, jezelf niet terughoudend in een poging om de één of andere persoon tegemoet te komen of vanuit de twijfel dat wat je weet echt de waarheid is.
De waarheid te leven daar wordt vaak over gedacht als een keuze tussen genieten van het leven of spiritueel te evolueren. Dit concept weerspiegelt eenvoudig de overtuigingen van de wereld over dualiteit en afscheiding. De energie van vreugde is het dichtste bij de Goddelijke energie. Spirituele groei is niet het einde van plezier te hebben, de dingen te doen waar je van houdt, of met anderen te zijn tenzij je het gelooft. De overtuiging van te lijden als een kwaliteit van spiritualiteit is een aarzelende valse overtuiging gebaseerd op onwetendheid en onjuiste interpretaties van de waarheid.
Begin geleidelijk de veranderingen die je mag/moet maken. De spirituele reis is geen race, maar het is een  liefdevol, zachtaardig en geleidelijk besef en integratie van de waarheid. De ene persoon mag een noodzaak herkennen om zichzelf geleidelijk te ontwennen van het kijken of luisteren naar de onophoudelijke nieuwsberichten, terwijl anderen mogen beseffen dat hun gewoonte om onophoudelijk te streven naar het verzamelen van meer “materie” slechts de overtuiging is dat dit zekerheid/veiligheid garandeert.
Het zijn gewoonlijk de kleine en zogenaamde onbelangrijke gewoontes die iemand klem houden zitten in de oude energie. Door alert te blijven op welke mensen, activiteiten en overtuigingen dan ook die niet langer meer met je resoneren, ben je in staat aan hen voorbij te gaan.
Vrije Wil is een Wet, voor altijd in ere gehouden en gerespecteerd ongeacht van wat voor keuzes dan ook die je maakt. Allen zijn diepgaand geliefd en worden diepgaand bewonderd door diegenen aan deze zijde voor de moed die iedere dag door de mensen getoond wordt. Nooit is er of zal er oordeel zijn, want de keuze van hoe je leeft en gelooft kan nooit van je afgenomen worden.
Wij herinneren jullie er eenvoudig aan dat de tijd waar jullie op gehoopt hebben nu hier is, en jullie zijn gereed. Jullie harde werken gedurende levensspannen heeft jullie naar de rand gebracht van een nieuwe staat van bewustzijn, zouden jullie het kiezen.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/