De Arcturiaanse Groep – “De Enige Blijvende En Werkelijke Kwaliteiten Die Iemand Ooit Kan Hebben Zijn Die Van God.”

 

De Arcturiaanse Groep

“De Enige Blijvende En Werkelijke Kwaliteiten Die Iemand Ooit Kan Hebben Zijn Die Van God.”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 12 maart 2023

Dierbare lezers,

welkom nogmaals bij onze boodschap, een boodschap bedoeld om hoop, informatie, dieper spiritueel bewustzijn en een vollediger begrip te bieden van wat jullie persoonlijk en de wereld in het algemeen op dit moment kunnen ervaren.

Dit zijn verontrustende tijden in de hele wereld, maar verandering en onenigheid zijn onvermijdelijk nu veel algemeen aanvaarde overtuigingen beginnen af te brokkelen om plaats te maken voor een nieuw wereldbewustzijn, een dat iedereen dient en niet slechts een paar uitverkorenen. Verandering is moeilijk omdat de ideeën, concepten en overtuigingen die ideeën van afscheiding hebben gecreëerd en in stand houden, voor velen blijven resoneren als werkelijkheid.

Jullie waren je bewust van wat dit specifieke leven op Aarde zou inhouden (zuiveringen, tegenstellingen, verandering enz.) voordat jullie incarneerden, maar jullie kozen er gretig en liefdevol voor om te komen om te helpen en deel uit te maken van het proces. Toen je aankwam, opgroeide, onderwezen werd en voortdurend onderworpen was aan de driedimensionale wereld, vergat je wie je werkelijk was en stemde je je af op het driedimensionale geloofssysteem. Maar omdat een bereikt bewustzijnsniveau niet kan terugkeren, is de staat van bewustzijn waarmee je aankwam nooit verloren gegaan, alleen even vergeten. 

De reden waarom zoveel jonge mensen momenteel worstelen, is dat zij oude zielen zijn die niet in staat zijn zich te verhouden tot een wereld waar velen van hen in vorige levens aan voorbij zijn geëvolueerd. Zij wilden graag een rol spelen in het ascensieproces, maar eenmaal in dichte Aarde-energie vergaten zij waarom zij kwamen. Velen van hen kunnen zich niet verhouden tot wat het geloofssysteem van de derde dimensie als belangrijk en echt beschouwt. Vanwege hun fysieke onvolwassenheid geloven zij dat zij vreemd, anders en raar zijn, en dat er iets mis met hen moet zijn, want veel van wat de mensen om hen heen belangrijk vinden, vinden zij vaak dwaas, achterhaald, nutteloos en onwerkelijk.

Het is noodzakelijk te begrijpen dat ieders bewustzijn, dat in werkelijkheid het ene geïndividualiseerde Goddelijke Bewustzijn is, automatisch de energie aantrekt en naar zich toetrekt waarmee het in overeenstemming trilt. Zij die gedijen bij het zijn van een of ander slachtoffer zullen eenvoudigweg dit soort ervaringen blijven aantrekken totdat hun staat van bewustzijn zich ontwikkelt voorbij de overtuigingen die zich manifesteren. Er is geen God die ergens mensen straft en laat lijden. Ieder mens is zijn eigen persoonlijke schepper, omdat hij een volledige uitdrukking is van de ene Schepper/God.

Lang, lang geleden, vóór de materiële wereld, kozen sommige zielen er in hun zoektocht naar ervaringen voor om te ervaren dat zij gescheiden waren van God. Het resultaat was dat zij verdwaalden en gevangen raakten in de illusies van afscheiding, waardoor een collectief bewustzijn ontstond dat gebaseerd was op dualiteit, afscheiding en twee machten, waarvan de dichtheid zich manifesteerde als materie. 

De meesten van jullie maakten geen deel uit van dit lang geleden uitgevoerde experiment, maar toen jullie zagen hoe deze zielen steeds dieper in hun eigen creaties vervielen en vergaten wie zij waren, kozen velen van jullie ervoor hen te helpen bevrijden en zo begon een missie van vele levens die in derde-dimensionale energie werden geleefd en waarin jullie de energieën verzamelden die jullie nu aan het opruimen zijn.

Weet dat alles volgens plan verloopt. De Aarde beweegt zich langzaam maar zeker in de richting van haar echte zelf, dat de uitdrukking is van een volmaakt Goddelijk Idee, ook al ziet het er momenteel niet zo uit met alle zuiveringen, verschuivingen en blootstellingen die op dit moment in het wereldbewustzijn komen.

Angst en vrees manifesteren zich op dit moment voor velen. Het is belangrijk ze niet op te eisen als persoonlijk van jou en manieren te zoeken om ze te behandelen, los te laten, te helen of op te lossen. Angst en vrees zijn altijd een groot deel van het collectief geweest, maar op dit moment is er meer ontvankelijkheid. Als je zonder bepaalde reden angst en vrees ervaart, sluit je er dan niet bij aan, maar erken het eenvoudigweg en zonder verzet voor wat het is – gedachten, ideeën, overtuigingen, concepten die universeel in het collectief zweven. De vrije wil stelt ieder mens in staat de inhoud van het collectief te aanvaarden als zijnde echt en persoonlijk van hem of deze dingen te zien voor wat ze werkelijk zijn en zonder ze kracht te geven verder te gaan.

De enige blijvende en werkelijke kwaliteiten die iemand ooit kan hebben zijn die van God. Wanneer je angst, vrees of andere negatieve emoties voelt, centreer je jezelf in de waarheid, wetende dat God alleen macht, wet en werkelijkheid is, ongeacht uiterlijke verschijningen. Neem vaak de tijd om naar binnen te gaan, stil te zijn, en je af te stemmen op wie je werkelijk bent in het besef dat God Zichzelf nooit heeft uitgedrukt als iets anders dan Zichzelf en als angst en bezorgdheid facetten waren van Goddelijk Bewustzijn zouden ze voor altijd permanent zijn, op hun plaats gehouden door de Goddelijke Wet.

Liefde, de energie die verbindt en stroomt tussen alle uitdrukkingen van God, begint zich dieper te ontplooien in de wereld. Weergerelateerde gebeurtenissen, oorlog en geweld dienen om de harten te openen van velen die tot nu toe gelukkig en comfortabel leefden in een gevoel van afgescheidenheid. Zij die blijven geloven dat zij beter zijn dan anderen en daarom meer recht hebben op en verdienen van het geld, de goederen, het respect en de eer van de wereld enz. zullen ontdekken dat, of je het nu leuk vindt of niet, iedereen met elkaar verbonden is. 

Driedimensionale ervaringen vormen een perfect evolutionair pad voor degenen die volledig in driedimensionaal bewustzijn leven. Als iemand zich begint open te stellen voor de waarheid en een hoger niveau van bewustzijn bereikt, nemen moeilijke driedimensionale ervaringen af omdat hij ze niet langer creëert. Ondanks de schijn weet dat er geen ongelukken zijn. Voordat iemand incarneert, kiest hij met de hulp van zijn gidsen de ervaringen die hij nodig acht voor zijn spirituele groei. Spirituele evolutie is het onderliggende doel van alle aardse ervaringen, ongeacht hoe ze lijken, omdat ieder mens bewust of onbewust werkt aan het bereiken van een bewustzijn van werkelijkheid en eenheid met God.

Vaak hebben moeilijke levenslessen te maken met de energie van situaties, gewoonten en overtuigingen uit het verleden die nog steeds actief zijn en van leven tot leven worden meegedragen. Energieën die opnieuw ervaren, erkend, bewust ontstijgen en opgeruimd moeten worden. Iemand die bijvoorbeeld in dit leven op de een of andere manier wordt vervolgd, kan heel goed in een of meer vorige levens de vervolger zijn geweest en moet deze energie persoonlijk ervaren om de cyclus te doorbreken.

Sommige leden van de Afrikaanse/Amerikaanse gemeenschap waren in het verleden slavenhouders en kozen ervoor om in dit leven met een zwarte huid te incarneren om te ervaren, te leren en te helpen de vooroordelen van de samenleving te veranderen. Sommige vrouwen die leven in en lijden onder onderdrukkende, door mannen gedomineerde samenlevingen, waren mannen die in vorige levens dezelfde overtuigingen hadden. Weet echter dat het ervaren van de eigen vroegere creaties niet in elke situatie opgaat. Velen die vandaag lijden onder vooroordelen, mannelijke dominantie en vervolging hadden deze ervaringen niet nodig voor hun persoonlijke groei, maar kozen er juist specifiek en dapper voor om anderen verandering en verlichting te brengen.

Als een persoon evolueert naar een bewustzijn van eenheid met de Bron, beginnen veel gewone overtuigingen, ideeën, pleziertjes, behoeften, verlangens en zelfs problemen van de driedimensionale wereld minder echt, minder belangrijk en minder aantrekkelijk te voelen, omdat de persoon uit afstemming daarmee is geraakt. Velen van jullie kunnen dit nu ervaren, een gevoel van onthechting van wat de wereld belangrijk en noodzakelijk vindt. Er is niets mis met jullie, jullie zijn gewoon aan het afstuderen.

De uiterlijke wereld met al haar fysieke, emotionele en mentale pijn lijkt, voelt en handelt heel echt omdat jullie honderden levens hebben gehad waarin jullie steeds meer geconditioneerd raakten door ervaringen van dualiteit en afscheiding. De frequenties van een geconditioneerd bewustzijn kunnen zich niet afstemmen op de hogere, lichtere frequenties van de waarheid die nu naar de aarde en naar het collectief stromen. Iedereen die ervoor kiest deel uit te maken van de “nieuwe aarde” moet in staat zijn zich daarop af te stemmen. 

Er is geen onuitgedrukt bewustzijn. Goddelijk Bewustzijn is, heeft altijd, en zal altijd doorgaan Zichzelf uit te drukken in en als oneindige vorm en verscheidenheid – ideeën, creativiteit, leven… Ditzelfde Goddelijk Bewustzijn geïndividualiseerd drukt zich ook uit. Wat houd ik vast als realiteit in mijn Bewustzijn? 

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: wakkeremensen.org