De Arcturiaanse Groep “De Energie van het Conflict” / 12 April 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“De Energie van het Conflict”

12 April 2015 / Marilyn Rafaelle

Welkom naar de lente dierbaren, hoe snel dit jaar voort lijkt te gaan. De tijd zoals jullie het altijd gekend hebben is nu anders omdat, aangezien jullie energie opgetild wordt en evolueert zo ook alle kwaliteiten van de derde dimensie worden opgetild en evolueren. De tijd is eenvoudig een noodzakelijke maatregel zolang als er in de derde dimensie geleefd wordt.
Wij wensen om de energie van het conflict te bespreken. Conflict is de manifestatie van het dualiteits/afscheidingsbewustzijn. Iedereen streeft naar de ervaring van volledigheid en heelheid alsook geliefd te zijn omdat het de enige werkelijkheid is, de echte jij, de essentie van ieder levend ding. Echter, diegenen die deze hunkering niet begrijpen, interpreteren het op manieren die zin maken in overeenstemming met hun derde dimensionale geloofssysteem. “Als ik op een bepaalde manier reageer, me op een bepaalde manier kleedt, er op een bepaalde manier uitzie, heel veel geld verdien, dan zal ik geliefd en beminnelijk zijn.”
Velen zoeken het via veelvoudige seksuele partners, verwarren liefde met seks. Wanneer dit geen echte bevrediging brengt, gaan zij verder naar de volgende, en de volgende, altijd dat gevoel van heelheid en volledigheid zoekend dat alleen binnenin gevonden kan worden.
Daar zijn sommigen die liefde en acceptatie via geweld zoeken — “Als ik deze mensen elimineer die het niet eens zijn met de waarheid zoals ik het begrijp, dan zal er vrede zijn en zal alles perfect zijn. Ik zal een held zijn.”
Geloofssystemen gebaseerd op strakke regels van goed en fout, en geïmplementeerd door ego aangestuurde en onontwaakte “leiders” (alsook de volgers), hebben gedurende duizenden aan jaren geresulteerd in de pijn, het lijden en zelfs de dood van diegenen die het niet eens met hen waren. Wat er in het Midden Oosten plaatsvindt, is niet nieuw, het is zeer, zeer oud en hoort niet alleen bij één religie thuis.
Geen enkel geloofssysteem op de Aarde is de “enige en echte lering”. Alle leringen zijn eenvoudigweg interpretaties van de waarheid. Waarheid stroomt alleen van binnenuit wanneer een individu spiritueel gereed is om het te ontvangen. Vele geëvolueerde leraren door de eeuwen heen hebben zuivere Waarheid ontvangen, maar waren niet in staat om het door te geven aan zeer velen omdat diegenen van een minder ontwikkeld bewustzijn niet in staat waren om volledig te begrijpen wat er onderwezen werd. Vanwege dit, vormden zij concepten van wat er onderwezen was, waarheid passend in hun persoonlijke geloofssysteem en het dan organiserend. Waarheid kan nooit georganiseerd worden of het raakt verloren onder diegenen die niet gereed zijn.
Er is een oud gezegde; “Als je het kunt benoemen, of het kunt zien, dan is dat HET niet” want het Goddelijke Bewustzijn kan nooit door het verstand begrepen worden. Dit is het doel van meditatie, om de zoeker voorbij het denkende, plannen makende, drukke menselijke verstand te verhuizen. De enige en echte waarheid is: “IK BEN”, woorden waarvoor de meester Jeshua ter dood veroordeeld werd door een onontwaakte maatschappij die niet in staat was de ware betekenis van deze heilige woorden te begrijpen.
In werkelijkheid is er geen goed en fout, slechts de worsteling van iedere ziel om te ontwaken door de ervaringen van de derde dimensie. We zeggen niet dat er geen noodzaak voor gevangenissen is want er zijn sommigen die tijd uit de maatschappij nodig zijn om na te denken over hun acties en die niet in staat zijn te leren via de hogere wegen. Wij zeggen wel dat straf nooit zou moeten overgaan in/naar ego aangestuurde fysieke, emotionele of mentale wreedheid door diegenen die geloven dat door de deugdzaamheid van hun “correctheid” de anderen alles verdienen wat zij hen aandoen.  
Veel van wat jullie in het Midden Oosten zien representeert de manifestatie van zeer oude energieën die nu naar het oppervlak komen om blootgelegd te worden. Geweld lost nooit iets op noch kan het ooit resulteren in echte vrede, want geweld is een zichzelf onderhoudende energie, een les die de meeste regeringen/bestuursorganen nog te leren hebben.  
Probeer niet rond te blijven hangen bij de kwesties van geweld waar jij je bewust van bent, want dat voedt hen alleen maar met energie. Jouw werk, omdat je gekozen hebt je te ontwikkelen en te verhuizen in/naar Onvoorwaardelijke Liefde, is om het te leven. Leef de Liefde in ieder zogenaamd onbelangrijk moment van je dag. Liefde is de activiteit van een bewustzijn van Eenheid en het doet er niet toe hoe klein of groot de activiteit — het aaien van een hond, het openhouden van een deur, een glimlach of bemoedigende woorden geven terwijl je in het hart gecentreerd bent. Deze zogenaamde kleine dingen zijn het leven van Liefde en als je leert om op deze manier te leven, zal je naar jezelf meerdere en grotere manieren van het tot uitdrukking brengen van Liefde aantrekken. Het begint allemaal met één stap — het leven van spiritueel besef zal niet in je schoot vallen zonder inspanning en uitoefening.
De maatschappij, door de tijd heen, heeft wat betreft de “groten” van de mensenwereld — artiesten, acteurs, musici, strijders, wetenschappers, schrijvers, religieuze wereldleiders enzovoorts, hen hemelshoog geprezen en zelfs vergoddelijkt. Dit is prima, maar prestaties die alleen maar vanuit het driedimensionale standpunt geïnterpreteerd worden voegen niet meer Licht aan de wereld toe en voedt vaak eenvoudig de ego’s.
Dat gezegd hebbende, waren en zijn velen van de “groten” van de wereld zeer geëvolueerde zielen, sommigen van andere hogere dimensionale sterren systemen, die ervoor gekozen hebben om op de Aarde te incarneren om te helpen het bewustzijn van de mensheid te verheffen in deze krachtige tijd door hun werk.  
Jullie zijn degenen die de wereld zullen veranderen, dierbaren. Ieder beetje Licht dat jullie stromen voegt toe aan het Universele Wereldbewustzijn, en op het één of andere punt gaat de balans overhellen. Het Licht van besef groeit nu met grote sprongen terwijl velen ontwaken jegens hun en ieder ander diens ware natuur. Wat de één de ander aandoet, doet men zichzelf aan want er is slechts Eén. Dit besef door een meerderheid is wat het conflict in de wereld zal beëindigen.
Het mag lijken alsof de wereld slechter aan het worden is in plaats van dat het ontwaakt, maar dit is omdat kwesties die voorheen onbekend waren bij de meesten, nu onthuld worden. Dingen die verborgen gehouden werden door diegenen die er profijt van hebben of van hen genieten, komen nu naar de oppervlakte wat het waarom is dat het zo belangrijk is in deze tijd om je intuïtie te gebruiken betreffende alles dat aan jullie door de nieuwsmedia gepresenteerd wordt.
Daar zijn diegenen die niet wensen dat jullie weten over bepaalde dingen en dus proberen om rapporten teniet te doen of individuen die achter de onthulling zitten in een verkeerd daglicht te zetten. Jullie zijn goed ontwikkeld voorbij het blind accepteren van alles dat jullie mogen lezen of horen op dit punt, maar het is zeer gemakkelijk om zonder vraagstelling terug te glijden. Dit geldt ook voor channelings, dus leer te luisteren naar je intuïtie en deze te vertrouwen, want niet alles dat jullie lezen is op het hoogste niveau.
Onthullingen helpen de blinde acceptatie door diegenen die nog steeds verstrikt zitten in het derde dimensionale geloofssysteem te veranderen en op te ruimen. Daar zijn velen die nog steeds alles geloven dat hen verteld wordt door wie dan ook die een positie van autoriteit bezit, zij het in het geneeskundige rijk, het religieuze, “expert”, of regering/bestuur. Geef dankbaarheid wanneer iets onthuld is in plaats van te gaan in/naar negatieve gedachten over de kwestie zelf.
Alles dat op de Aarde in deze tijd plaatsvindt, maakt deel uit van het ascentieproces en jullie deel is te leven vanuit jullie hoogst bereikte bewustzijn van waarheid. Wees goede wereldburgers — stem en ben geïnformeerd maar doe het met de begeleiding van jullie intuïtie, jullie zelf toestaand begeleid te worden naar de kandidaat die het meeste het hoogste Licht reflecteert, ondertussen de retoriek negerend die aldus zorgvuldig geschreven wordt om de mensen te vertellen wat zij willen horen.
Jullie zijn op de Aarde om deel te nemen aan het ascentieproces van de mensheid en Gaia, niet om achterover te leunen in een meditatieve staat en Ohm te chanten. In het verleden, kon een individu alleen veilig het spirituele leven nastreven door in een klooster te gaan en zelfs nu is dit voor sommigen geschikt, maar de meesten van jullie kwamen in/naar deze incarnatie om een actief component van dit proces te zijn.  
Het leven is geen passieve gebeurtenis. Het spirituele leven is de activiteit van het leven vanuit het centrum in iedere situatie, ongeacht wat anderen mogen geloven. Het leven van jouw bereikte staat van bewustzijn is alles dat vereist is. Waarheid kan niet langer meer eenvoudigweg een dinerfeest conversatie zijn of interessante concepten die naar de achterkant van de gedachten geplaatst worden ondertussen doorgaand het leven zoals gewoonlijk te leven.
Actief leven betekent niet dat je de waarheid zoals je die kent van de toppen van de daken moet schreeuwen, of te proberen iedereen in jouw cirkel ervan te overtuigen de wereld te zien zoals jij dat doet, het betekent dat je HET begint te LEVEN en HET begint te ZIJN, en dat mag een zeer heilige en stille activiteit zijn. Jouw Licht zal diegenen naar jou aantrekken die gereed zijn om te horen wat je te zeggen hebt, maar ondertussen veeg je de vloer, ga je naar het werk, kook je het avondeten, maai je het gazon — ga je verder met de alledaagse dingen te doen maar vanuit een hoger niveau van besef.
Als jouw werk is om in de wereld te zijn als een waarheidsleraar, zal je gegidst worden wanneer de tijd juist is. Vaak zal je de drang voor iets nieuws voelen, maar is de energie nog niet op diens plaats om te manifesteren, dus raak niet ontmoedigd. De meesten ontdekken dat wat zij al doen aan het uitbreiden is en in/naar nieuwe en hogere manieren/wegen groeit. Dit is specifiek waar voor sommige genezers van alle modaliteiten die gewaarworden dat hun uitoefeningen zich ontvouwen in/naar gebieden en oplossingen waarvan zij nooit wisten dat het bestond.
Wanneer een ziel zich opent om van binnenuit onderwezen te worden, kunnen vele hogere en betere manieren gedownload worden door geëvolueerde wezens van de andere zijde. Dit is waar voor de muziek, medicijnen, kunst, alles … Wanneer deze dingen alleen vanuit het menselijke verstand komen, zijn zij nooit nieuw of creatief. Er zijn enige grote componisten die eenvoudig luisteren en schrijven.
Probeer niet het één of andere concept na te streven van wat het “spiritueel” zijn betekent, want dit representeert eenvoudig een idee dat je mag vasthouden over wat spiritualiteit is en wat het niet is. Vergeet nooit dat iedere actie en iedere ademhaling die jullie nemen een Goddelijke activiteit is. De derde dimensionale wereld in diens zoektocht naar en het definiëren van wat grootsheid bepaald (in werkelijkheid de zoektocht naar volledigheid en heelheid), heeft bij vele dierbare zielen veroorzaakt de moed te verliezen, gelovend dat zij onwaardig en hopeloos zijn.
Vergeet nooit dat wanneer jij je eenmaal verplicht aan de spirituele reis, je onderweg bent. Je mag naar een boek of een klas gegidst worden terwijl nieuwe richtingen voor jou ontvouwen, maar in het algemeen zijn de meesten van jullie nu voorbij hen “nodig’ te zijn anders dan voor het plezier van spiritueel lezen of als geheugensteuntjes.
Jullie zijn gereed om van binnenuit onderwezen te worden, vertrouw dit. Het is waarom jullie kwamen.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep