De Arcturiaanse Groep De Desintegratie van Waarden / 29 November 2015 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
De Desintegratie van Waarden

29 November 2015 / Marilyn Rafaelle

Dierbaren, wederom zoeken wij liefdevol jullie aandacht. De zaken op de planeet Aarde zijn in toenemende mate in vele richtingen meer intens geworden — perfect de energie van dualiteit en afscheiding reflecterend. Velen zijn aan het ontwaken maar velen weerstaan het nog steeds. Laat het beducht zijn los dat het duister weg zal zijn, want ascentie is een gegeven ondanks alles dat jullie horen en zien via de media.
Wanneer je verleid wordt beducht te zijn, herinner je dat vrees de energetische inhoud is van deze manifestaties en meer vrees alleen maar energie aan de illusie toevoegt. Kies om de tijd te beperken die je doorbrengt met het absorberen van het reguliere nieuws, de gezondheidsadvertenties, en andere beschikbare kletspraat 24/7. Blijf geïnformeerd maar niet ondergedompeld.
Allen die gereed zijn en kiezen om te ascenderen in/naar de hogere dimensionale energie zullen dat aldus doen, en diegenen die kiezen om te blijven in wat zij altijd gekend hebben zullen dat aldus ook doen. Ascentie is geen kwestie van intellectuele kennis maar is een verworven staat van bewustzijn. Er zijn velen die geen interesse schijnen te hebben in de spiritualiteit, maar die leven vanuit een hoogst ontwikkelde staat van bewustzijn dat verworven werd in voorafgaande levensspannen. Deze schijnbare ongeïnteresseerde individuen verhuizen ook in/naar nieuwe energieën omdat zij de kwalificaties hebben, zogezegd.
Wij wensen te bespreken wat de wereld noemt een desintegratie van waarden, wat eenvoudig betekent dat vele concepten en tradities over het algemeen ondersteund worden als zijnde noodzakelijk voor geluk of zelfs “verlossing”. Deze waarden zijn begonnen te veranderen, verdwijnen, of worden platweg van de hand gedaan door velen, specifiek door het grote aantal van zeer geëvolueerde zielen die in deze tijd naar de Aarde komen.
Individuele waarden gebaseerd in achterhaalde concepten vormen nog steeds de basis van vele geloofsystemen en diegenen die doorgaan de strikte waardesystemen vast te houden, welke alleen kwesties toestaan op één manier gezien te worden, ervaren verdriet, kwaadheid en zelfs paniek in de overtuiging dat hun “echte” waarden aan het verdwijnen zijn.
Het is specifiek moeilijk wanneer gewetensvolle ouders proberen om hun kinderen waarden te onderwijzen en gewaarworden dat de kinderen de waarden van de ouders niet accepteren. Vele van de kinderen die nu geboren worden, zijn al goed geëvolueerd voorbij wat de ouders en de leraren proberen aan hen op te dringen.
Achterhaalde waardesystemen resoneren eenvoudigweg niet met wie dan ook die voorbij hen geëvolueerd is. De derde dimensionale blindheid zorgt er vaak voor dat goed bedoelende en liefdevolle ouders of leraren doorgaan met hun pogingen om oude energie in een kind in te prenten, gelovend dat het kind hen moet omhelzen voor diens eigen bestwil — vaak gebruik maken van medicatie en experts om het “eigenzinnige” kind te beïnvloeden naar de waarden van de ouders.
Waarden zijn aan het veranderen, zij gaan niet weg. Zoals al het andere, evolueren zij naar hogere niveaus. Waarden reflecteren staten van bewustzijn en het bewustzijn dat hen op de eerste plaats vormde is aan het evolueren en veranderen, diegenen achterlatend die dit niet begrijpen, om verwarring in vraag te stellen en te ervaren. Waarden reflecteren vaak het overeenstemmende bewustzijn van een groep of land en kan dus zeer anders zijn voor de één of voor de ander. Dit alleen is bewijs dat sommige waarden eenvoudig concepten zijn omdat waarheid niet varieert van land naar land.
Waarden ontstonden in vroegere tijden toen de mens regels nodig had. Mettertijd, raakten vele van deze regels vervormd van hun oorspronkelijke doel toen zij opgeëist werden door diegenen aan de macht die ontdekten dat het afdwingen van regels een goede manier was om de massa’s onderdanig te houden, wat vandaag de dag nog steeds waar is.
Regels werden ook geïncorporeerd in het religieuze leerstelsel door de kerken en het werd verkondigd spirituele waarheid te zijn, samen met de promotie van een hemel of een hel dat wachtte op diegenen die zouden kunnen kiezen om hen links te laten liggen. Tot op deze dag, reflecteren vele waardesystemen eenvoudig concepten die oorspronkelijk gebruikt werden voor het doel van macht over anderen te hebben.
Wij zeggen NIET dat er geen behoefte is aan regels, want velen zijn nog steeds regels nodig. Wat wij zeggen is dat het tijd voor jullie is die spiritueel ontwikkeld zijn, om jullie waarden te evalueren en te zien of zij jullie in een geloofsysteem houden dat nu achterhaald is, en er alleen toe dient om jullie te houden in waar jullie aan voorbij geëvolueerd zijn.
Kijk oprecht naar alles dat je vasthoudt als zijnde juist/goed. Dit zal voor ieder persoon anders zijn, aangezien niemand op de eerste plaats exact dezelfde ervaring gehad heeft met het creëren van hun waarden. Waardesystemen kleuren iedere ervaring, bepaalde kwesties veroorzakend om alleen gezien te worden als zwart of wit en geen ruimte toe te staan voor Onvoorwaardelijke Liefde.
Dit hoeft geen moeilijk proces te zijn want jullie zijn gereed. Met eerlijkheid en zuivere intentie, kijk naar wat voor kwesties dan ook die nog steeds voorzaken dat je zwaar ademhaalt, geschokt bent, of voelt dat “anderen” het verkeerd hebben en jij het goed hebt. Onderzoek dan, wat voor persoonlijke waarden dan ook die je nog steeds vast mag houden en die deze reacties veroorzaken.
Een huidig voorbeeld zou kunnen zijn de kwestie van het homofiele huwelijk of partnerschappen welke zo velen beschouwen “zondig” te zijn, ondanks het feit dat deze partnerschappen vaak meer liefdevol of op een hoger niveau zijn dan vele heteroseksuele partnerschappen. De zogenaamde “spirituele waarden”, met recht aangeprezen als een basis voor meningen zoals deze, reflecteren eenvoudig een waardesysteem gebaseerd in spirituele onwetendheid en “religiositeit”.
Vele zogenaamde religieuze waarden van vandaag de dag worden gepromoot door oprechte maar tot nu toe onontwaakte individuen die posities van religieuze of politieke invloed bezitten, aan wie velen bereidwillig hun aangeboren kracht van het onderscheidingsvermogen overhandigd hebben. De volgers accepteren dan blindelings wat aan hen verteld wordt en worden discipelen van onjuistheden die proberen om alle anderen te bekeren.
Iedere kwestie van het dagelijkse leven is gezegend met waarde van de één of andere soort en reflecteert de staat van het bewustzijn dat het gewaarwordt. Wij zeggen eenvoudig om je waarden te onderzoeken en te verzekeren dat zij van jou zijn en van niemand anders. Vaak zijn zij waarden die aan jou onderwezen werden of met je meegebracht werden in/naar dit leven en welke je doorgaat vast te houden. Sommigen zullen waar en geldig blijven, maar jou taak is om het verschil te onderscheiden. Jullie zijn gereed.
Vaak is het een vrees van afwijzing door de familie of een groep dat individuen aanzet om zich vast te klampen aan het één of andere ouderwetse waardesysteem, maar net zo vaak is het het cellulaire geheugen dat nog steeds resoneert met iemand of meerdere vroegere levensspannen waarin het onderwezen werd dat ernstige straffen wachten in het leven na de dood voor wie dan ook die het durfde om af te dwalen van de algemeen geaccepteerde waarheden.
Er komt een tijd in ieders evolutie waar zij zogezegd de “sprong” moeten maken, hun intuïtie vertrouwend en voorwaarts gaand ongeacht van wat de onontwaakte wereld ook mag denken. Terwijl je in/naar een hoger en meer verlicht leven verhuist, vind je spoedig anderen die ook de “sprong” gemaakt hebben en naar jou aangetrokken worden.
Te leven vanuit een hogere staat van bewustzijn betekent niet dat je geen hulp moet zoeken via traditionele bronnen als je gegidst wordt om dat aldus te doen, of dat je nooit de hulp moet verwelkomen van een ‘expert’. Ga altijd eerst binnenin en je zult jezelf vriendelijk begeleid gewaarworden op de één of andere schijnbare alledaagse manier naar de juiste medische persoon of expert — eentje van een hogere resonantie, meer afgestemd op jouw staat van bewustzijn.
Deze begeleiding mag komen als een intuïtief weten, een naam die boven de anderen uit lijkt te steken, een vriend of artikel mag jou in een specifieke richting wijzen. Spirituele begeleiding is altijd beschikbaar, op praktische en vriendelijke manieren manifesterend die je kunt begrijpen. Het is niet iets dat alleen toegankelijk is voor diegenen die geacht worden waardig te zijn zoals velen geloofd hebben en nog steeds geloven. Je bent, bent het altijd geweest, en zult altijd “waardig” zijn want het is je eigen bewustzijn.  
De energie van ascentie is de energie van Eenheid. Jij bent de manifestatie en expressie van het Ene Goddelijke Bewustzijn en dus kan je nooit gescheiden zijn van je aangeboren heelheid en volledigheid. De innerlijke begeleiding is een facet van je volledigheid. Je kunt alleen afgescheidenheid ervaren van wat je schijnt nodig te zijn als je gelooft dat je afgescheiden bent. Dit is het verhaal van de evolutie.
Er zijn vele zeer ontwikkelde zielen die op hoge niveaus in beroepen werken die de wereld alleen maar ziet als driedimensionaal. Zij hebben gekozen om de wereld op manieren te helpen waar het aan kan relateren, hun hoogst ontwikkelde resonantie brengend in/naar wat voor acties of dienstverleningen dan ook die zij verstrekken. Geëvolueerde zielen kunnen in ieder beroep en aspect van de maatschappij gevonden worden, zelfs in het leger, dienst verlenend door rustig de energie van de wereld te verhogen door wat toeschijnt als zeer gewoon. DEZE MENSEN ZIJN JULLIE!
Op dit punt is het voor de meesten van jullie eenvoudig een kwestie van oefening, vertrouwen, en het proces toestaan. Deze acties zullen dienen om jullie vriendelijk te gidsen voorbij de beperkende waarden die nog steeds door zo velen in een onontwaakte maatschappij vastgehouden worden. Jullie zijn aan het leren om comfortabel te zijn met waar jullie in het proces zijn door het besef dat al het noodzakelijke plaats zal vinden en aan het plaatsvinden is zonder jullie denken of manipulatie.
Beschouw jezelf nooit als een mislukking alsof wanneer je terugkeert naar de oude waarden, voor het feit dat jet het herkent betekent dat je ontwaakt bent. De “oude” jij zou zich niet bewust geweest zijn van deze dingen. Er is niet zoiets als mislukken, want het mislukken is gebaseerd in de dualiteit en afscheiding. Iedere mislukking representeert eenvoudig een volgende stap voort op de weg naar het herinneren … verheug je in elke en iedere mislukking.
OPEN JE OGEN, ZIE DOORHEEN DE VERSCHIJNINGSVORMEN. VERTROUW DAT ALLE ANTWOORDEN AL BINNENIN BESTAAN EN DAT JE NIETS EN NIEMAND BUITEN JEZELF NODIG HEBT OM HEN TE VINDEN.