De Arcturiaanse Groep: ‘De Derde Dimensie kan Vergeleken Worden met de Onderste Sport van een Zeer Hoge Ladder.’

De Arcturiaanse Groep:
De Derde Dimensie kan Vergeleken Worden met de Onderste Sport van een Zeer Hoge Ladder.’

Marilyn Raffael – 14 Februari 2021

Welkom dierbare lezers. Weet dat wij hier zijn om te begeleiden en te helpen, maar nooit om te dwingen, want alleen jullie zelf kunnen de aangeboren kracht erkennen en opeisen die jullie in de loop van vele levens door onwetendheid door anderen van je hebben laten afnemen.

De tijd is nu gekomen om te zijn wat jullie altijd al geweest zijn, maar waarvan jullie niet wisten dat jullie het waren. Het is tijd om in jouw identiteit te staan als een spiritueel wezen gevormd door Goddelijk Bewustzijn en niet langer onderworpen te zijn aan de derde dimensionale onzin en valse beweringen die een gevoel van ontoereikendheid voeden en jullie ervan weerhouden te vertrouwen op jullie vermogen om wijze keuzes te maken en beslissingen te nemen.

Jullie hebben door vele levens gereisd en alle huidskleuren, beide geslachten en de meeste driedimensionale ervaringen ervaren. Daardoor hebben jullie een plaats van wijsheid en spiritueel ontwikkeld bewustzijn bereikt die jullie op zijn beurt op een tweesprong van jullie evolutionaire reis heeft gezet. Jullie hebben het werk gedaan dat nodig was om jullie naar deze tweesprong te brengen en nu moeten jullie beslissen.

Pad 1. “Moet ik blijven geloven dat anderen (familie, vrienden, deskundigen, nieuwslezers, regering, religieuze doctrine) weten wat het beste voor mij is, zelfs wanneer of als het niet met mij resoneert? Geloof ik dat ik niet in staat ben om verstandige beslissingen voor mezelf te nemen? Geloof ik dat ik machteloos ben of dat slachtofferschap mij dient door troost en aandacht te geven?”

Pad 2. “Ik kies ervoor om mijn intuïtie te vertrouwen omdat ik weet dat het de stem van mijn echte ZELF is. Ik kies ervoor om te stoppen met alles buiten mijzelf macht te geven ten goede of ten kwade. Ik kies ervoor om te beginnen te leven vanuit mijn hoogst bereikte waarheidsbewustzijn, ondanks wat anderen mogen geloven”.

Vandaag is een tijd van besluiteloosheid en verwarring omdat je aan de ene kant voortdurend wordt verteld wat waar en juist is, terwijl je aan de andere kant het gevoel hebt dat veel van wat je wordt verteld niet waar is. We hebben het niet zozeer over politiek, maar eerder over de niet onderkende dualiteit die aanwezig is in de kleine en schijnbaar gewone aspecten van het dagelijks leven.

De meesten zijn eraan gewend om hun beslissingen en handelingen te laten leiden door algemeen aanvaarde overtuigingen en gewoonten. Elke dag bij het rijden, winkelen, gewoon thuis, het beantwoorden van de telefoon, op het werk, of het verzorgen van basis familie behoeften, wordt je geconfronteerd met gewone situaties waarin je liefdevol of niet liefdevol kan zijn.

Deze dagelijkse gebeurtenissen bieden jullie de gelegenheid om je hoogste bewustzijn van liefde te beoefenen, wat in bepaalde situaties misschien niet eens liefde lijkt voor de driedimensionale geest. Er kunnen momenten zijn waarop liefdevol zijn betekent dat je helemaal niets doet, dat je een ander laat lijden onder zijn keuzes om te leren. Liefde moet deel uitmaken van de kleine dagelijkse activiteiten in plaats van gereserveerd te zijn voor grote gebaren die resulteren in lof en adoratie.

Kleine en gewone uitingen van liefde en vriendelijkheid die voortvloeien uit een besef van eenheid worden uiteindelijk een bereikte en permanente staat van bewustzijn. Omdat je bewustzijn bent en niet slechts een fysiek lichaam, drukt liefde zich dan automatisch via jou uit zonder gedachte of inspanning, omdat bewustzijn is wie en wat je bent.

Voorbeeld: Je hoeft niet langer te oefenen of moeite te doen om eerlijk te zijn, want eerlijkheid is je bereikte staat van bewustzijn en is wie je bent. Hetzelfde geldt voor onvoorwaardelijke liefde. Als het besef van eenheid de staat van bewustzijn van de meerderheid wordt, zal het het collectieve bewustzijn worden en zul je wereldvrede beginnen te zien.

Liefde is de verbindende energie die stroomt tussen alle individuele uitdrukkingen van het ENE. Alles, al het leven, is verbonden op grond van het feit dat er slechts Eén alomtegenwoordig, almachtig, alwetend Goddelijk Bewustzijn is, de enige substantie – dat wat GOD wordt genoemd.

Deze onderling verbonden energie tussen al het leven wordt door ieder individu geïnterpreteerd naar gelang zijn bereikte niveau van bewustzijn. Als deze onderlinge verbinding wordt geïnterpreteerd door een geest (de vertaler van het bewustzijn) die volledig verstrikt is in afscheiding en dualiteit, zal hij deze interpreteren in vormen van zelf-dienstbaarheid, zelfs verkrachting, misbruik, of geweld.

Ondanks hoe volledig eenheid verkeerd begrepen en vals geïnterpreteerd kan worden door denkgeesten die geconditioneerd zijn met overtuigingen van dualiteit en afscheiding, verandert de Goddelijke verbindende energie tussen allen binnen de ENE nooit en de realisatie hiervan is de deur die leidt uit de hypnose van het mens-zijn die de mensheid door de tijden heen heeft geteisterd.

Het is jouw taak als spiritueel geëvolueerd persoon om de mensheid te helpen op te stijgen uit de driedimensionale energie en naar frequenties die hoger en werkelijk zijn. Om dit te doen moet je leren door de manifestaties van dualiteit en afscheiding heen te kijken die zich zo realistisch voordeden en nog steeds voordoen. De derde dimensie kan vergeleken worden met de onderste sport van een zeer hoge ladder.

Dit betekent geen goedkeuring of simpelweg de andere kant opkijken. Om effectief te zijn, moeten woorden of daden worden uitgedrukt op een manier die het niveau van bewustzijn van de persoon toestaat om te begrijpen. Tegelijkertijd verliest een Lichtwerker nooit uit het oog dat de persoon die berisping of begeleiding nodig heeft, in zijn kern een Goddelijk Wezen is. Hierdoor kan de energie van de noodzakelijke woorden of handelingen stromen op een stroom van hogere dimensionale energie.

Neem een stap terug en laat de brokstukken bezinken, geliefden. Beoordeel de toestand der dingen niet door te staren naar troebel water dat kolkt met honderden verschillende substanties omdat het geschud wordt. Laat alles zijn wat het is, en oordeel niet op basis van uiterlijkheden. Houd vast aan de wetenschap dat drijvend afval nooit het water wordt en op een gegeven moment naar de bodem zal zinken.

Wees geduldig met jezelf en anderen terwijl je je hoogste bewustzijn van waarheid blijft vasthouden, ondanks alle uiterlijke omstandigheden waarin je je kunt bevinden. Weet dat er licht is aan het eind van de tunnel en dat de energie daar snel naartoe beweegt. Jullie zullen spoedig positieve veranderingen beginnen te zien.

Schaduw energieën beginnen zich overal te manifesteren omdat hoogdimensionaal licht ze blootlegt. Weet dat er licht is aan het eind van de tunnel en dat de energie daar snel naartoe beweegt. Jullie zullen spoedig positieve veranderingen beginnen te zien.

Jullie kwamen om Licht te laten schijnen op de collectieve schaduwen van de wereld en zo te helpen ze op te lossen. Schaduwen zijn eenvoudig plaatsen zonder licht en als zodanig zijn ze nooit echt omdat ze geen substantie hebben, hoe dreigend ze ook mogen lijken.

In plaats van geschokt te zijn of in angst te vervallen in de aanwezigheid van schaduwenergie, kijk ernaar en lach erom, want verschijningen die voortkomen uit het niets van valse overtuigingen zijn illusies, die niets anders hebben om ze te ondersteunen, in stand te houden of in stand te houden dan het geloof erin.

We zeggen dit niet om de strijd te bagatelliseren die velen op dit moment ervaren, maar eerder om jullie te helpen inzien en los te maken van het blijven voeden ervan met de energie van het geloof erin als zijnde de werkelijkheid. Dit is waarom jullie zoveel chaos zien op dit moment. De schaduwen worden ontmaskerd om herkend en opgelost te worden door het ontwaken van de mensheid in een hogere staat van bewustzijn.

Jullie hebben een waarheidsbewustzijn bereikt en zijn in staat de wereld te bekijken met een ontwaakt en geëvolueerd gezichtsvermogen, wat de reden is waarom jullie op dit moment op aarde zijn. Jullie denken misschien dat jullie niets doen als jullie oordelen volgens traditionele concepten over wat lichtwerk is, maar lichtwerk is niet beperkt tot genezers, channelaars, sjamanen en metafysische leraren en is dat ook nooit geweest.

Lichtwerk is de automatische stroom van hogere dimensionale energie in elk gewoon aspect van het leven van diegenen die een hoge resonerende staat van bewustzijn hebben bereikt.

Iedereen die dit hoge niveau van spiritueel bewustzijn heeft bereikt is een Lichtwerker. Jullie zijn hier om in stilte en in het geheim het Licht te zijn, terwijl jullie leven wat voor anderen een gewoon bestaan kan lijken. Jullie geëvolueerd bewustzijn helpt automatisch anderen om te ontwaken voor hun eigen licht, wat uiteindelijk de balans van waarheid versus leugen in het collectief zal opheffen.

Goddelijk Bewustzijn is alomtegenwoordig en daarom heeft elk beetje Licht dat je bereikt en in jouw bewustzijn meegedragen wordt de kracht om iedereen te beïnvloeden die in staat is om zich erop af te stemmen. Iemand die klaar en ontvankelijk is voor de waarheid kan verschuiven naar een nieuw niveau van bewustzijn eenvoudigweg door in de aanwezigheid te zijn van een met waarheid gevuld bewustzijn. De ontvankelijke persoon kan ver weg zijn over de hele wereld, maar omdat er slechts EEN is, kunnen ze worden opgetild door jouw bewustzijn.

EEN is het sleutelwoord – één Goddelijk Bewustzijn. De waarheid die je in jouw bewustzijn vasthoudt, maakt het beschikbaar voor iedereen die in staat is zich erop af te stemmen. Dit is hoe Jezus genas, zij die hulp zochten stemden zich af op en werden één met zijn bewustzijn dat geen geloof had in ziekte als realiteit.

Dit is het vitale werk dat jullie doen als Lichtwerkers en het is krachtiger dan protesteren, bekeren, of het zoeken naar driedimensionale oplossingen. Niet iedereen is echter spiritueel gekwalificeerd om op dit niveau te werken en wijze wereldleiders zijn op dit moment nodig op alle niveaus van het leven. Sommigen van jullie kunnen geleid worden om in de “loopgraven” te werken en als dat zo is, verzet je er dan niet tegen, want al het werk is spiritueel werk als het gedaan wordt vanuit een plaats van liefde.

Hoe jouw leven er op dit moment ook uitziet, verlies nooit uit het oog wie je bent.

Stop met zoeken, en Wees. Jullie zijn er klaar voor.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien