De Arcturiaanse Groep – Blijf bij je centrum, je Goddelijkheid, en herinner je dat de enige realiteit God is, die dichter bij je is dan een ademhaling.

De Arcturiaanse GroepBlijf bij je centrum, je Goddelijkheid, en herinner je dat de enige realiteit God is, die dichter bij je is dan een ademhaling.

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 18 September 2022

Welkom, beste lezers. Vertrouw erop dat alles volgens plan verloopt, ook al lijkt dat op dit moment niet uit de verf te komen.

Terwijl het ascensieproces steeds meer hoog resonerende energie naar de aarde brengt, raakt dit iedereen omdat iedereen een spiritueel wezen is. Naarmate mensen spiritueel ontwaken, beginnen hun gedachten en harten zich automatisch te openen voor nieuwe niveaus van bewustzijn. Velen beginnen vraagtekens te zetten bij wetten, regels, gezagsdragers, ideeën en gangbare overtuigingen enz. die zij voorheen als juist, correct en zelfs spiritueel accepteerden.

Het overlijden van de monarch van Engeland zal de weg vrijmaken voor nieuwe energieën en denkwijzen met betrekking tot monarchieën. Velen beginnen zich te realiseren dat het concept van een monarchie in welk land dan ook, verouderde oude energie is. Naarmate steeds meer individuen evolueren en de waarheid van hun persoonlijke macht beginnen te omarmen, zal de behoefte aan monarchieën, dictaturen en posities van “macht over” niet langer bestaan. Maar het collectief moet ophouden deze zaken te steunen om ze te laten oplossen in het niets van het verleden.

Monarchieën zijn ontstaan uit een zeer oud geloofssysteem. Ongeschoolde en eenvoudige mensen in het verleden waren rijpe prooien voor degenen die van macht hielden. Omdat zij zich niet bewust waren van hun eigen aangeboren spiritualiteit, geloofde de meerderheid wat hen verteld werd, dat zij iemand nodig hadden die sterker, beter of heiliger was om regels te maken en hen te vertellen wat zij moesten doen. In deze leegte stapten de kerk en de monarchieën, die vaak samenwerkten.

Toen de kerkleiders ontdekten hoe egoïstisch en financieel bevredigend het is om “macht over” anderen te hebben, werden kerken en monarchieën steeds machtswellustiger en oorlogszuchtiger. In plaats van de mensen te leiden voor hun eigen bestwil, zoals zij verkondigden, overheersten zij vaak op wrede wijze de mensen door middel van verzonnen regels en voorschriften die alleen henzelf dienden in naam van God.

Ook nu nog genieten veel leiders in zogenaamde democratische landen van het gevoel “macht over” anderen te hebben, de leiding te hebben en regels te maken voor degenen die hen in de eerste plaats hebben gekozen. Het is tijd dat dit alles verandert, want de nieuwe en hogere energieën van Licht zullen ideeën van afscheiding niet steunen. Maar omdat bewustzijn de substantie van vorm is, moet het meerderheidsbewustzijn ophouden energie te geven aan deze verouderde concepten om nieuwe en hogere manieren te kunnen manifesteren.

Liefde, die niets anders is dan de realiteit van EEN God die Zichzelf uitdrukt in, als, en door middel van oneindige vorm en verscheidenheid, is de sleutel die persoonlijke en wereldwijde vrijheden kan en zal ontsluiten, maar liefde moet bewust worden gerealiseerd. Geloven in dualiteit en afscheiding heeft geleid tot een overvloed aan valse concepten over liefde, waardoor een groot deel van de wereld in verwarring is geraakt en lijdt onder de gevolgen van deze valse overtuigingen. 

Zodra men beseft dat God alomtegenwoordig, almachtig en alwetend is en volledig aanwezig in elk individu, worden de voorheen omarmde regels, riten, rituelen, gebeden die in werkelijkheid prooien, bedelen, smeken en buigen voor een of ander concept in de hemel overbodig. Dit zijn de overtuigingen die nu door steeds meer individuen in twijfel worden getrokken, waarover wordt nagedacht en die worden onderzocht, eenvoudigweg omdat zij ontdekken dat deze concepten niet langer resoneren als waarheid.

Chaos breekt veel van de oude fysieke, emotionele en mentale structuren af die lang op hun plaats zijn gehouden door een universeel geloof erin. Als vertrouwde structuren persoonlijk en wereldwijd beginnen af te brokkelen, brengt dat enorme angst en weerstand teweeg bij hen die daarop vertrouwen als hun fundamentele geloofssysteem. 

Er komt verandering. Wees voorbereid op nieuwe en hoog resonerende energieën die elk aspect van de wereld zullen binnendringen. Het gebeurt al. Blijf bij je centrum, je Goddelijkheid, en herinner je dat de enige realiteit God is, die dichter bij je is dan een ademhaling. We hebben deze dingen al eerder gezegd, maar ze moeten herhaald worden omdat zovelen verloren zijn gegaan in de somberheid van het dagelijkse nieuws en de wereldactiviteiten. Vergeet niet dat wanneer je verstrikt raakt in het driedimensionale toneel, je het in stand houdt omdat bewustzijn de substantie is van vorm.

Bewustzijn is de deur naar alle manifestatie, goed of slecht, omdat bewustzijn zich uitdrukt als vorm. Goddelijk Bewustzijn is het enige bewustzijn, maar dat wat ik als waarheid en werkelijkheid vasthoud in mijn persoonlijk bewustzijn (dat het ene Goddelijk Bewustzijn geïndividualiseerd is), creëer ik automatisch.

De intellectuele kennis van de waarheid kan zich niet naar buiten toe manifesteren, wat vaak verwarring veroorzaakt bij serieuze waarheidsstudenten die geloven dat, omdat zij hun waarheidskennis niet demonstreren, zij gefaald hebben. Intellectuele kennis is slechts de eerste stap.

Waarheid moet een gerealiseerde staat van bewustzijn worden voordat zij zich naar buiten toe kan manifesteren, want bewustzijn is de scheppende substantie. Voorbeeld: je zou er zelfs niet aan denken om een winkel binnen te gaan en te stelen, omdat je een bewustzijn van eerlijkheid hebt. Maar er zijn mensen die intellectueel weten dat stelen verkeerd is, maar de verleiding niet kunnen weerstaan omdat eerlijkheid nog niet hun bewustzijnstoestand is geworden. Onderzoek wat je in je bewustzijn nog als waarheid of werkelijkheid aanhoudt. Wanneer zich problemen voordoen, vraag jezelf dan af: “Wat geloof ik dat zich op deze manier manifesteert, of waardoor ik me zo voel?” en begin je overtuigingen daarover te veranderen.

Bewustzijn is GEEN intellectuele kennis. Bewustzijn is de essentie van je evolutionaire status, dat wat je bent, je wezen, je leven. Naarmate je evolueert en dieper in de waarheid doordringt, is je bewustzijn, dat het ene Goddelijke Bewustzijn geïndividualiseerd is, in staat Zichzelf vollediger uit te drukken. Je kunt nooit wijsheid, kennis, vrede, harmonie enz. krijgen, omdat deze kwaliteiten al volledig aanwezig zijn in je bewustzijn. Evolutie gaat over uit de weg gaan “Waaruit de gevangen pracht kan ontsnappen” (Paracelsus – Robert Browning).

Zuivering is het proces van het verwijderen van de lagen van onwaarheid uit iemands bewustzijn die in de loop der tijd zijn gevormd door vele levens die in derde-dimensionale energie zijn geleefd. Ieder mens heeft verschillende soorten lagen, sommige dik, sommige dun, en sommige vastgeplakt. Het proces om deze lagen te verwijderen kan zeer pijnlijk zijn, en is dat vaak ook, omdat mensen gewend zijn geraakt aan en zich op hun gemak voelen bij hun creaties. Op dit moment vindt er een geïntensiveerd opruimingsproces plaats.

Laat al jullie mooie bubbels barsten geliefden, en jullie zullen ontdekken dat er een hele nieuwe wereld buiten die bubbels bestaat. 

Wij zijn de Arcturiaanse Groe

Vertaling: wakkeremensen.org