De Arcturiaanse Groep: “Als Je Ook Maar Één Seconde Daadwerkelijk Van God Gescheiden Zou Zijn, Zou Je Eenvoudigweg Niet Bestaan.”

De Arcturiaanse Groep
“Als Je Ook Maar Één Seconde Daadwerkelijk Van God Gescheiden Zou Zijn, Zou Je Eenvoudigweg Niet Bestaan.”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 13 NOVEMBER 2022

Dierbare lezers, wij komen met een boodschap van hoop, liefde, informatie en steun voor jullie die zo moedig het Licht vasthouden in deze tijden van verandering en energetische dichtheid. Twijfel er nooit aan dat alles volgens plan verloopt, want een Goddelijk plan kan nooit worden verstoord, veranderd of tegengehouden door menselijk denken of de strategieën. Eén met God is altijd een meerderheid.

Het wereldbewustzijn staat nu meer open voor verandering, waardoor veel van het oude geloofssysteem uit zijn eigen nietigheid kan instorten. Velen zijn er klaar voor of zijn al overgegaan naar een staat van bewustzijn die hen in staat stelt een groter geheel te zien, terwijl zij voorheen alleen zagen wat hun werd verteld te zien. 

De universele hypnose van het dualiteit/afscheidingsbewustzijn van de aarde heeft zo lang geregeerd dat een gevoel van afscheiding van God en al het leven voor de meesten de realiteit blijft. Het collectieve bewustzijn breidt zich nu echter uit door de aanwezigheid van steeds meer Licht dat stroomt van de vele hoogontwikkelde bewustzijnsstaten die nu op aarde aanwezig zijn en blijven incarneren. 

Probeer niet ontmoedigd te raken door persoonlijke en globale verschijningen, maar houd in gedachten dat je bent waar je bent, doet waarvoor je gekozen hebt, en geleid wordt onder het toeziend oog van je Hogere Zelf. Vergeet niet dat een belangrijk deel van de reden waarom je ervoor koos om in deze tijden op aarde te zijn, was dat je wist dat ze veel mogelijkheden zouden bieden om oude energie uit vorige levens volledig en definitief op te ruimen.

De christelijke bijbel spreekt over de heerschappij van de mens, maar de ware betekenis van heerschappij is verkeerd geïnterpreteerd als het recht om te doen wat men wil met anderen, dieren, de natuur en iedereen die als “minder dan” wordt beschouwd. Heerschappij in zijn ware betekenis betekent heerschappij over zichzelf en niet over anderen, want er zijn geen anderen. Alles is Goddelijk Bewustzijn dat zich uit in en als oneindige vorm en verscheidenheid. Alles wat materieel is, is in feite een spiritueel Idee in Goddelijk Bewustzijn dat verschijnt als materiaal in de dichtheid van drie-dimensionale energie.

Heerschappij is heerschappij over het zelf. Wat geloof en houd ik voor waarheid over mezelf en anderen? Heb ik mijn door God gegeven heerschappij overgegeven aan een persoon of concepten over succes, werk, geld, gezondheid, liefde, relaties, enz. Vraag jezelf eerlijk af: “Wat of wie geef ik nu of nog steeds mijn heerschappij?”. 

De verkeerde interpretatie van heerschappij heeft geleid tot het doden, verminken, vernietigen en zelfzuchtige acties van elke soort, gebaseerd op het valse, op het ego gebaseerde idee dat de mens het hoogste van de schepping is, beter dan alle anderen, en daarom alles kan doen wat hij wil met wat hij denkt dat “minder dan” is — omdat de “bijbel dat zegt”.

God is de onderliggende essentie van alles, anders zou het niet kunnen bestaan, want je kunt niet iets uit niets maken. Omdat driedimensionale energie zo dicht is, zijn menselijke ogen alleen in staat zich af te stemmen op en het materiële te zien – concepten die worden geïnterpreteerd door persoonlijke en collectieve geesten die zijn geconditioneerd en gehypnotiseerd door overtuigingen van dualiteit, afscheiding en twee machten. Allen zien hetzelfde, omdat er maar één is, waardoor de niet-ontwaakte meerderheid gelooft dat alleen het materiële de werkelijkheid is.

Wanneer een boom wordt omgehakt, wordt zijn materiële vorm verwijderd, maar zijn essentie als het goddelijke idee van de boom blijft bestaan. Dit wil niet zeggen dat de boom blij is met zijn verwijdering, terwijl hij ervoor koos het leven op aarde te ervaren. Bomen communiceren, hebben intelligentie, en bestaan niet alleen uit hun materiële uitdrukking. Drie dimensionale overtuigingen over het lichaam leiden vaak tot vergeefse pogingen om iemand in leven te houden en te laten functioneren nadat zijn Goddelijke essentie is vertrokken.

Een ziel treedt tijdens de zwangerschap niet onmiddellijk in het fysieke concept van het lichaam, maar komt en gaat vaak voordat zij beslist of de keuze goed voor haar is. Vaak treedt de ziel pas definitief binnen bij de geboorte. Een foetus is geen mens totdat de ziel of Goddelijke essentie binnenkomt en blijft. Tot dat moment is het een materieel concept van een mens. Dit wil niet zeggen dat beslissingen over deze zaken lichtvaardig moeten worden genomen of zonder eerlijke introspectie over bedoeling en doel. 

Ik heb heerschappij over mijn lichaam, dat in werkelijkheid een perfect spiritueel lichaam van Licht is, maar dat in de lagere resonerende dichtere frequenties van de derde dimensie materieel lijkt. Ik heb heerschappij over mijn financiën omdat ik zelfvoorzienend en zelfonderhoudend ben. Ik heb heerschappij over het weer omdat God niets weet van en zich nooit gevormd heeft als disharmonie en vernietiging. Maar het driedimensionale bewustzijn weet heel veel over al deze dingen.

Ik heb heerschappij over elk aspect van mijn leven, maar dit besef moet een gerealiseerde staat van bewustzijn worden voordat het zich kan manifesteren, want bewustzijn is de creatieve substantie van al wat is. 

Beoefen heerschappij in elke situatie, want de intellectuele kennis van een waarheid is de eerste stap naar het worden van iemands staat van bewustzijn. Bij elke verleiding om jezelf te zien als ziek, gebrekkig, ondergeschikt, of “minder dan” zeg tegen jezelf: “Ik aanvaard deze overtuigingen niet langer omdat ik nu weet dat ik Goddelijk Bewustzijn geïndividualiseerd ben en de dingen die ik voorheen over mezelf geloofde niets meer waren dan gevestigde derde dimensionale concepten met niets meer dan geloof om ze in stand te houden.” 

Geloof in geen enkele omstandigheid of situatie dat je niets meer bent dan tijdelijke lichamelijkheid, want als je ook maar één seconde daadwerkelijk van God gescheiden zou zijn, zou je eenvoudigweg niet bestaan.

Ik ben Goddelijk Bewustzijn geïndividualiseerd wat automatisch eenheid vormt met alle andere vormen van Goddelijk Bewustzijn alsook met elke Goddelijke Idee in en kwaliteit van Goddelijk Bewustzijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vanwege Thanksgiving-verplichtingen zal het volgende Arcturiaanse Groepsbericht over drie in plaats van twee weken zijn. (4 december)

Vertaling: wakkeremensen.org