De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep – 24 APRIL, 2022

Gegroet dierbare lezers. 

Weet dat zowel persoonlijk als wereldwijd alles volgens plan verloopt, het Goddelijke plan voor de ascensie van de aarde. Het is een tijd van moed, maar ook van hoop en vreugde, want datgene waarvoor jullie kwamen om getuige te zijn en deel van uit te maken (het ascensieproces) is precies wat jullie nu aan het doen zijn.

Het is heel gemakkelijk en populair geworden om de wereld van vandaag te vergelijken met ingebeelde concepten van hoe prachtig dingen vroeger waren. Laat je niet vangen in dit denken want jullie hebben er niet voor gekozen om te incarneren alleen maar om een gelukkig driedimensionaal leven te leiden, hoewel dat er wel een deel van kan en zal zijn. Als spiritueel geëvolueerde individuen hebben jullie je vrijwillig aangemeld om deel uit te maken van het ascensieproces omdat jullie wisten dat een verhoogde aanwezigheid van geëvolueerde staten van bewustzijn Licht zou toevoegen aan het collectieve bewustzijn waardoor steeds meer individuen zouden kunnen ontwaken.

Drie dimensionale energie vibreert momenteel op een lage, trage en dichte frequentie. Wat met fysieke ogen wordt gezien is niet Gods volmaakte Ideeën aarde, maar zoals met alle materiële vorm, is het een driedimensionaal concept van Gods volmaakte schepping. De driedimensionale vorm van de aarde begon als een juweel van schoonheid en leven dat Gods oneindige creativiteit en perfectie weerspiegelde, totdat onwetende gehypnotiseerde geesten, geconditioneerd met overtuigingen van dualiteit en afscheiding, egoïstisch de gaven van de aarde begonnen te plunderen zonder rekening te houden met haar als levend wezen. Zij begonnen de perfecte driedimensionale vorm van de aarde te vernietigen en het resultaat in de loop der tijd is de wereld die je nu ziet. Echter, alle Goddelijke Ideeën blijven intact als facetten van God en de aarde zal zich opnieuw manifesteren op een hogere frequentie wanneer de mensheid ontwaakt. 

De aarde is een levend Goddelijk wezen, net als ieder mens en iedere levensvorm. Alles wat bestaat drukt de uitgestrekte oneindigheid van het Goddelijk Bewustzijn uit, want niets anders bestaat. Materie is eenvoudigweg de geestesinterpretatie van een Goddelijk idee via collectieve en persoonlijke bewustzijnsstaten. De onderliggende realiteit van alles wat zich materieel uitdrukt blijft voor altijd in de Goddelijke Geest als een onverwoestbaar Goddelijk Idee.

Wanneer je gecentreerd bent in waarheid laat het het Licht van je bewustzijn stromen en zich afstemmen op diegenen die ontvankelijk zijn, waar ze zich ook mogen bevinden in de wereld vanwege Eenheid. Onthoud, jullie zijn hier niet om de driedimensionale wereld te repareren, te genezen en te corrigeren. Er zijn mensen wier werk op aarde het is om te helpen op driedimensionaal niveau, maar het werk van hen die ontwaken voor de hogere waarheid, is om een licht te ZIJN in de aanwezigheid van duisternis. Jullie bewustzijn van de realiteit die ten grondslag ligt aan elke verschijning in de materiële wereld helpt anderen te ontwaken en voegt waarheid toe aan het collectieve bewustzijn.

Oud cellulair geheugen en verouderde derde dimensionale overtuigingen blijven persoonlijk en globaal naar boven komen om herkend en opgeruimd te worden. Energie met een lage resonantie is niet in staat zich af te stemmen op de hogere dimensionale frequenties die naar de aarde stromen en op dit moment door individuen worden geïntegreerd. Oude energie die nog steeds actief is in het cellulaire geheugen komt naar het bewuste bewustzijn en wordt door velen fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel ervaren als deel van hun zuiveringsproces.

Bewustzijn vibreert met verschillende snelheden van Licht of dichtheid. Dit is energie. Iedereen is zich ervan bewust, maar de meesten begrijpen niet echt wat het is dat ze voelen. Bepaalde plaatsen zoals sommige bars, junk stores, oude en onverzorgde buurten, gevangenissen, gesloten psychiatrische ziekenhuizen, en plaatsen van geweld en lijden uit het verleden blijven energie vasthouden die vibreert met een zwaarte die nog steeds gevoeld kan worden. Plaatsen manifesteren simpelweg de energie van de bewustzijnsgroepen die ze gevormd hebben en misschien nog steeds ondersteunen. Er zijn zowel individuen als de aarde zelf die werken aan het opruimen en vervangen van gebieden van dichte energie door Licht.

De energetische vibraties die je in bepaalde situaties ervaart, is hoe je intuïtie werkt om je weg te leiden van ervaringen met een lage en misschien gevaarlijke resonantie. Vertrouw altijd op je intuïtie, want het is een facet van je werkelijkheid als Bewustzijn in plaats van een menselijke geest met slechts een beperkt driedimensionaal geloofssysteem voor begeleiding.

Ieder individu heeft een permanent werkelijk lichaam, een Lichtlichaam dat de meerderheid niet kan zien en waar ze niets van af weten. Je lichtlichaam ben jij als een geïndividualiseerde uitdrukking van de Bron. Jullie hebben een Lichtlichaam gehad sinds jullie begin. Jullie hadden het voordat jullie de lagere dimensionale energieën van de aarde betraden, blijven het hebben terwijl jullie een materieel lichaam gebruiken, en zullen het hebben wanneer jullie niet langer een fysiek voertuig nodig hebben en naar huis terugkeren.

Jullie Lichtlichaam is eenvoudigweg God’s perfecte uitdrukking van Zichzelf, geïndividualiseerd als jullie. De reden waarom er zoveel ziekten en gezondheids-problemen op aarde zijn, is eenvoudig omdat op dit moment de meeste bewustzijnsstaten geconditioneerd blijven met overtuigingen van goed/slecht en afscheiding van God en het werkelijke Zelf. Omdat het uiterlijke het innerlijke manifesteert, weerspiegelen menselijke gezondheidsproblemen van oneindige variëteit en vorm het wereldgeloof in dualiteit (ziek/wel) en afscheiding.

Omdat geest de vertolker is van zowel individuele als collectieve bewustzijnstoestanden, zijn er eigenlijk geen slachtoffers, maar dat kun je niet zeggen tegen hen die lijden omdat de meesten nog niet in staat zijn de spirituele waarheid te bevatten en leven hun leven volledig onder de invloed van het driedimensionale geloofssysteem. Weet dat er in elke situatie altijd meer aan de hand is achter de schermen dan wat op het eerste gezicht lijkt. 

Ieder mens is op aarde om te leren en zich spiritueel te ontwikkelen door de ervaringen die hij nodig heeft, waar hij spiritueel op voorbereid is, en die hij gekozen heeft voordat hij incarneerde. Velen lijken absoluut niets te leren, maar ook dat is een deel van hun leerproces. Wanneer een persoon “sterft” en naar huis terugkeert, neemt hij met de liefdevolle hulp van zijn Begeleiders de details van zijn laatste leven door en evalueert hoe goed hij de doelen en keuzes heeft bereikt die hij voor zichzelf had gesteld. 

Een terugkerende ziel wordt nooit beschuldigd van zijn daden op aarde en zelfmoorden worden niet veroordeeld zoals velen geloven. Integendeel, iedere ziel wordt geholpen om te zien en te leren van hun keuzes en ervaringen, zelfs tot het punt waarop zij hun volgende leven op aarde plannen, dat een overdoen van bepaalde ervaringen kan inhouden. Van zelfmoordenaars wordt verlangd dat zij opnieuw het punt bereiken waarop zij het hebben opgegeven en zich er dan doorheen bewegen, wat misschien niet in hun volgende leven zal zijn, maar nadat meer evolutie heeft plaatsgevonden.

Honderden jaren van valse leer en leerstellingen over hemel en hel, een straffende God en zonde, oorspronkelijk met het doel om controle over anderen te krijgen, heeft ertoe geleid en veroorzaakt dat velen nog steeds leven met een angst voor de dood en de harde straffende God die hen te wachten staat, in plaats van te beseffen dat God alleen Zichzelf kent als henzelf, wat liefde en eenheid is. 

Omdat hij een uitdrukking van God is, schept de mens ook. Sommigen die een zeer ongeëvolueerd en egoïstisch leven hebben geleid toen zij op aarde waren, zullen na hun heengaan onbewust soortgelijke situaties voor zichzelf creëren, terwijl anderen kunnen vervallen in de zware energie van zelfhaat en wroeging. Beiden creëren voor zichzelf een soort hel. Leiding en liefde zijn altijd beschikbaar en wachten op de ontvankelijkheid van iedere ziel, ongeacht hoe zij op aarde hebben geleefd. Dit betekent niet dat zij de lessen en ervaringen zullen vermijden die nodig zijn om te leren en zich spiritueel te ontwikkelen voorbij hun huidige staat van bewustzijn, maar weet dat er geen plaats is als “hel” want God kan alleen Zichzelf uitdrukken – liefde en eenheid.

Er is GEEN DOOD, twijfel hier nooit aan. Ieders thuis is de hogere dimensies en niet de aarde. Op een gegeven moment kiest iedereen ervoor om naar huis te gaan, wat niets meer is dan een verandering van locatie. Niemand is bedoeld om voor altijd in de lage resonerende energie van de derde dimensie te blijven. Op dit moment is de aarde een leerschool. Naarmate de frequentie van de aarde stijgt, zal de levensduur automatisch langer worden, indien gewenst, omdat overtuigingen van ziekte, veroudering en aftakeling, enz. niet langer als realiteit zullen bestaan.

De oorlogsactiviteiten die op dit moment plaatsvinden zullen over een maand of twee ophouden. Deze activiteiten vertegenwoordigen een intense opruiming van de “macht over” energieën die eonenlang levend en wel op aarde zijn gebleven. Door de eeuwen heen is de onwetendheid van de mens toegenomen en heeft energie toegevoegd aan “macht over” overtuigingen als een manier om zich compleet te voelen, wat in werkelijkheid niets meer is dan het valse geloof van afgescheidenheid.

Elke ziel wil haar aangeboren Goddelijke compleetheid ervaren, maar zij die nog niet spiritueel genoeg ontwikkeld zijn om dit te begrijpen, zoeken compleetheid in het uiterlijke door verschillende vormen van macht, sex en geld. Door de eeuwen heen hebben zij die beheerst worden door ego en een gevoel van afscheiding bevrediging en hun gevoel van volledigheid gezocht in macht over hen die zij minder waardevol of verdienstelijk vonden dan zijzelf. Dit geloof in persoonlijke superioriteit en afscheiding heeft hen in staat gesteld te doen en te nemen wat zij willen van anderen zonder spijt, omdat zij geloven dat zij er recht op hebben.

Enorme concentraties van “macht over” energie manifesteren zich nu, maar in plaats van zoals in het verleden door de meerderheid te worden geaccepteerd, wordt “macht over” herkend en met afwijzing ontvangen door een wereld die voorbij het geloof van afscheiding aan het evolueren is. Een nieuw en hoger collectief bewustzijn dat niet langer “macht over” mensen, leiders, regeringen, landen, religies, wetten, leerstellingen, enz. ondersteunt, wordt geboren. De mensheid is aan het ontwaken.

Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel geweld van allerlei aard laat een energetische afdruk achter totdat het gewist is. Jullie zullen niet precies weten welke oude energie naar boven komt omdat sommige heel oud zijn, maar velen van jullie zullen hun energie voelen als ze wordt opgeruimd. Accepteer nooit een negatieve of dichte energie die je ervaart als zijnde persoonlijk van jou. Verzet je er niet tegen, maar erken en laat de ongewenste energie gewoon doorstromen, erken het voor wat het is en geef het geen macht.

Jullie Licht helpt deze zuiveringen om plaats te vinden. Duistere energie die niet door God is gewijd en in stand wordt gehouden, maar eerder eenvoudigweg uit overtuigingen is gevormd, kan niet bestaan in de aanwezigheid van hoogontwikkelde staten van bewustzijn. Naarmate meer en meer mensen ontwaken en de waarheid beginnen te leven, moet dat wat vals is automatisch oplossen. 

Stop met macht te geven aan alle verschijningen – dit is goed, maar dat is slecht, de bloemen zijn goed, maar insecten zijn slecht, de lucht hier is goed, maar daar is hij slecht, een bepaald voedingsmiddel is goed, maar dat is het niet. Volg je intuïtie want zelfs de eenvoudigste dingen kunnen de energie van dualiteit versterken als je erin gelooft.

Wij begrijpen dat op aarde sommige dingen echt als goed of slecht werken en dat praktische menselijke handelingen vaak noodzakelijk zijn. Maar jullie die wakker zijn moeten eerst de waarheid die aan de schijn ten grondslag ligt tot bewustzijn brengen voordat je de menselijke stappen neemt die nodig zijn.

Proberen te leven en afhankelijk te zijn van de absolute waarheid alvorens het bewustzijn ervan te bereiken is niet wijs noch spiritueel en heeft voor vele oprechte studenten van de waarheid rampspoed tot gevolg gehad. Het absolute moet echter eerst intellectueel gekend en beoefend worden om het uiteindelijk een bereikte staat van bewustzijn te laten worden die zich dan naar buiten toe zal manifesteren in, als, en door het individu.

Alles IS – goed noch slecht, maar IS gewoon. 

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org