De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 13 Maart 2022

Dierbare lezers, welkom bij onze boodschap. 

Zoals jullie weten, is het leven wereldwijd steeds intenser geworden en sommigen van jullie vragen zich misschien nog steeds af waarom je hier bent en wat voor goeds je als één persoon kunt doen. Sommigen van jullie hebben misschien zelfs overwogen om gewoon weg te gaan, zoals velen van jullie al hebben gedaan, maar op een dieper niveau weet je dat je hier bent voor een reden en dat je niet weg wilt gaan voordat je hebt voltooid waarvoor je gekomen bent.

Probeer onthecht te blijven van de negativiteit die momenteel de wereld doordringt – bewust van maar onthecht door je te herinneren dat de aarde bezig is oude energie bloot te leggen en op te ruimen. Het wereldbewustzijn ontwaakt in toenemende mate voor de zinloosheid, pijn en domheid van oorlog, wat op zijn beurt het collectieve bewustzijn verlicht. Het Goddelijke plan ontvouwt zich ondanks de schijn en zal niet worden tegengehouden of omgeleid door menselijke pogingen om dat juist wel te doen. Wees niet bang voor nucleaire activiteit want de Wezens van Licht die de mensheid bijstaan zullen dit niet toestaan en hebben eerdere pogingen in het verleden ontmanteld.

Houd vast aan de waarheid in aanwezigheid van negativiteit en geweld door de Goddelijke natuur van alle betrokkenen te erkennen, ook al hebben zij er zelf geen belang bij dit te weten. Niets op dit punt is willekeurig maar eerder een facet van het ascensieproces van de aarde dat niet in een kort moment kan plaatsvinden. Het spirituele ascensieproces vindt persoonlijk en wereldwijd plaats wanneer individuen ontwaken tot de realiteit van eenheid, waardoor de effecten van verouderde en valse afscheidingsovertuigingen kunnen oplossen. 

Zoals we al vele malen eerder hebben gezegd, is het jullie taak om een waarheidsbewustzijn te zijn, ongeacht uiterlijke verschijningen dichtbij of veraf. Omdat jullie levenslang geprogrammeerd zijn om te geloven dat je alleen iets bereikt door “te doen” in de uiterlijke wereld, kan het voor jullie voelen alsof je niets voor de wereld doet als je het Licht vasthoudt. Het spirituele leven is niet een leven van niets doen, maar het driedimensionale “doen” evolueert naar “spiritueel doen”.

Wanneer het leven van binnenuit geleefd wordt, beginnen oplossingen voor uiterlijke problemen die op de een of andere manier aangepakt moeten worden zich automatisch intuïtief, gemakkelijk en praktisch te ontvouwen – manifestaties van de Goddelijke harmonie en heelheid die in je Bewustzijn aanwezig zijn. Spiritueel “doen” vindt vaak plaats op manieren die je niet had kunnen voorzien of plannen omdat ze nog geen deel uitmaakten van je bewustzijn.

Naarmate het geïndividualiseerd bewustzijn verlicht raakt en valse overtuigingen vervagen, kunnen de reeds volledig aanwezige kwaliteiten van het Goddelijk Bewustzijn (intelligentie, wijsheid, creativiteit, volledigheid, harmonie enz.) zich naar buiten beginnen te manifesteren als wat op dat moment nodig is. De geest interpreteert en vormt het uiterlijke vanuit de inhoud van het geïndividualiseerde bewustzijn, of dat nu geconditioneerd is met valse overtuigingen of niet.

De geest interpreteert de zelfonderhoudende/zelf in stand gehouden kwaliteiten van het Goddelijk Bewustzijn op manieren die praktisch en persoonlijk zijn voor het individu. Een dokter kan wakker worden met een nieuwe en betere manier van behandeling voor een probleempatiënt. Een monteur kan plotseling de oplossing bedenken voor een moeilijke reparatie. Een uitvinder kan het idee opvatten voor iets dat hard nodig is in de wereld. 

Nieuwe en hogere ideeën en oplossingen kunnen zich alleen naar buiten toe manifesteren wanneer zij vanuit het Goddelijk Bewustzijn mogen stromen, waar zij in spirituele vorm bestaan als creativiteit, volledigheid, heelheid, harmonie enz. Het zijn alleen overtuigingen van dualiteit, scheiding en twee machten die de kwaliteiten van de Bron die al aanwezig zijn in het bewustzijn van ieder individu ervan weerhouden hebben zich te manifesteren. Vergeet nooit dat je bewustzijn geïndividualiseerd Godsbewustzijn is, waardoor je een schepper wordt. “Wat kies ik om te creëren?” 

De menselijke geest heeft alleen toegang tot wat al in het collectief aanwezig is, en daarom zijn creaties van de menselijke geest beperkt tot wat al bekend is. Jullie zijn allemaal bekend met saaie en repetitieve muziek, kunst en ideeën die gecreëerd zijn op basis van wat al bekend is en niets nieuws brengen. De grote meesters van muziek, kunst, wetenschap enz. hebben altijd geput uit de bron van creativiteit in zichzelf, waardoor nieuwe en voorheen onbekende ideeën in vorm konden vloeien.

Leven vanuit een staat van bewuste eenheid met de Bron is heel praktisch, maar het derde dimensionale denken heeft het gedegradeerd tot een onpraktische, valse en niet-bestaande illusie. Eeuwen van leven in afscheiding van God en alle andere levensvormen heeft de mensheid doen geloven dat zij moet werken, worstelen, oorlog voeren en op anderen moet trappen om te overleven. De evolutie zal echter altijd doorgaan, omdat niemand zich voor altijd anders kan voordoen dan hij werkelijk is.

Het is belangrijk om je persoonlijke geloofssysteem te onderzoeken en daarbij heel eerlijk tegen jezelf te zijn. “Wat geloof ik nog steeds waardoor ik me zo voel? Is het waar of alleen maar wat mij verteld, geloofd en geleefd is? Wil ik doorgaan op de oude manier omdat ik me daardoor geaccepteerd voel?” 

Kijk je in de spiegel en haat je wat je ziet omdat het niet overeenkomt met een of ander driedimensionaal concept van wat jij denkt dat een persoon begeerlijk, lieflijk of aanvaardbaar maakt? Kijk je naar je leven – werk, opleiding, relaties – en denk je dat je een mislukking bent omdat je keuzes niet overeenkomen met wat de maatschappij als succes beschouwt en waard om je liefde en respect te geven? Wees heel eerlijk tegenover jezelf met betrekking tot schijnbaar gewone en onschadelijke overtuigingen die je nog steeds koestert en die in feite afscheiding vertegenwoordigen.

Iedereen zoekt om geliefd en geaccepteerd te worden, het kan niet vermeden worden. Want er is maar EEN en de geïndividualiseerde uitdrukkingen van dat ENE zijn met elkaar verbonden. De verbindende energie van de EEN als velen is wat de wereld liefde noemt. De verbinding tussen de vele expressies van EEN wordt geïnterpreteerd en ervaren door de derde dimensionale staat van bewustzijn als een diep verlangen en zoeken naar heelheid, volledigheid, liefde. 

De meesten zijn zich er nog niet van bewust waarom ze gedreven worden om de dingen te zoeken waarvan ze geloven dat ze hen acceptatie en liefde zullen brengen. Zelfs de misdadiger gelooft dat zijn daden hem geluk zullen brengen en het respect van zijn medemensen. Er is een zoektocht naar liefde en acceptatie op elk niveau van bewustzijn, maar de universele onwetendheid over waarom dit zo is, heeft geresulteerd in een wereld die bereid is alles te doen om datgene te bereiken waarvan zij geloven dat het buiten henzelf ligt.

Weet en accepteer dan werkelijk dat je God bent in manifestatie – niet slechts een deel van of één met, maar de volheid. Er is geen jij Mary, Dick, of Joe, er is alleen JIJ, geïndividualiseerde God, de IK BEN die bekend is als Mary, Dick, of Joe. 

Ik is een heilig woord dat God is en niet ego. Toen de meester Jezus zei: “Ik ben de weg” verwees hij naar de Godheid in iedereen en niet alleen in zichzelf, een punt dat door de eeuwen heen ernstig verkeerd is geïnterpreteerd. De universele onwetendheid over IK BEN heeft geleid tot een hypnose die zich blijft manifesteren als illusies van dualiteit, afscheiding, en de aanbidding van vele drie dimensionale goden. 

Herinneren wie en wat je bent wordt geen bereikte staat van bewustzijn in één nacht, maar is het begin. Verandering begint in de uitgestrekte en hogere niveaus van bewustzijn en werkt door vele energetische lagen heen om uiteindelijk uit te komen op het laagste niveau – het materiële. 

Veranderingen vinden persoonlijk en wereldwijd plaats en worden snel toegankelijk voor ieder individu, ook al manifesteert zich nog niet veel op het materiële niveau. Geef de hoop niet op en laat je niet verleiden om te geloven dat je werk niets oplevert omdat je geen resultaten ziet, maar vertrouw erop dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt.

Leef wat je weet, dierbaren, want de spirituele geest kan niet terug in de lamp worden gestopt.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org