De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 27 februari, 2022

Welkom dierbare lezers.

Weet dat deze boodschappen jullie met liefde worden gebracht en met de intentie om aanmoediging, informatie en waarheid te brengen aan jullie, de dapperen die ervoor kozen om in deze tijd op aarde te zijn om de spirituele evolutie van de mensheid te helpen door de aanwezigheid van jullie licht en bewustzijn. 

Wij eren ieder van jullie en zijn ons volledig bewust van jullie frustratie over de schijnbare traagheid van verandering en de verontrustende situaties die voortdurend over de hele wereld plaatsvinden. Weet echter dat dit alles jullie duidelijk was voordat jullie besloten te incarneren en dat jullie toch gretig deel wilden uitmaken van het ascensieproces van de aarde. Jullie wisten dat jullie licht en bewustzijn nodig zouden zijn en dat hogere binnenkomende energieën het de perfecte gelegenheid zouden maken om resterende oude energie voor jullie zelf op te ruimen.

Weet dat alles volgens plan verloopt, ondanks hoe het misschien lijkt als je naar de schijn kijkt. Het is een proces en kan niet van de ene dag op de andere gebeuren. Een grote hoeveelheid oude energie wordt op dit moment opgeruimd van de aarde zelf over de gehele wereld, vooral in landen die al heel lang bewoond zijn. Energie die gevormd is door eeuwen van oorlog, overheersing, strijd, armoede en allerlei vormen van geweld komt nu naar de oppervlakte in gebieden die dringend een reiniging nodig hebben. 

Dictators en anderen in machtsposities beginnen te voelen dat de “macht over” die zij altijd hebben genoten aan het verzwakken is, waardoor zij zich bedreigd voelen zonder te weten waarom. Angst zorgt ervoor dat sommigen van hen zich afreageren op manieren die hun staat van bewustzijn vertegenwoordigen. Deze oude manieren worden echter snel verouderd omdat de energieën die hen in stand hebben gehouden (geloof) beginnen op te lossen en dat zullen blijven doen naarmate er steeds meer licht doordringt in het collectieve bewustzijn.

Het is voor velen een tijd van rouw. Een tijd waarin de meerderheid, zowel de ontwaakten als de niet-ontwaakten, een ongeïdentificeerd gevoel van droefheid ervaren. Als het vertrouwde begint te vervagen, veroorzaakt dat angst voor het onbekende bij degenen die zich er niet van bewust zijn dat er nieuwe en betere wegen komen en dus blijven zij geloven dat, ondanks hoe ontwrichtend en pijnlijk sommige van de oude wegen misschien zijn geweest, zij de juiste wegen waren en zijn. Velen van jullie voelen deze energie gewoon aan, ze is niet van jullie.

Er zal steeds meer een beroep op jullie worden gedaan om degenen te helpen die naar jullie toe komen met vragen en zorgen. Zij herkennen jullie stabiliteit in het aangezicht van uiterlijke schijn en willen dit voor zichzelf. Jullie zullen leraren worden, en velen van jullie zijn dat al, voor hen die de waarheid willen en zoeken. Maar nog belangrijker dan het uiterlijke werk is het innerlijke werk, jullie vermogen om voortdurend en in stilte het Licht te ZIJN dat jullie zijn, want zonder het innerlijke kan er geen uiterlijke zijn.

Jullie zijn spiritueel klaar om de verleiding te weerstaan om snel in te springen om te genezen, te veranderen, of uiterlijkheden te herstellen. Die dagen eindigden toen jullie begrepen en aanvaardden dat de enige realiteit die van één alomtegenwoordige, almachtige, alwetende God/Bron/Schepper/Bewustzijn is – punt uit. Als dit eenmaal begrepen en aanvaard is, wat valt er dan nog op te lossen, tenzij het geloof in twee machten blijft bestaan? 

Wanneer je leeft vanuit een bewustzijn dat niet langer vervuild is met overtuigingen van dualiteit en afscheiding, stroomt de energie van jouw verlicht bewustzijn automatisch waar je ook bent, want het is wie je bent. Sta toe dat je Licht naar de aarde, mensen en landen, en naar alle situaties stroomt zonder intenties te verbinden aan hoe je denkt dat ze zouden moeten zijn. Wanneer je het Licht en de volmaaktheid erkent die reeds in en als hen aanwezig zijn, werk je vanuit een hoger niveau, het niveau van Eenheid. 

God alleen is werkelijkheid en de vormen van goed en kwaad waarvan jullie getuige zijn, zijn valse gedachtenvertalingen van de spirituele werkelijkheid die aan alles ten grondslag ligt. Je kunt niet iets uit niets maken. Het verstand put uit en presenteert persoonlijke en collectieve bewustzijnstoestanden (het bewustzijn is de substantievorm) die in de derde dimensie gewoonlijk geconditioneerd zijn door overtuigingen van dualiteit, afscheiding en twee machten.

Dit is de reden waarom de zeer ontwikkelde mensen in de loop der tijden hebben gezegd dat de wereld een illusie is. De wereld is geen illusie, het is een echte, volmaakte en spirituele expressie van God. Het zijn veeleer de hypnose van de mensheid en zijn valse overtuigingen over de wereld die de illusie vormen.

Jullie kunnen zeggen dat dit onmogelijk is en zeer onpraktisch in de gewone wereld waar regelmatig gebeurtenissen van geweld en onenigheid plaatsvinden, maar dit is de reden waarom jullie, die wakker zijn, ervoor kozen om in deze tijd op aarde te zijn. Jullie kwamen om het collectieve bewustzijn met waarheid te bezaaien, net zoals Jezus lang geleden het collectieve bezaaide. Steeds meer waarheid in het collectief, zal degenen die hogere en betere wegen zoeken in staat stellen er toegang toe te krijgen. Dit is de enige manier waarop een slapende wereld kan oprijzen uit haar huidige dichtheid en in de realiteiten van het Universum van Gods schepping.

Wij zeggen niet dat het in orde is om door donkere steegjes in twijfelachtige gebieden te lopen. We zeggen niet dat je moet stoppen met je deur op slot te doen. Het spirituele leven is de praktijk van het lopen op “het randje van een scheermes”. Laat je intuïtie je leiden als je je dag doorbrengt. Neem de menselijke voetstappen die nodig en praktisch zijn, maar doe het met een bewustzijn van waarheid in plaats van angst.

Leven van binnenuit kan moeilijk, zo niet onmogelijk lijken terwijl je persoonlijke en globale conflicten observeert, maar dit is de reden waarom alleen diegenen die spiritueel sterk en voldoende geëvolueerd zijn, werden uitgekozen voor de taak om Licht naar een ascenderende planeet te brengen. Laat verschijningen zijn wat ze zijn zonder jezelf erin onder te dompelen (ermee af te stemmen). Jullie werk is niet hetzelfde als dat van degenen die werken om dingen beter te maken via het driedimensionale geloofssysteem. Jullie taak als Lichtwerkers is om het Licht te zijn door je te realiseren dat God alleen macht is, geen macht over maar eenvoudigweg de enige macht. Laat de woorden: “Ik en de Vader zijn één.” jullie staat van bewustzijn worden, jullie identiteit. Dit is mystiek. 

In de loop van honderden levens, evolueert ieders bewustzijn in fases. Eerst atheïsme, dan in een soort georganiseerde groep of geloofssysteem, dan naar metafysica, en tenslotte naar mystiek of het bewustzijn van Eenheid. Velen aarzelen om verder te gaan dan metafysica omdat het nieuwe, andere en opwindende hulpmiddelen biedt die lijken te werken. Echter, metafysica die gebaseerd is op nieuwe manieren om een slecht beeld in een goed beeld te veranderen en ook in staat is om iemand dichter bij God te brengen, bestendigt vaak gewoon het geloof in dualiteit en afscheiding.

Ieder mens leert en groeit spiritueel door elke fase heen en daarom is het belangrijk om anderen gewoon toe te staan te zijn waar ze zijn in hun geloofssysteem. Wanneer zij klaar zijn voor hun volgende fase, zal hun Hogere Zelf hen daarheen leiden en jij kunt daar een deel van zijn. Bekeren is een zeer ego-gebaseerde activiteit.

Mystiek is een bereikt bewustzijn van Eenheid dat automatisch wordt beleefd, zelfs wanneer gewone menselijke voetstappen moeten worden gezet. De wereld in het algemeen herkent de hedendaagse mystici niet omdat zij leven, werken, gezinnen hebben en net zo lijken te zijn als ieder ander. In het algemeen blijft de wereld denken aan mystici zoals ze zijn afgebeeld op heilige kaarten, kunstwerken, standbeelden enz. – ogen gesloten, handen gevouwen, en met een helder licht rond hun hoofd.

Jullie die wakker zijn, in de wereld leven maar er niet van zijn, zijn de mystici van vandaag. Het mystieke leven is een leven van onthechting van veel dat het driedimensionale denken bezighoudt en daarom worden degenen die het leven vaak als onverschillig en koud beschouwd door degenen die volledig in het driedimensionale geloofssysteem leven. Een moderne mysticus zijn staat liefdevol en warm zijn nooit in de weg, maar belichaamt veeleer de essentie van deze dingen. Mystiek is waar je je op hebt voorbereid gedurende je vele levens van spiritueel zoeken, vragen stellen, studie en oefening.

Als je diep in het bewustzijn van je Goddelijke Zelfheid beweegt, zullen vele vroegere manieren om problemen op te lossen en het leven in het algemeen te leven, zich aan je bewustzijn blijven presenteren omdat je eraan gewend bent en ermee vertrouwd bent. Je kan echter snel ontdekken dat manieren (acties, woorden, ideeën, enz.) die in het verleden goed voor je werkten, niet langer werken zoals ze ooit deden. Dit komt omdat je geëvolueerd bent en niet langer op één lijn met hen staat.

Verzet je nooit tegen iets, want verzet maakt datgene waartegen verzet wordt alleen maar tot een “iets” dat het macht en realiteit geeft. In plaats daarvan, evalueer eenvoudigweg elke situatie in het licht van jouw hogere bewustzijn – stop, ga naar binnen, en herinner jezelf eraan dat niets macht is behalve God en dat God Zichzelf bestuurt als jou. Neem dan de stappen die je intuïtief leidt om te nemen en die voor anderen heel driedimensionaal kunnen lijken.

Mystiek bewustzijn worden is een enorme stap, een stap die voor sommigen nog vele jaren of zelfs levens zal vergen, maar jullie die deze boodschappen lezen en begrijpen zijn er klaar voor. Op een bepaald punt realiseert iedere ziel zich uiteindelijk dat alle “dingen” die ontworpen zijn om iemand dichter bij God te brengen, slechts “dingen” zijn die je laten geloven dat je afgescheiden bent van God en al Gods uitdrukkingen.

Niets – geen enkel ritueel, praktijk, gebed, les, kristal, olie, mantra, groep, goeroe of leraar kan je geven wat je al hebt of je maken tot wat je al bent. Spirituele hulpmiddelen kunnen je helpen omdat ze hun eigen energie dragen, waarvan vele een hoge resonantie hebben. Wanneer je je afstemt op de energie van bepaalde kristallen of oliën enz., kun je tijdelijk naar hun niveau getild worden, maar het zal altijd tijdelijk zijn omdat jouw eigen staat van bewustzijn datgene is wat jou beheerst.

Gebruik deze dingen, houd ervan, maar vergeet nooit dat spirituele hulpmiddelen bedoeld zijn als hulp en nooit bedoeld zijn om iemands God te worden. Afhankelijk blijven van spirituele hulpmiddelen of een persoon in de overtuiging dat je ze nodig hebt is een vorm van idolatrie die verdere evolutionaire vooruitgang zal blokkeren. 

Het is tijd en jullie zijn er klaar voor.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org