De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyin Raffaele – 13 Februari 2022

Welkom dierbare lezers.

Ook al lijkt er aan de buitenkant niets te verbeteren, weet dat er elke dag steeds meer mensen ontwaken en hun overtuigingen en de systemen die ze in stand houden in twijfel beginnen te trekken. De veranderingen waar de wereld op blijft hopen en voor blijft bidden, kunnen zich alleen manifesteren door het bewustzijn van de mensen op aarde zelf en niet vanuit een of ander ver driedimensionaal concept van God. Het Goddelijk Bronbewustzijn belichaamt geen dualiteit of afscheiding in zich, en is zich alleen bewust van Zichzelf en ZIJN uitingen omdat dat alles is wat bestaat.

Naarmate meer en meer mensen de vergissing van afscheiding beginnen in te zien, zal de inhoud van het collectief bewustzijn van de aarde meer verlicht worden, waardoor hoger resonerende en meer geëvolueerde ideeën toegankelijk worden en er naar gehandeld kan worden. Dit is hoe verandering zal komen en dit is het werk dat jij en allen die wakker zijn aan het doen zijn.

Vrijheid is het geboorterecht van ieder individu en niet iets waar voor gevochten, gebeden of wat dan ook moet worden. Vrijheid is vrij en is dat altijd geweest. Het populaire gezegde dat vrijheid niet vrij is, is onjuist. Echter, net als de vele Goddelijke kwaliteiten die in de meerderheid sluimeren, kan ware vrijheid zich alleen manifesteren vanuit een bewustzijn dat zich realiseert dat eenheid met de Bron het onmogelijk maakt om niet vrij te zijn.

Naarmate je persoonlijke evolutionaire reis je dieper brengt in het begrijpen van je ware zelf, ontdek je, zoals velen al hebben gedaan, dat je je steeds meer bewust wordt van en vrij wordt van vele dingen die je tot nu toe in een of andere vorm van fysieke, emotionele, mentale of spirituele gebondenheid hebben gehouden zonder dat je je daar zelfs maar bewust van was.

 Kan God gebonden zijn aan door mensen gemaakte regels en overtuigingen? Kan God ooit in slavernij gehouden worden? Is God onderworpen aan de grillen en verlangens, regels en voorschriften van menselijke geesten? Een gebrek aan vrijheid blijft zeer duidelijk over de hele wereld, omdat de meerderheid nog geen bewustzijn van vrijheid heeft bereikt en gelooft dat zij slechts machteloze menselijke wezens zijn.

De mensen op aarde zullen getuige blijven van een gebrek aan vrijheid op aarde zolang er ook maar één overblijft die gelooft in afscheiding en dualiteit. Dit komt omdat er slechts één bewustzijn is, geïndividualiseerd als de velen. Dat ene valse geloof zal zich dan op de een of andere manier manifesteren omdat er geen ongemanifesteerd bewustzijn is. Maar onthoud, jouw bewustzijn is de wet voor jou en niet het collectief, hoewel je je bewust zult zijn van en iets van het collectief zult blijven ervaren terwijl je op aarde leeft.

Ieder mens heeft de keuze wat hij accepteert of verwerpt. Energie zoekt altijd aansluiting bij gelijksoortige energie en de staat van je bewustzijn zal vanuit het collectief die gedachten, ideeën en overtuigingen aantrekken die aansluiten bij je energie. Gedachten die in je geest zweven zijn echter onpersoonlijk, tenzij je ze opeist als de jouwe, waarna ze de jouwe worden omdat je ze deel van je bewustzijn hebt gemaakt. Voorbeeld: iemand die zich voortdurend zorgen maakt over ziekte en gezondheid zal automatisch ideeën en ervaringen van ziekte en gezondheid uit het collectief aantrekken.

Naarmate een persoon spiritueel evolueert en zijn energie verfijnder wordt, wordt hij gevoeliger voor de frequenties om hem heen. Veel zeer geëvolueerde jonge mensen die speciaal geïncarneerd zijn om Licht toe te voegen aan het ascensieproces van de aarde, hebben het nu moeilijk omdat hun energetische gevoeligheid ervoor zorgt dat zij de negatieve en laag resonerende energieën voelen (woede, depressie, frustratie, lage eigenwaarde, etc.) die op dit moment zo duidelijk aanwezig zijn op aarde. Omdat zij zich niet herinneren wie zij zijn of waarom zij gekomen zijn, geloven zij dat deze gevoelens, emoties enz. persoonlijk van hen zijn in plaats van extern aan hen te zijn. Als je een jongere hebt die hieraan lijdt, leg hem dan uit wat er aan de hand is, dat zijn gevoeligheid hem in staat stelt collectieve energieën te voelen die niet de zijne zijn.

Velen beginnen actief te protesteren voor persoonlijke vrijheid. Omdat zovelen de hogere frequenties hebben geïntegreerd die al enige tijd naar de aarde stromen, worden steeds meer mensen zich bewust van hoe de vrijheden op aarde zijn gemanipuleerd. Degenen die nog niet begrijpen dat vrijheid al volledig in hen aanwezig is op grond van hun eenheid met God, zullen ernaar zoeken door middel van acties en uiterlijke activiteiten die in overeenstemming zijn met hun huidige staat van bewustzijn. Jullie zullen hier steeds meer van zien.

Er is een opening en een ontwaken die wijzen op een evolutionaire verandering die plaatsvindt waardoor velen die nooit eerder twijfelden aan persoonlijke vrijheid, nu wel gaan twijfelen. Maar jullie die deze boodschappen lezen weten al wie jullie zijn en dat de kwaliteiten van de Bron, inclusief vrijheid, volledig in jullie aanwezig zijn, dus voor de meesten van jullie (er zullen uitzonderingen zijn) zal het werk om het vrijheidsbewustzijn naar de wereld te brengen meer op innerlijke niveaus plaatsvinden dan op uiterlijke.

De toename van Licht op aarde zorgt ervoor dat velen ontwaken en pogingen beginnen om de persoonlijke vrijheden terug te krijgen die zij onwetend anderen in hun leven hebben laten afnemen – de vrijheid om zichzelf te zijn in relaties, werk, familie, en religieuze overtuigingen. Blijvende vrijheid kan zich alleen manifesteren door bewustzijn, omdat bewustzijn de substantie van vorm is en daarom zijn hulpmiddelen uit de derde dimensie vaak ineffectief.

Ware vrijheid worstelt om geboren te worden op dit moment en ieder mens voelt het aan. Het zijn geen driedimensionale concepten, gebaseerd op ideeën van afscheiding, die de wereld uit de financiële, huwelijkse, werkgelegenheids- of religieuze slavernij zullen bevrijden, maar veeleer de realisatie door de mens van zijn reeds aanwezige volledigheid. Er zijn echter nog steeds mensen in de wereld die de media en andere vormen van communicatie gebruiken om de meerderheid ervan te weerhouden zich de aangeboren vrijheid te realiseren, want als een persoon of een groep zich eenmaal ware vrijheid realiseert, zijn ze niet langer controleerbaar.

Weet en accepteer dat jullie al vrij zijn, geliefden, omdat vrijheid een Goddelijk geboorterecht is dat voor iedereen beschikbaar is. Het bereiken van het bewustzijn ervan begint met kennis, het begrip dat je al vrij bent krachtens je eenheid met de Bron. Volg dit door deze waarheid te beoefenen (in gedachten te brengen) in elke situatie die zich persoonlijk of wereldwijd voordoet.

Erken dat vrijheid een Goddelijke wet is, ook al ervaart de wereld in het algemeen die op dit moment niet ten volle. Geleidelijk zal een gevoel van vrijheid in je beginnen te groeien, ondanks wat er zich aan de buitenkant afspeelt. Dit zal nieuwe gevoelens van bekrachtiging met zich meebrengen die oude gevoelens van slachtofferschap beginnen op te lossen zodat je gemakkelijk kunt zeggen: “Dank je voor jouw mening, maar ik ga dit doen.”

Het bereiken van een bewustzijn van persoonlijke vrijheid brengt vaak woede en weerstand met zich mee van diegenen die geen verandering willen en in sommige gevallen verwachten dat iemand blijft doen wat hij of zij hem of haar opdraagt te doen zoals voorheen. Weerstand zal komen van familie, religieuze of sociale groepen, man/vrouw, vrienden, enz. maar zolang beslissingen voor persoonlijke vrijheid stromen op stromen van Liefde in plaats van die van woede, wrok, wraak, enz. zal aangeboren vrijheid beginnen te groeien en te bloeien.

Zeg, doe en onderneem altijd acties vanuit een plaats van Liefde, zelfs met diegenen die boos, veeleisend of haatdragend kunnen zijn ten aanzien van de veranderingen die je voor jezelf aan het maken bent. Dit betekent nooit dat je je moet overgeven aan andermans ongewenste verlangens en keuzes voor jou, maar eerder dat je krachtig en op een manier die de ander kan begrijpen, je waarheid zegt vanuit een bewustzijn dat zich bewust is van de Goddelijke natuur van de ander. Er zullen momenten zijn dat je gewoon een beetje “het spel moet meespelen” en dat kan geen kwaad, want wat belangrijk is, is wat er in je bewustzijn gebeurt. Vertrouw altijd op je intuïtie om je te leiden.

Zodra een individu ervoor kiest zich open te stellen voor het zoeken naar spirituele waarheid, worden zij in nieuwe richtingen geleid, waarvan sommige niet altijd aangenaam zijn. Weet dat de moeilijke ervaringen zich voor ieder mens op alle niveaus manifesteren zodra de keuze is gemaakt om zich spiritueel te ontwikkelen. Deze ervaringen zijn niet toevallig of een teken van spirituele achteruitgang, maar komen eerder door het Hoger Zelf van een individu (het Ware Zelf) die weet op welke lessen de persoon voorbereid is, die hij nodig heeft, en die hij klaar is om te leren.

Individuen kiezen er vaak voor om te incarneren in situaties die een oude energie opnieuw activeren die ze misschien actief hebben gedragen en waar ze levenslang mee hebben geleden, maar die ze nu spiritueel bereid zijn op te ruimen. Iemand die bijvoorbeeld levenslang seksueel misbruik met zich heeft meegedragen en eronder heeft geleden, zal, als hij er spiritueel klaar voor is, mogen incarneren in een situatie van actief seksueel misbruik om persoonlijk deze diep begraven energieën te activeren, ze te overstijgen, ze op te ruimen en zich te ontwikkelen tot een staat van bewustzijn die niet langer seksueel misbruik toestaat, draagt, accepteert of ooit nog kan ervaren. Deze dierbaren worden dan vaak raadgevers die anderen helpen hetzelfde te doen.

De menselijke geest kan alleen oordelen op basis van verschijningen, maar onthoud dat niets is wat het lijkt, want alles in de derde dimensie is een materiële interpretatie van een spirituele werkelijkheid. Spirituele realiteit ligt ten grondslag aan alle verschijningen, anders zou er geen uiterlijke manifestatie zijn.

Vertrouw op het proces en sta jezelf toe om het driedimensionale “moeten” en “niet mogen” los te laten dat je nog steeds in je bewustzijn vasthoudt. Wees wie je bent

 In de vrijheid van Goddelijke Werkelijkheid, zijn wij de Arcturiaanse Groep

 

Kanaal: Marilyn Raffaele

 


Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org