De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 1 Augustus 2021

“Je bent niet een stukje van God, je bent de heelheid van God.”

Dierbare lezers,

weet dat onze boodschappen naar jullie toe stromen op stromen van licht en liefde met de bedoeling om jullie te helpen de niveaus van spiritueel bewustzijn te bereiken die jullie zoeken en waar jullie spiritueel op voorbereid zijn.

Wij aan deze kant zien jullie als sterk en moedig, omdat jullie ervoor gekozen hebben te incarneren om deel te nemen aan het ascensieproces van de aarde. Te allen tijde vast te houden aan je hoogste waarheidsbewustzijn zal je helpen te voorkomen dat je ongewild meegetrokken wordt in de draaikolken van chaos en angst die je op dit moment op alle niveaus en vanuit alle richtingen worden voorgeschoteld.

Je hebt misschien gemerkt dat winkelen of uitstapjes die mensenmassa’s omvatten je een uitgeput gevoel geven. Dit komt omdat jullie steeds gevoeliger zijn geworden voor energie en dus als of wanneer jullie vergeten je te centreren, valt jullie persoonlijke energie gewoon in lijn met de mensen en plaatsen om jullie heen waarvan sommigen misschien niet van een hoog resonerende aard zijn.

Alles wat vals, dicht, oud en nog verborgen is moet naar de oppervlakte komen om gezien en herkend te worden door de meerderheid in plaats van alleen door degenen die ontwaakt zijn en gemakkelijk de fout inzien van veel algemeen aanvaarde praktijken. Jullie hebben een niveau van spiritueel bewustzijn bereikt dat jullie in staat stelt afstand te nemen en objectief te observeren, omdat jullie niet langer op één lijn zitten met de overtuigingen en concepten die de meeste wetten, maatschappelijke regels, tradities, enz. van de wereld hebben gevormd. 

De huidige tijden op aarde vertegenwoordigen het proces van het spirituele ontwaken van de wereld, dat voor menselijke ogen op regressie kan lijken. Zoals individuen oude dichte energieën uit het verleden opruimen, zo moet ook de Aarde zichzelf ontdoen van zware energieën die al eonen in en op haar zijn opgeslagen en zij doet dit door de branden, overstromingen en natuurrampen waarvan jullie op dit moment getuige zijn. 

Duizenden jaren van persoonlijke en collectieve activiteit, gebaseerd op driedimensionaal denken met als motief krijgen, nemen en bezitten ongeacht de kosten voor anderen of de aarde zelf, heeft over de hele wereld zakken van dichte energie gecreëerd en achtergelaten. Misdaden tegen inheemse volkeren, oorlogen tussen en binnen alle landen, gewelddadige acties tussen gewone mensen gebaseerd op concepten van afscheiding over de hele wereld hebben in hun kielzog energieën achtergelaten die moeten worden opgeruimd.

Door de onwetendheid van een vals geloofssysteem zijn mensen ten onrechte gaan geloven dat zij het toppunt van intelligentie zijn met de macht om alles en iedereen te gebruiken en misbruiken dat niet past in hun bekrompen concepten van juist, nuttig of financieel voordelig. Zij zijn vergeten dat de aarde zelf en al het leven op haar levende uitingen van God zijn, die erkend, bemind en ondersteund moeten worden als facetten van het Ene. De derde dimensie is de laagste sport van een zeer hoge ladder.

Het collectief moet en wordt wakker nu het steeds meer “natuurrampen” ziet plaatsvinden. Velen lijden diep onder deze gebeurtenissen, maar voordat er meer licht en bewustzijn in de wereld kan zijn, moet de aarde eerst vrij worden van de zware en dichte energie die op verschillende plaatsen op haar opgeslagen blijft. Deze zuiveringen zijn een noodzakelijk onderdeel van de spirituele evolutie van de aarde. 

Lang geleden kwamen zielen vast te zitten in de lagere energieën en werden dicht/materieel, waardoor de wereld ontstond waarvan de mensen zijn gaan geloven dat het de echte en enige wereld is. Het geloof in twee machten en afscheiding is het enige dat mensen van de werkelijkheid scheidt. Laat het jouw werk zijn om valse overtuigingen te herkennen wanneer ze opduiken in jouw gedachten en handelingen, niet door je ertegen te verzetten of ze te bestrijden, maar door ze liefdevol en zachtjes te erkennen voor wat ze zijn en ze dan te verwisselen met de waarheid.

Een grote en moeilijke stap voor zoekers naar de waarheid is te begrijpen dat de materiële wereld bestaat uit laag resonerende, valse interpretaties van de werkelijkheid – spirituele schepping. In het begin is het erg moeilijk voor de menselijke geest om dit te aanvaarden en degenen die er voor het eerst over horen, verzetten zich er meestal tegen, maken het belachelijk en verwerpen het idee, totdat het op een later tijdstip, in een later leven of in een periode van strijd duidelijk begint te worden, waardoor zij zich voor meer kunnen openstellen. 

Jullie die de diepere waarheden kennen zullen merken dat jullie steeds meer anderen gaan helpen om te begrijpen wat er op dit moment gebeurt, zowel persoonlijk als wereldwijd. Ga niet op zoek naar mensen om te adviseren, te onderwijzen of te redden, maar laat jullie energie gewoon diegenen naar je toe trekken die ermee in overeenstemming zijn en meer willen weten.

Verlichte individuen zijn niet langer Lichtwerkers in de zin zoals Lichtwerkers in het verleden altijd werden gezien, maar ze hebben zich ontwikkeld tot Lichtdragers. Jullie zullen en velen van jullie bevinden je al in situaties waarin je zonder planning of persoonlijke inspanning een pas ontwakend individu (vaak een persoon van wie je het het minst verwacht) helpt te begrijpen wat hij voelt, ervaart en waarom.

Jullie innerlijke werk bestaat erin te weten, te oefenen, te vertrouwen en toe te laten dat elke nieuwe geopenbaarde waarheid jullie staat van bewustzijn wordt. Je weet nu dat je de volheid van God in expressie bent en daarom niet langer naar buiten hoeft te blijven zoeken naar gezondheid, overvloed, harmonie, vrede, intelligentie enz. Je bent niet een stukje van God, je bent de heelheid van God.

Omdat allen de volheid van God belichamen, kan geen mens minder hebben dan een ander. Jouw eerlijkheid betekent niet dat iemand anders daarom oneerlijk moet zijn en jouw overvloed betekent niet minder voor anderen. Er is niets anders – elke kwaliteit van Goddelijk Bewustzijn/God/Bron of vioolstokken want het doet er niet toe hoe je HET noemt, HET is al, is altijd geweest, en zal altijd de essentie van jouw wezen zijn.

Of een persoon ervoor kiest om dit te geloven of niet is hun vrije wil keuze. Spirituele evolutie is niets meer dan de reis van ieder individu naar het bereiken van een bewustzijn van EENHEID. Vele levens van leerervaringen en vele verschillende paden zijn ermee gemoeid, maar ze leiden allemaal naar dezelfde plaats, want er is geen andere plaats.

Dit is de reden waarom elke spirituele pelgrim uiteindelijk een plaats bereikt waar hij moet ophouden te geloven in de noodzaak om te zoeken, te doorzoeken, ceremonies uit te voeren, een verre God te smeken en te bekoren, of wat dan ook te doen, zelfs te mediteren, om te worden wat hij al is. Deze hulpmiddelen zijn belangrijke stappen op de meeste spirituele paden, maar als je eenmaal resoneert met EENHEID, ben je voorbij de noodzaak van alles wat bedoeld is om God naar je toe te trekken.

Wanneer je de bewuste realisatie bereikt dat je harmonie, volledigheid en heelheid bent – er niet één mee bent, maar het in feite ZIJN, kan het zich in je leven beginnen te manifesteren als dingen die zonder moeite op hun plaats vallen, de juiste persoon op het juiste moment, enz. Een bewustzijn van Goddelijke intelligentie, zal zich manifesteren als steeds diepere inzichten en kennis. Een bewustzijn van al het leven dat het ENE LEVEN is, manifesteert zich als gezondheid. 

De geest interpreteert het individuele bewustzijn naar buiten toe op niveaus die de persoon kan bevatten, waardoor de geest de substantie van het uiterlijke wordt. Waarheid moet verschuiven van intellectuele kennis naar een feitelijke staat van bewustzijn voordat het verstand het kan uittekenen in herkenbare vorm. Bewustzijn is de substantie van alles wat bestaat.

Vraag jezelf af: “Wat ben ik aan het geloven dat mij dit gevoel geeft? Wat beschouw ik het meest van de tijd als echt in mijn denken?” Wees alert op en eerlijk over je gedachten, want de geest is altijd bezig te doen waarvoor hij bedoeld is, namelijk een weg van bewustzijn te zijn – maar waarvan?

Alle serieuze spirituele zoekers moeten de waarheid serieus nemen – NU. Als Godwezens zijn jullie scheppers en kunnen jullie waarheid niet langer zien als een interessant gesprek om over te discussiëren of te verwerpen, gebaseerd op driedimensionale concepten. 

Waar kies je voor om te creëren voor jezelf en voor de wereld? Het is uiterst gemakkelijk om gehypnotiseerd te raken door de media, vrienden en familie, groepen, georganiseerde religie, enz. Ze willen allemaal dat je gelooft zoals zij doen, omdat zij geloven dat zij de waarheid in pacht hebben. De meesten geloven dat het voor je eigen bestwil is dat je gelooft zoals zij doen, maar dit is waar je standvastig moet zijn in je weten. 

Dit betekent niet dat je onbeleefd of boos moet zijn op iemand die je probeert te bekeren tot hun geloof, maar eerder dat je hen eert omdat zij misschien wel een belangrijk facet van hun eigen spirituele contract vervullen. Het betekent echter wel dat je beleefd kunt zeggen: “Dank u voor uw mening, maar ik kies ervoor om dit te doen.” Of eigenlijk niets zeggen als je gecentreerd blijft in je hoogste bewustzijn. 

Naarmate je leert te vertrouwen op je eenheid met de Bron, zul je merken dat het veel gemakkelijker wordt om de gebeurtenissen in de wereld gewoon hun gang te laten gaan terwijl je gecentreerd en kalm blijft in het oog van de storm. 

Je kalmte zal opgemerkt worden door hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen en sommigen zullen zich bij je willen voegen. Door geen uiterlijke inspanning te doen om de wereld te redden, doe je in werkelijkheid juist dit door het Licht te ZIJN – de Werkelijkheid. Eén met God is een meerderheid. 

Geef niet op, geliefden. De energie is nu erg intens. Jullie kunnen dagen hebben dat jullie je uitgeput voelen, misselijk, en pijn hebben zonder een bepaalde reden. Het is de intensiteit van de hoge frequentie energie die jullie integreren die op zijn beurt oude energieën dwingt los te laten en te zuiveren waardoor intense maar tijdelijke symptomen in het fysieke lichaam ontstaan. De menselijke geest begrijpt niet volledig wat er gebeurt en interpreteert dit proces vaak als een probleem.

Doe wat je moet doen. Rust als je voelt dat je moet rusten, ook al zijn er dagen dat je moet slapen en niets hoeft te doen. Laat pijnlijke emoties die kunnen opkomen door en uit stromen zonder weerstand of ze kracht te geven. Heb je fysieke lichaam lief en zorg ervoor in plaats van er boos op te zijn omdat het je in de steek lijkt te laten.

Jullie hebben allemaal geoefend in het liefhebben van anderen in jullie realisatie van Eenheid, maar sluiten jezelf vaak uit. Het is moeilijk om driedimensionale concepten over wat waardigheid, schoonheid en beminnelijkheid inhoudt te negeren, omdat ze subliminaal zijn geworden en uit vele richtingen stromen. Wees alert door ze nooit te accepteren of toe te staan om het liefhebben en eren van jezelf als ZELF te beïnvloeden.

Spirituele evolutie staat je niet toe om terug te keren naar de persoon die je was in een vorige staat van bewustzijn wanneer het moeilijk wordt. Zodra de deur van bewustzijn opengaat en hogere waarheden beginnen binnen te komen, lossen zij automatisch de vorige lagere resonerende energieën op.

Wij danken jullie voor jullie werk om de aarde in een nieuw licht, een nieuw bewustzijn en een nieuwe en hogere dimensie te brengen.

Wij zien jullie, wij houden van jullie, wij zijn bij jullie, want wij zijn jullie, lieve dappere zielen.

Wij zijn de Arcturische Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Wegens familieverplichtingen zal de volgende Arcturiaanse Groepsboodschap op 22 augustus zijn in plaats van over twee weken.

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org