De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

“Velen van jullie kunnen levendige en ongewone dromen hebben, vaak over mensen die jullie dierbaar zijn.”

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 18 Juli 2021

Beste lezers, welkom. Onze boodschappen zijn bedoeld om jullie hoop, aanmoediging en informatie te brengen in deze tijden van veranderende energie van de aarde. 

Velen die zich niet bewust zijn van de veranderingen die op dit moment in de energie van de aarde plaatsvinden, ervaren angst en wanhoop. Het is een krachtige tijd om op aarde te zijn, een tijd die al eeuwenlang voorspeld is in de heilige geschriften van alle spirituele paden, maar het is ook een moeilijke en beangstigende tijd voor hen die niet weten wat er gebeurt, terwijl zij getuige zijn van veel dat altijd op een bepaalde manier is geweest, dat verandert of verdwijnt.

De Aarde verheft zich uit de lage resonerende energie van een driedimensionaal collectief bewustzijn en wordt één, ontwaakt in het besef dat allen verbonden zijn binnen het Ene. Fysieke, emotionele, mentale en spirituele facetten van vele driedimensionale overtuigingen, zijn of zullen spoedig instorten onder het gewicht van hun eigen nietigheid. Veel moet nog worden geopenbaard. 

Mensen, planten, dieren, en alle levensvormen zijn in en van het Ene. Het kan niet anders want niets bestaat buiten de ENE. Veel blijft verborgen voor het algemene bewustzijn van de mensheid, inclusief de aanwezigheid van vele andere werelden, omdat de kennis van de derde dimensie ernstig beperkt is door de aanwezigheid van valse overtuigingen die als werkelijkheid worden aanvaard. De mogelijkheid voor de mensheid om het valse achter zich te laten en over te gaan naar een bewustzijn van onsterfelijkheid, individuele waarde, en eenheid met God en al het leven is nu aanwezig als zij daarvoor kiezen. 

Wees niet bang geliefden als je getuige bent van de chaos die het ascensieproces op alle niveaus lijkt te begeleiden – persoonlijk en wereldwijd. Alles op dit punt is een noodzakelijk facet van de collectieve verschuiving van de aarde voorbij de creaties van dualiteit en afscheiding die haar eonenlang in slavernij hebben gehouden en die niet langer dienen. 

De fysieke problemen die velen van jullie momenteel ervaren zijn voor het grootste deel zuiveringen – het loslaten van lang vastgehouden frequenties van oude verwondingen, ziekten en ervaringen uit vorige levens en ook uit dit leven. Deze zuiveringen kiezen vaak de weg van de minste weerstand, een zwakke plek in het fysieke lichaam om doorheen te stromen. Sta het proces toe, zuiveringen zijn noodzakelijk maar tijdelijk. 

Het kan zijn dat je emotionele en/of mentale problemen ervaart die uit het niets lijken te komen. Laat ze door en uit stromen zonder je ertegen te verzetten of ze macht te geven door te beweren dat ze persoonlijk van jou zijn en dan te proberen ze “op te lossen”. Erken ze (“Oh jij weer…”) en laat ze door en uit stromen want ze zijn, zijn nooit geweest en zullen nooit persoonlijk van jou kunnen zijn.

Niet alle zuiveringen zijn van negatieve ervaringen. Eeden, beloften en geloften zijn ook zuiveringen. Zoiets eenvoudigs als een ander in een vorig leven oprecht beloven dat je voor altijd van hem of haar zult houden, kan dienen om je in elk volgend leven in een of andere vorm aan hem of haar te binden. Dit kan een probleem zijn als hun evolutionaire doelen voor dit leven die persoon niet omvatten.

Alles wat niet in overeenstemming is met de hogere frequenties die nu naar de aarde stromen als deel van haar dimensionale evolutie, lost automatisch op, wordt opgeruimd, of wordt blootgelegd om herkend te worden. Dit is het proces. Jullie kunnen merken dat jullie steeds meer verveeld, geïrriteerd en zelfs af en toe boos zijn geworden over de driedimensionale onzin die jullie om je heen zien gebeuren, omdat jullie uit afstemming zijn geraakt met veel dat de wereld nog steeds belangrijk of nieuwswaardig vindt.

Dichtere energieën kunnen zich niet afstemmen op de nieuwe en hogere frequenties en moeten achtergelaten worden door degenen die er actief voor kiezen om spiritueel te evolueren. Een groot deel van het opruimen gebeurt tijdens de slaap. Velen van jullie kunnen levendige en ongewone dromen hebben, vaak over mensen die jullie dierbaar zijn. Sommige dingen moeten bewust worden herkend om te worden opgeruimd en zullen zich dus fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel manifesteren, waardoor iemand vaak denkt dat hij op de een of andere manier heeft gefaald of iets verkeerd doet, terwijl hij in feite iets goed doet.

Zij die weigeren of niet in staat zijn om voorbij het oude en valse te gaan, zullen niet in staat zijn om in de hogere frequenties te overleven. Velen kiezen ervoor om op dit moment te vertrekken om op een bepaald moment terug te keren naar een hoger vibrerende, meer geëvolueerde aarde. De dood is nooit een ongeluk, maar is altijd een vrije wilskeuze die gemaakt wordt op de diepere niveaus van bewustzijn en niet vanuit het gewone menselijke bewustzijn. Het kan in feite de keuze van een ziel zijn om een of andere gebeurtenis of catastrofe te ervaren.

Omdat er maar de ENE is, is alle energie in en van die ENE. In de derde dimensie manifesteert de ENE perfecte energetische vibratie die Zichzelf uitdrukt in en als individuen zich in/als vormen van dualiteit en afscheiding (gebrek, ziekte, pijn, lijden etc.) omdat het geloof in twee machten, dualiteit en afscheiding als realiteit zijn geaccepteerd in het bewustzijn van de meerderheid. Dit heeft op zijn beurt het collectieve, op dwaling gebaseerde bewustzijn gevormd dat de aarde eeuwenlang heeft bestuurd. Jullie zijn scheppers, bewustzijn is de substantie van vorm.

Goddelijk Bewustzijn is oneindig compleet, maar in het menselijke gevoel van afgescheidenheid manifesteert deze heelheid zich als een wet van aantrekking – energie zoekt altijd afstemming met gelijksoortige energie om heel en compleet te zijn. Omdat de werkelijkheid van ieder mens Goddelijk Bewustzijn is, trekt ieder mens automatisch die energieën naar zich toe die in overeenstemming zijn met de energie van zijn staat van bewustzijn.

De meerderheid beseft dit nog niet en beschouwt zichzelf als slachtoffer wanneer iets ongewenst hun ervaring binnenkomt. De persoon die ziek wordt, stemt zich niet altijd bewust af op de ziekte, maar zijn/haar geloof in ziekte (afscheiding) komt op een bepaald moment gewoon wel of niet tevoorschijn. Het gebeurt vaak dat iemand die zijn hele carrière heeft besteed aan onderzoek naar een bepaalde ziekte of aandoening, juist die ziekte bij zichzelf of bij iemand in zijn omgeving aantreft. 

Dit gebeurt omdat er maar de ENE is. Op het driedimensionale niveau wordt de energie van de ENE Goddelijke Bewustzijn een wet van aantrekking. De energetische frequentie van iemands bewustzijn zal altijd afstemming zoeken met dezelfde of gelijksoortige frequenties terwijl het probeert te zijn wat het is – heel/een. 

Het is een nieuwe tijd geliefden, een tijd waarin de oude manieren van denken en doen gewoon niet langer zullen werken zoals ze ooit deden omdat de overtuigingen die hen op hun plaats hielden aan het oplossen zijn. Velen blijven heel hard werken om verouderde overtuigingen in stand te houden, maar dit zal steeds moeilijker worden naarmate meer individuen ontwaken en zich in hogere staten van bewustzijn begeven. 

Wees geduldig, want alles verloopt volgens plan. Alles is zoals het moet zijn op dit moment. Leef elk nu-moment vanuit je hoogste niveau van bewustzijn, waardoor zich meer zal kunnen ontvouwen. Leven in het verleden of de toekomst staat je niet toe te ontvangen waar je klaar voor bent of wat je nodig hebt. Door elk nu-moment te leven wordt het leven eenvoudiger en gemakkelijker. 

Als je merkt dat je je zorgen maakt over iets in het verleden of de toekomst, breng je bewustzijn dan naar het besef dat je Goddelijk Bewustzijn bent dat een menselijke ervaring heeft en dat harmonie, volledigheid en heelheid de realiteit zijn. Neem de menselijke voetstappen waartoe je geleid wordt, terwijl je je tegelijkertijd altijd herinnert dat de hemel niet naar beneden zal vallen als je een fout maakt.

Naarmate je spiritueel evolueert zul je merken dat je steeds minder gemeen hebt met degenen om je heen die ervoor gekozen hebben in de oude energie te blijven. Wees trouw aan jezelf, vertrouw erop dat je precies bent waar je hoort te zijn en dat je leert wat je moet leren, zelfs als je leven niet lijkt te passen in driedimensionale concepten van hoe je “zou moeten” of “moet” zijn. 

Wees wat je weet dat je bent. Laat los en BEN.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep 7/18/21

 

Kanaal: Marilyn Raffaele

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org