De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyn Raffaele – 19 Juni 2022

Welkom lieve lezers. Weet altijd dat deze boodschappen in liefde worden verzonden en met de intentie om hoop en informatie te brengen aan jullie die er moedig voor hebben gekozen om op dit moment op aarde te zijn om te helpen met haar spirituele ascensie.

Persoonlijk en wereldwijd gebeurt er heel veel achter de schermen waarvan jullie je nog niet bewust zijn. Lang begraven dichtheden komen aan de oppervlakte en worden opgeruimd, harten openen zich, en geesten worden steeds ontvankelijker voor nieuwe ideeën. Het collectief bewustzijn vertegenwoordigt de geaccumuleerde energie van alle staten van bewustzijn en is heel lang onverlicht gebleven. Het collectief begint zich nu te openen en op een hoger niveau te resoneren door de aanwezigheid van zoveel meer geëvolueerde bewustzijnsstaten op aarde die automatisch veel van het oude en valse zullen vervangen. 

De hoge resonerende energie die naar de aarde is gebracht door geëvolueerde individuen die ervoor kozen en er nog steeds voor kiezen om deel uit te maken van het ascensieproces van de aarde, was nodig om het collectieve bewustzijn van de aarde een “jump start” te geven. Naarmate meer spiritueel geëvolueerde ideeën en informatie het collectief binnenstromen, zullen mensen toegang krijgen tot betere en meer geëvolueerde ideeën en zullen zuiveringen en verandering tot stand worden gebracht. Jullie die er vrijwillig voor kozen om in de dichte energie van een driedimensionale wereld te komen om het ascensieproces te dienen, worden gerespecteerd, geëerd en zeer geliefd door hen die van de andere kant toekijken. 

De meerderheid is zich nog niet bewust van wat er gaande is, omdat veel ervan zich nog niet naar buiten toe heeft gemanifesteerd en het meeste van wat zich heeft gemanifesteerd niet wordt begrepen voor wat het werkelijk is. De manifestatie van alles begint in en als bewustzijn, waar het dan vorm aanneemt. Vorm bestaat in alle dimensies, maar op aarde in de dichtheid van driedimensionale energie zijn vormen fysiek of materieel.

Dit is de reden waarom degenen die alleen maar intellectuele kennis hebben van een waarheid, deze niet in hun leven gemanifesteerd zien en beginnen te twijfelen aan hun pad of de waarheid zelf. Intellectuele kennis is slechts de eerste stap naar het bereiken van het werkelijke bewustzijn van de waarheid. Bewustzijn is de substantie van vorm.

Steeds meer individuen zijn zich ervan bewust geworden dat veel van de algemeen aanvaarde overtuigingen en regels voor een “correct” leven niet iedereen dienen, maar eerder een lang gekoesterde en geaccepteerde manier zijn voor ego’s om zelfrechtvaardigheid en “macht over” tot uitdrukking te brengen. Het resultaat hiervan is dat velen ervoor gekozen hebben om niet langer de regels en voorschriften te accepteren en na te leven waar ze niet achter staan en die in stand werden gehouden door schuld, angst voor straf, bedreigingen en verbanning.

Georganiseerde religies over de hele wereld hebben hierin een grote rol gespeeld. Het kan heel moeilijk zijn je los te maken van de zekerheid dat iemand je vertelt wat je moet doen, wat juist is, en hoe je “gered” zult worden als je je aan bepaalde regels houdt. Ja, je zult van veel dingen worden gered als je de waarheid leeft, maar veel van wat als waarheid werd en wordt onderwezen, is helemaal geen waarheid en is niets meer dan een op het ego gebaseerd driedimensionaal concept van de echte waarheid. 

Veel van de hedendaagse valse leringen vonden hun oorsprong in de geesten van hen die het goed bedoelden, maar die alleen in staat waren de waarheid te begrijpen door de beperkingen van hun driedimensionale staat van bewustzijn. De waarheid mag nooit georganiseerd worden, want op het moment dat ze georganiseerd wordt, trekt ze verschillende bewustzijnsstaten aan, waarvan velen eenvoudigweg niet op een bewustzijnsniveau zijn dat in staat is de boodschap van de oorspronkelijke leraar te begrijpen. De echte leringen van vele hoog resonerende spirituele wegbereiders zijn verloren gegaan door organisatie.

De mensen worden moe van de eeuwigdurende oorlogen en het geweld, en zien deze dingen niet langer als noodzakelijk voor vrede. Steeds meer mensen beginnen met nieuwe en meer geëvolueerde ogen te zien en beseffen hoe oorlog en geweld tegen medemensen slechts afscheiding en “macht over” vertegenwoordigt in plaats van dapperheid en grootsheid zoals wordt aangeprezen door degenen die ernaar streven het in stand te houden. Weet en begrijp dat wij verwijzen naar hen die oorlog creëren en er voordeel uit halen, eerder dan naar hen die gedwongen worden om er daadwerkelijk aan deel te nemen, verminkt of gedood te worden, en die geloven dat oorlog noodzakelijk is.

Naarmate meer en meer harten zich openen voor een gevoel van Eenheid, zal de domheid om een medemens te doden omdat men wil wat de ander heeft of om welke andere reden dan ook, steeds duidelijker worden voor de meerderheid. Hogere staten van bewustzijn beginnen te dagen in de menselijke geest, maar werkelijke verandering kan alleen van de mensen zelf komen als zij hun macht beginnen op te eisen en zich realiseren dat buiten zichzelf kijken naar een regering, politici, beroemde mensen, kerkleiders, een of andere deskundige, of wapens om hen te redden de ontkenning en overgave is van hun eigen aangeboren macht.

Oneerlijkheid, onenigheid en lang verborgen activiteiten van egoïsme moeten eerst worden blootgelegd, gezien en waargenomen voor wat ze werkelijk vertegenwoordigen voordat er verandering kan plaatsvinden, en dat is waarom er op dit moment zoveel van lijkt te zijn in de wereld. Onthoud, de aarde is een planeet van tijd en ruimte en het proces van ascensie is zich aan het ontvouwen. Deze dingen zullen niet eeuwig duren omdat er geen Goddelijke wet is om ze te ondersteunen.

Wij zouden over dankbaarheid spreken omdat dankbaarheid een facet van liefde is, die beide alleen aan God toebehoren. Niemand op zichzelf heeft liefde of dankbaarheid te geven en daarom moet iedereen op een bepaald moment op zijn spirituele reis ophouden liefde of dankbaarheid bij anderen te zoeken en beginnen het te zoeken bij de enige plaats waar het bestaat – van binnenuit – God. 

Het is menselijk natuurlijk om te verwachten dat liefde of dankbaarheid van bepaalde mensen komt en wanneer dat niet het geval is, is het gemakkelijk om hen of zelfs jezelf de schuld te geven. Maar degenen van wie je het verwacht hebben het niet in zichzelf te geven want liefde en dankbaarheid zijn Goddelijke kwaliteiten die door individuen stromen, maar nooit van hen. De liefde of dankbaarheid die je zoekt zal misschien nooit komen van degenen van wie je het verwacht of wilt, maar als je het erkent en zoekt van binnenuit – (ik kan nooit gescheiden zijn van de Liefde die ik ben, ik ben voor altijd compleet en heel omdat IK BEN) zal het naar je toe stromen op manieren en van plaatsen die je het minst verwacht.

Druk dankbaarheid uit voor Oorzaak, eerder dan voor gevolg – dankbaarheid voor de kwaliteiten van de Bron die zich manifesteren en naar buiten verschijnen als datgene waar je dankbaar voor bent. Als je dankbaarheid voelt voor een persoon of personen in je leven, zie ze dan als uiterlijke uitdrukkingen van je eenheid met Goddelijke harmonie en heelheid. Als je dankbaarheid voelt met betrekking tot een gebeurtenis of gebeurtenis, erken het dan als de manifestatie van spirituele compleetheid.

Geef dankbaarheid voor de wet van oneindige overvloed wanneer geld of goederen op je weg komen. Realiseer je dat schoonheid in al haar vormen – bloemen, kunst, natuur, de lach van een baby, enz. en het plezier dat deze dingen brengen in werkelijkheid manifestaties zijn van de altijd aanwezige vreugde, liefde, vrede, harmonie en perfectie van het Goddelijk Bewustzijn. Doe dit met alles waar je je dankbaar voor voelt, waarbij je de Oorzaak eert in plaats van de gevolgen, want gevolgen kunnen komen en gaan, maar de Oorzaak doet dat nooit en zal zich gewoon in nieuwe vormen uitdrukken. 

Wees dankbaar voor de lessen die je hebt geleerd door ervaringen die nu of in het verleden menselijk onplezierig of pijnlijk kunnen zijn geweest. Het leven op aarde is een gekozen kans om spiritueel te evolueren en niets is eigenlijk willekeurig maar eerder representatief voor de keuzes waarvan je wist dat ze nodig waren om je dieper in een realisatie van Eenheid met de Bron te brengen.

Het zoeken naar liefde of dankbaarheid buiten het Zelf is een vorm van idolatrie. Goddelijk Bewustzijn/Bron/God is alles wat bestaat en wanneer die werkelijkheid je bereikte staat van bewustzijn wordt, manifesteert het zich automatisch in, als, en door elk aspect van het dagelijks leven zonder enige persoonlijke inspanning.

De huidige tijden zijn voor velen moeilijk geworden, maar onthoud dat ieder mens leert wat hij kwam leren en dat ieder mens zijn levenscontract vóór de incarnatie heeft goedgekeurd. Niets is een ongeluk en niemand is een slachtoffer, ook al lijkt dat wel zo als je naar de schijn kijkt. 

Wees het Licht, leef je hoogste waarheid zo goed als je kunt zonder zelfveroordeling als je af en toe faalt. Help een handje waar en wanneer je geleid wordt, wetende dat alles volgens een Goddelijk plan verloopt, ondanks de feiten en informatie die je van buitenaf leest en hoort.

Rust in jezelf, vertrouw op je intuïtie, en laat eenvoudig en zonder oordeel de “heidenen razen” (Psalm 2)

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaele

Vertaling: wakkeremensen.org