De Arcturiaanse Groep

De Arcturiaanse Groep

Gechanneld door: Marilyn Raffaelle – 8 Mei 2022

Beste lezers, gegroet en welkom bij een nieuwe boodschap van de Arcturiaanse Groep. Deze boodschappen worden in liefde verzonden met de bedoeling om informatie en moed te brengen aan jullie dapperen die ervoor kozen om te incarneren op een planeet die lijdt onder een mist van negativiteit en onwaarheden om er het licht van jullie geëvolueerd bewustzijn naartoe te brengen.

Een grote hoeveelheid oude dichte energie komt op dit moment naar de oppervlakte waardoor velen in twijfel trekken en zelfs wanhopen. Onthoud dat jullie getuige zijn van de ontmaskering van concepten, trends, overtuigingen, wetten, activiteiten, propaganda en honderden subfacetten van het driedimensionale geloofssysteem, zodat ze door een slapende meerderheid gezien, herkend, uiteindelijk verwijderd en overstegen kunnen worden.

Er zijn sommigen die leven vanuit een staat van bewustzijn die volledig is ondergedompeld in dualiteit en afscheiding en enkelen van hen ervaren afstemming met opduikende negatieve energie waardoor deze persoonlijk van hen kan worden. Deze afstemming geeft hen op hun beurt een vals gevoel van toestemming om misdaden te begaan en zich bezig te houden met activiteiten die deze dichte energieën weerspiegelen. Dit is de reden waarom er een toename is van misdaad en daden die het ego vertegenwoordigen en het zelf dienen dat gepaard gaat met een gevoel van afscheiding.

Velen op aarde zijn spiritueel aan het ontwaken of zijn reeds ontwaakt. De aarde is een energetisch krachtige tijd binnengegaan in het ascensieproces dat een Goddelijk Plan is dat niet kan worden gedwarsboomd door het plotten, plannen of gekonkel van menselijke geesten. Het was nooit de bedoeling dat de aarde voor altijd verwikkeld zou zijn in laag resonerende en valse creaties, omdat de manifestaties van geconditioneerde bewustzijnstoestanden geen Goddelijke wet hebben om ze te ondersteunen, te handhaven of in stand te houden.

Omdat het materiële een door de geest gevormd concept is van het geestelijke, hebben materiële formaties die gebaseerd zijn op overtuigingen van dualiteit, scheiding en twee machten niets om ze op hun plaats te houden behalve het persoonlijke en collectieve geloof erin en moeten ze uiteindelijk oplossen of veranderen als overtuigingen veranderen. Als uitingen van God zijn allen scheppers en uiteindelijk zal iedereen hiertoe ontwaken.

Verwarring en twijfel verontrusten velen op dit moment. De wereld die jullie zien lijkt slechter te worden in plaats van beter en de drang voor jullie om bang te zijn voor praktisch alles in jullie leven blijft aangemoedigd en gepromoot worden door de media, vrienden, familie en zelfs kerken. Onthoud dat een Goddelijk plan niet kan worden tegengehouden, ongeacht de schijn of het feit dat het niet is zoals jij je had voorgesteld dat het zou zijn.

 Vertrouwen. Je bent op een plaats in je reis gekomen waar vertrouwen niet alleen belangrijk is, maar absoluut noodzakelijk is. Vertrouw erop dat je Hogere Zelf een plan voor je heeft en spirituele evolutie en groei naar je toe brengt door de ervaringen die je nodig hebt en waar je op voorbereid bent, zelfs als sommige ervan onplezierig zijn. Uiterlijke activiteiten (riten, rituelen, ceremonies enz.) die bedoeld zijn om iemand dichter bij God te brengen, worden overbodig zodra de persoon zich realiseert dat alles wat zij door middel van deze activiteiten zochten, reeds volledig in hen aanwezig is.

Meditatie is de enige activiteit die je nodig hebt. Doe het vaak zonder het smeken, bidden en vragen stellen dat gepaard gaat met vele concepten van meditatie. Mediteer zonder te “doen” maar veeleer te “zijn” — rustend in het bewuste bewustzijn van je eenheid met God.

Sta emoties van teleurstelling, woede, oordeel, depressie, enz. toe en erken ze als ze op bezoek komen, maar integreer ze niet in je bewustzijn door de valse overtuiging dat ze persoonlijk van jou zijn. Als spirituele empathen ervaren jullie zowel de collectieve energie van de wereld als oude energie die naar boven komt als gevolg van jullie eigen opruimingsproces. Je bent geneigd te geloven dat negatieve emoties moeten worden aangepakt.

Op het moment dat je “iets” aanpakt, maak je er “iets” van en dat is waar vertrouwen zijn intrede moet doen. Vertrouw erop dat je Hogere Zelf precies weet wat je nodig hebt en wanneer je het nodig hebt omdat het JIJ bent, de echte JIJ. Zodra een persoon ervoor kiest om te evolueren heeft het ego niet langer de leiding, hoewel het erg zijn best zal doen om dat te blijven. Laat het proces zich ontvouwen in de wetenschap dat er meer aan de hand is dan het menselijk oog kan zien.

Onthoud altijd dat alles wat niet in en van het ware Zelf is, nooit persoonlijk van jou is. Alle fouten zijn onpersoonlijk. Zeg tegen jezelf: “Ja, ik voel me depressief, boos, verdrietig, hopeloos, etc. maar ik ben deze dingen niet. Ik ben een Goddelijk wezen dat alle kwaliteiten van God belichaamt en daarom kunnen deze emoties, pijnen, enz. alleen maar universele valse overtuigingen van afscheiding vertegenwoordigen die geen werkelijke kracht of wet hebben om ze te ondersteunen.”

Erken alles wat er op dit moment voor je opkomt zonder weerstand of pogingen om “het” te laten verdwijnen door gebeden, mantra’s, het nemen van drugs, het overschakelen op “goede” gedachten, die allemaal alleen maar energie en kracht aan de ervaring toevoegen. Deze dingen vertegenwoordigen afscheiding, het geloof dat ze persoonlijk van jou zijn en moeten worden geëlimineerd.

De onaangename fysieke, emotionele, mentale en spirituele problemen die je op dit moment kunt ervaren als onderdeel van je ascensieproces ben jij niet en kan jij nooit zijn. Kan God depressief en boos worden of iets van pijn weten? Creaties gevormd vanuit geconditioneerde staten van bewustzijn zijn onbekend voor de alomtegenwoordige Goddelijke Geest die alleen Zichzelf kent.

Je bent niet je fysieke lichaam. Je hebt een lichaam net zoals je een auto hebt en je gebruikt je lichaam net zoals je je auto gebruikt, maar je bent nooit je fysieke lichaam geweest en zult het ook nooit worden. Wanneer men ervoor kiest om te incarneren in een lagere dichtheid heeft men een materieel lichaam nodig om te overleven en te functioneren.

Het is moeilijk om te stoppen zich te identificeren met het zijn van een fysiek lichaam omdat het derde dimensionale geloofssysteem bijna volledig bestaat uit ideeën en geloofsovertuigingen over dat de mens een fysiek lichaam is. Veel van de fysieke problemen die je op dit moment ervaart zijn omdat je echte lichaam, het Lichtlichaam, bezig is te integreren en meer op één lijn te komen met je fysieke lichaam.

Zoals jullie weten manifesteert bewustzijn zichzelf en dat wat in bewustzijn als waarheid wordt vastgehouden zal zich vroeg of laat in een of andere vorm manifesteren. De problemen en problemen die iemand op aarde heeft, zijn niet altijd het gevolg van zijn persoonlijk bewustzijn, maar eerder van het feit dat hij door onwetendheid het collectieve bewustzijn van de wereld zijn staat van bewustzijn heeft laten zijn. Omdat het collectief hoofdzakelijk overtuigingen van dualiteit en afscheiding aanhangt, worden individuen die zich ermee vereenzelvigen vaak het slachtoffer van iets dat niet specifiek in het persoonlijk bewustzijn aanwezig is, iets waar ze misschien nooit aan gedacht hebben of zelfs maar van geweten hebben.

Je bescherming tegen het slachtoffer worden van onpersoonlijke collectieve overtuigingen ligt in het leven van je hoogste waarheidsbewustzijn, terwijl je de verleiding weerstaat om gemeenschappelijke wereldovertuigingen als werkelijkheid te accepteren en ze zo tot jouw bewustzijnstoestand te maken. Wanneer je de waarheid leeft, verschijningen vertaalt, en gewoon het Licht ZIJN, kan je energie zich niet afstemmen op lagere resonerende energieën. Omdat jullie echter op een driedimensionale planeet leven, kunnen de energieën van het collectief niet volledig vermeden worden, maar tenzij er een diepere reden of een noodzakelijke les is, zullen jullie de meer ernstige aspecten ervan vermijden.

Sta sterk in je hoogste waarheidsgevoel, want op dit moment krijgen jullie allerlei informatie die eenvoudigweg niet waar is en die erop gericht is jullie opgesloten te houden in en gecontroleerd te worden door hen die “macht over” zoeken. Houd de waarheid in je hart terwijl je doorgaat met je dag, ondanks wat je hoort of ziet, herinner jezelf er vaak aan dat je de manifestatie bent van Goddelijk bewustzijn dat alle kwaliteiten belichaamt van het alomtegenwoordige, almachtige, alwetende Goddelijk Bewustzijn.

Er komt een punt waarop iedere serieuze waarheidszoeker de keuze moet maken om zich alleen te identificeren met de werkelijkheid van hun wezen. Velen kennen de spirituele waarheid, maar leven haar niet omdat zij ervoor gekozen hebben geprogrammeerd te blijven door de honderden vorige levens die zij geleefd hebben in de energie van dualiteit, afscheiding, en twee machten. Dit is de reden waarom het vaak heel moeilijk is om voorbij een bepaald punt te evolueren. Het kan heel beangstigend zijn om vertrouwde overtuigingen, activiteiten en tradities op te geven die altijd goed hebben gewerkt.

Wanneer een ziel spiritueel klaar is om naar een nieuw en dieper niveau te evolueren, maar weigert een ontgroeide staat van bewustzijn te verlaten in plaats van te kiezen voor een levensstijl die comfortabel is geworden, zullen zij een spirituele “wake up call” krijgen, een of andere gebeurtenis of ervaring die bedoeld is om hen uit hun comfortzone te schudden of te blazen. Wake up calls zijn en blijven het begin van echte spirituele transformatie en groei voor velen.

Veel dat verdwijnt (oude tradities en sommige algemeen aanvaarde manieren van leven) maakt plaats voor nieuwe en betere vormen van diezelfde dingen. Verzet je nooit tegen verandering, want alleen door verandering kan het hogere het lagere van alles vervangen. Nieuwe en hogere vormen van wetgeving, regering, geneeskunde, onderwijs, eredienst, levenswijzen die de planeet en andere levensvormen geen schade toebrengen wachten slechts op de toestemming van de mensheid om te arriveren.

Evolutie is een doorgaand proces – lichamelijk, emotioneel, geestelijk en spiritueel. Ooit gebruikten mensen paard en wagen om zich te verplaatsen, kaarsen voor licht en geloofden dat de aarde plat was. Nu heb je auto’s, vliegtuigen, en elektriciteit. Ook deze zullen blijven evolueren naar nieuwe en betere vormen naarmate het bewustzijn evolueert. Eens geloofde men dat vrouwen veel minder capabel waren dan mannen, maar jullie begrijpen nu dat zij eenvoudigweg de twee facetten van ÉÉN Goddelijk geheel vertegenwoordigen – het mannelijke aspect is het actieve, zijn-er, doen-er en het vrouwelijke aspect is het ontvankelijke, intuïtieve, liefhebbende.

Evolutie is een doorgaand proces dat niet voltooid is wanneer men God als Zelf realiseert.

Het is een tijd voor echte introspectie, een tijd waarin iedere serieuze student van de waarheid naar binnen moet kijken en zonder vooroordeel, ego of zelfrechtvaardigheid, eerlijk moet onderzoeken wat hij/zij nog gelooft over werkelijk alles, van het kleine en schijnbaar onbelangrijke tot wat als belangrijk en groot wordt beschouwd. Want…

Er is geen onuitgesproken bewustzijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

Kanaal: Marilyn Raffaelle

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org