Maria Magdalena. Dochters van de Goddelijke Moeder. / Geplaatst: 26 juli 2015 Maria Magdalena via Celia Fenn

Maria Magdalena.
Dochters van de Goddelijke Moeder.
Geplaatst: 26 juli 2015
Maria Magdalena via Celia Fenn
Ik ben Maria Magdalena. Je kunt van me gehoord hebben, maar slechts een enkeling weet wie ik werkelijk ben, of wie ik was. Want ja, ik was de partner van hem die Yeshua ben Josef werd genoemd. En ja, er zijn meer verhalen over ons en onze levens. We zijn beiden Avatars van de Nieuwe Aarde en het Christusbewustzijn, maar degenen die de geschiedenis beschreven, waren beïnvloed door hun geloof dat slechts de mannelijke ervaring van belang was, zodat ze het leven van de Vrouwelijke Avatar, Maria Magdelena vergeten zijn en over het hoofd hebben gezien.
Maar, het was nodig, om de toekomstige Gouden Tijd in balans te brengen, dat er een Meester van beide seksen geboren zou worden en dat zij zich zouden verenigen als partners, om zo de perfecte rolmodellen te vormen voor de toekomstige Tijd van Licht. En zo was het!
Ik werd geboren in een gewoon gezin in Israël, maar ‘gewoon’ ben ik nooit geweest. In mij droeg ik de Heilige Vlam van het Goddelijke Vrouwelijke vanaf het moment dat ik werd verwekt als mens. Ik werd geboren als een perfect ‘gechristend’ meisje. Ik was de ‘dochter’ van de Goddelijke Moeder Incarnatie.

Evenals Yeshua, werd ik door de vrouwen ingewijd in de heilige leringen van de Essenen. Net zoals hij was ik een groot wonder, want mijn wijsheid en kennis van de oude kunsten van de wijsheid der vrouwen, waren mijn leeftijd vooruit.

Ja, geliefden, ik werd opgeleid tot hoeder van de Heilige Vlam van Vrouwelijke Wijsheid, de kracht van het Goddelijke Vrouwelijke. En dat is nog steeds mijn rol en mijn werk op dit moment. Ik kom nu tot jullie omdat de Opstanding der Aarde er klaar voor is om de Vrouwelijke Manifestatie te verwelkomen – de dochters van de Goddelijke Moeder.
En hoe krachtig is deze Vlam wel niet, het is pure Onvoorwaardelijke Liefde, zich uitend op elk niveau, inclusief het psychische en seksuele.
De leringen van het Goddelijke Vrouwelijke zijn Extase en Eenheid – het geboorterecht van elke vrouw.
Het is deze passionele vereniging van het seksuele en het spirituele die leidde tot het verwijderen van het verhaal van Maria Magdalena en haar Heilige Verbintenis met Yeshua ben Josef uit de geschiedenis die behouden bleef over het leven van Yeshua. En ja, ik werd betiteld als ‘prostituee’ en ‘onzuiver’ omdat ik me bewust was van de gaven van seksuele extase. Hoe triest was het dat het pad van het Goddelijke Vrouwelijke niet gehonoreerd werd naast het Goddelijk Mannelijke dat Yeshua vertegenwoordigde. Want het ware pad van de Manifestatie was er geen van lijden en martelaarschap. Dat was de latere interpretatie van hen die er een andere agenda op na hielden.
Het ware pad van de Avatar was het creëren van een pad naar Extase en Eenheid door Onvoorwaardelijke Liefde. En dat hebben we bereikt! Deze prestatie stelt ons nu in staat om jullie de leringen van de Heilige Verbintenis en het pad van het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke te openbaren.
Lieve zusters, terwijl het bewustzijn op onze planeet daalde, werden jullie geacht te geloven dat jullie afstand zouden moeten nemen van jullie lichamen en jullie seksualiteit en verlangens zouden moeten onderdrukken. Jullie werd geleerd het seksuele en het spirituele te scheiden en jullie verloren het Plezier en de Extase van vereniging. Er werd jullie onderwezen dat dit ‘service’ betrof en Gods goedkeuring kon wegdragen. En zo ontstond jullie lijden en jullie werden kwaad en ontkracht, en dat zijn velen van jullie nog altijd.
Liefste zusters, het is tijd om jullie bewustzijn opnieuw te verheffen en te beseffen dat jullie lichaam de Tempel is van jullie Ziel en Geest. Het is een vrouwelijk lichaam, een vrouwenlichaam en het is de Tempel van het Goddelijke Vrouwelijke. Dit is een krachtige en heilige energie, een vlam van de Vrouwelijke Zonnekracht die jullie in staat zal stellen de Oer-energie als de Grote Moeder te ervaren. Maar het stelt je ook in staat de extase van de Tweelingvlam-relatie te ervaren in welke het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijk Mannelijke zich verenigen in dienstbaarheid aan de Oorsprong en dat is Liefde voor al dat is!
Er is zoveel wijsheid te delen met betrekking tot het pad van het Goddelijke Vrouwelijke en we zien er naar uit deze Liefde met jullie te delen de komende maanden. Maar laat me eindigen waar ik begon. Want nu jullie weten wie ik ben, zullen jullie weten dat ik een deel van jullie ben – de Gechristende of Kristal Vrouw van de Nieuwe Aarde.
Copyright © Celia Fenn Star Child Ascension
Copyright © Ditrianum Media Center 
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.)