Maria Magdalena. De Universele Boodschap. / Geplaatst: 4 augustus 2015 / Michelle Eloff

Maria Magdalena.
De Universele Boodschap.
Geplaatst: 4 augustus 2015
Een boodschap van Maria Magdalena gekanaliseerd door Michelle Eloff
Ik ben Maria Magdalena en ik groet jullie en heet jullie welkom in de aanwezigheid van goddelijk licht, wijsheid en liefde.
De viering van vandaag is er een die honderden en duizenden zielen verenigt. Iedere ziel is verbonden met de goddelijke essentie van onze Moeder/Vader/God, die een deuropening naar het Universum van vloeibare liefde activeert en ieder van jullie ondersteunt bij je reis naar de vrijheid.
Zeer recent hebben we een aantal krachtige energieën verankerd binnen de regio van Egypte, deze activeringen dienen het belangrijke doel van het openen van het collectieve hartraster van de mensheid om de heilige en goddelijke kwaliteiten van liefde en leven te ontvangen. Elke deelnemer vertegenwoordigt een van de achtenveertig vlammen die een goddelijke energie verankeren in de Aarde en ook de essentie van elk van deze vlammen in de aarde integreerden.

De projecten die wij vanaf dit moment activeren zijn goedgekeurd en aan ons gepresenteerd door Lord Melchizedek, Heer Maitreya en Metatron. Zij waren aan hen geleverd door de Almachtige Elohim van de Collectieve Christus van dat alles wat goddelijk en van het licht was.

Sinds de Egyptische activeringen zijn er veel veranderingen die zich hebben ontvouwd. Degenen die reisden ervoeren veel van deze veranderingen uit de eerste hand, die echter niet betekent iemand van jullie verstoken is gebleven van die energie. In feite komt het door deze dappere zielen die ervoor kozen om hun fysieke lichaam als leidingen te laten fungeren en aangeboden hebben om het voor jullie allemaal mogelijk te maken te ontvangen tijdens het proces van integratie.
Jullie zijn de spiegels van het goddelijke als gevolg van de heilige taal van God en de Godin. Egypte is ook gekozen als het belangrijkste portaal waardoor het goddelijke licht van Moeder/Vader/God en de goddelijke liefde van de Goden en de Godinnen kan passeren. Het is in de grote uitgestrektheid van dat land dat de verschillende processen van ontwaken zullen worden geworteld.
Egypte is gekozen als het belangrijkste centrum voor deze verankering om een zeer specifiek doel – het is het centrum, het midden van het centrum en het is in werkelijkheid helemaal geen specifiek centrum, is het ingeschakeld als een draaiend centrum van licht, met de heilige diamant van wijsheid, van ware liefde en grootsheid.
Je goddelijke en prachtige route naar de vrijheid is nu actief en nu is de tijd ook aangebroken voor ons om de energieën van onze toekomstige projecten uit te breiden tot jullie allen, ons de mogelijkheid te bieden om deel te nemen, om te reageren op jullie oproep aan service en een te worden met de heilige gebeurtenissen van het weven van licht, het weven van liefde en het samenvoegen van de heilige roosters van geest en lichaam in een immense, almachtig krachtige pulsatie van liefde en waarheid.
Het hart van alle materie ligt in de wens van de Geest om te fuseren met de schepping en het zielendoel te definiëren. Je zielendoel is omhuld door deze kwaliteiten en vaardigheden op een verscheidenheid van manieren. Deze manieren worden weergegeven door middel van je acties, komen tot uiting in je vermogen om lief te hebben, te vergeven, om te genezen en een te worden met je ware zelf.
Een van de manieren waarop dit wordt gedaan is door het integreren van de krachtige Kosmische Wetten van alles wat bestaat, dus het terugwinnen van de energie van de Kosmische Wetten die vele paden naar de vrijheid aan jullie openbaart.
Wij hebben dit kanaal en haar partner gevraagd om de paden naar het licht te activeren door de Smaragden Mysterie School en via de bron van verruimd bewustzijn, goddelijk licht en liefde, die we hebben gecreëerd om u allen te ondersteunen bij het brengen van de veranderingen die jullie wensen te manifesteren. Dit zal worden ondersteund en uitgevoerd door de processen die op gang zullen komen wanneer we bepaalde roosters activeren op verschillende locaties op jullie wereld.
Een van deze belangrijke energieën zal met de activering in de woestijnen van Egypte (weer) beginnen. Daarbij doen wij een oproep aan de kinderen van jullie planeet, de jonge volwassenen, tieners en zelfs degenen onder jullie die in een volwassen lichaam zitten en die geloven dat je nog een kind zijn, met ons mee te doen! De heilige wijsheid die in het goddelijke licht van de schepping aanwezig is, helpt al het leven zich te manifesteren op een goddelijke resonantie waardoor zielen kunnen reizen naar plaatsen met het oog op het goddelijke en niet alleen de harten van de mensheid wakker te maken, maar ook de moleculen in het lichaam van Moeder Aarde.
Steeds werken wij met individuen en groepen om ze energieën van liefde en licht aan geografische plaatsen te laten brengen. Je dient dan niet alleen als een kanaal om genezing te brengen naar uw voorouders, maar je bent dan een krachtige activator van onmetelijke liefde voor Moeder aarde. Dit is een van de manieren waarop je haar kunt dienen. Velen zijn geroepen om Moeder Aarde te dienen door het opleiden van de mensheid in hun omgeving en haar lichaam te respecteren en te eren door ervoor te zorgen dat hun dagelijkse handelingen het lichaam van Moeder Aarde niet verder vergiftigen dan al gebeurd is.
Vanaf het jaar 2010 tot het jaar 2015 zijn jullie allemaal getuige van de grootste verschuivingen in het hart van het menselijk lichaam en de menselijke geest. In het jaar 2012 schudde met name de poort die het zogenaamde einde van de wereld voorspelde je wakker en kon je zien dat de wereld toen nog bestond, je kon zien dat alles was zoals u het zich herinnerde, maar het is dit punt dat in een klap de poort opende voor de hoeveelheden van energie, licht, liefde en kansen die nooit beschikbaar waren voor de mensheid. Dit markeert het einde van een cyclus van groei en verlichting en markeert het begin van de grootste transformatie van geesteswetenschappen die ooit heeft bestaan.
Op dat moment zijn er ongeveer zeven miljard zielen op jullie planeet, daarom kunnen wij ten volle te profiteren van de mogelijkheid om de almachtige bevoegdheden van onze Moeder/Vader/God te laten samensmelten met zielen die gekozen hebben voor een reis die gedomineerd werd door het stoffelijke. Dit is nog een reden die jullie hebben gehad om je persoonlijke reis stap voor stap aan te pakken. Sommigen van jullie hebben ervoor gekozen om een duik in het diepe te nemen, om in de grote wateren van licht, van waarheid en verlichting te stappen in een hoog tempo. Jullie zijn als echter ziel voorbereid, simpelweg omdat het geheugen en in feite de kennis, de waarheid van de kosmische wetten, in jezelf liggen.
Deze kosmische wetten zullen worden verweven in een prachtig kristallen raster en vormen een tapijt van verlichting dat ervoor zal zorgen dat zoveel mogelijk zielen vrijgemaakt zullen worden. Die zielen die bevrijd zullen worden zijn elke levende ziel die klaar is om het volgende niveau van zijn reis, iedere ziel die in zijn binnenste ook maar het geringste, het kleinste verlangen heeft om te weten, zal zelf de deur en de sleutel die de deur ontgrendelt weten te vinden. Alles dat wat we dit kanaal hebben verzocht om te doen in de vorm van de projecten die we hebben gepresenteerd, in de vorm van de heilige zielenavonturen en -reizen, zal de kosmische wetten belichamen.
Nu krijgt ieder van jullie de kans om de macht van wie je bent te begrijpen, de goddelijke opdruk van waaruit jullie zijn gemaakt. Iedere keer dat je inzicht krijgt in de energieën van een kosmische wet en hoe de integratie van deze goddelijke feiten van het leven je kan helpen voorbij angst, hulpeloosheid en hopeloosheid te komen, herken je dat je een vonk bent van de goddelijke essentie.
Angst is het grootste obstakel voor spirituele groei en is gebaseerd op een gebrek, aan beperking, het is een beperking van geloof. Velen hebben gezegd dat onwetendheid een zegen is, maar het kan alleen maar worden beschouwd als gelukzaligheid als je geen enkele vraag in je binnenste hebt over het leven, en als er absoluut geen verlangen in je is om te groeien of jezelf beter te begrijpen. Onwetendheid verergert in feite angst. Kennis is macht, niet alleen kennis van de kosmische wetten, maar kennis van het zelf. Weten wat je motiveert, weten waar je standaardknop zit, versterkt je vermogen om je persoonlijke gedrag beter te kunnen voorspellen wanneer vertrouwde situaties zich voordoen.
Van 2010 tot en met 2012 leerden jullie het meeste over de kosmische wetten. Wij zullen ons erop richten om u de waarheden van deze wetten te laten zien, zodat u kunt bewegen buiten de paradigma’s van uw oude geïnformeerde wereld. Een van de belangrijkste stappen om een beter begrip van jezelf te krijgen is te begrijpen hoe de zonden van de voorvaderen zijn doorgewerkt in jou (we hebben dit voorouderlijke schoonmaak genoemd).
Het genezen van de gegevens die zijn opgeslagen in je genetische structuur veroorzaakt niet alleen gratis het loslaten van de geest van je voorouders, maar maakt ook je eigen geest en die van toekomstige generaties vrij van het leed dat je hebt meegemaakt. Je eindigt de cyclus voor je gehele lijn.
Dit is een van de redenen waarom we ook spreken tot ouders, grootouders, verzorgers en voogden van de kinderen en wij vragen jullie om deze kinderen te brengen naar de heilige punten op jullie wereld, zodat ook zij deze krachtige energie-impulsen kunnen ontvangen. Maak hen duidelijk welke kansen je hebt en hebt gehad om te groeien en om verlicht te worden. De kinderen van de moderne wereld zijn erg open, ze zijn zeer intelligent en zeer verbonden, vergeet echter nooit de zonden van hun voorouders, ook zij dragen de sporen van degenen die vóór hen liepen.
We hebben toestemming gekregen om hun ziel te bevrijden, om de reis van de jongeren te versnellen, zodat zij op veel jongere leeftijd in hun posities van macht kunnen stappen. Wij zullen ervoor zorgen dat ze emotioneel zijn toegerust om met hun posities om te gaan, ze zijn klaar, ze staan klaar om de krachtige waarheden van licht en van de liefde op te vangen.
Hoewel de geest probeert zichzelf en haar doel op vele manieren te definiëren, is het essentieel dat jullie allen begrijpen dat het lagere ego gehecht raakt aan tijdlijnen van trauma en remmend werkt op het vermogen van je geest om zijn verlangens te communiceren naar uw zielen, vooral wanneer de ziel ernstig is versnipperd. We zullen doorgaan met de programma’s en de projecten die jullie allemaal zullen helpen bij het opnieuw de verbinding met de gefragmenteerde aspecten van je ziel te maken. We staan ook op het punt van de creatie van nieuw leven, waar hetzelfde moeten doen voor de kinderen van uw wereld.
De ziel wordt versnipperd als gevolg van trauma en shock en kan alleen weer worden aangesloten als de triade van het leven weer is aangesloten, en dit is waar wij, de Drie Godinnen, worden opgeroepen om dienst te doen. Het is ons doel, het is onze rol en goddelijke missie om jullie allen, samen met het collectieve team van planetaire genezers en Lichtwerkers, te helpen om dit te bereiken. Als een ziel weer is aangesloten met zijn collectieve ziel zijn ook alle gefragmenteerde aspecten van de ziel van Moeder Aarde aangesloten en dat resulteert erin dat er een nieuw lichaam van licht wordt gemaakt. Dit orgaan wordt een sjabloon van waaruit de mensheid kracht kan putten en zorgen voor een krachtige heraansluiting met het hogere zelf van de collectieve geest van de mensheid, dus opnieuw zeggen wij, de Drie Godinnen, doen wij een oproep aan alle Lichtwerkers om te luisteren, en aan allen die bereid zijn om te dienen als het Herinnerende weefsel van dit grote lichaam van licht.
Elke aangesloten zielsaspect opent de afmetingen van de vloeibare liefde verder en veroorzaakt massale verschuivingen in het collectieve lichaam, de geest en de ziel van de mensheid en alle koninkrijken van het bewustzijn. De gewonde en getraumatiseerde aspecten van het zelf dagen de ziel uit en ademen nieuw licht en leven in de delen van het zelf die zijn losgekoppeld, die ontkend en genegeerd worden en dit, dierbaren, is wanneer we de roosters van de opstanding volledig kunnen activeren en ze vorm laten aannemen.
Je wist wie je bent toen je ingestemd hebt met het project voor deze incarnatie, het is je lot en wanneer we ons met jullie verzamelen in de heilige woestijnen zal je eens te meer zien hoe de deuropeningen van de Kosmische Wetten van het Universum open staan voor jullie en haar krachtige geschenken aan en door je heen blijven aanbieden.
Er zijn er genoeg van jullie die hebben gereageerd op deze diepe innerlijke roerselen om ons in staat stellen vooruit te gaan en de vijfenvijftig toetsen te activeren.
Deze vijfenvijftig sleutels openen de energieën die het licht zullen trekken in de donkerste geografische plaatsen op jullie planeet. Deze donkere plaatsen waarover we spreken zijn plaatsen waar een ernstig trauma is verzonken in het DNA van het lichaam van Moeder Aarde, en een van die plaatsen waarop we ons zullen richten is Rusland.
Rusland heeft diepe, diepe trauma’s en omdat die in het bezit zijn van het gelijke maar tegengestelde – liefde, dus de donkerste plekken op jullie planeet hebben de grootste potentie om het grootste licht en liefde ooit te belichamen. We zijn bezig geweest om Rusland voor te bereiden voor als dit licht komen zal. Ook hebben we uitgebreide energieën naar Turkije gestuurd, waarvan velen van jullie al deel uitmaken.
Deze lichten worden uitgebreid tot een ieder van jullie die mijn woorden hoort en er wordt nu een deur geopend in je hart, een deur waarop je ziel al vele jaren heeft geklopt.
Jullie zijn nu klaar om die deuropening te passeren, jullie zijn nu klaar om de mogelijkheden om te fuseren met universele vloeibare liefde en te dienen als doorgeefluik, een kanaal, ontvanger en zender van deze machtige krachten van de vloeistof liefde.
Iedere sleutel tot het leven die is gemaakt zal worden geleverd, want het is een deel van de belofte van nieuw leven, dat onze Moeder/ Vader/God heeft beloofd aan ieder van jullie die tot leven komt.
Elk van de vijfenvijftig toetsen waarover ik heb gesproken is gekoppeld aan een wet, daarom zullen we in totaal over vijfenvijftig wetten van de kosmos spreken. Deze wetten zullen de energieën van de Luchtpoorten, de Waterpoorten en de Aardepoorten belichamen als we door elke stap van hun schepping gaan, want als er een toets wordt geactiveerd die de wet vertegenwoordigt opent de wereld naar honderd en veertig tot vierduizend extensies van de oorspronkelijke essentie van die wet, en jullie zijn allemaal een rode verlengdraad van de oorspronkelijke essentie van die wetten.
Dit brengt mij nu terug naar het begin toen wij het hadden over het jaar 2012. Deze wetten zijn de deuren naar de andere dimensies waaraan ieder van jullie vanaf dat moment zal worden blootgesteld. Dit is hoe jullie wereld zal veranderen, dit is hoe de wereld de ervaring van de krachtige dimensies van verandering zal ondergaan die zal leiden tot een ander leven, en leven zoals je weet, komt tot een einde.
God.
Je hebt dat verlangen in je, dit is waarom je deze lezing hoort.
Het Beloofde Land is de wereld van vrijheid.
We verzekerden jullie dat wij de Belofte van Nieuw Leven ook zullen inlossen, je hebt de kans gekregen om je dromen tot leven te brengen, en alles ontvouwt zich stap voor stap. Daarom, vertrouw ons, Vertrouw op jezelf en je hart en stap in het onbekende, want in werkelijkheid heb je nu geen keus, maar om vooruit te komen, op voorwaarde dat je wenst te veranderen, en zelfs als je geen behoefte hebt aan verandering of iets anders, zal je worden gevangen in de stroom van verandering, de stroom van licht zal te voorschijn komen en zal je leven raken en het zal je veranderen.
Op zo veel gelegenheden heb ik deze woorden gesproken en ik zal ermee doorgaan tot iedere ziel volledig de strekking van mijn woorden begrijpt. Je bent vrij om je beste leven te leven, je wordt nu gedragen door de vleugels van de Solaire aartsengelen, er wordt je getoond dat er onbeperkte mogelijkheden liggen in je toekomst, je word je geleid naar de verborgen waarheden over jezelf, je oorsprong en om je toekomst te ontdekken.
Ik, Maria Magdalena, geef u vandaag mijn woord dat ik elke stap op jullie weg naast jullie zal lopen als jullie ervoor kiezen om de almachtige transformerende krachten van de ware essentie van liefde te ervaren.
Meester Kuthumi-Agrippa is erg belangrijk initiaties voor alle Lichtwerkers aan het voorbereiden die ervoor kozen om door de vijfenvijftig poorten te gaan om een wereld binnen te gaan die ligt buiten de tijdgeest van deze wereld.
Ik, Maria Magdalena, die samenwerkt samen met Kuthumi-Agrippa heb ook toestemming gekregen om mijn energie te fuseren met mijn zussen van het licht – Guinevere en Izebel. We hebben een almachtige straal van energie gemaakt die is verankerd in een individu. Deze persoon is voorbereid om deze energie vooruit te dragen en als baken van licht in onze naam te dienen tijdens deze immense tijden van verandering.
Als je licht blijft groeien zal je worden ondersteund in de opkomst uit de diepten van de dood, zal je die delen van jou die zijn gestorven als gevolg van misbruik en trauma laten herrijzen, en op hetzelfde moment zal je in staat zijn je te ontdoen van al die onderdelen die je weg niet langer dienen en niet voldoen om het doel dat je hebt ontworpen te vervullen.
Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze tijden zijn, en wanneer de brug is gemaakt zal Kuthumi-Agrippa vergezeld gaan van tienduizend Solaire Aartsengelen en de Goden en Godinnen van de oorsprong van de Oude Kosmische Wetten zullen de vijfde, zesde, zevende en achtste Hemelvaartpoorten activeren. Deze poorten zullen alweer in Egypte evenals in Israël en in Jordanië worden verankerd en we hebben ons kanaal gevraagd om ervoor te zorgen dat er een groep bij elkaar wordt gebracht, herenigd als familie van ziel en geest om te dienen als fysieke kanalen om die brug te creëren.
De vier Hemelvaartpoorten die komen in de vorm van opstijgingsgolven zullen de grootste stroom van liefdesvloeistof voortbrengen die je ooit zal hebben ervaren. Deze systemen van verandering worden de vloeistof van de schepping, de kracht van creatieve medeschepping als de geest van het hart stijgt en de lijn tussen zichzelf en anderen is vergoddelijkt. Deze definitie laat jullie de dubbele afmetingen begrijpen, om je Vredespaleis te ontdekken en om het almachtige goddelijke huwelijk te ervaren als het lot van elke ziel. Het begeleidt ze ernaar om de dynamiek van de waarheid te begrijpen en hoe de illusies van verleden en heden de ziel van haar vrijheid ontnemen.
Jullie wordt toegestaan een hoge leeftijd te bereiken, zodat de wijsheid binnenin kan ontstaan van waaruit jullie de hogere paden kunnen bewandelen. Deze tonen jullie de feiten van het leven en dat je bedoeld bent om te stralen te midden van de duisternis en dat de weg van de nieuwe wereld proces op gang brengt dat tegenover de draak staat, het benutten van de innerlijke alchemist. Het toont je ook dat de stilte van de ziel je de dans van de Geest toont, en dat het verlangen naar liefde en om vervulling je leidt naar het heiligdom van de ziel waar je verder gaat dan het ego, waar je de keuze tussen leven en dood maakt dat is wanneer je echt verrijst.
Deze beschermengel zorgt er ook voor dat jullie jezelf ontmoeten.
(Begin van deel twee)
Ik ben Kuthumi-Agrippa, Solaire Aartsengel van de gouden stralen van Liefde en Wijsheid en ik heet u welkom in het licht van de nieuwe wereld van transformatie.
In de eerste plaats wil ik me verontschuldigen voor de onderbreking in onze doorgifte. Vanwege de aanwezigheid van al die wezens die met elk van jullie op dit moment zijn verzameld en door de verankering van een krachtige magnetische straal van liefde is er een kink in de kabel gekomen in de systemen van communicatie die nu worden gebruikt.
Ik ben geroepen om naar voren treden en ieder van jullie te verzekeren dat de boodschap die Maria Magdalena heeft gebracht van groot belang is. Je bent geroepen naar de rijken van dienstbaarheid, een reis die ieder van jullie heeft afgesproken om te maken, een avontuur van de ziel om te ervaren zodat de bevrijding door de legers van het Licht tot volle bloei kan komen.
Jullie zijn leden van de legers van Licht, jullie zijn de krijgers die de roosters van het leven veranderen, zodat allen die ervoor gekozen hebben om in hun macht te stappen dat kunnen en ook zullen doen.
Jullie zullen worden opgeroepen tot het ingaan van plaatsen die de liefde missen en om dat licht daar te verankeren.
Ik, Kuthumi-Agrippa, lever jullie de Alchemistenprint, het deel van jullie dat boven jullie uitstijgt, de roep om vrijheid ter harte neemt, die het lot aanvaardt als zijnde iets van het verleden in plaats van nu te dansen met het lot. De duivels en engelen binnenin jullie zullen komen, zullen worden geconfronteerd met elkaar en zullen zien dat de feiten van het leven en de wetten van de liefde een schoonmaak met zich meebrengen van de kast van je verleden, stralend in het midden van de duisternis, die je zal laten zien dat jullie allang op het pad zijn van de authentieke Enen.
Ik, Kuthumi-Agrippa, kom naar jullie toe op dit moment in jullie leven om jullie te openbaren dat de feiten van je leven krachtige edelstenen in zich hebben, feiten die je vele waarheden zullen openbaren over je herkomst en het is deze oorsprong, die je zal laten zien hoe de hele mensheid is gevangen, hoe de hele mensheid zich heeft ingekocht in een illusie die hen er op een hele slimme manier van heeft overtuigd dat ze machteloos zijn, dat zij onwaardig zijn om de liefde van God en de Godin te ontvangen en zo hield de droom over het goddelijk plan van de herrezen nieuwe wereld op te bestaan.
Dit is het begin van het einde, dit is ook het begin van het begin.
De belofte van Nieuw Leven is met jullie, het is deze belofte, die ons in staat heeft gesteld om vooruit te komen. Ik sta hier voor jullie en ik observeer je hart, Ik kijk in je ziel, zie de essentie van je geest. Op dit moment in de tijd activeert Heer Melchizedek de handtekening van jullie toekomst, de heilige opdruk, die is jullie sleutel die de deuren van je hart ontgrendelen, zodat jullie geest voor altijd vrij zal zijn.
Ik dank jullie allemaal voor jullie tijd, ik dank jullie allen voor het beantwoorden van de oproep van jullie ziel om zijn bestemming te vervullen. Kom met ons mee, loop samen met ons, dien en heb samen met ons lief en wij zullen jullie werelden tonen waarvan jullie alleen maar kunnen dromen.
Moge alles wat jullie inspireert om het hoogste van jezelf waar te maken, met jullie zijn. Moge jullie er altijd van overtuigd zijn dat jullie geen moment alleen lopen omdat wij altijd en op alle manieren bij jullie zijn omdat wij allemaal Een zijn. Moge de waarheden van de kosmische wetten jullie bevrijden om je beste leven ooit te leven en jullie de weg tonen om ook jullie broeders en zusters te bevrijden.
Mogen wij Een zijn in liefde, dienstbaarheid
Ik ben Kuthumi en mijn liefde voor jullie is diep