Maria Magdalena. De “Oer-missie” en de bewustzijnscycli van de mensheid. / Geplaatst: 11 augustus 2015 / Michelle Eloff

Maria Magdalena.
De “Oer-missie” en de bewustzijnscycli van de mensheid.
Geplaatst: 11 augustus 2015
Een boodschap van Maria Magdalena gekanaliseerd door Michelle Eloff
Maria Magdalena: “Lieve mensen, ontwikkelingen in bewustzijn hebben de eigenschap dat ze zich in een cyclische vorm manifesteren. De eerste cyclus begint bij God zelf. God, als allesomvattend bewustzijn, is in essentie ‘Absoluut’ van karakter.
Door het verlangen om de liefde voor zichzelf tot verdieping en uitbreiding te laten komen, neemt God vorm aan om zichzelf te verkennen en lief te kunnen hebben. God geeft vorm aan de cyclus van de Schepping, waarin de Absolute en de Manifeste vormen van God elkaar opzoeken, verkennen en liefhebben. Deze relatie van God met zichzelf maakt deel uit van een Goddelijke cyclus waarmee jullie nog niet bewust contact dienen te maken. Jullie zijn er een deel van, als Godzijnde, maar je bewustzijn als mens is er nog niet aan toe om je daar een beeld van te kunnen vormen of inzicht in te kunnen krijgen. Het hoort niet bij jullie taak als mens om je daar nu mee bezig te houden. Tijdens toekomstige ontwikkelingen zullen jullie je, als jullie er aan toe zijn, er wel bewuster van worden.”
De Scheppingscyclus verhoogt de liefdestrilling van God.

Maria Magdalena: “Jullie bewustzijn verbindt zich nu met de huidige cyclus van de Schepping. Binnen deze cyclus hebben jullie een specifieke rol uitgekozen binnen het geheel. De cyclus van de Schepping heeft als doel het verhogen van de liefdestrilling van God door zich in de vorm te manifesteren.

Aan de basis van deze manifestatie, die de gehele Schepping doet ontvouwen, bevindt zich de Drie-eenheid van ‘de Schepper, de Geschapene en het Proces van Scheppen’. In jullie huidige fase van ontwikkeling zijn jullie nog volop in contact met de rol en de essentie van de ‘de Geschapene’. Het je bewust worden van de betekenis van de begrippen ‘Schepper’ en ‘Proces van Scheppen’ is bij jullie nog in volle groei. Als gevolg van deze bewustzijnsontwikkeling zullen jullie in de toekomst nog veel voldoening mogen ervaren. Hoe meer inzichten jullie krijgen in de veelomvattende betekenis van de Drie-eenheid als geheel, des te meer zullen jullie je bewust worden van je eigen Goddelijke essentie en die van de Schepping.”
In elke dagelijkse creatie herhalen jullie het proces van de ‘Big Bang’
Maria Magdalena: “De manifestatie van God in een materiële vorm activeert de kwaliteit van het Zijn van God, waar de liefde intrinsiek mee verbonden is. Liefde komt met name te voorschijn wanneer de twee vormen van bewustzijn elkaars Goddelijkheid herkennen en in hun interactie hun Goddelijke essentie manifest wordt. Liefde is een Zijnskwaliteit die in trilling wordt verhoogd wanneer God een vorm aanneemt en zichzelf opnieuw binnen deze vorm herkent.
Hier sluit de door jullie opgenomen ‘oer-missie’ bij aan. Jullie zijn het deel van God dat gekozen heeft om de trilling van de liefde te verhogen door de eigen Goddelijkheid te vergeten en vervolgens, door middel van je leven op Aarde, opnieuw te herontdekken. Dit proces vindt plaats binnen je leven als mens. Om dit te bewerkstelligen is het nodig dat er individueel bewustzijn ontstaat. Wanneer een wezen zich ‘individu’ binnen het grote geheel gaat voelen, kan hij of zij de eigen scheppingskracht op microniveau gaan toepassen.
God in het groot verplaatst zich naar God in het klein, die dezelfde principes die in de macrokosmos worden gebruikt, in de microkosmos van zijn of haar leven als mens gaat integreren. In elke creatie van jullie dagelijks leven herhalen jullie in wezen het proces van de ‘Big Bang’, de ‘oerknal’. Het vanuit het niets iets in het leven roepen is inherent aan jullie Zijn van God en ongeacht het feit of jullie dit nu wel of niet als een opzienbarend verschijnsel beschouwen, toch scheppen jullie voortdurend tijdens jullie talloze levens op Aarde.”
Jullie openen een weg in bewustzijn voor andere wezens.
Maria Magdalena: “Niet alle soorten wezens in het Universum bereiken tegelijk individueel bewustzijn. Daar is voorwerk voor nodig. Jullie hebben als mensen hebben deze taak op je genomen. ‘Individu’ voelen betekent dat jij je afgescheiden dient te voelen van het grote geheel om je scheppingskracht in het klein te kunnen toepassen vanuit een eigen wil.
Als jij je niet afgescheiden van God en van de rest van de Schepping zou voelen, zou jij je scheppingskracht blijven afstemmen op Universele natuurwetten, en jij zou op die manier met je bewustzijn verbonden blijven met God in het groot. Het je in bewustzijn van God afgescheiden voelen, stelt je in staat om door de inwijding van de dualiteit van de Aardse materie heen te gaan en daarin je eigen Goddelijkheid te herontdekken. Deze inwijding maakt dat jij je Goddelijkheid eerst in jezelf dient te herontdekken vóórdat jij je bewust kunt gaan verbinden met God in het groot. Jullie hebben je bereid getoond om, samen met de mensachtige wezens van de andere twaalf planeten waarop dualiteit kan worden ervaren, als pioniers door deze inwijding heen te gaan. Daardoor openen jullie een weg in bewustzijn voor andere wezens en bewustzijnsvormen in het Universum om door de weg van individualiteit heen te kunnen gaan om zo van binnenuit hun Goddelijkheid te herontdekken. Echter, niet alle wezens en bewustzijnsvormen zullen deze weg kiezen.
Sommigen zullen voor een verkorte activatie door middel van bewustzijnsoverdracht kiezen en wel in interactie met andere wezens die wel door de weg van individualisering heen zijn gegaan.”
Alle cycli ondersteunen jullie bij het vervullen van jullie oer-missie.
Maria Magdalena: “Deze weg om individu te worden, zowel gedeeltelijk of volledig, brengt een cyclus met zich mee. Binnen deze cyclus wordt in een eerste fase het individualisatieproces in gang gezet door volledig vorm aan te nemen, een vorm die zich ogenschijnlijk losmaakt van het grote geheel. Vervolgens ontstaat er een omkeerpunt. Want na een maximum aan individualisatie te hebben bereikt, keert het proces zich om en wel op de weg terug naar eenheid en verbinding. Deze dynamiek is aanwezig binnen de cyclus van de Schepping, de drie collectieve incarnatiecycli van de mensheid en de twee individuele cycli van de mens, de Bloedcyclus en de Hartcyclus. Al deze cycli ondersteunen jullie bij het vervullen van jullie ‘oer-missie’, het doen ontwaken van God, die je ook zelf bent, op een hoger trillingsniveau van liefde. En als gevolg daarvan komt de essentie van het Zijn ook op een hoger niveau te staan. Het gehele Universum trilt dan ook met jullie mee. Jullie ontwikkelingen en inzichten resoneren door de gehele Schepping. Daar is deze Schepping jullie ook dankbaar voor.
Moge jullie liefdevolle toewijding jullie uiteindelijk leiden naar het openen van je hart en het je bewust ervaren van je Goddelijkheid als mens. Daar zegen ik, Maria Magdalena, samen met mijn geliefde Jezus, jullie voor. Uit liefde en verbondenheid, Maria Magdalena, ook namens Jezus.”
Uit liefde en verbondenheid, Maria Magdalena
(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen.blogspot.nl)