Raphael en de Groep – De 3e bijeenkomst 12-04-2014

Raphael en de Groep –  De 3e bijeenkomst
Channeling via Margreet de Carpentier,

12-04-2014

Deze channeling is afgestemd op de wereld maar ook afgestemd op u allen die hier aanwezig zijn.

Het is even een rustpunt in deze jachtige tijd. Rustpunten zijn belangrijk en daar mee bedoelen wij innerlijke rust. Een innerlijke rust kan men ook krijgen door bepaalde bezigheden. De één mediteert, een ander wordt rustig van de was strijken.

Een rustpunt voor uw geest is heel belangrijk. Elke dag eventjes volledige rust in uw hoofd. Zonder ik moet dit, ik moet dat. Al is het maar tien minuten. Rust om u heen, in uw huis, is ook belangrijk. Dat betekend, wij hebben het er de vorige keer al overgehad, over al die winkels met hebbedingetjes. Een huis vol met hebbedingetjes die niet nodig zijn. Alles wat niet nodig is mag u opruimen. Dat geeft ook ruimte in uw hoofd, dat geeft ruimte in uw leven. Het is allemaal extra ballast. Er hoeft niet van alles dubbel te zijn. Een ruime geest gaat samen met een ruim huis. Een ruime geest, een rustige geest is zeer belangrijk.

Is belangrijk voor de kinderen. Als de moeder rustig is, als de vader rustig is in zijn hoofd, in hun emoties dan reageren de kinderen daar op en hebben ook meer rust. Ook dan hebben wij al gezegd, zijn er minder stempels nodig, zijn er minder hokjes nodig waar de kinderen in horen volgens de tegenwoordige tijd. Een kind mag niet meer normaal zijn. Creëer het normale, de eenvoud.

U mensen maakt het zo moeilijk, u maakt het zo moeilijk voor u zelf. Ja, wij moeten het zeggen, de mens is maar aan het malen in hun hoofd, het gaat maar door in die hoofden.

Angst, Angst creëert angst komt door gedachtes. Probeer te leven vanuit uw gevoel. Probeer meer te leven vanuit uw intuïtie. Uw intuïtie, het is al geschreven in een gedicht.

Intuitie is die eerst één tiende seconde, vertrouw daar op, het is zuiver. Het is uw zuiveren weten. Die eerste één tiende seconde. Als men dan daarna gaat denken raakt men in de war, raakt men van streek, komen er angsten. Durft u niet meer. Als u durft te leven vanuit uw intuïtie is er geen gevecht meer met uzelf en gaat alles vloeiend. Vloeiend zoals het leven mag gaan. De rivier van het leven met de stroom mee.

Het is maar weinig mensen gegeven om met de stroom mee te zwemmen, zich te laten drijven op het leven omdat men krampachtig alles onder controle wil houden.

Maar wat is controle, controle is niets.

U moet controle hebben over uw auto, over uw fiets in het verkeer, maar emotioneel kan u nooit de controle vast houden. Als u dat doet zakt u verder en verder weg in de emoties totdat het u gaat overspoelen. Tegenwoordig noemt men dat een burn-out, een depressie.

Blijf bij u zelf, durf open te staan voor anderen.

De velen boeken die geschreven zijn en die u leest, de velen cursussen die gegeven worden, wij hebben het over wat zij spirituele cursussen noemen om zich te ontwikkelen.

Eigenlijk staat er in wat iedereen weet. Haal uw waarheid er uit, uw waarheid is voor een ander een andere waarheid. Ook daar zit veel business bij. Sta met twee voeten stevig op de grond en ga werkelijk van binnen voelen wat er voor u nodig is en of u het nodig heeft.

Ieder mens heeft de wijsheid in zich. Het is goed dat er herhaald wordt, dat doen wij ook, zodat men weer even de innerlijke kennis aanraakt. Via een boek, via een kleine cursus, maar ga voelen.

U allen die hier aanwezig zijn en velen die om ons heen leven kunnen voelen en weten wat goed voor hun is. Zonder al te veel cursussen te hoeven volgen. Ze zijn nodig, ze zijn nodig om de mensen te laten ontwaken om te kunnen ontdekken wat zij weten, hoe ze kunnen voelen, wat ze voelen, dat ze kunnen voelen wat zuiver is, wat goed is en wat niet goed is.

Daarna mag het klaar zijn als ze dat dan weten en mogen ze meegaan met de stroom van het leven, die stroom waar soms ook barricades in opgeworpen zijn. Barricades van de hoge heren met hun vinger in de pap. Wij willen u weer vragen, laat niet met u sollen door uw hogere directeuren. Soms is degene die in de maatschappij ogenschijnlijk een trapje lager staat, volgens de normen een trapje lager staat, wijzer dan hun meerdere.

Ga met ze alle protesteren als u voelt dat er misbruik van u gemaakt wordt.

Er is in velerlei vormen veel misbruik op deze wereld. In de werksfeer, dat hebben wij al eerder behandeld, wordt het ook steeds erger.

Er worden ook kinderen misbruikt, volwassenen misbruikt. Geestelijk mishandeld, lichamelijk mishandeld, seksueel misbruikt.

Het is nu de tijd dat dit allemaal ook doorbroken mag worden. Dit gaat in velen, velen families al honderden jaren door. De vader of moeder misbruikt, het kind gaat misbruiken, het misbruikte kind gaat ook weer misbruiken. Dat is verschrikkelijk.

Nu er velen mensen bewust worden en er een hogere energie op deze aarde is, zullen er velen mensen bewust worden van hun heldere voelen, weten en horen en mag dit alles doorbroken worden en dan is het ook klaar. Dan doorbreekt u het voor uw generatie en alle generaties die er na komen.

Werk in het klein, in uw eigen kring. Pas het toe in uw eigen gezin. Het is dan net een steen die u in het water gooit, de kringen die er omheen komen breiden zich uit en reiken verder en verder.

Probeer de kracht te hebben om rechtop te gaan staan en de familie drama’s te doorbreken. Durf volwassen te worden. Durf voor uw eigen standpunt uit te komen.

Bescherm uw kinderen. U bent de ouder en zij zijn het kind. Het kind dat bescherming nodig heeft. Een kind heeft regels nodig, strakke regels.

Ook volwassenen, er zijn velen volwassenen die een beetje losgeslagen zijn. Zij hebben het nooit geleerd maar kunnen wel gaan leren wat de normen van het leven zijn. Er is een programma op televisie waar ze mensen bij elkaar gezet hebben op een stuk afgesloten land. Deze mensen zijn er op uitgezocht. Het zijn allemaal volwassen kinderen, soms niet wijzer dan een kind van vijf, ook al zijn ze twintig, dertig, veertig jaar oud. Dat bedoelen we, probeer volwassen in het leven te gaan staan. Zelfs als je het nooit geleerd hebt, kan iedereen het leren. 

Kijk er maar eens naar en kijk hoe scheef alles daar is. Ze leven zogenaamd in één gemeenschap. Er worden stukken uitgeknipt, u krijgt maar een stukje van de dag te zien. Men doet elkaar zo’n pijn. Er is geen respect voor elkaar. Sommige kruipen om het de ander naar de zin te maken. Géén mens hoeft voor een ander te kruipen. U heeft allemaal het recht om uw eigen ruimte in te nemen. Uw eigen plekje op deze aarde. U allen mag gezien worden. Er is niemand meer of minder. De mens is gelijk.

Het heeft niets met studies te maken. Levenswijsheid dat is belangrijk. Zelfkennis is ook heel belangrijk, kijk naar uzelf, onderzoek uzelf. Als u kan zien, waar uw fouten zitten, naar u zelf toe, waardoor u zelf uw ruimte niet kan innemen dan bent u al heel ver.

Want als u dat kan zien, zal u stapje voor stapje vooruit komen. Wij laten vaak zeggen twee stappen vooruit en één achteruit. Toch komt u ondanks die ene stap achteruit snel vooruit, want u bent iets aan het doorbreken, u bent iets aan het doorbreken voor u zelf maar ook voor uw kinderen, voor uw omgeving. Het straalt ook uit op uw omgeving.

Als u, uw ruimte volledig in kan nemen als een volwassen persoon dan zullen de mensen dat onbewust aan u zien, onbewust krijgt u aantrekkingskracht voor andere mensen.

De mensen voelen dan feilloos dat zij hun pijn bij u neer kunnen leggen. Neem dan alstublieft de tijd om even te luisteren. Te luisteren naar die andere mens. Alleen maar luisteren, doet al zo verschrikkelijk veel. Er is zo veel eenzaamheid, want er is geen tijd om naar elkaar te luisteren. Soms is een gebaar of een paar minuten al genoeg. Mensen hebben mensen nodig, mensen horen voor elkaar te zorgen. Het zit in hele kleine dingen, een lach naar iemand die u passeert op straat. Kijk dan eens hoe blij er terug gelachen wordt, hoeveel blijdschap u brengt. 

Dat is ook aandacht aan iemand geven. Het lijkt zo klein maar het is ook zo groot. U beseft niet wat u bij die ander die misschien eenzaam is te weeg brengt. U kan hen het gevoel geven dat zij er bij horen door een simpele lach.

Ook de tranen zijn heel belangrijk, de tranen van verwerking. De mens verwerkt vaak via tranen.

Men roept vaak: ik huil al zo veel. Nee, de emmer is vol, de emmer loopt over. Huil vanuit uw tenen zodat u uw leven kan verwerken via het huilen. Als u niet bij machten ben en u vraagt om hulp aan uw gidsen komt het op uw manier, via dromen want in de nacht wordt ook heel veel verwerkt. Wij vangen s‘nachts ook heel veel pijn op van de mensen. Als de mens slaapt zijn wij hard aan het werk, om de mens te verlichten van hun pijn, van hun angsten. Is er te veel angst, is er te veel onrust bij de mens, is er te veel verdriet. Dan kunnen wij ze moeilijk bereiken. Wij hopen dat u en iedereen de kinderen leren huilen.

Dat men kwetsbaar durft te zijn want in uw kwetsbaarheid zit uw kracht. Huilen mocht niet, niet in uw samenleving. Er zijn nog samenlevingen waar het wel mag. Waar echt gehuild en gerouwd wordt als iemand overleden is. Dat is goed. In de westerse samenleving wordt er ook wel gehuild, wordt er ook gehuild op een begrafenis. Maar tachtig procent van de mensen die daar zitten die kunnen dan pas huilen van het verdriet van wat zij zelf met zich mee dragen. Want dan is het voor het gevoel toegestaan, dan valt het niet op. Dan mogen zij van zichzelf huilen, in plaats van hun pijn inslikken, van slikken krijgt u het benauwd. De mensen kunnen moeilijk met emoties omgaan, emoties horen niet meer thuis in onze samenleving. Leer uw kinderen met emoties om gaan, leer uw kleinkinderen met emoties omgaan. Toon ze aan uw medemens, ook volwassenen mogen het leren. De volwassenen die opgesloten zitten in zichzelf. Durf kwetsbaar te zijn naar de andere toe. Durf uw pijn te laten zien, uw emoties waar u mee zit naar een ander toe. Dan durft degene die tegen over u zit ook kwetsbaar te zijn. Dan merkt u dat u niet alleen staat. Dat alle mensen hun kruis meedragen, hun rugzak. Margreet heeft eens iemand horen zeggen: pak allen uw kruis en gooi ze maar op een hoop in een hoek. 

Sommige denken te bezwijken onder het gene wat zij meemaken. Maar weet dat u altijd uw eigen kruis weer oppakt en niet dat van een ander. Maar blijf niet hangen in uw lot, blijf niet hangen in uw pijn.

Soms durft men niet te veranderen. Men durft niet de pijn los te laten. Want ik heb al zo veel meegemaakt en daarom heb ik deze pijn. Als men er in blijft hangen is men vaak bang voor het onbekende, het onbekende wat vreemd voor hun is. Dan is er ook aandacht naar hun toe weg. Er zij mensen die negatieve aandacht trekken en zo ziek zijn van ellende en zich nog zieker maken door het denken, het malen in het hoofd. Zij zijn daar aan gewend, zij zijn daar aan verslaafd. Zij durven niet met de stroom van het leven mee te gaan, de stroom van het leven die onbekend is. Zij durven geen rust in zichzelf toe te laten want zijn ze bang dat ze geen aandacht meer krijgen, de aandacht die ze te kort kwamen in hun jeugd.

Wat ze niet weten is, dat ze die aandacht toch wel krijgen maar dan in de positieve zin. Hun wereld wordt groter. Zij sluiten zich vrijwillig op in hun eigen gevangenis met tralies.

Men kan altijd als men durft uit die gevangenis stappen. De sleutel zit in de deur. U hoeft hem alleen maar naar links te draaien dan gaat die deur open. Durf dan over die drempel te stappen de weide onbekende wereld in. Die wereld is niet onbekend hij is veiliger dan dat menig mens vermoed.

Sta open voor uw medemens, zie de nood van uw medemens. Maak even dat praatje of steek even een helpende hand uit. Het kost niets alleen een beetje tijd. Als u ziet dat iemand eenzaam is probeer het te doorbreken met uw liefde. Zodat ook die mensen het gevoel krijgen dat ze samen één zijn en niet meer eenzaam.

Wij danken u dat u hierbij aanwezig wilde zijn. Wij hebben u allen aangeraakt. Ook deze keer was er niets onbekend wat wij u vertelde. Iedereen weet dit. Als het niet bewust is dan is het wel onbewust, zorg voor elkaar. Laat voor u zorgen. Laat u mee stromen met de stroom van het leven. Wij hopen dat de energie die wij u meegeven dat u die vast kan houden

Dank u.


Raphael en de Groep