Raphael en de Groep channeling nummer 7. Wees welkom 4-10-2014

Raphael en de Groep channeling nummer 7.
Wees welkom
4-10-2014
De energie wordt opgebouwd, u zult allen worden aangeraakt.
U heeft niets in de hand, u kunt nooit de volledige controle over uw leven hebben.
Zo als wij de vorige keer al zeiden: neem een hand zand en het glipt tussen uw vingers door. U kunt er geen controle over hebben.
Laat u mee voeren door het leven, durf u te laten mee stromen door het leven.
Het leven dat in uw wereld op dit moment erg moeilijk lijkt, alles staat op z’n kop.
Kinderen durven niet met hun school op vakantie wegens dreigingen, zo als wij al eerder gezegd hebben. Als u angst heeft in uw gedachten, komt die gedachtekracht van angst aan bij de terroristen.
Probeer de angst los te laten, ga door met uw leven en stuur een paar seconden liefde en licht als u dat kunt. Wij kunnen dit niet genoeg herhalen.

Dit is de grote wereld. Op uw aarde leeft dit ook in het klein, op de scholen van uw kinderen die elkaar pesten, ook daar hebben we het al eerder over gehad.

Als een gepest of geplaagd kind angst heeft om naar school te gaan, komt dat over bij de plagers en bij de meelopers. Zo wordt het onbewust in stand gehouden, onbewust via de gedachtekracht.
Let alstublieft op uw gedachten. De gedachtekracht wordt steeds sterker.
Met gedachtekracht kunt u zo veel bereiken. U kunt daarmee dingen afstoten, maar ook naar u toe trekken. Er zijn mensen die niets anders doen dan klagen. Zij blijven stilstaan. Zij kunnen niets positiefs bedenken, dat is triest, heel triest. Er is niet alleen negativiteit, er is altijd iets positiefs te ontdekken. Al is de dag nog zo naar geweest doordat u een slecht bericht heeft gekregen, bijvoorbeeld dat er iemand ernstig ziek is of een ander bericht uit uw omgeving.
Al lijkt die dag nog zo donker, als u ‘s avonds in bed gaat liggen kunt u altijd iets positiefs ontdekken aan die dag en houdt dat vast. Haal de pareltjes van de dag er uit en houdt die vast, zo is het makkelijker om door te leven, ook als u het moeilijk heeft, als u verdriet heeft, als u pijn heeft, als u eenzaam bent. Altijd zijn er pareltjes op zo’n dag te vinden. Al is het maar een lach of een gebaar van een ander. Een lach van een ander die u tegen komt in de supermarkt. Zoek ze, zoek de positiviteit, probeer positief in het leven te staan. En nogmaals zeggen wij: aan al het negatieve zit ook een positieve kant. Er hoort ook een positieve kant aan te zitten.
U kent het verschil niet meer als er geen negativiteit of positiviteit meer is.
Het is net ying en yang, dag en nacht. Het is jammer dat sommige mensen zo als wij al zeiden blijven hangen in de negativiteit.
Deze mensen hebben het zwaar. U hoeft geen medelijden met ze te hebben, u mag mededogen hebben. Sommige mensen kunnen niet anders, u mag ze raad geven, als zij het niet aannemen mag u het laten, dan verstaan zij u niet. De mens moet vaak zelf eerst ervaren, ervaren via emoties. Voor de één is dat leerproces korter als voor de ander. Ieder mens heeft zijn proces, ieder mens heeft voor een leven gekozen, ieder mens heeft zijn ouders uitgekozen om via die ouders weer iets te leren. Het is één groot leerproces.
Als u sterft en bij ons komt gaat dat leerproces door. Het leerproces gaat oneindig lang door. Oneindig kunt u en mag u groeien, groeien in uw weten, groeien in uw zijn.
In deze jaren worden heel veel mensen wakker, zij komen tot een bewustzijn dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar blijfmet twee voeten op de grond. Wees kritisch, geloof niet alles. Er worden veel onwaarheden verteld. Er zijn veel mensen die cursussen hebben opgestart, wij hebben dat al eerder gezegd, die uit winstbejag iets creëren. Wees kritisch, luister naar uw gevoel, luister naar uwintuïtie, uwintuïtie, die eerste één tiende seconde, dat is zuiver. Uw wijsheid aangevuld met onze wijsheid als het nodig mocht zijn.
Intuïtie is een flits, het is bijna niet te pakken.
Probeer uwintuïtie te volgen. Dit is moeilijk, u heeft geleerd om eerst ergens  goed over na te denken en dat is nodig, dat moet soms om te weten hoe uuw geld uitgeeft, u moet weten wat er voor die dag in uw agenda staat.
Probeer zoveel mogelijk vanuit uw gevoel te leven. Probeer de moeilijke beslissingen vanuit uw gevoel te nemen, vanuit uw intuïtie, die eerste één tiende seconde. Hoe vaak denkt u niet: had ik maar! Had ik maar naar mijn gevoel geluisterd, wij kunnen het niet genoeg benadrukken, durf te vertrouwen op uwintuïtie, die intuïtie die iedereen heeft, elk mens en elk dier.
Er zijn super gevoelige dieren op de wereld. Dieren doen ook alles vanuit hun intuïtie, moeten dat doen om te overleven. Moeten wij dan ook niet weer van uit onze intuïtie leren levenom te kunnen overleven.
Om te kunnen overleven zo als het hoort, niet alleen in een tranendal maar ook in blijdschap. Blijdschap hoort er bij anders houdt u het niet vol. Lachen is heel belangrijk voor een mens, u heeft dat nodig.
Lachen en huilen horen bij elkaar als liefde en haat, dat zit ook heel dicht bij elkaar. Probeer liefde te sturen aan degene die haten, waarom haten zij?
Zij haten omdat zij beschadigd zijn en met hun gevoelens geen kant op kunnen, hun gevoelens niet onder ogen durven te zien. Die gevoelens zetten ze dan om in haat naar een ander en zo beschadigen ze soms een ander om hun eigen pijn maar niet te voelen. Ga er niet in mee als u die mensen in uw omgeving heeft.
Daar zijn we weer, stuur liefde en licht, of probeer het van u af te zetten. Blijf neutraal. Haat lost niets op.
Vraag ons om hulp als het moeilijk is om dit toe te passen, als het moeilijk is om uwintuïtie toe gebruiken, als het moeilijk is om mensen niet te haten. Vraag ons om hulp, wij zijn om u heen. Dat wordt te vaak vergeten. Ja, soms zelfs door Margreet, die vergeet ons ook soms om hulp te vragen.
Is het niet zo dat de mensen op hun knieën gaan liggen als het niet meer gaat en ze een hopeloos gevoel hebben en dan tot God gaan bidden, Boeddha, Jezus of Maria.
Probeer voor die tijd om hulp te vragen. Wij zijn altijd om u heen, wij zijn sneller dan het licht, wij hoeven niet te slapen. Probeer voor ons open te staan, wij houden van u. Elk mens heeft twee persoonlijke gidsen, helpers, engelbewaarders, hoe u ze ook wilt noemen. Laat ze niet machteloos toe kijken, vraag ze om hulp. Zij dienen u te respecteren, respect voor elkaar te hebben, zij hebben ook respect voor u. Voor de levende mens en voor de zielen.
Zij mogen u pas helpen als u zelf kenbaar maakt dat u hulp wilt en hulp nodig heeft.Wij houden van u.
Als u zichzelf voor ons openstelt en als u de mensen met haat met mededogen kunt bekijken, als uuw haat in mededogen kunt omzetten wordt het een andere wereld. Dat is de bedoeling en daar gaan we ook naar toe. De meeste mensen worden er zich bewust van, die willen veranderen. Dit komt door het hogere bewustzijn dat op aarde komt. Onze kinderenzorgen daar voor.
Onder u die hier aanwezig zijn, zitten nieuwetijdskinderen, het is al zestig/vijfenzestig jaar aan de gang.
Veel mensen denken dat het tien/twintig jaar geleden is begonnen maar het is al veel langer aan de gang.
De wereld heeft een omslag gemaakt, letterlijk en figuurlijk. De as van de wereld is veranderd, heeft een andere stand gekregen. De energie op de aarde is hoger geworden, uw energie wordt hoger en daardoor wordt u meer bewust. Daardoor kunnen meer mensen zich openstellen voor ons.
Onze wereld is niet altijd te begrijpen, de wereld van de lichtwezens.
Margreet wil het niet meer begrijpen. Eens wilde zij alles begrijpen. Het is vaak niet tastbaar, het is vaak een onbewust weten. In het onderbewuste speelt zich heel veel af, tachtig procent van de emoties en u heeft het al zo moeilijk met die twintig procent.
Onbewust weet u veel, in uw onderbewuste zitten uw andere levens opgeslagen.U neemt uw andere levens mee in uw cellen.
Het onderbewuste bij mensen wordt langzaam maar zeker een heel klein beetje bewust.
Ook dat kan pijn doen, ook daar zit vaak nog een stukje verwerking.
Hou van u zelf zo als u bent. U bent een mens en mensen maken fouten.
Mensen moeten fouten maken en van die fouten kunt u leren, dat is het leer proces. Als uuw fouten kunt zien, dan bent u rijk, dan bent u heel rijk, dan bent u bewust, dan kunt u er iets mee. Dan groeit u in uw bewustzijn,dan groeit u in uw energie.
Probeer niet te lang te blijven hangen in emoties. Ja, daar is hij weer, de stroom van het leven. Laat u mee stromen met de stroom van het leven, laat u wiegen door het water, laat u in rust meestromen. Zonder dat u zich vast houdt aan een tak of tegen de stroom in wilt gaan, zonder dat u het leven stevig in uw handen wilt houden. Dat kost energie, daar wordt u moe van.
Laat u meestromen met de rivier van het leven met af en toe een stroomversnelling, de emoties. Durf daar zo snel mogelijk doorheen te gaan.
En ga daarna weer dansen als een vlinder.
Wij zien graag dat u blij bent. U mag de mensen loslaten die u niet kunt verbeteren of ze af en toe opzoeken, maar het is hún proces, u kunt daar niets aan doen.
Het is hun proces en soms kunnen ze niets anders.
Accepteer dat maar,  u mag geen medelijden krijgen, alleen mededogen. U mag het niet op uw schouders nemen. Dat helpt hen niet en u wordt er moe van. Het voegt niets toe voor u. Probeer het los te laten.
Dat makkelijke woord, loslaten, maar wat is het moeilijk om toe te passen.
Wij hopen dat u zich mee kunt laten voeren door de rivier van het leven,
Probeer het, wij zijn met u.
RAPHAEL en de GROEP