Raphael en de groep Channeling nummer 16. / 9 Januari 2016 / Margreet de Carpentier

Raphael en de groep
Channeling nummer 16.
9 Januari 2016 / Margreet de Carpentier
Wees allen Welkom,
Teleurstellingen, er zijn mensen die  teveel verwachten van andere mensen hebben. Zij zijn altijd behulpzaam en zijn teleurgesteld als zij niet geholpen worden door degene waar zij altijd klaar voor stonden. Verwacht nooit iets terug voor wat u doet, dan wordt u ook niet teleurgesteld, dan hebt u daar ook geen pijn van. U zou bijvoorbeeld hulp van mensen kunnen verwachten als er bij u thuis iemand ziek is en op bed ligt. Wij hebben het al eerder besproken, veel mensen kunnen niet omgaan met emoties en de pijn van een ander. Zij kunnen dat er niet bij hebben omdat ze bang zijn voor hun eigen emoties.
Laat u niet teleurstellen door de mensen om u heen. Vertrouw erop dat het altijd goed komt, als u behulpzaam bent voor een ander krijgt u dat altijd op één of andere manier terug. Misschien niet van de persoon waarvan u het verwachtte maar wel van een ander. Als u behulpzaam bent straalt u wat uit, u straalt dan liefde uit, liefde voor uw medemens, liefde om u heen. Onbewust wordt dat opgevangen door mensen die gevoelig zijn, Zij zullen u wel waarderen maar zullen dat niet altijd uitspreken. Verwacht niet te veel, dan wordt u ook niet teleurgesteld. Velen zijn teleurgesteld in de mensheid, vooral in de chaotische periode die er nu heerst op de hele wereld.

Alles staat op zijn kop, er zijn hele volksverhuizingen aan de gang. Wees kritisch, kritisch met wat de media doorgeeft, het is niet altijd de waarheid, er wordt heel veel gemanipuleerd, er wordt veel verdraaid om bepaalde wereldleiders of groeperingen in een kwaad daglicht te zetten. Waarom is er oorlog: Er is oorlog om bezit, om grondstoffen die in de aarde opgeslagen zijn. Er is minder onrust in gebieden waar geen grondstoffen aanwezig zijn. De media geeft niet de juiste of volledige waarheden door, de regeringen geven niet de juiste waarheden door.

Wij hebben het al eerder verteld, er bestaat een kartel in de wereld van ongeveer 12 mensen die de hele wereld regeren. Zij zetten ook de wereldleiders onder druk. Macht, macht en bezit. Wat is macht en bezit, wat is het bezit van een prachtig huis dat mooier dan mooi ingericht is. Het is fijn dat u warmte hebt, dat u een mooi huis hebt maar als er brand komt dan heeft u niets meer. Bezit is betrekkelijk.
Zorgzaamheid, liefde voor elkaar en niet onbelangrijk gezondheid is het allerbelangrijkste in de wereld en dat kost niets. Daar moet de mensheid naar toe, meer zorgzaamheid voor elkaar. Wij blijven dat benadrukken. Zorgzaamheid in uw omgeving, in uw gezin, in uw stad of in uw buurt, begin klein.
De volksverhuizingen brengen angst bij de mensen, dat is begrijpelijk. Er komen altijd een paar mensen mee met minder goede bedoelingen. De grote meerderheid heeft echt hulp nodig. Je moet het heel moeilijk hebben om in een wankel bootje te stappen met een beetje drinken, een beetje eten en met veel kinderen met een klein of geen zwembandje om en vaak zijn die bootjes ook nog oud en lek. De vluchtelingen zijn op zoek naar een betere wereld, naar geborgenheid en voeding zonder oorlog, zonder onderdrukking.
De nieuwszenders brengen het dagelijks bij u in de huiskamer. Tientallen keren hetzelfde nieuws per dag, per week, per maand. Als er dan een plotselinge weersverandering komt waardoor we voorzichtig moeten zijn is dat weer nieuws wat eindeloos naar voren komt.
Het echte nieuws wordt verkeerd gebracht, het wordt gecensureerd en het is tijdsvulling voor de programma’s. Er wordt via het nieuws onrust gezaaid maar er wordt via diezelfde media ook geld ingezameld. Komt dat geld wel goed terecht? Er is vaak reclame over zielige dieren en kinderen. Er wordt te veel aan die doelen gedoneerd. In de meeste gevallen hebben die goede doelen hele grote dure kantoren met personeel dat goed betaald wordt en een directeur met een riant salaris en een comfortabele auto.
Als u wilt doneren doe het dan rechtstreeks aan de hulpverlener zodat u weet waar uw geld terecht komt. Geef het geld mee aan voor u vertrouwde personen. Zij kunnen er medicijnen of eten voor kopen en bijvoorbeeld bouwstoffen voor scholen, huizen en ziekenhuizen. Ga rechtstreeks doneren en niet aan die grote stichtingen met die graaiende directeuren, zij moeten eerst betaald worden. Er blijft daar te veel geld aan de strijkstok hangen. Daarom vragen wij u, als u doneert, doe het rechtstreeks zodat u zeker weet dat het op de goede plaats terecht komt en er werkelijk iets goeds mee gedaan wordt.
Via de media wordt medelijden gewekt bij de kijkers en vooral oude of eenzame mensen zijn daar gevoelig voor en trekken hun portemonnee. Het lijkt een bodemloze put, er moet geholpen worden, er wordt geholpen door kleine stichtingen of particulieren uit uw land en andere landen die er persoonlijk heen gaan. Er zijn veel specialisten, chirurgen en verpleegsters uit uw ziekenhuizen die vrije dagen opnemen om te gaan opereren en verplegen in de landen die die kennis en middelen niet hebben. Ook deze mensen zijn blij met donaties. Wees kritisch vragen wij u.
De wereld staat in brand en de nieuwsberichten laten de wereld nog harder branden. Wees goed voor de vluchtelingen. Gooi u nog goede kleding niet weg, er bestaan tenslotte kledingbanken en stichtingen waar die kleding naartoe kan, ook voor de overbodige spullen die u in huis hebt, breng het daar heen maar gooi niets weg wat nog bruikbaar is. Het wordt tijd dat we meer aan ruilhandel gaan doen. Het wordt tijd dat men elkaar gaat helpen met goederen of diensten, dit is nodig en goed voor het milieu.
Er wordt verteld dat de vluchtelingen binnenkomen en gelijk een zak met geld krijgen, kleding en een fiets. Mogen ze alstublieft kleding hebben of moeten zij in onze winters in dunne kleding rondlopen. Moeten wij ze dan kou laten lijden? Als ze een fiets krijgen zijn het oude fietsen die nooit opgehaald zijn bij het politiebureau. Het is kleding die wij om wat voor reden dan ook niet meer dragen. Heb mededogen, het mag geen medelijden zijn dan kunt u het niet loslaten en stapelt het op in uw rugzak. Heb mededogen en de spullen die u niet meer gebruikt, schenk het en gooi het niet, zoals zo vaak gebeurd, bij het grofvuil.
Zorg voor elkaar en ook voor deze mensen. Let op dat u geen angst gaat creëren, angst voedt. Hoe angstiger iedereen wordt, hoe meer onrust er komt. Weer zeggen wij het, onbewust wordt uw angst opgevangen.
Zet alles met uw gedachten in het licht, in het licht vanuit liefde.
Liefde en licht overwint uiteindelijk alles. Er komen meer en meer mensen die vanuit die liefde leven. Er komen meer en meer mensen die de brandhaarden op de wereld en de mensen die niet zo prettig zijn in het licht zetten en liefde sturen. Dit helpt beter dan angstig zijn. Dan blijf je immers de ellende voeden, dan creëert u een goede voedingsbodem waarin ze nog beter met hun verkeerde bedoelingen gedijen en dat is niet de bedoeling. Wordt niet angstig! Blijf positief denken, positiviteit is heel belangrijk in het leven. Yin en yang, zwart en wit, liefde en haat, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Blijf proberen het positieve te pakken. Dit is zo belangrijk, belangrijk voor uzelf. Al lijkt de dag nog zo donker, uit elke dag is wel iets positiefs te halen.

Zoek die kleine pareltjes, ze zijn soms klein, een lach, een gebaar van een mens die u tegen komt, een bloem in de natuur, in het voorjaar de ontluikende blaadjes aan de bomen. Leer dat te zien, dat zijn stukjes geluk, het kost niets. Als u in een neerwaartse spiraal van negativiteit terechtkomt is het moeilijk om eruit te komen, maar het kan wel.

Ieder mens heeft kracht, ieder mens heeft de oerkracht in zich. Zoek uw eigen oerkracht om stevig in het leven te komen staan, zodat u uit die donkere put weer omhoog kan klimmen. Kijk omhoog, daar is het licht, blijf niet zitten, dan verdrinkt u in uw eigen somberheid, dan gaat u vegeteren. Zoek het goede om u heen, zoek het goede in de mensen om u heen. Een klein beetje aandacht geven is soms al voldoende, ook dat kunnen wij niet genoeg benadrukken. Even een glimlach, al is het naar een vreemde, daar kan die ander misschien wel een hele dag op teren, misschien wel dagen, op die ene glimlach. U beseft vaak niet wat u met die lach vanuit uw hart teweeg brengt.
Het is heel belangrijk dat u uit de negatieve spiraal weer omhoog krabbelt en durft te gaan staan, rechtop voor uzelf. Ieder mens moet het uiteindelijk zelf doen, soms met hulp van anderen. Zoek de lichtpuntjes, die zijn er in elk leven, leer ze te zien en ga leven met liefde voor uzelf, vindt u zelf belangrijk, hou van u zelf zoals u bent. Ieder mens is uniek, ieder mens is prachtig. Het mooie zit niet in het uiterlijk, het zit in het innerlijk. Als je innerlijk goed in elkaar zit straalt het uiterlijk dat uit. Wees te vrede met jezelf, wees blij met jezelf.
U hoeft niet perfect te zijn, u bent een mens en geen mens is perfect. Probeer te leren van uw fouten. Leer en laat dan los, weer dat makkelijke woord, zo moeilijk uit te voeren. Wij zien u graag dansen, wij zien u graag genieten. Ieder mens heeft moeilijke momenten, lichamelijk of geestelijk van aard, niemand uitgezonderd. Laat deze momenten niet te lang duren. Verwerk het, kom eruit en zorg dat uw leven weer een feestje wordt. Zo hoort het en zo mag het leven zijn. Het is niet altijd leuk maar als het altijd gezellig en leuk is waardeert u dat niet meer. Er zijn emotionele leermomenten maar kom er dan zo snel mogelijk weer uit en ga dan weer leven, echt leven, echt genieten, zonder bijgedachten.
Geniet en leef in het moment, leef in het nu, geniet in het nu, rouw in het nu. Pak daarna het leven weer op probeer weer te gaan genieten zonder schuldgevoel. Ga uw levenleven, beleven, verspreid uw licht en liefde onder elkaar en over de aarde. Uiteindelijk zal er rust komen.
Het licht dat u stuurt via uw gedachtekracht, de gedachtekracht die steeds sterker wordt. Deze gedachtekracht is hard nodig, al is het maar een moment per dag, het kost maar een paar tellen om uw liefde en licht over de aarde te verspreiden.
RAPHAEL en de GROEP