Raphael en de groep. Channeling nummer 11 / 11 april 2015 / door Margreet de Carpentier

Raphael en de groep.
Channeling nummer 11
         11 april 2015 door Margreet de Carpentier     
   
Wees allen welkom.
Laat alles komen zo als het komt. Iedereen krijgt een heling op welke manier dan ook, geestelijk of lichamelijk, een ieder wordt aangeraakt. Al uw gidsen/helpers zijn aanwezig, wij zijn met velen.
Communiceer allen met uw gidsen, zet ze aan het werk. Wees niet bang dat u teveel vraagt, vraag om hulp, het mag ook voor kleine dingen zijn. Velen vragen niet omdat ze bang zijn om te vragen. U kunt nooit teveel vragen.
Als de vraag gesteld wordt vanuit een zuiver hart is het altijd goed, wij hoeven niet te slapen, wij kunnen ons zelfs splitsen. Voordat u de eerste gedachten aan de vraag in uw hoofd heeft zijn wij bij u, wij horen u altijd. Het maakt uw leven daarmee een stuk lichter. Wij proberen de vragen altijd te honoreren maar niet altijd op de manier waarop u wilt. Wij kijken wat voor u de beste manier is, wij hebben meer overzicht. Als u later terug kijkt, na een week, na een paar maanden, soms na een jaar en u denkt er over na zult u zien dat u toch geholpen bent maar wel op een andere  manier dan dat u dacht.

Helpen, help elkaar. Probeer de nood te zien van een ander,  bijvoorbeeld als een ander in uw buurt of in uw eigen omgeving zich niet kan redden.

Gezinnen wonen allemaal in een huis tussen vier muren, daar voelen zij zich meestal veilig maar buiten die muren is het moeilijk. U woont naast elkaar en toch alleen in een straat.
Durf iemand aan te spreken als u ziet dat hij of zij het moeilijk heeft of als u vermoedt dat hij of zij het moeilijk heeft. U kunt daar iemand zo blij mee maken.
Durf elkander te helpen en aan te spreken en een beetje aandacht te geven, vooral de ouderen die nu in de knoei komen. Er zijn veel eenzame ouderen maar ook eenzame jongeren. Velen worden in de maatschappij aan de kant geschoven. Soms ligt het ook wel aan de persoon, er zijn immers ook ouderen die midden in het leven staan en het druk hebben. Maar de eenzamen hebben een achtergrond en zijn vaak beschadigd. Leer te kijken naar de nood van een ander en geef ze een klein beetje aandacht. Soms is een glimlach al genoeg. U weet niet wat u dan teweeg brengt bij die ander. Wat voor u klein is, is voor een ander die niets gewend is, iets groots.
Aandacht heeft iedereen nodig, mensen hebben mensen nodig, mensen hebben aandacht nodig, mensen hebben elkaar nodig. Alleen redtniemand het.Het is voor velen een bevrijding als ze even kunnen praten, al is het maar een paar minuten. Het lucht op om iets te delen.
Probeer u zelf naar die ander open op te stellen. Probeer achter uw eigen muurtje vandaan te komen. Dan denkt u dat u zwak bent maar achter die kwetsbaarheid zit uw kracht, de oerkracht. Praat vanuit die kwetsbaarheid tegen die ander, dan krijgt u een wisselwerking, dan durft die ander ook zijn kwetsbaarheid te laten zien. Dan komt u tot mooie gesprekken, dan durven die mensen zich ook open te stellen. Mensen hebben mensen nodig, vooral in deze tijd.
Er wordt heel veel gepraat over spiritualiteit. Er worden heel veel cursussen gegeven. Kijk uit, kijk uit dat het niet om het geld gaat. Wij kunnen er niet genoeg voor waarschuwen. Mensen die zelf nog in de knoop zitten met hun emoties hebben vaak één cursus gevolgd en denken dan dat zij zelf ook wel een cursus kunnen gaan geven terwijl zij er nog lang niet aan toe zijn. Het is een hype zo noemt u dat in uw wereld. Luister goed naar uw gevoel, luister goed naar uw intuïtie, naar die eerste één tiende seconde, dat is zuiver en als het dan goed voelt neem dan de stap.
Durf zoveel mogelijk u zelf te zijn in alles. Veel mensen zijn heldervoelend, de één iets meer als de ander en door u zelf open te stellen kan dat meer naar voren komen. Dit heeft ook te maken met de trilling van de wereld. Veel mensen hebben behoeften er over te praten. Praat van uit uw hart met elkaar, mensen hebben mensen nodig. Ook die eenzame mensen zijn vaak spiritueel.
Sommige niet, die kunnen het niet, die hebben te veel negatieve energie om zich heen en worden daardoor naar beneden getrokken. Deze mensen kunnen ook niet tegen de hogere trilling van de aarde. Daardoor zullen mensen eerder sterven, eerder deze aarde verlaten, omdat zij zoveel negatieve energie om zich heen hebben dat zij het leven totaal niet meer aan kunnen. Het is alleen te hopen dat zij sterven door een ziekte en niet in een vlaag van waanzin anderen  beschadigen door zelf moord te plegen.
Zelfmoord lost niets op, die zielen blijven vaak aards gebonden en om de mensen heen hangen die ze achterlieten. Daardoor blijven de achterblijvers langer in hun verdriet hangen.
Gelukkig komen er steeds meer mensen die voelen als er aards gebonden/ overleden zielen om hen heen zijn. Deze mensen nemen de taak op zich om hen de weg naar het licht te wijzen en zij vertellen hen dat het beter is dat zij even mee gaan naar ons in het licht zodat zij even kunnen rusten, hun leven kunnen overzien om daarna vol liefde, licht en kracht, zonder hun aardse pijnen terug te kunnen keren naar degene die ze achter lieten. Dan kunnen ze daadwerkelijk iets toevoegen aan de achterblijvers, dan kunnen die eindelijk gaan rouwen, verwerken en het een plekje geven. Dit gebeurt soms pas na jaren.
De wereld gaat veranderen, de wereld is aan het veranderen. Er zijn en er komen presidenten die als nieuwetijdskinderen geboren zijn. Ook Obama is één van. Boven onze wereldleiders is nog een groep van hogere machten die de wereld regeren, die aan de touwtjes trekken. Zij zitten ook boven de mensen van de inmens grote concerns.
Leiders van landen die hun volk onderdrukken zullen langzaam gaan verdwijnen. Maar daar boven zit nog een kartel. Wij zijn hard aan het werk en vele lichtwerkers, die het soms zelf niet weten, zijn ‘snachts op stap om die mensen heel subtiel, net zo als wij subtiel werken als gidsen en helpers van u, toch te bereiken op momenten dat zij bereikbaar zijn zodat er langzaam een ommekeer komt.
Er zijn wereldleiders die zich nergens wat van aantrekken en alleen heersen, er zijn er ook die bepaalde handelingen moeten doen omdat zij anders worden afgezet.
Er wordt in de wereld veel misbruik gemaakt van macht. Kijk om u heen, u ziet het op de televisie. Er wordt gelukkig veel opgenomen met die mooie telefoons zodat er veel naar buiten komt. Alles draait om macht.
De macht van de politie in Amerika die momenteel, vaak uit angst, bezig is de minderheid zo als zij dat noemen, dood te schieten als zij iets verkeerd doen.
De minderheid, daar bedoelen wij mee en zij ook, degenen die niet blank zijn.Zij moeten echter wel beseffen dat de blanken in de minderheid zijn.
Er zijn meer getinte mensen op de wereld dan blanken. Die getinte mensen zien er aan de binnenkant en als hun velletje er af is hetzelfde uit als de blanken, dat moet men gaan beseffen. De onderdrukking zal langzaam gaan verdwijnen.
De slavernij is er nog steeds. Op de plantages werkte vroeger slaven. Nu werken zij in de fabrieken van de kledingindustrie. Die mensen zien soms weken het daglicht niet. Zij werken met giftige stoffen en krijgen net genoeg te eten om in leven te blijven, kunnen met moeite zichzelf kleden. Zij leven in angst dat zij ontslagen worden, anders hebben zij helemaal niets. Er wordt macht over hen uitgeoefend.
Alles draait om macht. De macht van het geld, de macht van de olie, de macht van het gas en de mineralen in de aarde. Als een land geen olie heeft, geen goud of diamant mijnen of gasvelden wordt er ook niet om gevochten. Er wordt gevochten om de macht van het hebben.
Er is genoeg op de wereld voor iedereen, voldoende eten, voldoende water, voldoende kleding en voldoende geld om van te leven. Het is alleen verkeerd verdeeld. Het ruilen van huishoudelijke spullen komt bijvoorbeeld op gang in uw land.
Spullen die men niet meer gebruikt worden doorgeven aan anderen, bijvoorbeeld het doorgeven van kleding en schoenen. De ruilhandel komt langzaam weer terug.
Duizenden jaren geleden was er alleen maar ruilhandel en de ruilhandel komt weer terug en dat is goed. Er zijn mensen die door omstandigheden beneden een bestaansminimumleven. Zij blijven bijvoorbeeld achter met schulden die de man of vrouw die het huis heeft verlaten achterlaat. Deze mensen zijn afhankelijk van de giften van anderen. Kijk om u heen en deel en weet dat hetgeen u weggeeft u weer terugkrijgt, soms in een andere vorm.
Het spreekwoord is niet voor niets: “Wie goed doet goed ontmoet”.
Als u durft te leven vanuit uw kwetsbaarheid, vanuit uw intuitie, vanuit uw gevoel, die eerste één tiende seconde, dan wordt er voor u gezorgd. Wij zorgen ook voor u, wij kunnen ook dingen creëren, dat doen we ook. Margreet heeft dat ook al vele malen in haar leven meegemaakt. Er is altijd genoeg. U hoeft het niet over de balk te gooien, dat kan ook niet. Er komen andere tijden, steeds meer mensen moeten op de centen letten en dat is goed. Ook daar is weer een spreekwoord voor:  “De armoe houdt je netjes”. Als u alles met mate kunt doen wat u wilt doen is meer niet nodig. Wilt u proberen dan ook een beetje te delen als u in de mogelijkheid bent om kleding aan anderen te geven die het niet hebben.
U kunt kinderen iets toe stoppen, bijvoorbeeld een speeltje wat bij u toch op zolder ligt. Kijk in uw omgeving wat u voor die ander bij familieleden kunt mee nemen vanuit hun overvloed.
De overvloed die heerste en heerst, de koopzucht van de mensen, is aan het minderen. Dit is goed.
De bomen groeiden tot aan de hemel, de schulden ook. Velen wilden meedoen met een ander. Weesu zelf, wees open en durf met een open blik de wereld in te kijken naar de nood van een ander en probeer een beetje, zover als het mogelijk, is deze nood te verlichten. Op die manier brengt u, al is het maar een klein stukje, licht in de wereld. U maakt het letterlijk en figuurlijk lichter.
U maakt het lichter voor u zelf, de blijdschap van de mensen schijnt als licht over u heen en degene die u helpt voelt zich ook lichter omdat er lichtpuntjes zijn als u bijvoorbeeld die tassen brengt of dat ene tasje, of die ene jurk, of dat ene stel schoenen voor de kinderen. Zorg voor elkaar, durf te kijken wat de mensen om u heen nodig hebben want mensen hebben mensen nodig.
Vraag ons om hulp als u het moeilijk heeft. Uiteindelijk komt alles goed.
Er gaat heel veel veranderen in uw wereld, de landen zullen steeds dichter naar elkaar toe drijven, eens hebben alle landen aan elkaar vast gezeten.
Eens zullen zij door de vele natuurrampen weer bij elkaar komen zoals eens het voedsel eerlijk verdeeld gaat worden en de hang naar materie zal gaan verdwijnen omdat iedereen voldoende heeft om zijn buik te vullen en men meer tevreden wordt met de kleine dingen. Dat is belangrijk, dat men weer tevreden wordt, vooral de jeugd, met de kleine dingetjes van het leven.
Geniet, geniet van de natuur, geniet van de zon die uitbundig kan schijnen.
Geniet van de mensen om u heen en als u ze heeft van uw kinderen of kleinkinderen. Focus op de mooie dingen van het leven en blijf niet hangen in uw leerprocessen. Elk mens heeft leerprocessen die niet leuk zijn maar blijf er zo kortmogelijk in hangen en ga daarna weer genieten van het leven en dans als een vlinder. Zo zien wij u graag. Het leven hoeft niet een constant tranendal te zijn.
Leef het leven zo als het geleefd behoort te worden en straal het uit op uw omgeving. Vergeet niet om goed voor uzelf te zorgen,zorg niet alleen voor die ander maar zorg ook goed voor uzelf. Het is ook heel belangrijk dat u in uw kracht blijftof juist in uw kracht komt.
Wij danken u voor uw aanwezigheid, wij hebben de energie in u neergelegd.
Onze energie. Wij hopen dat u die energie kunt vasthouden, het is de levens- energie.
Raphael en de Groep