Channeling nr. 72: door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse

Channeling nr. 72:
door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse

via Margreet de Carpentier / 13 maart 2021

Wees welkom op deze dag. U mag door uw emoties heen gaan.
Emoties die zwaar zijn. Zwaar zijn maar verwerkt mogen worden zodat u zo vrij mogelijk zonder emotionele lading de nieuwe wereld instapt. U bent al in die nieuwe wereld maar officieel als u nog kijkt naar de regeringen en velen volgers van de regeringen bent u nog gedeeltelijk in de oude wereld.

Maak u zelf vrij van emoties die u belasten.

Er zijn mensen die denken dat zij de emoties verwerkt hebben, dat zij er klaar mee zijn. U bent daar niet zomaar klaar mee. Dat duurt geen 2 maanden, dat duurt langer. Op dit moment mag het sneller gaan maar het heeft toch tijd nodig. Het heeft ook geen zin om er naar te kijken als u ze voelt. Laat het zijn zoals het is en ga er niet zo als velen doen, er bewust voor zitten om er dan doorheen te gaan.

Dat is moeilijk, want de mens heeft geleerd in de vele curcussen die ze gevolgd hebben dat zij naar de emoties moeten kijken en het op die manier verwerken. Maar zo is het niet.

U verwerkt momenteel de emoties via uw ziel, op ziels nivo. Zodat alles aangeraakt wordt in deze periode van de lockdown. U gaat er doorheen en u mag daar moe van zijn, verdrietig. U mag huilen om wat er is gebeurt.

U hoefd ook niet uit te kouwen waarom u huilt. Het zijn uw emoties. Wees er blij mee dat die zo mogen verdwijnen. Niet iedereen hoeft te weten wat voor emoties ze verwerken. Het mag er zijn, verwelkom ze en wat er ook gebeurd, en waar u om huilt, het maakt niet uit ga er doorheen. Maak u zelf vrij.

Vrij in deze wereld zodat u tenvolle kan gaan genieten van de nieuwe wereld. De nieuwe wereld die zo prachtig is. De hemel op aarde. Het is bijna niet te geloven. De hemel op aarde, zo zal het voelen. Zonder oorlog en in vrede. In vrede met elkaar.

Zonder nieuwe ziektes die gecreëerd worden.
Zonder de vaccinaties die opgedrongen worden.
Er gaan een paar generaties overheen, de mensen zullen gezonder en gezonder worden.
Ten eerste omdat zij meer in vreugde leven, blijdschap, liefde voor elkaar, en aandacht hebben voor elkaar. Het zijn allemaal levensbehoeftes waardoor u langer leeft.

Die levensbehoeftes hebben ze u allemaal afgepakt in deze lockdouwn.
Nóg aan het afpakken zijn.
Nog heel even dan is dit voorbij. Wij zeiden het al eerder, de laatste eindjes worden aan elkaar geknoopt. Het einde is in zicht. Er komen in het nieuws steeds meer berichten van mensen die tegen de situatie zijn waar u zich nu in bevind. De tijd waarin u nu leeft in niemandsland. De tijd tussen twee grenzen.

De grens die ze aan het sluiten zijn van de wereld waar u in leefde en de al open grens naar het volgende tijdperk.

In het niemansland is het moeilijk om te zijn, want er wordt nog van alles van u verwacht. Er wordt van u verwacht dat u gaat stemmen, dat u gaat kiezen. In niemandsland hoeft u niet te kiezen. U mag er alleen zijn en hopelijk in rust.

Veel mensen voelen pijnen, pijnen die uit hun lichaan mogen verdwijnen, pijnen die ze niet gewend zijn. Onrust wat ze niet gewend zijn. Laat het komen, laat het over u heen komen. U stapt straks over de nieuwe grens heen. U mag moe zijn. U slaapt minder en onrustig in de onrustige wereld die nog om u heen is in dat stukje niemandsland.

Als u goed kijkt ziet u in de verte het licht. Het licht van die nieuwe wereld die u zal omsluiten.

Weet dat wij in grote getalen om u heen zijn van uit de buitenaardse werelden en door de mensen die al om u heen zijn en geincarneerd zijn uit die werelden om u op te vangen.

Wij als energie zijn om u heen, maar ook uw gidsen en engelen om u met onze vleugels  te beschermen.

Wij maken u ook moe zodat u dichter bij uw innerlijk, uw gevoel kan komen. Sneller bij uw emoties kan komen zonder dat u dat tegen kan houden. Geef er maar aan toe.Er is voor veel mensen ruimte om dat te kunnen doen. Vertrouw er op dat er voor iedereen onvoorwaardelijke hulp is vanuit onvoorwaardelijke liefde,vanuit het onvoorwaardelijke licht.
Weet dat u in de nabije toekomst leeft in een wereld met mensen om u heen die, onvoorwaardelijk voor elkaar gaan.

Onvoorwaardelijk van elkaar houden.
Onvoorwaardelijk zonder oordeel naar elkaar luisteren en elkaar helpen.
Dat miste men in een wereld die haastig was. Ook deze periode is ge creëerd en is en was nodig. Voor velen een drama, voor de bedrijven een drama. Voor de winkels, de horeca, therapeuten een drama,

Waar het goed mag komen komt het goed. Men zal met minder tevreden zijn. U zal ontdekken dat de pracht en praal in u huis wat u maanden lang niet kon aanvullen, eigenlijk niet nodig is.

Het gaat om de liefde die heerst in uw huis, om de geborgenheid. De genegenheid en zorgzaamheid naar elkaar toe. Dat is belangrijk, dat is de eerste levens behoefte. En natuurlijk dat u zich zelf gezond moet voeden.

De voeding zal veranderen. De voedingsindustrie zal anders met uw eten omgaan. Er zullen minder stoffen in zitten die verslavend werken zodat de drang naar meer afneemt. Er zal langzaam maar zeker minder suiker en minder zout aan de levensmiddelen toegevoegd worden. Ook die behoefte wordt in stand gehouden. In uw plakje worst zit suiker. Als u de verpakkingen gaat lezen zal u zien dat er maar in weinig artikelen geen suiker zit. De oudere zullen het merken, bijvoorbeeld aan de majonaise, vroeger was die zuur. Nu is hij zoet met een toevoeging van soms wel 10% suiker. Zo wordt u afhankelijk gemaakt, zo worden de kinderen afhankelijk gemaakt. Er zullen minder artikelen in de levensmiddelen winkels komen. Het wordt kleinschaliger, het wordt gezonder.

De boeren zullen gaan meer zoeken naar betere bedrijfsvoering, een compactere bedrijfsvoering met minder dieren die op een andere manier verzorgd worden. Gevoed met mineralen die de beesten als zij er behoefte aan hebben zelf kunnen gaan eten omdat het voor hen klaar staat. Wat het beest  nodig heeft zal het gaan zoeken. De veestapels worden gezonder met minder ziektes. Eerst moet de uitvoering nog gedaan worden. Dat heeft tijd nodig.

Veel werknemers voelen zich niet prettig meer in hun werkzaamheden. Zij gaan kiezen voor minder salaris en het werk dat meer bij hun past. Minder salaris met een prettiger gevoel. Ook dit komt ten goede aan de gezinnen en de gezondheid.

Het onderwijs gaat veranderen. Ook dat kost tijd het moet zijn beloop hebben.

De velen lichtwerkers die op uw aarde leven vanuit andere werelde staan klaar om de mensen op te vangen die alles van wat er gebeurd is de afgelopen eeuwen nog weinig weten en in 1 klap de ogen geopend worden van wat er al die eeuwen werkelijk aan de hand was. Zij zullen verdwaast zijn. Zij zijn in de war en zullen zich niet prettig voelen. Iedereen staat klaar om hun op te vangen, in liefde.

Velen zullen sterven, sterven omdat zij niet kunnen meegaan in deze energie. Er zullen er ook zijn die gekozen hebben om te sterven  om vanuit het licht hun steun te gaan aanbieden als gids of engelbewaarder zoals u ons noemt.

Heb geen angst.
Volg uw gevoel.
Laat uw niets opdringen door mensen of door de regering.
Voel via uw intuitie wat goed voor u is.
Hou van elkaar.
Heb elkaar lief.
Omhels elkaar.
Kus elkaar.
Dans met elkaar.
Leef met elkaar en heb plezier zoveel als dat u kan.
Dat is de eerst levensbehoefte.

Michael, Jezus, Raphael en Isoritas.

m.decarpentier.com

Ik hoop dat u weer met gullehand deze channeling wil verspreiden inclusief mijn taalfouten.