Channeling nr. 68: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas

Channeling nr. 68.

Door: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse

via Margreet de Carpentier / 12 december 2020

Wees welkom in deze voor iedereen zo een moeilijke tijd.
Alle mensen zijn moe en zijn het zat. De mensen worden geprikkeld en zijn minder aardig tegen elkaar.

Er is een grote groep lichtwerkers die proberen het moreel hoog te houden, maar ook zij, zijn moe. Het is hoog tijd dat er een einde komt aan deze derde wereld oorlog. Het is het allerlaatste stukje, het stukje waar u zo tegen op ziet. Het valt niet mee.
Maar wat u ook doet, alle laatste loodjes zijn zwaar, dubbel zwaar.

De regeringen gaan steeds meer beperkingen opleggen die nergens op slaan, het klopt niet. Er zal nog meer niet gaan kloppen in de beperkingen. Vooral als u zelf om u heen kijkt en er zijn voor de tijd van het jaar weinig zieken om u heen die de griep hebben.

Hoe ze het ook noemen er heerst griep. Voor degene die het krijgen heel akelig. De griep wordt nu extra uitvergroot. Het valt niet mee om dat van verschillende kanten te moeten horen. Er zijn meerdere kampen. Mensen die familieleden zijn verloren aan de griep. Mensen die moe zijn om met een mondkapje te lopen en die niet helpen.

Er is ook een grote groep mensen die zo volgzaam zijn, dat ze op de fiets zelfs nog dat mondkapje op hebben. Voor hen is het echt het gewone normaal geworden. Ze zijn gehersenspoeld, zij voeren uit wat een paar mensen zonder medische achtergrond en die geen wetenschapper zijn vertellen op de televiesie.
Sommige van deze mensen komen uit families die in de Cabal zitten.
Ook bij u in de regering.
Het wordt tijd dat de waanzin en onzin die verspreid wordt en nu op een hoogtepunt komt stopt. Uit de bijna volledige lockdouwn zullen er mooie dingen gaan ontstaan.

Er zullen nog meer mensen in opstand komen tegen de mondkapjes.
Wij hopen dat de mensen massaal ze willen gaan afdoen. Alles in u leven wat prettig is, wat gezellig is en waar u van houdt hebben ze u afgenomen.
Het mag niet meer. De gezelligheid met het sinterklaasfeest werd u afgenomen. Het samenzijn, het vieren van vrede op aarde met de kerstdagen willen ze van u afnemen.

3 Personen van de regering beslissen dat, zij delen op hún manier uw leven in. Mensen word wakker. U kijkt naar het nieuws waar op verteld wordt dat er elke dag weer een paar duizend mensen positief getest zijn. Maar er komen niet zoveel zieken bij elke dag en niet meer mensen worden opgenomen als anders met griep. Misschien nog wel iets minder als in andere jaren omdat men niet bij elkaar mag komen.

Wij blijven het griep noemen. Wat voor naam men er ook aan geeft.
Mensen worden positief getest.
De testen kloppen niet allemaal.
Zij werken niet voor 100%.
Dit betekend ook dat als ze geen griep verschijnselen hebben zij het al gehad hebben als ze positief zijn. De conclusie is dan dat de meeste mensen al imuum zijn op de wereld.

Heb geen angst om de inentingen te moeten krijgen. Dat kunnen ze niet afdwingen. Wij vertelden al eerder dat er artsen en wetenschappers zouden opstaan om dat tegen te houden. In Nederland wordt het al tegen gehouden. Voor de oudste mensen die als eerste ingeent worden werkt het niet goed en hebben ze minimaal een half jaar nodig om de vloeistof te herzien. Na dat half jaar wordt er niet meer gevaccineerd.
Hou op met angst te hebben dat u moét.

Mensen die tegen de Cabal waren beginnen nu te twijfelen.
Kijk géén nieuws. Margreet is weer gedeeltelijk het nieuws gaan volgen en u mag dat ook doen maar ga kritisch kijken. Zij kijkt om te zien wat ze u wijsmaken en wat er niet klopt 99,9% klopt niet.
Er zijn mensen die het nieuws moeten brengen, zij zwabberen een beetje met de woorden die ze zeggen en daardoor kan je merken dat zij moeten mee praten met de media met regels die ze moeten opvolgen.
Het is triest.

Wat u wel van deze derde wereld oorlog zal leren dat u kritischer bent geworden, dat u zelf weer bent gaan leren denken. Dat u weer echt gaat nadenken en niet meer achter de meute aan gaat lopen.
Het is moeilijk. Wij willen het nog even over de kinderen hebben. Heb geen angst dat kinderen trauma’s op lopen van deze periode. Zij worden extra beschermd.

Uw kinderen, weten. De kleine kinderen weten meer dan u vermoed. Zij weten bewust of onbewust wat er aan de hand is op uw wereld. Zij kunnen daar niet in beschadigd worden. Het stukje waar mee ze beschadigd kunnen worden daar zullen wij ze vanuit het licht zo veel mogenlijk in beschermen. Als u geen paniek voetbal speeld blijven ze rustig.

U kunt niet beseffen hoeveel legioenen lichtwezens, buitenaardsche en iedereen die overzicht heeft en uit andere werelden komen om u heen zijn om u te ondersteunen.
Om de mensen die getriggerd worden in hun pijn door wat ze mee gemaakt hebben in hun leven, om die op te vangen. NU dat gebeurt nu. Zodat zij hun pijn en hun verleden kunnen verwerken zodat ze met minder ballast de nieuwe wereld in kunnen stappen en letterlijk en figuurlijke lichter zijn.

Vrolijker kunnen zijn, meer kunnen genieten en minder angstig zijn. Zij mogen worden zo als zij horen te zijn en ze in vrede met elkaar kunnen gaan leven. In liefde met elkaar leven en van elkaar houden zonder dat er iets achter gezocht wordt. Men durfte elkaar als man tot man, van vrouw tot vrouw of in andere zettingen bijna elkaar niet meer te knuffelen om dat men bang was dat iemand er iets van zou denken.

Nu is het knuffelen bij velen verdwenen en raken elkaar niet meer aan. Liefdevolle aanrakingingen heeft de mens zo nodig.

Tientallenjaren geleden zijn er proefen gedaan met twee baby’s. Zij hadden het zelfde gewicht en waren beiden gezond geboren. De één werd gekoesterd en geknuffeld. De andere baby werd verzorgd en verder niets. De verzorging was het zelfde. Het kindje dat alleen verzorgd werd zonder extra aan rakingen, kwijnde weg en de andere baby was blozend en zeer gezond. Dit gebeurt nu ook met alle mensen op de wereld. De mensen zijn aan het weg kwijnen omdat ze niet meer liefdevol met elkaar om mogen gaan. Dit is het normaal worden. Er mag met niemand meer geknuffeld worden. Dit kost levens zonder dat men het doorheeft.

Knuffelen komt in volle hevigheid weer terug het gaat weer mogen men mag weer elkaar gaan aanraken en uw liefde weer delen en met gulle handen rond strooien. Als u er behoefte er aan heeft. Dat wordt dan het nieuwe normaal in de nieuwe wereld.
Het wordt een wereld van vrede liefde, mededogen en hulpzaamheid.

De nieuwe wereld zal u anders gaan bekijken. U zult de natuur anders zien, helderder, lichter, mooier en er nog meer van kunnen genieten.
Iedereen die het maar ennigzinds kan, kan die mooie energie gaan voelen. De trilling van de wereld voelen. Dat is een prachtig vooruitzicht.
Nog even door de zwaarste lockdouwn heen. Help elkaar daar mee.
Spreek elkaar moed in. Wij hopen dat u via deze channeling weer een beetje moed heeft gekregen.
Het zijn de laatste loodjes, het duurt niet lang meer.

Alle mensen vinden dat het al te lang geduurd heeft. Ook de artsen, in de ziekenhuizen en de therapeuten. 

Hou van elkaar, 

Steun elkaar. 

Geef moed aan degene die het niet meer aankunnen. 

Weet wij zijn om u heen. 

Michael, Jezus, Raphael en Isoritas.

Margreetdecarpentier.com

Ik hoop dat u deze channeling weer gul over de wereld wil verspreiden.
Inclusief mijn taalfouten.