Channeling nr. 64 Door: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse / 12 september 2020 / via Margreet de Carpentier.

Channeling nr. 64
Door: Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse
 12 september 2020 / via Margreet de Carpentier.
Wees welkom,
Het is een onrustige tijd op de wereld, wij zeiden het al eerder de wereld staat in brand. Mensen zijn onzeker, mensen worden onzeker, ze zijn ongeduldig. Komt er een eind aan, is het wel waar, is het zo, zal het zo, hoe gaat het verder, kan het wel? Ja, de ommekeer komt, de ommekeer komt snel. U kunt het gaan aftellen in weken, dat alles naar buiten komt.
Het is al in de gang gezet, alleen u weet dat nog niet, het wordt nog niet in de openbaarheid gebracht, het wordt nog even geheim gehouden. U staat met beiden benen al bijna in de nieuwe wereld. De nieuwe wereld vol liefde, vrede, geluk, zorgzaamheid.
De gezondheids zorg gaat verbeteren, daar is dan meer geld voor want de onnodige zaken zoals de vaccinaties gaan vervallen. De burocratie in de gezondheidszorg wordt minder. Er komen zo meer handen aan het bed en er komt meer tijd en aandacht voor de patienten. De aandacht voor een mens die ziek is is heel belangrijk, daardoor genezen zij sneller.

Alles gaat veranderen het komt goed, nog even geduld. Er zijn mensen die denken dat er nog heel veel werk verzet moet worden.

Liefde en licht zijn heel belangrijk. Dat mag u de wereld over sturen. Het is nog belangrijker dat u in uw kracht blijft, dat u rechtop blijft staan en uw licht laat schijnen over de wereld, dat is de grootste hulp die u nu kan bieden. Zonder geschreeuw met liefde, blijheid en licht.
De grote bijeenkomsten met liefde en licht letterlijk en figuurlijk om de mensen heen zijn belangrijk. Daar, gaat het ook om draaien in de tijd die u tegemoed gaat.
Alles zal makkelijker worden. Voedselbanken zullen niet meer nodig zijn. Het voedsel zal anders verbouwd gaan worden. Er worden nu oogsten moedwillig vernietigd door mensen in de wereld, waarin u nu nog even leeft om te zorgen dat er voedsel tekorten komen. Er zullen betere gewassen verbouwd worden. De levensmiddele industrie zal minder suiker gaan toevoegen en minder zout.
Langzaam maar zeker hebben ze steeds meer suiker en zout aan de kantenklare levensmiddelen toegevoegd, omdat dat slecht is voor de mens en het leven verkort. Het moet en zal geminimaliseerd worden.
De landbouw zal gaan veranderen en de boeren mogen weer boeren.
Alles wordt beter verdeeld ook financieel. De pensioenen zullen herzien worden, daar is jarenlang op gekort, alle uitkeringen ook de AOW zijn jarenlang gekort. Iedereen zal een basisinkomen gaan ontvangen wat hoger is als nu. Het is de bedoeling dat het levensonderhoud goedkoper wordt.
Uw regering had heel veel geld nodig voor zichzelf, om hun dure pleziertjes te kunnen bekostigen.
Het geld dat voor elk persoon staat op een zwitsersche bank, de rekening die van u is en waar bijna niemand iets van weet die worden geopend. Dat geld komt beschikbaar voor de gemeenschap. Miljarden zijn dat, miljarden en miljarden. Daar mee kan alles financieel omgedraaid worden in uw wereld, in de nieuwe wereld. De toekomst is geen armoede. In de toekomst is er genoeg voedsel voor iedereen. De toekomst is zorgzaamheid, liefdevol naar elkaar toe. De mensen die nu schreeuwen en klagen en niet leven zoals het hoort zullen langzaam rustiger worden of langzaan maar zeker uit uw wereld verdwijnen. Er zal wel altijd een Ying en een Yang zijn, er zal altijd goed en kwaad zijn, in een zeer gereduceerde portie
De draaiboeken liggen klaar voor de veranderingen. Er zijn duizende mensen die achterThrump staan die hij aanzet tot hun werk. Hij delegeerd en daar is hij goed in, delegeren. Velen weten dat niet, velen denken dat hij een idioot is omdat hij als een idioot neergezet wordt door de media. Kijk goed naar uw regering, poppekast het is een klucht. Zij zullen verdwijnen. Er zitten goede mensen tussen maar die zijn nu nog machteloos en moeten nog even hun mond houden. Dat doen ze ook zodat zij straks naar voren kunnen treden vanuit hun liefde voor het volk zullen zij gaan werken, met het volk. Samen.
Er zullen minder regeringen zijn op uw wereld. Dat is prima want er is dan geen oolog meer en het kost minder. Er moeten een aantal mensen zijn die alles in goede banen leiden. Niet op de manier waarop het nu gaat. Alles wordt nu in goede banen geleid naar zichzelf toe, voor hun eigen genoegdoening.
Het wordt veiliger op straat voor uw kinderen, de kinderen die bescherming nodig hebben. Velen ouders zijn angstig dat er met hun kinderen iets gebeurd en dat is terecht. Ook dat is men normaal gaan vinden. Het volk is wel in opstand gekomen nu er meer naar buiten is gekomen wat er met de kinderen gebeurd. U zult hoewel het nog een aantal jaren duurt uw kinderen veiliger op straat laten durven spelen, veiliger op straat laten lopen zonder de angst dat er kinderen verdwijnen. Er zullen geen kinderen meer verdwijnen die ouderloos uit het buitenland hier naartoe gehaald worden. Zogenaamd om ze te beschermen maar de meesten van deze kinderen verdwijnen. Verdwijnen naar de hogeheren. Zij worden letterlijk en figuurlijk opgegeten, geconsumeerd. Dat is zeer, zeer triest.
99,9 procent van de mensen die dat doen staan geregistreed. Zij worden gevangengenomen of geëxecuteerd of zij plegen zelfmoord.
Het zij moeilijke woorden die wij u vertellen, Margreet wordt er emotioneel van. U zult dat ook zijn als u dit leest.
Dit MOET in de openbaarheid komen, de mensen MOETEN WAKKER WORDEN. De klap als u alles in één keer moet concsumeren van de verschrikkingen te groot. Er zullen zijn, oude mensen die emotioneel zwakker zijn en hier nog niets van wisten, het niet overleven. Het is dus belangrijk dat er zoveel mogenlijk mensen wakker worden.
Doe het voor zichtig. Er zijn veel mensen die al wakker waren, die nu weer gaan twijfelen. Zal het wel? Is het waar?
Ja, het is allemaal waarheid, het wordt allemaal openbaar gemaakt en het gaat allemaal veranderen.
U leeft in een verschrikkelijke moeilijke tijd. Waarin verschrikkelijke horror verhalen naar buiten komen. Het zijn geen verhalen maar de waarheid.
U leeft ook in een prachtige tijd u mag de ommekeer van duizende jaren onderdrukking, mee maken.
Van donker naar licht. Wij hopen dat u daar tenvolle van kan gaan genieten en de mensen opvangt die het nodig hebben. Die het nu nog niet genoeg beseffen. Die het nog niet willen beseffen omdat zij het niet aankunnen en het straks ook moeilijk hebben.
Zorg voor elkaar, hou van elkaar, heb lief, knuffel elkaar. Probeer juist nu elkaar zo veel mogenlijk te knuffelen. Mensen hebben liefde en aanrakingen nodig. Dat is zo belangrijk.
Wij willen het hierbij laten het is even genoeg geweest.
Jesus. Michael, Maria, Raphael en Isoritas en het licht legioen dat voor u klaar staat om u te ondersteunen.
Ik hoop dat u massaal deze channeling over de wereld wil verspreiden incusief mijn taalfouten.
Margreet.