Channeling nr. 60: door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse // 9 Mei 2020 / via Margreet de Carpentier.

Channeling nr. 60
door Jezus, Michael, Raphael en Isoritas de buitenaardse
9 Mei 2020 / via Margreet de Carpentier.
Wees welkom.
Wat er op de wereld gaande is geeft verdriet, verdriet bij vele mensen. Deze tijd is nodig. De tijd waarin u nu leeft is de derde wereldoorlog die voorspeld is. De oorlog die nodig is om alles omver te werpen wat niet klopt. Om veel onrecht naar de oppervlakte te laten komen. De mensen zijn wakker maar ook velen nog niet. De meerderheid van de wereldbevolking is wakker of is wakker geworden. Weet dat en vertrouw daar op. Samen staat u sterk. Samen komt u tot oplossingen. Samen zal u deze oorlog winnen met berichten delen en elkaar ondersteunen. Door in uw kracht te blijven en liefde te verspreiden.
Nu in 2020 mogen de monden open gaan. U mag uw waarheid gaan verkondigen. Margreet mag nu ook ónze waarheid naar buiten brengen.
Inderdaad, wat zij ook niet ten volle begreep. Al die jaren in al die channelingen hebben wij gewaarschuwd waar nu uw ogen voor open gegaan zijn. Wij waarschuwde voor de media en kranten. Dat zij hun nieuws manipuleren met wat zij u vertelden en nog steeds vertellen.

Wij hebben er continu op gehamerd om goed voor elkaar te zorgen en te houden van elkaar. Dat is dubbel nodig in deze tijd, in deze tijd van verwarring. Vele mensen zijn nu in de war.
Het is verschrikkelijk wat er al die eeuwen op uw aarde is gebeurd. Dat is met geen pen te beschrijven. Wij hadden het al een aantal jaren geleden over dat kartel van 12 mensen die iedereen manipuleert en regeert via afpersing. Wij vertelde ook al eerder over wereldleiders en bekende persoonlijkheden die te veel boter op hun hoofd hebben. Dat zij dubbelgangers creëerde. Dubbelgangers die via plastische chirurgie moesten lijken op hen. Zodat als zij het te gevaarlijk vinden om in het openbaar te verschijnen hun dubbelganger naar voren kunnen schuiven om hun plaats in te nemen. Hun leven is naar buiten toe één groot toneelspel en achter de schermen bestaat het uit een horror die niet te beschrijven is.
Margreet was net als velen totaal van slag dat de mensen waar ze naar opkeek het niet waard bleken te zijn. Degene waar ze van dacht dat die de aandacht niet waard waren bleken de goede te zijn, maar dat moest dat was en is nog nodig.
Houd moed, de redding, de verlossing is nabij. Wij willen u vertellen dat dit jaar nog alles omgedraaid zal worden. Het zal wel nog jaren kosten om alles zoals het hoort te zijn weer op het goede spoor te krijgen.
Diegene die wakker zijn weten dat men al tientallen jaren bezig is om dit voor te bereiden. Bijvoorbeeld de bewijsvoering voor de arrestatiepapieren voor te bereiden.
Dit jaar komt de grote ommekeer in het jaar 2020. Een bijzonder jaar. Een moeilijk jaar voor velen, maar uiteindelijk een mooi jaar. Het zal als een prachtig jaar de geschiedenis in gaan. De geschiedenis die herschreven zal moeten worden. Wat er nu naar boven komt en de mens weer gaat ontdekken is met geen pen te beschrijven. Het is bijna niet te bevatten. Het is verschrikkelijk wat die groep mensen de wereld bevolking aandoet. Hoe wreed ze zijn.
U mag gaan beseffen dat de toekomst er heel anders uit zal zien en dat alles anders gaat verlopen. Er zullen geen ziektes meer gemaakt worden in een laboratorium. De oorlogen worden verleden tijd. De start van de nieuwe wereld is dit jaar begonnen. Vertrouw daarop. Alstublieft vertrouw daarop. Houd moed. U wordt nog geboycot, maar ze zullen vallen.
Sommige hopen dat mensen die in hun ogen zuiver zijn niet in het complot zitten, maar als u wakker bent komt die klap niet zo hard aan als dat wel zo blijkt te zijn. De mensen die het nu wegwuiven, keurig in alles meelopen met de normen van de regeringen, geloven wat er in de kranten verteld wordt en wat zij in het nieuws zien op de televisie, zullen er ziek van zijn. Doordat zij in één klap alle narigheid die zij niet konden of niet wilde zien om zichzelf te beschermen of omdat het allemaal te moeilijk voor hun was over zich heen krijgen. De mensen die wakker zijn hebben stapje voor stapje zich ingelezen, geluisterd en gekeken naar de filmpjes. Zij hebben daar gedoseerd kennis van genomen maar ook slapeloze nachten van gehad. Deze mensen zullen makkelijker door deze periode heen komen.
Blijf in uw kracht. Zorg voor elkaar  ook voor de mensen die in één klap alles te verwerken krijgen. Die hebben uw zorg dubbel hard nodig en veroordeel ze niet. Niemand mag elkaar veroordelen ook al heeft u een andere mening. Het is verschrikkelijk wat uw regering met de mensen doet. Wat zij met de ouderen doen. De ouderen die opgesloten zijn, de ouderen die opgesloten zijn en een griep injectie hebben gehad. De griep injectie waar Carona in zat waardoor ze verzwakt werden en bevattelijker werden en worden voor Carona.
Sta op, haak de armen in elkaar, vorm één front naar alles wat niet klopt.
U bent dat front al aan het formeren. Een ondoordringbaar front met mensen met een hart vol liefde, licht en kracht. Vanuit die kracht mag u het gevecht aangaan. Vechten tegen de vele mensen, de velen regeringsleiders die niet kloppen.
Margreet is wel eens wanhopig geweest. Wij hadden haar gevraagd of zij alle paleizen, regeringsgebouwen en de E.E.G. gebouwen wilde zuiveren van negatieve energie. Wij hadden haar die opdracht gegeven.  Alle gebouwen, wereldwijd waar beslissingen worden genomen voor de toekomst van de mensen met ons langs te gaan. Zij werd wel eens wanhopig en dacht dan “waarom er gebeurd daar niets”. Wij hebben die energie daar via haar iets hoger gemaakt dan waar de mensen die verkeerd bezig zijn tegen kunnen. Er gebeurde wel wat. Meer dan dat zij en u vermoeden. Door die iets te hoge energie zijn ze lichtelijk verzwakt geraakt. Wij zullen die energie langzaam nog hoger laten worden zodat zij nog minder weerstand kunnen bieden tegen u de mensen die voor hun recht gaan opkomen, door de energie vanuit onze werelden, en vanuit het licht.
Margreet moest van ons alles opschrijven. Haar channelingen zijn doordrenkt met waarschuwingen. Wij moesten haar beschermen. Zij mocht 7 jaar geleden niet met alles naar buiten komen, niet met de harde waarheid. Wij hadden en hebben het overzicht. Wij zagen dit aankomen. Het lag al in de blauwdruk van de wereld.
Het komt tot een goed einde, dit jaar nog.
Vertrouw daar op. Het komt goed.
Zorg voor elkaar,
Heb elkaar lief,
Hou van elkaar en
Respecteer elkaar.
Jezus, Michael, Raphael, Isoritas en Maria de moeder van de wereld, de moeder van de kinderen, de moeder van uw ouderen.
Wil u de channelingen terug lezen om te kijken waar mijn jongens u al jaren voor waarschuwen kijk dan op mijn site:
Ik wens u veel begrip voor elkaar, ook al bent u het niet met elkaar eens.
Een ieder mag zijn eigen mening hebben.
Ik hoop dat u deze channeling weer massaal wil delen. Zonder veranderingen, inclusief mijn fouten. Veel sterkte en blijf in uw kracht.
Samen zijn we sterk.
Liefs Margreet